open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

01.03.2012  № 5

Про затвердження Звіту про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2011 році та Звіту про виконання бюджету Фонду за 2011 рік

Розглянувши Звіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2011 році та Звіт про виконання бюджету Фонду за 2011 рік, керуючись абзацом третім пункту 7 частини сьомої, пунктами 8 - 11 частини сьомої статті 17, частинами першою та другою статті 18 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Звіт про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2011 році, що додається.

2. Затвердити Звіт про виконання бюджету Фонду за 2011 рік за доходами у сумі 5662794,6 тис.грн., у тому числі внески роботодавців - 5430729,4 тис.грн., за видатками - 4638484,0 тис.грн., резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку - 350904,8 тис.грн., оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду - 673405,8 тис.грн., що додається.

3. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України відповідно до статті 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" в двотижневий термін опублікувати Звіт про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2011 році та Звіт про виконання бюджету Фонду за 2011 рік в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших засобах масової інформації.

Голова правління

Б. РайковЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних
захворювань України
01.03.2012 № 5

ЗВІТ
про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів у 2011 році

Станом на 1 січня 2012 року кількість страхувальників становила 1539927, у тому числі юридичних осіб - 1037432, фізичних осіб, які використовують найману працю, - 502495.

У порівнянні з 2010 роком кількість страхувальників збільшилась на 102494 платника страхових внесків або на 7,1%, в тому числі кількість юридичних осіб збільшилась на 43993 страхувальника, фізичних осіб, які використовують найману працю, - на 58501 страхувальників.

Протягом 2011 року Фондом віднесено до класів професійного ризику виробництва 943938 платників єдиного внеску (118871 - юридичні особи, 825067 - фізичні особи).

Бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 60 (із змінами), за доходами виконано на 100,0 відсотків, плановий показник - 5662,6 млн.грн., фактичний - 5662,8 млн.грн.

У 2011 році надходження до Фонду склали 5515954,3 тис.грн., що становить 100,0% від плану на цей період, в тому числі страхові внески роботодавців - 5430729,4 тис.грн., або 100,4%. Надходження від Пенсійного фонду України частини єдиного внеску склали 5228198,4 тис. гривень.

У 2011 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань використано 27333,7 тис.грн., або 47,6% від планових показників - 57434,10 тис. гривень.

У 2011 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 11640 потерпілих від нещасних випадків на виробництві та відповідно складено акти за формою Н-1 (з них 651 - смертельних).

У 2011 році у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 11,2% (з 13109 до 11640). Кількість смертельно травмованих осіб збільшилась на 0,9%, або на 6 випадків (з 645 до 651).

У 2011 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, кількість професійних захворювань збільшилась на 8,7% (з 4965 до 5396).

Слід зазначити, що 80% нещасних випадків сталося через організаційні причини, в т.ч. через порушення трудової і виробничої дисципліни, порушення правил дорожнього руху тощо; 13% нещасних випадків - через технічні причини (незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, засобів виробництва, транспортних засобів та інші); 7% нещасних випадків - через психофізіологічні причини (травмування внаслідок протиправних дій інших осіб тощо).

Станом на 1 січня 2012 року Фонд проводить страхові виплати 310401 потерпілому та членам їх сімей, які постраждали на виробництві, що на 1% або на 3180 осіб менше, ніж в 2010 році.

За 2011 рік з бюджету Фонду виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) майже 3813,7 млн. гривень.

Основна частина страхових виплат припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей), питома вага яких складає 49,2% від доходів Фонду, та одноразову допомогу потерпілим (членам їх сімей) - 13,9% від доходної частини бюджету Фонду.

Загальна сума видатків на щомісячні страхові виплати потерпілим в 2011 році становила 2622,9 млн. гривень. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яка призначалась 291777 потерпілим, склав 758,01 грн., що на 15,1%, або 99,34 грн., більше з порівнянні з 2010 роком. Загальна сума щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, склала 163,8 млн. гривень. Середній розмір даної щомісячної страхової виплати, яка призначалася 18624 особам, за звітний період склав 738,72 грн., що на 11,6%, або на 76,72 грн. більше, ніж в 2010 році.

За 2011 рік виплачено 589,3 млн.грн. одноразової допомоги потерпілим, що на 14,2% більше у порівнянні з минулим роком. Цю допомогу протягом звітного періоду призначили 11607 потерпілим, що на 26 осіб, або 0,2% менше порівняно з 2010 роком. Розмір одноразової допомоги в середньому на одного потерпілого за цей період склав 48,7 тис.грн., що більше на 15,4% в порівнянні з 2010 роком.

Сума одноразової допомоги утриманцям в разі смерті потерпілого склала 31,3 млн.грн. В порівнянні з 2010 роком вона зросла на 3,2 млн.грн., або 11,3 відсотка. Ця допомога була призначена 873 утриманцям, що на 38 осіб, або 4,2%, менше, ніж в 2010 році. Середній розмір виплати на одного утриманця збільшився на 13,4% та склав 33,3 тис.грн.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю склала 165,1 млн.грн., що на 12,7% більше, ніж за минулий рік. Ця допомога була призначена 1036 сім'ям, їх кількість зменшилась на 26 сімей, або на 2,4 відсотка. Одноразова допомога на одну сім'ю в середньому призначалась у розмірі 150,7 тис.грн., що вище на 15% порівняно з 2010 роком.

Виплату моральної шкоди протягом 2011 року здійснено за рішеннями судів 676 потерпілим на суму 8,9 млн.грн., що на 11,1% менше, ніж в 2010 році. Кількість отримувачів відповідно зменшилась на 7 відсотків.

Крім того, у 2011 році призначено разову грошову допомогу 149059 інвалідам від трудового каліцтва та професійного захворювання на суму 41,4 млн.грн. В тому числі 3953 інвалідам I групи - 3,2 млн.грн., 21608 інвалідам II групи - 8,6 млн.грн., 123498 інвалідам III групи - 29,6 млн.грн.

Відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, протягом 2011 року Фондом виплачено 89,1 млн.грн. суми індексації щомісячних страхових виплат потерпілих (членів їх сімей), що на 28,9 млн.грн., або 48% більше, ніж за 2010 рік.

За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отримали медико-соціальні послуги, пройшли медичну, професійну та соціальну реабілітацію на загальну суму понад 300 млн. гривень.

У 2011 році забезпечено лікуванням 25507 потерпілих, на підставі висновків МСЕК (ЛКК) було направлено на проходження медичної реабілітації (відновне лікування) 1215 потерпілих на виробництві (протягом 2010 року пройшли медреабілітацію 473 потерпілих).

У 2011 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 11133 потерпілих (в 2010 р. санаторно-курортним лікуванням забезпечено 9248 інвалідів).

Протезно-ортопедичними виробами у 2011 р. забезпечено 5675 осіб (в 2010 році - 3672 особи).

Засоби пересування (коляски) протягом 2011 р. отримали 546 потерпілих (у 2010 році - 455 потерпілих).

Видатки на інші статутні напрями діяльності за звітний період становили 36,9 млн. гривень, або 0,65% від доходної частини бюджету Фонду.

В 2011 році витрати на утримання виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів становили 453,6 млн. гривень, з них адміністративно-господарські витрати - 379,6 млн. гривень, капітальні видатки - майже 74,0 млн. гривень.

Видатки з бюджету Фонду у 2011 році становили 4638,5 млн.грн., що складає 96,9% від запланованих показників.

Усі зобов'язання перед потерпілими на виробництві (членами їх сімей) за звітний період по відшкодуванню шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, та наданню медико-соціальних послуг Фондом виконано в повному обсязі.

Розділ 1. Формування та використання страхових коштів Фонду
1.1. Формування доходної частини бюджету Фонду

Показники

№ рядка

Затверджено бюджетом Фонду на
2011 рік
(тис.грн.)

Надходження коштів у
2011 році
(тис.грн.)

Кількість страхувальників

А

Б

1

2

3

Доходна частина бюджету Фонду утому числі:

1

5662550,7

5662794,6

х

Оборотна касова готівка на покриття тимчасових касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг на початок бюджетного періоду

1.1

138869,5

138869,5

х

Резерв коштів на початок бюджетного періоду

1.2х

Надходження

1.3

5513845,3

5515954,3

х

Внески роботодавців (всього), з них:

1.3.1

5410766,5

5430729,4

1539927

юридичних осіб

1.3.1.1

х

х

1037432

фізичних осіб

1.3.1.2

х

х

502495

Інші надходження, одержання яких не суперечить законодавству

13.2

13708,5

23443,2

х

в тому числі:

Фінансові санкції

1.3.2.1

3464,0

3462,1

х

Добровільні внески

1,3.2.2

110,5

2201,2

х

Кошти, одержані від стягнення штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю

1.3.2.3

797,5

866,5

х

Кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомобілів, що перебували у користуванні інвалідів

1.3.2.4

1528,9

2662,0

х

Капіталізовані платежі

1.3.2.5

5138,9

10130,4

х

Інші надходження

1.3.2.6

2668,7

4121,0

х

Заборгованість зі сплати страхових внесків минулих років

1.3.3

89370,3

61781,7

х

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів, на вкладних (депозитних) рахунках

1.4

9835,9

7970,8

х

1.2. Формування видаткової частини бюджету Фонду

Показники

№ рядка

Затверджено бюджетом Фонду на
2011 рік
(тис.грн.)

Витрачено коштів у
2011 році
(тис.грн.)

А

Б

1

2

Видаткова частина бюджету (всього) у тому числі:

1

4786711,2

4638484,0

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2

57434,1

27333,7

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

3

346185,7

307067,0

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

4

3843837,3

3813645,9

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

5

20834,9

20178,5

Судові витрати та виконавчий збір

6

504,4

227,4

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

7

20971,8

7368,0

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

8

530,0

530,0

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

9

2282,5

2092,7

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

10

8905,8

6386,0

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

11

163,4

89,6

Витрати на організацію роботи Фонду

12

485061,3

453565,2

Розділ 2. Стан охорони праці в народному господарстві

Страхові випадки, які зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції
Фонду у 2011 році
(у порівнянні з 2010 роком)

випадки травматизму на виробництві
(згідно з складеними актами за формою Н-1)

випадки профзахворювань на виробництві
(згідно з складеними актами за формою П-4)

травмовано осіб у 2011 році, всього

травмовано осіб у 2010 році, всього

в т.ч. травмовано смертельно у
2011 році

в т.ч. травмовано смертельно у
2010 році

професійні захворювання у
2011 р., всього

професійні захворювання у
2010 р., всього

11640

13109

651

645

5396

4965

Розділ 2.1. Проведення профілактичних заходів

Показники

№ рядка

Сума витрат

Передбачено бюджетом Фонду на 2011 рік (тис.грн.)

Витрачено коштів у 2011 році (тис.грн.)

А

В

1

2

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

2

57434,1

27333,7

Фінансування заходів, передбачених Загальнодержавною (Національною) програмою поліпшення стану безпеки, умов прані та виробничого середовища

2.1

140,0

140,0

Фінансування заходів, передбачених галузевими програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища

2.2

9,2

9,2

Фінансування видатків на навчання та підвищення рівня знань спеціалістів, які вирішують питання охорони праці

2.3

4188,2

3152,0

Фінансування заходів з пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці

2.4

16377,7

10858,6

Фінансування інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків

2.5

36719,0

13173,9

Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим

Показники

№ рядка

Передбачено бюджетом Фонду на 2011 рік (тис.грн.)

Витрачено коштів у 2011 році (тис.грн.)

Кількість потерпілих, які отримали соціальні послуги у 2011 році

А

Б

1

2

3

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

3

346185,7

307067,0

х

Витрати на стаціонарне лікування потерпілих на виробництві у лікувально-профілактичних закладах, медичну реабілітацію після стаціонарної допомоги

3.1

67078,4

59686,9

26722

Витрати на придбання путівок для санаторно-курортного лікування інвалідів

3.2

103010,1

98295,1

11133

Витрати на технічні та інші засоби реабілітації

3.3

31817,2

23387,4

5675

Витрати на протезування зубів

3.4

153,0

120,3

32

Витрати на протезування очей та придбання окулярів

3.5

64,8

24,9

41

Витрати на слухові апарати

3.6

307,5

164,9

152

Витрати на вироби медичного, медикаментозного призначення та лікарські засоби

3.7

45861,9

42898,2

24337

Витрати на додаткове харчування

3.8

1432,4

1282,9

247

Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілими та інші витрати

3.9

45,3Витрати на спеціальний медичний догляд

3.10

12721,9

11300,4

1106

Витрати на постійний сторонній догляд

3.11

23813,1

22057,1

4188

Витрати на побутове обслуговування

3.12

15645,0

14193,8

5322

Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)

3.13

4992,6

4453,6

546

Витрати на соціальну реабілітацію потерпілих, в тому числі разова грошова допомога непрацюючим інвалідам

3.14

3,1

0,6

2

Компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів

3.15

893,2

752,4

5317

Витрати, пов'язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

3.16

38346,2

28448,5

416

Розділ 4. Страхові виплати потерпілим

Страхові виплати

№ рядка

Передбачено бюджетом Фонду на
2011 рік
(тис.грн.)

Витрачено коштів за
2011 рік
(тис.грн.)

Кількість потерпілих, яким призначено страхові виплати у
2011 році

А

Б

1

2

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

4

3843837,3

3813645,9

310401

Витрати, пов'язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку

4.1

98292,2

90579,5

43473

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

4.2

108470,2

103284,7

20777

Одноразова допомога потерпілому в разі стійкої втрати професійної працездатності

4.3

596179,1

589293,8

11607

Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого

4.4

2625833,9

2622864,0

291777

Виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу

4.5

591,6

281,0

113

Одноразова допомога в разі смерті потерпілого

4.6

197108,2

196416,3

873 - утр., 1036 - сім'ї

Щомісячні страхові виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника

4.7

163882,2

163765,4

18624

Витрати на поховання потерпілого

4.8

1582,2

1558,1

452

Витрати на відшкодування грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за зобов'язаннями минулих років, що виникли до 23.02.2007 року

4.9

9097,7

8945,7

676

Витрати на надання разової грошової допомоги в 2011 році

4.10

42800,0

36657,4

149059 інв.

Розділ 5. Витрати на організацію роботи виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

Показники

№ рядка

Затверджено бюджетом Фонду на
2011 р. видатків
(тис.грн.)

Витрачено коштів у
2011 р.
(тис.грн.)

А

Б

1

2

Витрати на організацію роботи Фонду

5

485061,3

453565,2

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

5.1

391993,0

379611,0

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

5.3

93068,3

73954,2

Виконавча дирекція Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Фонду соціального
страхування від нещасних
випадків на виробництві
та професійних
захворювань України
01.03.2012 № 5

ЗВІТ
про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2011 рік

тис.грн.

№ п/п

Показники

Затверджено бюджетом Фонду (постанова правління Фонду від 22.12.2010 р. № 60, із змінами)

Виконання

Відсоток виконання (%)

I. Доходи

1

Оборотна касова готівка на покриття тимчасових касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг на початок бюджетного періоду

138869,5

138869,5

100,0%

2

Резерв коштів на початок бюджетного періоду

0,0

0,0


3

Надходження

5513845,3

5515954,3

100,0%

3.1

Внески роботодавців

5410766,5

5430729,4

100,4%

3.2

Інші надходження, одержання яких не суперечить законодавству

13708,5

23443,2

171,0%

3.3

Заборгованість зі сплати страхових внесків минулих років

89370,3

61781,7

69,1%

4

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів, на вкладних (депозитних) рахунках

9835,9

7970,8

81,0%


Всього доходів:

5662550,7

5662794,6

100,0%

II. Видатки

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

57434,1

27333,7

47,6%

2

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

346185,7

307067,0

88,7%

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

3843837,3

3813645,9

99,2%

4

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ і "Укрпошта")

20834,9

20178,5

96,8%

5

Судові витрати та виконавчий збір

504,4

227,4

45,1%

6

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

20971,8

7368,0

35,1%

7

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

530,0

530,0

100,0%

8

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

2282,5

2092,7

91,1%

9

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

8905,8

6386,0

71,7%

10

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

163,4

89,6

54,8%

11

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

391993,0

379611,0

96,8%

12

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

93068,3

73954,2

79,5%


Всього видатків:

4786711,2

4638484,0

96,9%

13

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

350904,8

350904,8


14

Оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду

524934,7

673405,8Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)

0,0

0,0{Текст взято з сайту http://www.social.org.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: