open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

04.02.2013  № 5

(з основної діяльності)

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 30 від 23.01.2014}

Про розподіл обов'язків Голови, першого заступника Голови та заступника Голови ДСНС України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій
№ 143 від 16.04.2013
№ 790 від 26.12.2013}

Відповідно до підпункту 10 пункту 4, частини третьої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розподіл обов'язків між Головою, першим заступником Голови та заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Затвердити Схему взаємозаміни між першим заступником Голови та заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка встановлюється на час їх тимчасової відсутності, що додається.

3. Установити, що у разі тимчасової відсутності Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій його повноваження, визначені пунктом 10 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 року № 20, виконує перший заступник Голови ДСНС України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
ДСНС України
04.02.2013 № 5
(у редакції наказу
ДСНС України від
від 26.12.2013 № 790)

РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між Головою, першим заступником Голови та заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Голова)

1.1. Голова спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника Голови, а також безпосередньо підпорядкованих йому Управління внутрішнього аудиту та протидії корупції, Юридичного управління, Відділу забезпечення діяльності Голови ДСНС, Відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю, Режимно-таємного сектору, Сектору спеціального зв'язку, Сектору мобілізаційної роботи.

1.2. Голова Служби відповідно до своїх повноважень:

очолює ДСНС України, здійснює керівництво її діяльністю;

забезпечує реалізацію державної політики у відповідних сферах діяльності;

організовує та контролює у межах компетенції виконання в апараті ДСНС України, її територіальних органах Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

вносить на розгляд Міністру оборони України (далі - Міністр) пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідних сферах, зокрема, розроблені ДСНС України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, проекти наказів Міністерства оборони України з питань, що належать до сфери діяльності ДСНС України, а також інформує про позицію щодо проектів, розробниками яких є інші центральні органи виконавчої влади;

подає на затвердження Міністру плани роботи ДСНС України;

затверджує за погодженням із Міністром структуру апарату ДСНС України;

забезпечує виконання ДСНС України наказів Міністерства оборони України та доручень Міністра з питань, що належать до сфери діяльності ДСНС України;

забезпечує взаємодію ДСНС України із структурним підрозділом Міністерства оборони України, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з ДСНС України;

забезпечує додержання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством оборони України і ДСНС України;

звітує перед Міністром про виконання планів роботи ДСНС України та покладених на неї завдань;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату ДСНС України;

призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС України, призначає на посади та звільняє з посад інших осіб начальницького складу, державних службовців і працівників апарату ДСНС України;

вносить Міністру пропозиції щодо утворення як юридичних осіб публічного права в межах граничної чисельності державних службовців та працівників ДСНС України і коштів, передбачених на її утримання, а також пропозиції щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів ДСНС України та затверджує положення про них;

утворює в межах граничної чисельності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників ДСНС України і коштів, передбачених на її утримання, ліквідовує, реорганізовує за погодженням із Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи ДСНС України як структурні підрозділи апарату та затверджує положення про них;

призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників територіальних органів ДСНС України;

призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром заступників керівників територіальних органів ДСНС України;

утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСНС України;

скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів ДСНС України;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті ДСНС України;

забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву ДСНС України, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців і працівників ДСНС України та осіб, включених до кадрового резерву;

вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату ДСНС України, керівників та заступників керівників територіальних органів ДСНС України, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; присвоює ранги державним службовцям апарату ДСНС України (якщо інше не передбачено законом);

присвоює в установленому порядку спеціальні звання служби цивільного захисту до полковника служби цивільного захисту включно та класну кваліфікацію особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту ДСНС України; вносить у встановленому порядку Президенту України подання щодо присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу служби цивільного захисту;

вносить у встановленому порядку подання щодо представлення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату ДСНС України, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

представляє в установленому порядку ДСНС України у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

залучає осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників територіальних органів ДСНС України, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції ДСНС України;

утворює комісії, робочі та експертні групи;

скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

підписує накази ДСНС України;

дає в межах повноважень доручення, обов'язкові для виконання особами рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державними службовцями та працівниками апарату ДСНС України, її територіальних органів, органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

затверджує за погодженням із Міністерством фінансів України штатний розпис та кошторис апарату ДСНС України;

приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є ДСНС України;

забезпечує здійснення функціонування системи мобілізаційної готовності територіальних органів ДСНС України, спеціальних формувань і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

забезпечує здійснення у межах повноважень ДСНС України внутрішнього фінансового аудиту, контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

здійснює інші повноваження відповідно до законів.

2. Перший заступник Голови

2.1. Перший заступник Голови спрямовує і координує діяльність безпосередньо підпорядкованих йому Департаменту реагування на надзвичайні ситуації, Департаменту організації заходів цивільного захисту, Управління оперативно-чергової служби та координації дій у надзвичайних ситуаціях, Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування, Управління телекомунікацій, інформаційних технологій та Системи 112, Відділу медичного забезпечення, реабілітації та охорони праці, організовує та контролює своєчасне виконання покладених на них завдань.

2.2. Перший заступник Голови відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

здійснення залучення та координацію діяльності підрозділів аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності під час ліквідації надзвичайних ситуацій державного і регіонального рівня, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також контроль за їх проведенням;

здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проведення просвітницьких і практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

організацію та проведення робіт із психологічного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та психологічного захисту населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;

виконання через підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

організацію гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги у ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків;

організацію та охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;

формування проектів планів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період, організацію планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими органами виконавчої влади;

проведення підготовки органів управління функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та складових таких підсистем;

організацію та здійснення заходів щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку, здійснення контролю за станом захисних споруд цивільного захисту;

організацію проведення заходів з евакуації населення, координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання з відповідних питань;

організацію підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

здійснення оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів;

здійснення контролю за функціонуванням відомчих, територіальних, місцевих і локальних (об'єктових) систем оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

організацію та здійснення заходів із впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, підготовку пропозицій щодо віднесення населених пунктів та об'єктів національної економіки до груп (категорій) із цивільного захисту, надання на запити замовників вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення та планування таких заходів;

прийняття рішень щодо необхідності створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації у сфері цивільного захисту, внесення пропозицій щодо визначення їх повноважень та порядку діяльності;

організацію та координацію здійснення заходів у сфері радіаційного і хімічного захисту, координацію та контроль здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

організацію та здійснення заходів щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення інформаційного, методичного забезпечення роботи Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організацію взаємодії з регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Голові пропозицій щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

видання експертних висновків про рівень надзвичайної ситуації та ведення обліку таких висновків;

участь у розгляді проектів державних та місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

сприяння створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж;

координацію проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами ДСНС України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

організацію управління діяльністю координаційних центрів з пошуку і рятування в єдиній системі проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

здійснення контролю за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування до проведення пошуку і рятування, за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

внесення до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

участь у роботі комісій з розслідування авіаційних подій;

організацію проведення авіаційного пошуку і рятування та авіаційних робіт з пошуку і рятування в авіаційному районі пошуку і рятування України із залученням сил цивільного захисту, сил і засобів національної системи пошуку і рятування на морі та єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування;

здійснення впровадження та функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

здійснення ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, проведення заходів з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні, медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу, ветеранів служби цивільного захисту (війни) та членів їх сімей;

організацію інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, та проведення інформаційно-роз'яснювальної, пропагандистської і культурно-масової роботи з популяризації служби цивільного захисту;

додержання законодавства з питань охорони праці у ДСНС України;

здійснення інших функцій, що належать до його компетенції, та за дорученням Голови - до компетенції ДСНС України.

3. Заступник Голови

3.1. Заступник Голови спрямовує і координує діяльність безпосередньо підпорядкованих йому Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю), Адміністративного департаменту, Департаменту персоналу, Департаменту економіки і фінансів, Департаменту ресурсного забезпечення, Управління гідрометеорології, Управління міжнародного співробітництва, Центральної лікарсько-експертної комісії, організовує та контролює своєчасне виконання покладених на них завдань.

Заступник Голови є Головним державним інспектором України з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки.

3.2. Заступник Голови відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

внесення пропозицій щодо формування переліку об'єктів і окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;

ведення обліку надзвичайних ситуацій;

здійснення спільно із центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику та здійснення районування території України щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

здійсненню державного нагляду (контролю) за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту під час проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та експлуатації приміщень, будівель, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних і транспортних комунікацій;

організацію діяльності Центральної міжвідомчої атестаційної комісії щодо організації та проведення атестації аварійно-рятувальних служб;

проведення атестації та сертифікації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, а також ведення Державного реєстру аварійно-рятувальних служб та спеціального реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб;

здійснення перевірки організації та стану навчання працюючого персоналу на підприємствах, в установах та організаціях до дій у разі виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

здійснення перевірки виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту навчальних закладів і на курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за освітньо-професійними програмами підготовки, перепідготовки та професійними програмами підвищення кваліфікації, функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту;

участь у роботі Ради з акредитації Національного органу з акредитації та технічних комітетів з акредитації для реалізації технічної політики у сфері пожежної безпеки, а також у роботі Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;

організацію надання адміністративних та платних послуг відповідно до закону;

сприяння розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сферах трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту населення;

організацію реалізації державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру, здійснення моніторингу стану травматизму невиробничого характеру, його причин та наслідків;

організацію та проведення перевірок додержання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива;

організацію перевірок стану планування заходів щодо проведення часткової або загальної евакуації населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та готовність евакуаційних органів до здійснення таких заходів;

організацію розроблення організаційних і науково-технічних заходів у сфері державного нагляду (контролю) з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки і діяльності аварійно-рятувальних служб, інших формувань;

здійснення відповідно до законодавства ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

виконання відповідно до законодавства функції із сертифікації та підтвердження відповідності продукції протипожежного призначення вимогам пожежної безпеки;

організацію і здійснення безпосередньо та через територіальні органи державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, іншими суб'єктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства;

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю аварійно-рятувальних і диспетчерських служб за станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації, зупинення діяльності неатестованих аварійно-рятувальних служб;

організацію та проведення перевірок стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту і відповідних органів управління нею до дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

видання безпосередньо та через територіальні органи дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих об'єктів та об'єктів іншого призначення (якщо інше не встановлено законом), впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень, а також реєстрацію декларацій відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, якщо він не належить до категорії вибухопожежонебезпечних об'єктів або об'єктів з масовим перебуванням людей;

проведення державної експертизи проектів інвестиційних програм на відповідність вимогам законодавства, державних будівельних норм і правил з питань пожежної і техногенної безпеки, а також здійснення державної експертизи проектів та рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків;

здійснення у порядку, встановленому законодавством, контролю за додержанням і виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування, будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будинків, споруд та інших підконтрольних об'єктів;

розгляд та прийняття рішення щодо погодження технічних завдань і робочих проектів влаштування систем протипожежного захисту, систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення; проектної документації на будівництво захисних споруд цивільного захисту, а також розділу щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації;

перевірку наявності та утримання у стані готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем протипожежного захисту на об'єктах, що підлягають обладнанню такими системами;

перевірку наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стану їх утримання та ведення обліку;

здійснення контролю за проходженням підготовки працівників і службовців з питань пожежної безпеки у відомчих спеціальних навчальних закладах та на підприємствах;

складання актів перевірок, видання приписів, розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, винесення постанов про застосування спеціальних запобіжних заходів;

здійснення в установленому порядку координації та контролю за діяльністю служб пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, надання їм необхідної організаційно-методичної допомоги;

здійснення через територіальні органи ведення державного статистичного обліку пожеж та їх наслідків, а також державної статистичної звітності у сфері пожежної безпеки, контроль достовірності облікової інформації в апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, подання Державній службі статистики України на затвердження порядку і форми статистичної звітності з відповідних питань;

надання в установленому порядку інформації спеціально уповноваженим органам щодо юридичних та фізичних осіб, у власності (користуванні) яких перебувають потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки, аварійно-рятувальних служб та формувань, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки, для притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

здійснення контролю за організацією навчання і перевірки знань посадових осіб міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності з питань пожежної безпеки;

ведення реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної і техногенної безпеки;

розроблення будівельних норм у сфері пожежної і техногенної безпеки, проектів змін до них, подання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України відповідних пропозицій;

здійснення контролю за наявністю на об'єктах підвищеної небезпеки декларацій безпеки та результатів ідентифікації таких об'єктів;

здійснення контролю за наявністю на потенційно небезпечних об'єктах результатів їх ідентифікації та паспортів потенційно небезпечних об'єктів;

визначення безпосередньо та через територіальні органи категорії добровільної пожежної дружини (команди), ведення реєстру добровільних пожежних дружин (команд);

здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері реагування на надзвичайні ситуації;

координацію діяльності експертно-технічних центрів у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, проведення у встановленому порядку атестації експертів з питань пожежної і техногенної безпеки;

видання методичних рекомендацій щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних актів у сфері пожежної і техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання незалежно від форм власності;

контроль за виконанням правил охорони життя людей на водних об'єктах;

розроблення та видання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта містобудування щодо пожежної і техногенної безпеки;

здійснення контролю за наявністю на виробництвах, що застосовують небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання, устаткування та апаратуру або системи із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

здійснення контролю за наявністю плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки, а також розроблених відповідно до такого плану спеціальних заходів протиаварійного захисту;

організацію перевірки стану готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної, пожежної техніки, обладнання та засобів пожежогасіння, призначених для забезпечення безпеки об'єкта, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж;

здійснення контролю за наявністю на об'єктах, що підлягають постійному обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами, договорів про обслуговування;

перевірку стану виконання заходів техногенної безпеки під час транспортування небезпечних речовин трубопровідним транспортом та перевезення їх транспортними засобами (залізничним, автомобільним, річковим);

здійснення контролю (нагляду) за використанням і призначенням пожежної техніки і засобів пожежогасіння;

здійснення контролю за виконанням державних цільових та місцевих програм, що стосуються сфери її діяльності;

проведення перевірок спільно з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

організацію з'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, а також проведення оцінки дій органів управління і сил щодо організації та проведення ними рятувальних й інших невідкладних робіт;

розгляд проектів містобудівної документації та надання висновків щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляд проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, в частині дотримання вимог нормативно-правових актів з інженерно-технічних заходів, питань техногенної та пожежної безпеки;

організацію розслідування пожеж, причин виникнення надзвичайних ситуацій та невиконання заходів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

погодження в установленому порядку проектних рішень, щодо яких відсутні норми і правила, погодження обґрунтованих відхилень від установлених норм;

проведення експертизи проектної документації на влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією населення, протидимного захисту, пожежного спостерігання, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення), участь у прийманні виконаних робіт із влаштування зазначених засобів;

погодження проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів, умов та інших актів, що стосуються компетенції ДСНС України, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

організацію роботи апарату ДСНС України;

підготовку пропозицій щодо виконання завдань ДСНС України та подання їх на розгляд Голові;

організацію та контроль виконання апаратом ДСНС України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів ДСНС України та доручень Голови, звітування про їх виконання;

підготовку та подання на погодження Голові планів роботи ДСНС України, звітування про їх виконання;

організацію взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади;

організацію доступу до публічної інформації в ДСНС України;

дотримання в установленому порядку ведення діловодства;

реалізацію в межах компетенції ДСНС України державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

організацію виконання актів Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, у тому числі організацію закупівлі послуг із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснення їх супроводження до місця призначення та передачу отримувачам гуманітарної допомоги;

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому законом;

виконання функцій з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

здійснення відповідно до законодавства заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, здійснення контролю у відповідній сфері;

здійснення координації діяльності інших державних органів у сфері гідрометеорологічної діяльності та контроль за застосуванням засобів вимірювальної техніки і методик виконання гідрометеорологічних спостережень, обробкою даних спостережень та їх зберіганням;

ведення державного водного кадастру за розділом "поверхневі води" та державного обліку поверхневих вод;

ведення державного обліку, реєстрації та зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень, ведення інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища, затвердження положення про відповідний галузевий державний архів;

здійснення моніторингу забруднення навколишнього природного середовища на пунктах державної системи гідрометеорологічних спостережень: атмосферного повітря в населених пунктах та опадів (вміст забруднюючих речовин, у тому числі радіонуклідів, транскордонне перенесення забруднюючих речовин); снігового покриву; річкових, озерних (гідрохімічні та гідробіологічні показники, у тому числі радіонукліди) та морських вод (гідрохімічні показники); ґрунтів різного призначення (вміст залишкової кількості пестицидів та важких металів); радіаційної обстановки (визначення експозиційної дози гамма-випромінювання); повеней, паводків, селів;

проведення гідрометеорологічних, геліофізичних спостережень, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування і населенню безоплатної інформації загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стан навколишнього природного середовища, попередження про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування суб'єктів господарювання, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту;

здійснення прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур;

взаємодію з міжнародними організаціями і національними гідрометеорологічними службами інших держав, представлення України у Всесвітній метеорологічній організації, участь у межах компетенції в реалізації Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

організацію наукової, науково-технічної, інвестиційної, інформаційної, видавничої діяльності, участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт, розроблення та затвердження галузевих стандартів у сферах, віднесених до компетенції ДСНС України;

розгляд документів та роботу Комісії ДСНС України щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 908 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту";

проведення експертних висновків щодо правильності проведення лікувальних та реабілітаційних заходів медичного забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

погодження із Міністерством фінансів України штатного розпису та кошторису ДСНС України;

здійснення в установленому порядку добору кадрів та формування кадрового резерву;

формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

підготовку та подання на розгляд Голові пропозицій щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечення їх виконання;

здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців та працівників апарату ДСНС України, а також осіб, включених до кадрового резерву;

виконання функцій з організації та навчально-методичного забезпечення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія законів у сфері цивільного захисту;

участь у розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних і регіональних програм з питань, віднесених до компетенції ДСНС України;

участь у формуванні науково-технічної політики з питань, віднесених до компетенції ДСНС України, координації наукових досліджень та впровадженні у практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

участь у розробленні у межах своїх повноважень та подання в установленому порядку пропозицій щодо формування проекту державного бюджету, організацію ведення бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності;

організацію та виконання фінансово-економічної роботи в апараті ДСНС України, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

проведення роботи із профілактики правопорушень та додержання дисципліни в органах і підрозділах ДСНС України;

вжиття відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей, державних службовців та працівників ДСНС України, її територіальних органів, органів та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

погодження проектів нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів, правил, технічних регламентів, умов та інших актів, що стосуються компетенції ДСНС України, які розробляються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

організацію роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

розгляд в установленому порядку звернень громадян з питань, що належать до компетенції ДСНС України, та вжиття у межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань;

виконання інших обов'язків, що належать до його компетенції, та за дорученням Голови - до компетенції ДСНС України.

{Розподіл в редакції Наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 143 від 16.04.2013, № 790 від 26.12.2013}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
ДСНС України
04.02.2013 № 5

СХЕМА
взаємозаміни між першим заступником Голови та заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яка встановлюється на час їх тимчасової відсутності


Перший заступник Голови

заступник Голови


Заступник Голови

перший заступник Голови

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: