open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.01.2002 N 5
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань N 64 ( v0064583-05 ) від 25.10.2005 )
Про затвердження Положення про формування

і використання коштів резервного фонду

та тимчасово вільних коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Положення про формування і використання коштів
резервного фонду та тимчасово вільних коштів Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (додається).
Голова правління С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

31.01.2002 N 5

ПОЛОЖЕННЯ

про формування і використання коштів резервного

фонду та тимчасово вільних коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України

1. Загальні положення

Це Положення регулює відповідно до пункту 9 статті 17 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) питання
формування та використання коштів резервного фонду і тимчасово
вільних коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) та
розміщення їх на депозитному рахунку. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: робочі органи виконавчої дирекції Фонду - управління
виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, а також відділення виконавчої
дирекції Фонду в районах та містах обласного значення; кошти резервного фонду - тимчасово вільні кошти Фонду, які
формуються і використовуються відповідно до цього Положення. Кошти резервного фонду формуються з метою своєчасного
фінансування витрат на відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його
смерті, надання інших соціальних послуг. Кошти резервного фонду формуються за рахунок внесків
роботодавців на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
інших передбачених законодавством надходжень до Фонду, які
протягом часу, визначеного цим Положенням, не використовуються для
фінансування витрат на відшкодування шкоди, заподіяної
працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його
смерті, надання інших соціальних послуг і витрат, що відповідно до
законодавства здійснюються з коштів Фонду (далі - поточні
витрати). Розміри резервного фонду на кожен рік встановлюються
правлінням Фонду при затвердженні бюджету.
2. Визначення обсягу коштів резерву
Формування коштів резервного фонду здійснюється за умови
своєчасної сплати відшкодування щомісячних страхових та
одноразових допомог, передбачених законодавством, та відсутності
заборгованості поточних виплат з них. Рішення про зарахування тимчасово вільних коштів, у тому
числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає
правління Фонду. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі
резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається
Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та
збереження цих коштів визначаються договором між банком і
виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду. На депозитний рахунок зараховуються кошти, які за попередніми
розрахунками не підлягають використанню для здійснення поточних
виплат протягом найближчих 15 календарних днів. При цьому
загальний залишок на поточному казначейському рахунку Фонду не
може бути менше ніж 50 відсотків місячної потреби у коштах на
відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження
його здоров'я або в разі його смерті, надання інших соціальних
послуг. Перерахування коштів проводиться виконавчою дирекцією Фонду
на окремий рахунок у визначеній у відповідності з цим Положенням
банківській установі за рішенням правління Фонду.
3. Використання коштів резервного фонду
Кошти резерву, які знаходяться на окремому казначейському
рахунку або на рахунку у визначеному банку, можуть бути
використані для здійснення поточних витрат Фонду відповідно до
цього Положення. Резервний фонд використовується за рішенням правління Фонду
на фінансування: 1) матеріального забезпечення потерпілих; 2) страхових виплат потерпілим у разі настання страхових
випадків внаслідок аварій, пожеж та стихійного лиха. Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів
Фонду, у тому числі резерву коштів на депозитних рахунках,
використовується на цілі, визначені правлінням Фонду.
4. Прикінцеві положення
Контроль за виконанням цього Положення покладається на
постійну комісію правління Фонду з питань членства, страхових
тарифів і бюджету Фонду.
Збірник "Соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання".
Книга 3. 2002 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: