open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.01.2006 N 5

Про заходи щодо виконання вимог Закону України

"Про Державний бюджет України на 2006 рік"

На виконання доручення Кабінету Міністрів України
від 30.12.05 N 68730/1/1-05 до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Призначити відповідальних за приведення у відповідність до
зазначеного Закону ( 3235-15 ) нормативно-правових актів щодо
порядків використання коштів по відповідних бюджетних програмах
згідно з додатком.
2. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи (Романюк Т.В.)
щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним, надавати Фонду
державного майна інформацію щодо нарахування та перерахування
у 2006 році дивідендів за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2005 році окремо за кожним господарським товариством.
3. Державному департаменту ветеринарної медицини
(Бісюк І.Ю.), Державному департаменту рибного господарства
(Качний О.С.), Державній службі з охорони прав на сорти рослин
(Сорока В.І.), Департаменту економічної стратегії та розвитку
аграрного ринку (Розгон А.В.), Департаменту ринків продукції
рослинництва, садівництва, виноградарства та виноробства
(Лазарь Т.І.), Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.),
Департаменту науково-технічної політики (Кульгавий В.Ф.),
Департаменту розвитку сільської місцевості та підприємництва
(Гайдар М.В.) визначитися щодо того, яким нормативно-правовим
актом повинен визначатися порядок (постановою Кабінету Міністрів
України або іншими нормативно-правовими актами) та подати
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики пропозиції
щодо переліку бюджетних програм, по яких необхідно затверджувати
нові порядки використання коштів, чи вносити зміни до діючих. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.) подати Мінфіну узагальнені пропозиції з цього питання. Відповідно до переліку бюджетних програм структурним
підрозділам міністерства, відповідальним згідно з цим наказом за
виконання бюджетних програм, до 20 січня 2006 року за погодженням
з Мінфіном та Мін'юстом подати Кабінету Міністрів України
відповідні проекти рішень в установленому порядку.
4. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики в
установлений строк подати Міністерству фінансів на затвердження
проекти паспортів бюджетних програм.
5. Департаменту кадрової політики, аграрної освіти та науки
(Бойко М.Ф.), Департаменту фінансово-кредитної та податкової
політики подати Міносвіти та Мінфіну інформацію про обсяги
нарахованої заборгованості відповідно до Закону України
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених
статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним,
науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних
закладів" ( 1994-15 ).
6. Аграрному фонду (Овчар В.В.) подати Міністерству фінансів
України узгоджені пропозиції щодо порядку та обсягу надання коштів
на покриття тимчасових касових розривів спеціального фонду за
рахунок залучення коштів єдиного казначейського рахунку.
7. Департаменту розвитку сільської місцевості та
підприємництва до 30 січня 2006 року подати Міністерству економіки
України пропозиції щодо необхідності завершення будівництва
пускових об'єктів соціальної сфери села.
8. Департаменту з управління державною власністю,
бухгалтерського обліку та ревізійної роботи, Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики до 17 січня 2006 р.
подати Мінфіну пропозиції щодо порядку і нормативу відрахувань до
Державного бюджету України частини прибутку (доходу)
господарськими організаціями: державними, в тому числі казенними
підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами, а
також акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), та їх дочірніми підприємствами.
9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики,
Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського
обліку та ревізійної роботи. Департаменту науково-технічної
політики. Департаменту розвитку сільської місцевості та
підприємництва. Департаменту ринків продукції тваринництва з
Головною державною племінною інспекцією, Департаменту кадрової
політики, аграрної освіти та науки у місячний термін з моменту
перевиконання плану надходжень від приватизації державного майна,
визначеного статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2006 рік" ( 3235-15 ), подати Мінфіну пропозиції щодо
реалізації статті 89 цього Закону.
10. Департаменту науково-технічної політики до 30 січня
2006 року подати Мінфіну пропозиції до проекту рішення щодо
порядку надання пільгових кредитів на реалізацію інвестиційних
проектів впровадження енергозберігаючих технологій у аграрному
секторі економіки та технологій по виробництву альтернативних
джерел палива.
11. Структурним підрозділам міністерства, відповідальним за
виконання бюджетних програм, у разі необхідності прийняття
урядових нормативно-правових актів, забезпечити при поданні
Кабінету Міністрів України проектів цих актів дотримання вимог
абзацу 2 пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення".
12. Департаменту міжнародної інтеграції, інвестиційної
політики та розвитку аграрного бізнесу (Авраменко О.В.),
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики у місячний
строк подати Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції щодо
запровадження механізму підтримки експортно-орієнтованих галузей
економіки, в тому числі шляхом укладання міжнародних договорів
щодо надання кредитів іншим іноземним державам під здійснення
товарних поставок з України.
13. Відповідальним за виконання відповідних бюджетних
програм, призначеним додатком до пункту 1 цього наказу, у місячний
строк привести нормативно-правові акти у відповідність з нормами
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік"
( 3235-15 ).
14. Відповідальним за виконання пунктів цього наказу
до 5 числа місяця, наступного за звітним, подавати Департаменту
фінансово-кредитної та податкової політики інформацію щодо
виконання пунктів цього наказу. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики до 10
числа місяця, наступного за звітним, подавати узагальнену
інформацію Мінфіну.
15. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра відповідно до компетенції.
В.о. Міністра І.М.Демчак

Додаток

до наказу Мінагрополітики

України

13.01.2006 N 5

ПЕРЕЛІК

бюджетних програм Мінагрополітики,

що потребують приведення у відповідність

до Закону України "Про Державний бюджет

України на 2006 рік" ( 3235-15 )

нормативно-правових актів, та структурних

підрозділів, відповідальних за їх виконання

------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | КПКВ | Найменування бюджетних програм | Відповідальний підрозділ| Керівник | Контроль | п/п| | | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 1.|2801180|Агрохімічна паспортизація земель |Департамент ринків |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |сільськогосподарського |продукції рослинництва, | | | | |призначення |садівництва, | | | | | |виноградарства | | | | | |та виноробства | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 2.|2801200|Заходи по боротьбі з | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |шкідниками та хворобами | | | | | |сільськогосподарських рослин | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 3.|2801210|Фінансова підтримка виробництва |Державний департамент |Іщук О.М., |Демчак І.М., | | |продукції тваринництва та |продовольства, |Лазарь Т.І., |Мельник С.І.,| | |рослинництва шляхом датування на |Департамент ринків |Микитюк Д.М., |Пабат В.О. | | |одиницю виробленої продукції |продукції рослинництва, |Кульгавий В.Ф. | | | |тваринництва та на гектар |садівництва, | | | | |посівів в рослинництві |виноградарства | | | | | |та виноробства, | | | | | |Департамент ринків | | | | | |продукції тваринництва | | | | | |з Головною державною | | | | | |племінною інспекцією, | | | | | |Департамент | | | | | |науково-технічної | | | | | |політики | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 4.|2801220|Селекція в рослинництві |Департамент ринків |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | | |продукції рослинництва, | | | | | |садівництва, | | | | | |виноградарства | | | | | |та виноробства | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 5.|2801260|Заходи з охорони і захисту, | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |раціонального використання лісів,| | | | | |наданих у постійне користування | | | | | |агропромисловим підприємствам | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 6.|2801280|Фінансова підтримка | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |агропромислових підприємств, | | | | | |що знаходяться в особливо | | | | | |складних кліматичних умовах | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 7.|2801330|Створення і забезпечення | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |резервного запасу сортового | | | | | |та гібридного насіння | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 8.|2801350|Закладення і нагляд за молодими | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |садами, виноградниками та | | | | | |ягідниками | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 9.|2801510|Фінансова підтримка розвитку | -"- |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |хмелярства | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 10.|2808030|Докорінне поліпшення земель |Державна служба з |Сорока В.І. |Мельник С.І. | | |сортодослідних станцій та |охорони прав на | | | | |опорних пунктів |сорти рослин | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 11.|2808040|Селекція в галузі | -"- |Сорока В.І. |Мельник С.І. | | |сортовипробування | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 12.|2808050|Участь у міжнародному Союзі з | -"- |Сорока В.І. |Мельник С.І. | | |охорони прав нових сортів рослин | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 13.|2801190|Селекція в тваринництві та |Департамент ринків |Микитюк Д.М. |Пабат В.О. | | |птахівництві на підприємствах |продукції тваринництва з | | | | |агропромислового комплексу |Головною державною | | | | | |племінною інспекцією | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 14.|2801340|Запобігання розповсюдженню |Департамент ринків |Микитюк Д.М. |Пабат В.О. | | |збудників інфекційних хвороб |продукції тваринництва | | | | |тварин |з Головною державною | | | | | |племінною інспекцією | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 15.|2801480|Здійснення фінансової підтримки | -"- |Гайдар М.В., |Павлюк Н.А., | | |розвитку підприємств молочної | |Микитюк Д.М. |Пабат В.О. | | |переробки | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 16.|2801240|Здійснення фінансової підтримки |Департамент |Зуб Г.І., |Павлюк Н.А., | | |підприємств агропромислового |фінансово-кредитної та |Микитюк Д.М., |Пабат В.О., | | |комплексу через механізм |податкової політики, |Кульгавий З.Ф. |Мельник С.І. | | |здешевлення короткострокових |Департамент ринків | | | | |та довгострокових кредитів |продукції тваринництва з | | | | | |Головною державною | | | | | |племінною інспекцією, | | | | | |Департамент | | | | | |науково-технічної | | | | | |політики | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 17.|2801540|Компенсація Пенсійному фонду |Департамент |Зуб Г.І., |Павлюк Н.А. | | |втрат від застосування |фінансово-кредитної та |Савицька О.П. | | | |платниками фіксованого |податкової політики, | | | | |сільськогосподарського |Управління реформування | | | | |податкуспеціальної ставки по |управління АПК та | | | | |сплаті збору на обов'язкове |соціально-трудових | | | | |пенсійне страхування |відносин | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 18.|2801580|Здешевлення вартості страхових |Департамент |Зуб Г.І., |Павлюк Н.А., | | |премій (внесків) фактично |фінансово-кредитної та |Лазарь Т.І. |Мельник С.І. | | |сплачених суб'єктами аграрного |податкової політики. | | | | |ринку |Департамент ринків | | | | | |продукції рослинництва, | | | | | |садівництва, | | | | | |виноградарства | | | | | |та виноробства | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 19.|2801070|Оздоровлення та відпочинок |Департамент розвитку |Гайдар М.В. |Павлюк Н.А. | | |дітей працівників |сільської місцевості та | | | | |агропромислового комплексу |підприємництва | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 20.|2801300|Реформування та розвиток | -"- |Гайдар М.В. |Павлюк Н.А. | | |комунального господарства | | | | | |у сільській місцевості | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 21.|2801230|Фінансова підтримка фермерських | -"- |Гайдар М.В. |Павлюк Н.А. | | |господарств | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 22.|2801460|Надання кредитів фермерським | -"- |Гайдар М.В. |Павлюк Н.А. | | |господарствам | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 23.|2807020|Розвиток фізичної культури і | -"- |Гайдар М.В. |Павлюк Н.А. | | |спорту серед сільського населення| | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 24.|2801800|Заходи з ліквідації наслідків |Департамент розвитку |Гайдар М.В., |Павлюк Н.А. | | |затоплення шахти N 9 та |сільської місцевості та |Іщук О.М. |Демчак І.М. | | |аварійного ствола шахти N 8 |підприємництва, Державний| | | | |Солотвинського солерудника |департамент продовольства| | | | |Тячівського району | | | | | |Закарпатської області | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 25.|2801290|Проведення державних виставкових |Департамент аграрної |Бойко М.Ф. |Демчак І.М. | | |заходів у сфері агропромислового |освіти та науки | | | | |комплексу | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 26.|2801430|Часткова компенсація вартості |Департамент |Кульгавий В.Ф. |Мельник С.І. | | |складної сільськогосподарської |науково-технічної | | | | |техніки вітчизняного виробництва |політики | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 27.|2806070|Збільшення статутного фонду |Департамент |Кульгавий В.Ф.,|Мельник С.І. | | |Національної акціонерної компанії|науково-технічної |Томін Є.Ф. | | | |"Украгролізинг" для закупівлі |політики, |(за згодою) | | | |сільськогосподарської техніки, |Національна акціонерна | | | | |вантажних автомобілів та |компанія "Украгролізинг" | | | | |обладнання для сільгосппереробки | | | | | |з подальшою передачею їх у лізинг| | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 28.|2801560|Формування державного |Департамент |Розгон А.В., |Павлюк Н.А. | | |продовольчого резерву Аграрним |економічної стратегії та |Овчар В.В | | | |фондом, здійснення заставних |розвитку аграрного ринку,| | | | |закупівель, товарних та |Аграрний фонд | | | | |фінансових інтервенцій на | | | | | |організованому аграрному | | | | | |ринку | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 29.|2802020|Протиепізоотичні заходи та |Державний департамент |Бісюк І.Ю. |Пабат В.О. | | |участь у Міжнародному |ветеринарної медицини | | | | |епізоотичному бюро | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 30.|2804070|Відтворення та охорона водних |Державний департамент |Качний О.С. |Пабат В.О. | | |живих ресурсів і регулювання |рибного господарства | | | | |рибальства | | | | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 31.|2804080|Селекція у рибному господарстві | -"- |Качний О.С. |Пабат В.О. | ---+-------+---------------------------------+-------------------------+---------------+-------------| 32.|2804090|Міжнародна діяльність у галузі | -"- |Качний О.С. |Пабат В.О. | | |рибного господарства | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
фінансово-кредитної та
податкової політики Г.І.Зуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: