open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНОЗЕМНИХ

ІНВЕСТИЦІЙ ТА РОЗВИТКУ
Н А К А З
07.04.2009 N 5

Про затвердження Положення

про преміювання працівників

Відповідно до ст. ст. 96, 97, 98 КЗпП України ( 322-08 ),
ст. ст. 33, 34 "Про державну службу" ( 3723-12 ), постанови
Кабінету Міністрів України N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 р.
"Про упорядкування структури умов оплати праці працівників апарату
органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів" та Правил внутрішнього трудового розпорядку для
працівників Національного агентства України з іноземних інвестицій
та розвитку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників
Національного агентства України з іноземних інвестицій та розвитку
(додається).
Генеральний директор С.В.Таран

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного

агентства України

з іноземних інвестицій

та розвитку

07.04.2009 N 5

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

Національного агентства України

з іноземних інвестицій та розвитку

1. Загальні положення
1.1. Положення про преміювання працівників Національного
агентства України з іноземних інвестицій та розвитку (далі -
Положення) розроблено відповідно до ст. ст. 96, 97, 98 КЗпП
України ( 322-08 ), ст. ст. 33, 34 "Про державну службу"
( 3723-12 ), постанови КМУ N 268 ( 268-2006-п ) від 09.03.2006 р.
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів" та Правил внутрішнього трудового розпорядку для
працівників Національного агентства України з іноземних інвестицій
та розвитку (далі - Агентство).
1.2. Положення визначає умови й порядок преміювання державних
службовців Агентства з метою стимулювання сумлінного та якісного
виконання ними своїх посадових обов'язків.
1.3. Положення не поширюється на керівний склад Агентства,
преміювання яких здійснюється за рішенням органу управління вищого
рівня в межах наявних коштів на оплату праці.
2. Порядок визначення фонду преміювання
2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі не менш як
10 відсотків посадових окладів та фактичної економії фонду оплати
праці.
2.2. Видатки на преміювання передбачаються в Кошторисі
Агентства.
3. Показники преміювання та розмір премії
3.1. Преміювання працівників Агентства здійснюється
відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи,
рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності праці, а
також до державних і професійних свят та ювілейних дат
(одноразового характеру).
3.2. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховується
працівникам апарату, розраховується організаційно-фінансовим
відділом, виходячи з фонду преміювання, та визначається у
відсотках до посадових окладів працівників.
3.3. Показником, що дає право працівнику на отримання премії
у загальному розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне
виконання посадових обов'язків, відсутність порушень трудової й
виконавчої дисципліни.
3.4. Окремим працівникам розмір премії може бути зменшений
або збільшений від загального розрахункового розміру на підставі
показників, визначених у Додатку до цього Положення.
4. Порядок преміювання
4.1. Преміювання працівників Агентства здійснюється щомісяця
шляхом прийняття відповідного наказу Генеральним директором
Агентства. Як виняток. Преміювання може бути здійснено за квартал, рік.
4.2. Проект наказу про преміювання вноситься начальником
організаційно-фінансового відділу. Підготовку проекту наказу здійснює організаційно-фінансовий
відділ.
4.3. Керівники структурних підрозділів Агентства та
заступники Генерального директора відповідно до розподілу
функціональних повноважень (щодо помічників та радників) щомісяця
до 25 числа вносять начальнику організаційно-фінансового відділу
подання на преміювання. У подані зазначаються працівники, яким пропонується виплатити
премію в загальному розрахунковому розмірі, та окремо працівники,
яким зменшується або збільшується розмір премії у відсотках до
загального із зазначенням конкретних підстав та з урахуванням
показників, визначених у Додатку до цього Положення.
4.4. Розмір премій керівникам структурних підрозділів
Агентства визначає заступник Генерального директора у
відповідності до цього Положення. За наявності підстав розмір премії окремим керівникам
структурних підрозділів може бути зменшено або збільшено. У цьому
випадку начальник організаційно-фінансового відділу з проектом
наказу подає Генеральному директору пояснювальну записку із
зазначенням відповідних конкретних підстав.
4.5. Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується
розмір премії, повинно бути повідомлено про це відповідним
керівником із зазначенням конкретних підстав.
4.6. Працівник, не згодний з рішенням про преміювання, може
оскаржити його до прийняття наказу заступнику, першому заступнику
чи Генеральному директору агентства, а після прийняття наказу - до
суду в установленому законодавством України порядку.
4.7. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, період
підвищення кваліфікації, відряджень понад 30 діб премії не
виплачуються.
4.8. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який
проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком
працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров'я
або зг. з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ). Чи
перейшли в порядку переведення на іншу роботу (посаду).

Додаток

до Положення

про преміювання працівників

Національного агентства

України з іноземних

інвестицій та розвитку

ПОКАЗНИКИ

преміювання працівників Агентства

------------------------------------------------------------------ N |Критерії зменшення чи збільшення розміру| Розмір зменшення | з/п | премії | або збільшення у | | | відсотках до | | | визначеного | | | розрахункового | | |загального розміру| ----+----------------------------------------+------------------| 1 |Притягнення працівника до |Позбавлення премії| |адміністративної чи кримінальної |до 100% | |відповідальності за невиконанням | | |відповідних вимог посадових обов'язків | | ----+----------------------------------------+------------------| 2 |Застосування до працівника заходів |Позбавлення премії| |дисциплінарного впливу або накладення |до 100% | |дисциплінарного стягнення | | ----+----------------------------------------+------------------| 3 |Порушення трудової дисципліни: |Зменшення розміру | |запізнення на роботу, передчасне |премії на 50% за | |залишення роботи, порушення Правил |кожний випадок | |внутрішнього розпорядку для працівників |порушення | |Агентства щодо організації використання | | |робочого часу та режиму роботи | | ----+----------------------------------------+------------------| 4 |Порушення виконавської дисципліни: |Зменшення розміру | |- Порушення строків розгляду звернень |премії на 20% за | |громадян; |кожний випадок | |- Порушення строків виконання доручень |порушення | |керівництва, зазначених у резолюції та | | |документах; | | |- Порушення регламентованих норм | | |опрацювання документів | | ----+----------------------------------------+------------------| 5 |Показники якості роботи: |Зменшення розміру | |- Низький рівень якості опрацьованих |премії на 10% за | |документів, повернення їх на |кожний випадок | |доопрацювання, наявність зауважень |порушення | |і негативних висновків до проектів | | |розпоряджень та наказів; | | |- Низький рівень організації | | |заходів, неякісне виконання доручень | | |керівництва | | ----+----------------------------------------+------------------| 6 |Виконання особливо важливої роботи з |Збільшення розміру| |досягненням позитивних результатів |премії на 50% і | | |більше | ----+----------------------------------------+------------------| 7 |Виконання роботи у складних умовах та у |Збільшення розміру| |позачерговий час у зв'язку з |премії на 50% і | |невідкладними обставинами |більше | ----+----------------------------------------+------------------| 8 |Високі досягнення в роботі: |Збільшення розміру| |- Запобігання аварій, катастроф, втрат |премії на 50% і | |бюджетних коштів, матеріальних |більше за кожний | |цінностей тощо; |випадок досягнень | |- Наукові розробки в галузі державного | | |управління, рекомендовані до | | |практичного застосування; | | |- Запровадження нових управлінських | | |технологій, методик, направлених на | | |підвищення ефективності державного | | |управління; | | |- Підготовка законопроектів, постанов | | |Уряду з їх подальшим розглядом | | |Верховною Радою та Кабінетом Міністрів | | |України | | ----+----------------------------------------+------------------| 9 |Виконання роботи, направленої на |Збільшення розміру| |підвищення якості державного управління:|премії на 20% і | |- Освітня робота в галузі державного |більше | |управління. У тому числі підготовка | | |магістрів, підвищення кваліфікації | | |державних службовців, керівництво | | |магістерськими роботами та навчальної | | |практикою слухачів; | | |- Організація та керівництво стажування | | |на державній службі; | | |- Розробка та впровадження | | |рекомендацій, направлених на підвищення | | |якості державного управління | | ----+----------------------------------------+------------------| 10 |Участь в законотворчій та нормативній |Збільшення розміру| |діяльності |премії на 20% і | | |більше | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: