open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.01.2005 N 5

Про затвердження Положення та вимог

для проведення спеціалізованого конкурсу

з визначення біржі, на базі якої проводитимуться

аукціони з продажу нафти та газового конденсату

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
04.04.2000 N 599 ( 599-2000-п ) "Про запровадження аукціонів з
продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля"
та з метою організації проведення спеціалізованого конкурсу
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення та вимоги для проведення
спеціалізованого конкурсу з визначення біржі, на базі якої
проводитимуться аукціони з продажу нафти та газового конденсату
(додається).
2. Утворити комісію для проведення спеціалізованого конкурсу
з визначення біржі, на базі якої проводитимуться аукціони з
продажу нафти та газового конденсату, у складі згідно з додатком.
3. Управлінню фінансування, бухгалтерського обліку та
контролю забезпечити фінансування опублікування повідомлення про
конкурс у газеті "Урядовий кур'єр".
4. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації у триденний термін з дня підписання цього наказу
забезпечити опублікування Положення та вимог для проведення
спеціалізованого конкурсу з визначення біржі, на базі якої
проводитимуться аукціони з продажу нафти та газового конденсату, у
газеті "Урядовий кур'єр".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чабаненка В.В.
Міністр М.Деркач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

12.01.2005 N 5

ПОЛОЖЕННЯ

та вимоги для проведення спеціалізованого

конкурсу з визначення біржі, на базі якої

проводитимуться аукціони з продажу

нафти та газового конденсату

1. Це Положення та вимоги для проведення спеціалізованого
конкурсу з визначення біржі, на базі якої проводитимуться аукціони
з продажу нафти та газового конденсату (далі - Положення),
визначають процедуру та умови проведення спеціалізованого конкурсу
з визначення біржі, на базі якої проводитимуться аукціони з
продажу нафти та газового конденсату (далі - конкурс).
2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке
значення: конкурсна комісія (далі - Комісія) - комісія, що формується
Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України (далі - Мінекономіки) для проведення конкурсу з
визначенням уповноваженої біржі для проведення аукціонів з продажу
нафти та газового конденсату; конкурсна документація (далі - документація) - пакет
документів, що містить конкурсну пропозицію та перелік документів,
які обов'язково подаються для участі в конкурсі; конкурсні умови - вимоги, яким повинні відповідати
претенденти конкурсу; претенденти - будь-які біржі України, створені відповідно до
чинного законодавства України та які подали документацію для
участі в конкурсі.
3. Рішення про проведення конкурсу приймається Мінекономіки. У рішенні про проведення конкурсу зазначається: дата та час проведення конкурсу (не раніше ніж через 10
календарних днів з дати оголошення проведення конкурсу); кінцева дата подання конкурсної документації; конкурсні умови та перелік конкурсної документації; адреса, на яку подаються документи для участі в конкурсі; вимоги до учасника конкурсу; умови та місце проведення конкурсу; контактні телефони. Рішення про проведення конкурсу протягом трьох робочих днів
після його прийняття підлягає оприлюдненню в засобах масової
інформації. Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в газеті
"Урядовий кур'єр" не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати
проведення конкурсу.
4. Для проведення конкурсу Мінекономіки утворює комісію у
складі 5 осіб (голова комісії, члени комісії та секретар комісії).
Комісія діє до моменту підписання договорів з переможцями
конкурсу. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому
присутні не менше ніж 4 з 5 членів комісії. Рішення комісії
приймається простою більшістю голосів відкритим голосуванням. У
разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Комісія може залучати до своєї роботи експертів з правом
дорадчого голосу. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується
всіма її членами, що брали участь у голосуванні. Конкурсні пропозиції оцінюються з урахуванням таких
критеріїв: 1) наявність торговельно-операційних залів; 2) досвід роботи на ринку; 3) наявність технічних засобів: електронне табло; телефонний зв'язок; електронно-модемний зв'язок; власна сторінка в Інтернеті. Конкурсна комісія: затверджує форму заяви для участі в конкурсі та зміст
оголошення про його проведення; одержує та реєструє документацію від претендентів у порядку,
визначеному Комісією; визначає на підставі поданої документації учасників конкурсу,
адресу, дату та час проведення конкурсу, переможця конкурсу; оприлюднює результати конкурсу.
5. Претенденти конкурсу до закінчення зазначеного в
оголошенні кінцевого терміну подають до комісії документацію, до
якої додаються такі документи (у двох примірниках): відомості про підприємство (повне найменування,
місцезнаходження юридичної особи, номер телефону, прізвище, ім'я
та по батькові керівника); копії нотаріально завірених документів про державну
реєстрацію підприємства та його реєстрацію в органах державної
податкової служби; довіреність на ім'я особи, яка представляє інтереси
претендента під час проведення конкурсу; інформація щодо відповідності конкурсним умовам; розрахунки вартості проведення аукціонів; нотаріально засвідчені копії установчих документів; копія свідоцтва про реєстрацію в Державному комітеті
статистики; копія документа про власність або копія документа про оренду
приміщення. Документація подається українською мовою за підписом
керівника та головного бухгалтера підприємства, за винятком
документів, що не готуються підприємством. Керівництво
підприємства несе відповідальність за достовірність поданих ним
відомостей. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які подали
документи: що містять недостовірну інформацію; оформлені з порушенням вимог, визначених цим Порядком.
6. Приймання документації здійснюється з моменту
опублікування оголошення про конкурс. Уся документація підлягає
обов'язковій реєстрації. Документація, яка надійшла після встановленої в оголошенні
кінцевої дати, не розглядається. Документація приймається за
описом секретарем комісії. Секретар надає претенденту розписку про
отримання документації, де вказує дату та час реєстрації, прізвище
та ім'я особи, яка її доставила, а також зазначає наявні
пошкодження. Претендент засвідчує своїм підписом факт прийняття у
нього документації. Претенденти мають право відкликати документацію до кінцевого
строку її прийняття, повідомивши про це письмово комісію. На наступний день після закінчення кінцевого терміну Комісія
проводить засідання. Засідання комісії є закритим. За наявності
вичерпної інформації, необхідної для визначення переможця, рішення
приймається комісією протягом одного робочого дня. Якщо інформація для прийняття рішення є недостатньою, Комісія
має право звертатися до претендентів за роз'ясненнями та вимагати
подання додаткової інформації стосовно виконання конкурсних умов.
При цьому рішення про визначення переможців приймається не пізніше
10 робочих днів з дня засідання комісії.
7. Переможцем конкурсу визнається претендент, конкурсні
пропозиції якого відповідають умовам конкурсного завдання та
пропозиції якого визнані найбільш ефективними. Рішення про визначення переможця оформлюється протоколом.
Протокол підписується всіма членами комісії, які брали участь у
голосуванні. Підписаний протокол є підставою для укладення договорів між
переможцем та Мінекономіки. Суттєві умови договору про надання
послуг з підготовки та проведення аукціонів визначаються
Мінекономіки і протягом доби з моменту отримання підписаного
комісією протоколу пропонуються переможцям для обговорення. Комісія протягом дня, що настає після визначення переможців,
повідомляє про результати конкурсу всіх його учасників через осіб,
що представляють їх інтереси, та протягом 3 робочих днів
опубліковує інформацію про підсумки конкурсу в газеті "Урядовий
кур'єр". Не пізніше 15 робочих днів після того, як Комісія підписала
протокол про визначення переможця, керівник Мінекономіки або
уповноважена ним особа підписує з біржею договір про проведення
аукціонів. У разі коли Сторони не дійшли згоди щодо суттєвих умов
договорів та не підписали їх протягом зазначеного терміну,
Мінекономіки може прийняти рішення про продовження терміну
укладення договорів або скасувати результати конкурсу.
8. Документація зберігається Мінекономіки протягом трьох
років, а стосовно переможців конкурсу (якщо договір з ними
укладено на строк понад три роки) - протягом усього строку дії
договору. Фінансові витрати, пов'язані з проведенням конкурсу,
забезпечуються Мінекономіки за власний рахунок.

Додаток

до наказу Міністерства

економіки та з питань

європейської інтеграції

України

12.01.2005 N 5

СКЛАД

комісії для проведення спеціалізованого конкурсу

з визначення біржі, на базі якої проводитимуться

аукціони з продажу нафти та газового конденсату

ВОЩЕВСЬКИЙ - перший заступник Міністра економіки алерій Миколайович та з питань європейської

інтеграції, голова комісії
Члени комісії:
КЛЮК - заступник Міністра палива огдан Олексійович та енергетики
КОЛИШКО - директор департаменту з питань одіон Анатолійович координації державних закупівель

та державного замовлення Міністерства

економіки та з питань європейської

інтеграції
МЕДВЕЦЬКИЙ - директор юридичного департаменту ндрій Теодорович Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції
ЧАБАНЕНКО - заступник Міністра економіки іктор Васильович та з питань європейської інтеграції
ГРЕБЕННІКОВА - начальник управління розвитку ариса Костянтинівна паливно-енергетичних ринків,

секретар комісії

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: