open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.06.2000 N 5

Про затвердження Положення про виконавчу

дирекцію Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України, структури

і чисельності виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань

України, Положення про умови оплати праці

працівників виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України і Програми робіт Фонду
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань N 14 ( v0014583-01 ) від 20.04.2001 }
Відповідно до статті 17 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 Постанови втратив чинність на підставі Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 14 ( v0014583-01 ) від 20.04.2001 }
2. Затвердити структуру виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (додається).
3. Затвердити граничну чисельність працівників виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України в 2000 році -
4000 осіб, в тому числі працівників центрального апарату
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України в
2000 році - 35 осіб.
4. Затвердити Положення про умови оплати праці працівників
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків (додається). Відповідно до Положення про умови оплати праці працівників
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків та враховуючи значний обсяг робіт з підготовки до
запровадження системи соціального страхування від нещасних
випадків в Україні, встановити директору виконавчої дирекції Фонду
та його заступникам надбавку за особливий характер роботи,
інтенсивність праці в розмірі 90 відсотків посадового окладу та
надбавку за високі досягнення у праці в розмірі 50 відсотків
посадового окладу.
5. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (додається).
Голова І.Кравчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

13.06.2000 N 5

{ Положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального

страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України втратило чинність

на підставі Постанови Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань N 14 ( v0014583-01 ) від 20.04.2001 }
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

13.06.2000 N 5
ПОГОДЖЕНО

з Міністерством праці

та соціальної політики

заступник Міністра ___________ І.І.Кравчук

ПОЛОЖЕННЯ

про умови оплати праці працівників

виконавчої дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних випадків

Це Положення визначає умови оплати праці керівних
працівників, спеціалістів та службовців центрального апарату
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків (далі - Фонду), республіканського (Автономної Республіки
Крим) та обласних управлінь, міських та районних відділень
виконавчої дирекції Фонду, а також перелік та розміри надбавок до
посадових окладів, розміри матеріальної допомоги зазначеним
категоріям працівників для вирішення соціально-побутових питань та
на оздоровлення.
1. Розміри посадових окладів керівних працівників,
спеціалістів та службовців виконавчої дирекції Фонду
встановлюються відповідно до схем посадових окладів, які наведені
у додатках 1 - 4. Схеми посадових окладів переглядаються правлінням Фонду у
випадках підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення
індексу споживчих цін більш ніж на 15 відсотків.
2. Директору виконавчої дирекції Фонду та його заступникам за
рішенням правління Фонду може встановлюватись надбавка за
особливий характер роботи, інтенсивність праці - у розмірі до
90 відсотків посадового окладу.
3. Директор виконавчої дирекції, начальники республіканського
та обласних управлінь, міських та районних відділень Фонду
затверджують штатний розпис відповідно до затверджених цим
Положенням схем посадових окладів, надбавок та доплат в межах
затвердженого правлінням фонду оплати праці.
4. Заступникам директора центрального апарату виконавчої
дирекції, заступникам начальників республіканського та обласних
управлінь, міських та районних відділень виконавчої дирекції
Фонду, заступникам начальників їх структурних підрозділів, посади
яких не передбачені цим Положенням, посадові оклади встановлюються
на 3 - 7 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника. Посадові оклади працівникам, посади яких не передбачені цим
Положенням, встановлюються на рівні посадових окладів відповідних
категорій спеціалістів та службовців.
5. Директор виконавчої дирекції, начальники республіканського
(Автономної Республіки Крим) та обласних управлінь, міських та
районних відділень Фонду в межах встановленого фонду оплати праці
можуть: а) встановлювати керівникам структурних підрозділів, їх
заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки за високі
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у
розмірі до 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного
виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. Рішення про встановлення начальникам республіканського
(Автономної Республіки Крим), обласних, Київської та
Севастопольської міських управлінь приймається директором
виконавчої дирекції Фонду, керівникам міських, районних та
районних у містах Києві та Севастополі відділень - начальниками
республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних,
Київської та Севастопольської міських управлінь; б) встановлювати спеціалістам і службовцям (крім заступників
директора центрального апарату виконавчої дирекції, заступників
начальників республіканського та обласних управлінь, міських та
районних відділень виконавчої дирекції Фонду, начальників та
заступників їх структурних підрозділів) доплати: за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати тощо) - до 50 відсотків посадового окладу за
основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків
посадового окладу відсутнього працівника; за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників -
жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і
пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення
дитиною шестирічного віку - до 30 відсотків посадового окладу за
основною роботою, з використанням на цю мету економії заробітної
плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин
працівники; в) встановлювати керівним працівникам та спеціалістам: надбавку за знання та використання у роботі іноземної мови:
однієї - 10, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу; доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу; надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі
15 відсотків посадового окладу. Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням; г) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного у розмірі чотирьохмісячного фонду оплати
праці за посадовими окладами та фактичної економії фонду оплати
праці. Розмір суми премії окремого працівника не обмежується. Положення про преміювання працівників виконавчої дирекції
фонду затверджується правлінням; д) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення в розмірі
середньомісячної заробітної плати.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління Фонду

соціального страхування

від нещасних випадків

на виробництві

та професійних захворювань

України

13.06.2000 N 5

ПРОГРАМА РОБІТ

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2000 рік

------------------------------------------------------------------ N |Зміст робіт |Термін |Виконавці | п/п| |виконання | | ---+------------------------+----------+------------------------| 1 |2 |3 |4 | ---+------------------------+----------+------------------------| 1. |Обрахувати необхідні |липень |Заступник директора | |витрати Фонду в 2001 | |виконавчої дирекції | |році | |Фонду з питань | | | |організаційно-методичної| | | |роботи | ---+------------------------+----------+------------------------| 2. |Вирішити питання |вересень |Директор виконавчої | |фінансування витрат | |дирекції Фонду | |Фонду на виконання | | | |підготовчих заходів | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 3. |Разом з відповідним |вересень |Заступник директора | |банком підготувати і | |виконавчої дирекції | |подати Кабінетові | |Фонду з питань членства | |Міністрів України проект| |та фінансів | |договору між виконавчою | | | |дирекцією Фонду, банком | | | |та Кабінетом Міністрів | | | |України щодо умов, | | | |порядку обслуговування | | | |та гарантії збереження | | | |коштів Фонду | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 4. |Призначити заступників |жовтень |Директор виконавчої | |виконавчого директора | |дирекції, його | |Фонду, керівників | |заступники, керівники | |структурних підрозділів | |регіональних управлінь | |виконавчої дирекції | |Фонду | |Фонду та її робочих | | | |органів | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 5. |Скласти штатний розпис |жовтень |Заступник директора | |та бюджет Фонду на 2000 | |виконавчої дирекції | |рік | |Фонду з питань членства | | | |та фінансів | ---+------------------------+----------+------------------------| 6. |Вирішити питання |жовтень |Директор виконавчої | |забезпечення виконавчої | |дирекції, його | |дирекції Фонду та її | |заступники, керівники | |робочих органів | |робочих органів | |службовими приміщеннями | |виконавчої дирекції | |та телефонним зв'язком | |Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 7. |Укомплектувати виконавчу| |Заступники директора | |дирекцію Фонду та її | |виконавчої дирекції | |робочі органи | |Фонду, керівники робочих| |працівниками: | |органів виконавчої | |------------------------+----------|дирекції Фонду | |а) для виконання |жовтень | | |організаційних заходів | | | |щодо створення системи | | | |соціального страхування | | | |від нещасних випадків; | | | |------------------------+----------| | |б) для виконання завдань|грудень | | |Фонду, передбачених | | | |Законом про соціальне | | | |страхування від | | | |нещасного випадку на | | | |виробництві ( 1105-14 ).| | | |Створити необхідні | | | |умови для їх роботи | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 8. |Визначити наказом |жовтень |Директор виконавчої | |виконавчої дирекції | |дирекції Фонду, | |Фонду комплекс усіх | |заступник директора з | |організаційно-фінансових| |питань | |заходів, реалізація яких| |організаційно-методичної| |забезпечить створення в | |роботи | |країні системи | | | |соціального страхування | | | |від нещасних випадків на| | | |виробництві | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 9. |Забезпечити |листопад |Заступник директора | |підприємства, установи | |виконавчої дирекції | |та організації одним | |Фонду з питань | |примірником Закону "Про | |організаційно-методичної| |загальнообов'язкове | |роботи, керівники | |державне соціальне | |робочих органів | |страхування від | |виконавчої дирекції | |нещасного випадку на | |Фонду | |виробництві та | | | |професійного | | | |захворювання, які | | | |спричинили втрату | | | |працездатності" | | | |( 1105-14 ), а також | | | |комплектом | | | |нормативно-правових | | | |актів Фонду | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 10.|Видати масовим тиражем і|листопад | - " - | |розповсюдити на | | | |підприємствах, в | | | |установах та | | | |організаціях плакат і | | | |листівку про Фонд | | | |соціального страхування | | | |від нещасних випадків | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 11.|Розпочати створення |листопад |Заступник директора | |районних, міських, | |виконавчої дирекції | |обласних, АР Крим та | |Фонду з питань членства | |державного реєстрів | |та фінансів, керівники | |підприємств-страхуваль- | |робочих органів | |ників | |виконавчої дирекції | | | |Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 12.|Розпочати реєстрацію |листопад |Заступники директора | |підприємств, установ та | |виконавчої дирекції | |організацій у | |Фонду, керівники робочих| |відділеннях виконавчої | |органів виконавчої | |дирекції Фонду | |дирекції Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 13.|Розпочати прийняття від |листопад |Заступники директора | |підприємств, установ та | |виконавчої дирекції | |організацій документів, | |Фонду, керівники | |що підтверджують право | |структурних підрозділів | |їх працівників на | |та робочих органів | |страхові виплати та | |виконавчої дирекції | |соціальні послуги | |Фонду | |внаслідок нещасного | | | |випадку або професійного| | | |захворювання | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 14.|Розпочати створення |листопад |Заступник директора | |районних, міських, | |виконавчої дирекції | |обласних, АР Крим та | |Фонду з питань членства | |державного реєстрів | |та фінансів, керівники | |застрахованих громадян, | |відповідних управлінь та| |які мають право на | |робочих органів | |страхові виплати та | |виконавчої дирекції | |соціальні послуги Фонду | |Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 15.|Розпочати збір авансових|грудень |Заступники директора | |страхових внесків | |виконавчої дирекції | |підприємств, установ та | |Фонду, керівники робочих| |організацій у Фонд | |органів виконавчої | |соціального страхування | |дирекції Фонду | |від нещасних випадків | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 16.|Провести відповідне |грудень |Заступники директора | |навчання працівників | |виконавчої дирекції | |виконавчої дирекції | |Фонду, керівники | |Фонду та її робочих | |структурних підрозділів | |органів | |та робочих органів | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 17.|Обладнати згідно з |грудень |Керівники робочих | |існуючими вимогами при | |органів виконавчої | |районних та міських | |дирекції Фонду | |відділеннях Фонду | | | |спеціальні приміщення | | | |для зберігання | | | |документів про | | | |призначення страхових | | | |виплат та соціальних | | | |послуг потерпілим на | | | |виробництві | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 18.|Взяти участь у |грудень |Заступник директора | |розробленні центральними| |виконавчої дирекції | |органами виконавчої | |Фонду з питань | |влади: | |профілактики нещасних | |а) національної та | |випадків та | |галузевих програм | |профзахворювань, | |поліпшення стану | |керівники відповідних | |безпеки, умов праці та | |управлінь виконавчої | |виробничого середовища | |дирекції Фонду | |на 2001 - 2005 роки; | | | |б) системи захисту | | | |органів дихання | | | |працівників для | | | |запобігання професійним | | | |захворюванням; | | | |в) програми розроблення | | | |та виробництва засобів | | | |індивідуального захисту | | | |працівників на 2001 - | | | |2003 роки; | | | |г) програми навчання та | | | |підвищення рівня знань | | | |працівників, які | | | |вирішують питання | | | |охорони праці на 2001 - | | | |2002 роки; д) програми | | | |розроблення, перегляду | | | |та видання нормативних | | | |актів і спеціальної | | | |літератури з питань | | | |охорони та медицини | | | |праці на 2001 - 2005 | | | |роки | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 19.|Укласти договори з |грудень |Керівники робочих | |лікувально-профілактич- | |органів виконавчої | |ними, навчальними | |дирекції Фонду | |закладами та | | | |відповідними | | | |підприємствами про | | | |лікування, медичну, | | | |професійну та соціальну | | | |реабілітацію потерпілих | | | |на виробництві | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 20.|Підготувати програму |грудень |Заступник директора | |поширення позитивного | |виконавчої дирекції | |досвіду і пропаганди | |Фонду з питань | |охорони праці шляхом | |профілактики нещасних | |створення тематичних | |випадків і | |кінофільмів, радіо- і | |профзахворювань, | |телепередач, видання | |начальники відповідних | |плакатів, пам'яток, | |управлінь виконавчої | |двомісячних журналів для| |дирекції Фонду | |підприємств, установ та | | | |організацій | | | |промисловості, | | | |агропромислового | | | |комплексу, транспорту, | | | |будівництва та | | | |невиробничої сфери в | | | |2001 - 2003 роках | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 21.|Розробити та затвердити |згідно з |Заступники директора | |в установленому порядку |додатком 1|виконавчої дирекції | |нормативно-правові акти,| |Фонду, керівники | |що випливають із Закону | |структурних підрозділів | |про соціальне | |виконавчої дирекції | |страхування від | |Фонду | |нещасного випадку на | | | |виробництві ( 1105-14 ) | | | ---+------------------------+----------+------------------------| 22.|Забезпечити |згідно з |Заступник директора | |автоматизацію процесів |додатком 2|виконавчої дирекції | |обробки, зберігання та | |Фонду з питань | |передачі інформації в | |організаційно-методичної| |сфері страхування від | |роботи, керівники | |нещасних випадків | |робочих органів та | | | |структурних підрозділів | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду | ---+------------------------+----------+------------------------| 23.|Завершити всю необхідну |грудень |Виконавча дирекція Фонду| |підготовку для введення | |та її робочі органи | |в дію системи, | | | |соціального страхування | | | |від нещасних випадків в | | | |країні | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 1

до Програми робіт Фонду

на 2000 рік

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, які відповідно

до Закону про соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві

( 1105-14 ) необхідно підготувати в 2000 році

------------------------------------------------------------------ N |Назва проекту |Термін |Виконавці | п/п |нормативно-правового |виконання| | |акта та стаття Закону, | | | |відповідно до якої він | | | |розробляється | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 1 |2 |3 |4 | ----+------------------------+---------+------------------------| 1. |Положення про наглядову |квітень |Заступник директора | |раду Фонду (стаття 26) | |виконавчої дирекції | | | |Фонду з питань | | | |організаційно-методичної| | | |роботи | ----+------------------------+---------+------------------------| 2. |Статут Фонду (статті 15 |травень | - " - | |та 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 3. |Положення про виконавчу |травень | - " - | |дирекцію Фонду (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 4. |Положення про оплату |травень |Заступник директора | |праці працівників | |виконавчої дирекції | |виконавчої дирекції | |Фонду з питань членства | |Фонду | |та фінансів | ----+------------------------+---------+------------------------| 5. |Положення про постійні |червень |Заступник директора | |комісії правління Фонду | |виконавчої дирекції | |(ст. 17) | |Фонду з питань | | | |організаційно-методичної| | | |роботи | ----+------------------------+---------+------------------------| 6. |Регламент правління |червень | - " - | |Фонду (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 7. |Структура центрального |червень | - " - | |апарату, регіональних | | | |управлінь, районних та | | | |міських відділень | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 8. |Постанова Кабінету |липень | - " - | |Міністрів України та | | | |Порядок визначення | | | |страхових тарифів для | | | |підприємств, установ та | | | |організацій на соціальне| | | |страхування від нещасних| | | |випадків | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 9. |Закон України про |липень | - " - | |страхові тарифи на | | | |соціальне страхування | | | |від нещасних випадків | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 10. |Положення про управління|липень | - " - | |виконавчої дирекції | | | |Фонду в АР Крим, | | | |областях, містах Києві | | | |та Севастополі (ст. 18) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 11. |Положення про службу |серпень |Заступник директора | |страхових експертів з | |виконавчої дирекції | |охорони праці, | |Фонду з питань | |профілактики нещасних | |профілактики нещасних | |випадків та професійних | |випадків та | |захворювань (ст. 17) | |профзахворювань | ----+------------------------+---------+------------------------| 12. |Форма посвідчення |серпень | - "- | |страхового експерта з | | | |охорони праці (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 13. |Форма подання страхового|серпень | - " - | |експерта з охорони праці| | | |про порушення | | | |законодавства про | | | |охорону праці (ст. 23) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 14. |Інструкція про порядок |серпень |Заступник директора | |перерахування, обліку та| |виконавчої дирекції | |витрачання страхових | |Фонду з питань членства | |внесків, здійснення | |та фінансів | |платежів, ведення | | | |бухгалтерського обліку | | | |та звітності (статті 17 | | | |та 48) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 15. |Інструкція про порядок |серпень |Заступник директора | |передачі | |виконавчої дирекції | |страхувальниками | |Фонду з питань | |виконавчій дирекції | |організаційно-методичної| |Фонду документів, що | |роботи | |підтверджують право | | | |потерпілого на страхову | | | |виплату, інші соціальні | | | |послуги (розділ XI, | | | |п. 3, частина 5) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 16. |Положення про районні |вересень | - " - | |(міські) відділення | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду (ст. 18) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 17. |Правила обліку та |вересень | - " - | |зберігання в районних та| | | |міських відділеннях | | | |Фонду документів, що | | | |підтверджують право | | | |потерпілих на страхові | | | |виплати, інші соціальні | | | |послуги (розділ XI, | | | |п. 3, частина 5) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 18. |Порядок призначення та |вересень | - " - | |здійснення страхових | | | |виплат потерпілим, які | | | |виїхали (виїжджають) для| | | |проживання за межі | | | |України | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 19. |Зміни та доповнення до |вересень |Заступник директора | |Кодексу України про | |виконавчої дирекції | |адміністративні | |Фонду з питань | |правопорушення | |профілактики нещасних | | | |випадків та | | | |профзахворювань | ----+------------------------+---------+------------------------| 20. |Зміни та доповнення до |вересень | - " - | |переліку професійних | | | |захворювань (участь у | | | |розробці, ст. 14) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 21. |Зміни та доповнення до |вересень |Заступник директора | |Положення про | |виконавчої дирекції | |розслідування та облік | |Фонду з питань | |нещасних випадків, | |профілактики нещасних | |професійних захворювань | |випадків та | |та аварій на | |профзахворювань | |підприємствах (ст. 14) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 22. |Положення про систему |вересень |Заступник директора | |кодифікації в сфері | |виконавчої дирекції | |соціального страхування | |Фонду з питань | |від нещасних випадків | |організаційно-методичної| | | |роботи | ----+------------------------+---------+------------------------| 23. |Методика перевірки |жовтень |Заступник директора | |правильності нарахування| |виконавчої дирекції | |виплат потерпілим на | |Фонду з питань членства | |виробництві до 1 січня | |та фінансів | |2001 року (при прийнятті| | | |від роботодавців | | | |документів відділеннями | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 24. |Положення про укладання |жовтень |Заступники директора | |договорів між Фондом та | |виконавчої дирекції | |лікувально-профілактич- | |Фонду з юридичних питань| |ними, навчальними | |та з питань реабілітації| |закладами та окремими | |потерпілих | |фахівцями, які надають | | | |соціальні послуги | | | |потерпілим (ст. 24) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 25. |Форми посвідчення |жовтень |Керуючий справами | |працівника та офіційних | |виконавчої дирекції | |документів виконавчої | |Фонду | |дирекції Фонду | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 26. |Форма екстреного |жовтень |Заступник директора | |повідомлення роботодавця| |виконавчої дирекції | |відділенню виконавчої | |Фонду з питань | |дирекції Фонду про | |профілактики нещасних | |нещасний випадок на | |випадків та | |виробництві або | |профзахворювань | |професійне захворювання | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 27. |Перелік відомостей про |жовтень |Заступник директора | |стан охорони праці на | |виконавчої дирекції | |підприємстві, які | |Фонду з питань | |страхувальник подає при | |профілактики нещасних | |реєстрації у відділення | |випадків та | |виконавчої дирекції | |профзахворювань | |Фонду (ст. 45) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 28. |Форма екстреного |жовтень |Заступник директора | |повідомлення лікуючого | |виконавчої дирекції | |лікаря про особу, яка | |Фонду з питань | |потерпіла на | |реабілітації потерпілих | |виробництві, та характер| | | |його травми або | | | |професійного | | | |захворювання | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 29. |Пам'ятка роботодавцю у |жовтень |Заступник директора | |зв'язку з введенням в | |виконавчої дирекції | |дію Закону про соціальне| |Фонду з питань | |страхування від нещасних| |організаційно-методичної| |випадків | |роботи | ----+------------------------+---------+------------------------| 30. |Порядок нарахування та |листопад |Заступник директора | |здійснення страхових | |виконавчої дирекції | |виплат потерпілим | |Фонду з питань членства | |(ст. 34) | |та фінансів | ----+------------------------+---------+------------------------| 31. |Форми бухгалтерського |листопад |Головний бухгалтер | |обліку та звітності | |виконавчої дирекції | |Фонду (ст. 48) | |Фонду | ----+------------------------+---------+------------------------| 32. |Положення про порядок |листопад |Заступник директора | |використання коштів | |виконавчої дирекції | |лікувально-профілактич- | |Фонду з питань членства | |ними, навчальними та | |та фінансів | |іншими закладами, які | | | |надають Фонду соціальні | | | |послуги, та контроль за | | | |їх цільовим | | | |використанням (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 33. |Зміни та доповнення до |листопад |Заступник директора | |Закону "Про охорону | |виконавчої дирекції | |праці" (участь у | |Фонду з питань | |перегляді, постанова | |профілактики нещасних | |Кабінету Міністрів | |випадків та | |України від | |профзахворювань | |17.01.2000 р. | | | |N 74 ( 74-2000-п ) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 34. |Положення (програма) про|листопад |Заступник директора | |навчання страхових | |виконавчої дирекції | |експертів з охорони | |Фонду з питань | |праці Фонду | |профілактики нещасних | | | |випадків та | | | |профзахворювань | ----+------------------------+---------+------------------------| 35. |Положення про комісії по|листопад |Заступник директора | |вирішенню трудових | |виконавчої дирекції | |спорів Фонду (ст. 15) | |Фонду з юридичних питань| ----+------------------------+---------+------------------------| 36. |Емблема Фонду (ст. 15) |грудень |Заступник директора | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду з питань | | | |організаційно-методичної| | | |роботи | ----+------------------------+---------+------------------------| 37. |Положення про |грудень |Заступник директора | |Науково-технічну раду | |виконавчої дирекції | |Фонду | |Фонду з питань | | | |профілактики нещасних | | | |випадків та | | | |профзахворювань | ----+------------------------+---------+------------------------| 38. |Форма звітності про |грудень | - " - | |роботу страхового | | | |експерту Фонду (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 39. |Положення про надання |грудень | - " - | |Фондом на безповоротній | | | |основі фінансової | | | |допомоги підприємствам | | | |для розв'язання особливо| | | |гострих проблем з | | | |охорони праці (ст. 17) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 40. |Форма протоколу про |грудень | - " - | |адміністративні | | | |правопорушення, який | | | |складає страховий | | | |експерт з охорони праці | | | |Фонду (ст. 23) | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 41. |Положення про структурні|грудень |Заступники директора | |підрозділи та посадові | |виконавчої дирекції | |інструкції працівників | |Фонду | |центрального апарату | | | |виконавчої дирекції | | | |Фонду | | | ----+------------------------+---------+------------------------| 42. |Форми статистичної |грудень |Заступник директора | |звітності про страхову | |виконавчої дирекції | |діяльність Фонду, стан | |Фонду з питань | |охорони праці у | |організаційно-методичної| |суспільному виробництві,| |роботи разом з іншими | |соціальний захист | |заступниками директора | |потерпілих на | |виконавчої дирекції | |виробництві та | |Фонду | |використання страхових | | | |коштів (ст. 48) | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Програми робіт Фонду

на 2000 рік

Автоматизація процесу обробки, зберігання

і передачі інформації в сфері страхування

від нещасних випадків

I. Заходи підготовчого періоду
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ N |Найменування завдань і видів робіт |Термін | п/п| |виконання | | |роботи | ---+-------------------------------------------+----------------| 1 |2 |3 | ---+-------------------------------------------+----------------| |1. Реєстрація страхувальників |до 30.11.2000 р.| ---+-------------------------------------------+----------------| 1.1|Розробка програмних засобів для |жовтень | |реєстрації страхувальників | | ---+-------------------------------------------+----------------| 1.2|Створення довідкової бази даних |листопад | |страхувальників на основі інформації, | | |наданої пенсійним фондом | | ---+-------------------------------------------+----------------| 1.3|Впровадження програмних засобів і навчання |листопад | |фахівців | | ---+-------------------------------------------+----------------| |2. Нарахування страхових внесків |до 30.11.2000 р.| ---+-------------------------------------------+----------------| 2.1|Розробка програмних засобів, що |жовтень | |автоматизують процедури нарахування, обліку| | |і контролю надходжень страхових внесків | | ---+-------------------------------------------+----------------| 2.2|Впровадження програмних засобів і навчання |листопад | |фахівців | | ---+-------------------------------------------+----------------| |3. Реєстрація страхових випадків |до 30.12.2000 р.| ---+-------------------------------------------+----------------| 3.1|Розробка програмних засобів реєстрації, |грудень | |обліку, зберігання і моніторингу страхових | | |випадків | | ---+-------------------------------------------+----------------| |4. Забезпечення програмно-технічними |до 30.12.2000 р.| |засобами діяльності секторів | | |бухгалтерського обліку | | ---+-------------------------------------------+----------------| 4.1|Обґрунтування вибору і придбання |жовтень | |програмно-технічних засобів, що | | |забезпечують автоматизацію діяльності | | |секторів бухгалтерського обліку | | ---+-------------------------------------------+----------------| 4.2|Впровадження програмних засобів і навчання |грудень | |фахівців | | ---+-------------------------------------------+----------------| |5. Створення нормативно-довідкової бази і |до 30.11.2000 р.| |кодифікації даних в інформаційній системі | | |Фонду (робота виконується поетапно в міру | | |необхідності) | | ---+-------------------------------------------+----------------| 5.1|Обґрунтування, розробка і затвердження |Жовтень | |нормативів, довідників і кодифікаторів для | | |застосування в інформаційній системі Фонду | | ---+-------------------------------------------+----------------| 5.2|Впровадження в інформаційну систему Фонду |листопад | |довідників і кодифікаторів | | ---+-------------------------------------------+----------------| |6. Організація обміну даними між рівнями |до 30.12.2000 р.| |управління Фонду | | ---+-------------------------------------------+----------------| 6.1|Опис потоків і структури управлінської |листопад | |(зверху вниз) і звітно-статистичної (знизу | | |вгору) інформації в структурі управління | | |Фонду | | ---+-------------------------------------------+----------------| 6.2|Впровадження засобів електронної пошти |грудень | -----------------------------------------------------------------
II. Технічне забезпечення
Передбачається укомплектувати структурні підрозділи Фонду
згідно з даними, наведеними в таблицях 1 та 2, де перший етап -
2000 рік, другий - 2001 рік.
III. Виконавець робіт
Виконавець робіт - Науково-виробниче підприємство "ПРОТЕК".
Таблиця 1
-------------------------------------------------------------------------------- N |Структурні |Кіль- |Основні компоненти технічного забезпечення | п/п|підрозділи |кість |-----------------------------------------------------| |Фонду |підроз-|Комп'ютери |Прин-|Моде-|Факси- |Копію-|Ска- |Локаль-| | |ділів |(комплект) |тери |ми |мільні |вальні|нери |но-об- | | | |------------|(шт.)|(шт.)|апарати|апара-|(шт.)|числю- | | | |Робоча |Сер-| | |(шт.) |ти | |вальна | | | |станція|вер | | | |(шт.) | |мережа | | | | | | | | | | |(комп- | | | | | | | | | | |лект) | ---+------------+-------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 1. |Районне |500 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 | |(міське) | | | | | | | | | | |відділення у| | | | | | | | | | |сільському | | | | | | | | | | |регіоні | | | | | | | | | | ---+------------+-------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 2. |Районне |100 |3 |1 |1 |1 |1 |1 |- |1 | |(міське) | | | | | | | | | | |відділення у| | | | | | | | | | |промисловому| | | | | | | | | | |регіоні | | | | | | | | | | ---+------------+-------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 3. |Управління |27 |15 |2 |4 |1 |2 |2 |1 |1 | |в АР Крим, |---------------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| |областях, |(Середня | | | | | | | | |містах Києві|кількість) | | | | | | | | |і | | | | | | | | | |Севастополі | | | | | | | | | ---+------------+---------------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 4. |Центральний |1 |60 |8 |6 |2 |17 |5 |2 |1 | |апарат | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
--------------------------------------------------------------------------------------- N |Структурні |Кіль- |Етапи |Основні компоненти технічного забезпечення | п/п|підрозділи |кість |ком- |-----------------------------------------------------| |Фонду |підроз-|плек- |Комп'ютери |Прин-|Моде-|Факси- |Копію-|Ска- |Локаль-| | |ділів |туван-|(комплект) |тери |ми |мільні |вальні|нери |но-об- | | | |ня |------------|(шт.)|(шт.)|апарати|апара-|(шт.)|числю- | | | | |Робоча |Сер-| | |(шт.) |ти | |вальна | | | | |станція|вер | | | |(шт.) | |мережа | | | | | | | | | | | |(комп- | | | | | | | | | | | |лект) | ---+------------+-------+------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 1. |Районне |500 |1 |500 |- |500 |- |500 |500 |- |- | |(міське) | |------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| |відділення у| |2 |500 |500 |- |500 |- |- |- |500 | |сільському | | | | | | | | | | | |регіоні | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 2. |Районне |100 |1 |200 |- |100 |100 |100 |100 |- |- | |(міське) | |------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| |відділення у| |2 |100 |100 |- |- |- |- |- |100 | |промисловому| | | | | | | | | | | |регіоні | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 3. |Управління |27 |1 |135 |27 |54 |27 |54 |54 |- |27 | |в АР Крим, | |------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| |областях, | |2 |270 |27 |54 |- |- |- |27 |- | |містах Києві| | | | | | | | | | | |і | | | | | | | | | | | |Севастополі | | | | | | | | | | | ---+------------+-------+------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| 4. |Центральний |1 |1 |20 |2 |2 |2 |2 |2 |1 |1 | |апарат | |------+-------+----+-----+-----+-------+------+-----+-------| | | |2 |40 |6 |8 |- |15 |3 |1 |- | --------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: