open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
20.07.2005 N 5

Про необхідність усунення порушень

Державною комісією з цінних паперів

та фондового ринку принципів державної

регуляторної політики згідно з вимогами

Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

На виконання вимог Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності", а також статті 3 Указу Президента
України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про деякі заходи
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики",
здійснюючи аналіз нормативно-правових актів центральних органів
виконавчої влади щодо їх відповідності принципам державної
регуляторної політики, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В С Т А Н О В И В:
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було
прийнято рішення від 11.02.2003 N 62 ( z0168-03 ) "Щодо
упорядкування депозитарної діяльності" (далі - рішення), яким
передбачається, що з 01.01.2004 обслуговування обігу цінних
паперів у Національній депозитарній системі здійснюється виключно
за умови наявності у відповідних цінних паперах міжнародного
ідентифікаційного номера (коду ISIN), призначеного Національним
депозитарієм України.
В преамбулі рішення розробник посилається як на правову
підставу його запровадження на те, що воно видане з метою
удосконалення порядку здійснення депозитарного обліку та захисту
прав інвесторів відповідно до частини 1 статті 15 Закону України
"Про Національну депозитарну систему та особливості електронного
обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та відповідно до
пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).
Необхідно зауважити, що частина 1 статті 15 Закону України
від 10.12.97 N 710/97-ВР ( 710/97-ВР ) "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" зазначає, що порядок та умови здійснення
депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної
системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Такий порядок було встановлено Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку шляхом прийняття рішення від
26.05.98 N 61 ( vr061312-98 ) "Про затвердження Положення про
депозитарну діяльність".
Відповідно ж до пункту 4 частини 1 статті 7 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) основними завданнями Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку є захист прав інвесторів шляхом
застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за
порушення законодавства у межах своїх повноважень.
З цього формулювання пункту 4 частини 1 статті 7 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) не випливає необхідності запровадження
обслуговування обігу цінних паперів у Національній депозитарній
системі виключно за умови наявності у відповідних цінних паперах
міжнародного ідентифікаційного номера (коду ISIN).
Отже, на підставі вищенаведеного зауважуємо, що норми
зазначених статей передбачають загальні положення щодо основних
завдань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Проте наведене в преамбулі рішення обґрунтування необхідності
прийняття регуляторного акта ніяким чином не визначає проблему,
виникнення якої власне і зумовило необхідність прийняття рішення.
Таким чином, має місце порушення принципу доцільності в
регуляторній діяльності, оскільки відсутнє достатнє обґрунтування
необхідності державного регулювання господарських відносин та не
визначена власне сама проблема.
Окрім того, в зверненнях суб'єктів господарювання стосовно
скасування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовою
ринку від 11.02.2003 N 62 ( z0168-03 ) "Щодо упорядкування
депозитарної діяльності" зазначається, що вартість присвоєння коду
ISIN становить 1888 грн.
Отже, розробником при прийнятті рішення було порушено такий
принцип державної регуляторної політики, як ефективність -
забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта
максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та
держави.
В зв'язку з цим, за позицією Держпідприємництва України,
прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
рішення "Щодо упорядкування депозитарної діяльності" є
неефективним способом регулювання господарських відносин, так як
може призвести до виникнення суттєвих перешкод у здійсненні
суб'єктами господарювання своєї діяльності.
З урахуванням вищезазначеного, прийняття Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку рішення від 11.02.2003 N 62
( z0168-03 ) "Щодо упорядкування депозитарної діяльності" не
відповідає основним принципам державної регуляторної політики,
задекларованим статтею 4 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Враховуючи вищевикладене, на виконання статті 3 Указу
Президента України від 01.06.2005 N 901/2005 ( 901/2005 ) "Про
деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної
політики" та керуючись частиною третьою статті 27 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку: - скасувати рішення від 11.02.2003 N 62 ( z0168-03 ) "Щодо
упорядкування депозитарної діяльності".
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
порядку, визначеному статтею 28 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ).
Голова А.В.Дашкевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: