open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
12.01.2005 N 5

Про заходи з виконання Комплексної

програми протизсувних заходів

на 2005-2014 роки

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22 вересня 2004 р. N 1256 ( 1256-2004-п ) "Про затвердження
Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС
(Г.Перекута) відповідальним виконавцем заходів Комплексної
програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки ( 1256-2004-п )
(далі-Програма), відповідальними за виконання яких визначено
Держбуд України, згідно з додатком 1.
2. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС (Г.Перекута)
забезпечити участь Держбуду та заінтересованих організацій у
виконанні заходів Програми ( 1256-2004-п ), стосовно яких Комітет
визначено співвиконавцем, згідно з додатком 2.
3. Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від
22.09.04 р. N 1256 ( 1256-2004-п ) Державним замовником
Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 роки
визначено Держкомприродресурсів, Відділу промислової забудови та
проблем ЧАЕС (Г.Перекута) разом з Управлінням науково-технічної
політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович)
та Фінансово-економічним управлінням (Т.Щавінська) опрацювати з
Держкомприродресурсів механізм реалізації заходів Програми,
відповідальним за виконання яких визначений Держбуд України, у
тому числі питання забезпечення стан фінансування, процедури
укладення договорів на виконання робіт, оплати виконаних робіт
виконавцям тощо.
4. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС (Г.Перекута)
після підтвердження обсягів фінансування організувати виконання
робіт, передбачених Програмою ( 1256-2004-п ), відповідальним за
виконання яких визначений Держбуд України, із обов'язковим
запрошенням до участі у тендерних процедурах базових організацій
Держбуду України.
5. Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС (Г.Перекута)
щороку до 1 лютого готувати звіт для подання Держкомприродресурсів
про виконання Програми ( 1256-2004-п ) Держбудом України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Бондаренка.
Голова комітету В.Череп

Додаток 1

до наказу Держбуду

12.01.05 N 5

ЗАХОДИ

з виконання Комплексної програми протизсувних

заходів на 2005-2014 роки, відповідальним

за виконання яких визначено Держбуд України

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходу | Строк | Орієнтований обсяг | пп| | виконан-| фінансування, | | | ня, роки| тис.грн. | | | |------------------------| | | | За роками |усього| | | | виконання | | | | |-----------------+------| | | |2005 |2006 |2007 | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 1 |Підготовка посібника до |2005-2006|250 |250 |- |500 | |ДБН В. 1.3-97 "Інженерний| | | | | | |захист територій, | | | | | | |будинків і споруд від | | | | | | |зсувів і обвалів. Основні| | | | | | |положення". | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 2 |Розроблення методичних |2005-2006|100 |100 |- |200 | |рекомендацій з | | | | | | |проектування анкерних | | | | | | |конструкцій протизсувних | | | | | | |і берегоукріплюючих | | | | | | |споруд. | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 3 |Створення системи ранньої|2005-2007|40 |30 |30 |100 | |діагностики впливу | | | | | | |зсувних процесів на стан | | | | | | |будинків і споруд. | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 4 |Розроблення додатка до |2006 |50 |- |- |50 | |програмного забезпечення | | | | | | |для розрахунку стійкості | | | | | | |схилів та укосів. | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 5 |Підготовка нормативного |2005 |50 |- |- |50 | |документа "Геофізичні | | | | | | |дослідження методом | | | | | | |реєстрації природних | | | | | | |імпульсів електромагніт- | | | | | | |ного поля Землі при | | | | | | |інженерно-геологічних | | | | | | |вишукуваннях для | | | | | | |будівництва". | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| 6 |Розроблення схеми |2005-2007|100 |100 |200 |400 | |інженерного захисту | | | | | | |узбережжя Чорного та | | | | | | |Азовського морів, | | | | | | |прибережних зон | | | | | | |Дніпровського каскаду | | | | | | |водосховищ. | | | | | | ---+-------------------------+---------+-----+-----+-----+------| |Всього | |590 |480 |230 |1150 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Держбуду

12.01.05 N 5

ЗАХОДИ

з виконання Комплексної програми протизсувних

заходів на 2005-2014 роки, стосовно яких

Держбуд України визначено співвиконавцем

------------------------------------------------------------------ N | Найменування | Строк | Орієнтований обсяг | пп | заходу | виконан-| фінансування, | | | ня, роки| тис.грн. | | | |--------------------------------| | | | За роками | | | | | | | виконання | I | II | | | | |--------------|етап| етап|усього| | | |2005|2006|2007| | | | ---+-----------------+---------+----+----+----+----+-----+------| 1 |Розроблення і |2006-2007|- |30 |30 |60 |- |60 | |затвердження | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |стандарту "Зсуви.| | | | | | | | |Терміни та | | | | | | | | |визначення". | | | | | | | | ---+-----------------+---------+----+----+----+----+-----+------| 2 |Розроблення і |2006-2007|12- |120 |- |240 |- |240 | |затвердження | | | | | | | | |методичних | | | | | | | | |рекомендацій з | | | | | | | | |інженерно- | | | | | | | | |геологічного | | | | | | | | |вивчення та | | | | | | | | |проведення оцінки| | | | | | | | |зсувонебезпечних | | | | | | | | |територій. | | | | | | | | ---+-----------------+---------+----+----+----+----+-----+------| 3 |Проведення |2006-2007|100 |100 |100 |300 |700 |1000 | |аналізу стану | | | | | | | | |моніторингового | | | | | | | | |дослідження | | | | | | | | |зсувонебезпечних | | | | | | | | |територій та | | | | | | | | |визначення | | | | | | | | |заходів щодо його| | | | | | | | |удосконалення. | | | | | | | | ---+-----------------+---------+----+----+----+----+-----+------| 4 |Проведення |2006-2007|1500|1500|1500|4500|10500|15500 | |моніторингу | | | | | | | | |зсувонебезпечних | | | | | | | | |територій з | | | | | | | | |виділенням | | | | | | | | |зсувів, активіза-| | | | | | | | |ція яких може | | | | | | | | |призвести до | | | | | | | | |надзвичайних | | | | | | | | |ситуацій. | | | | | | | | ---+-----------------+---------+----+----+----+----+-----+------| 5 |Упровадження |2006-2007|300 |300 |300 |900 |2100 |3000 | |нових програмно- | | | | | | | | |технічних засобів| | | | | | | | |проведення | | | | | | | | |моніторингу | | | | | | | | |зсувонебезпечних | | | | | | | | |територій. | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: