open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.01.2005 N 5

Про затвердження Порядку організації захисту

інформації під час здійснення митного контролю

та митного оформлення товарів і транспортних

засобів із застосуванням вантажної митної

декларації, яка містить інформацію з обмеженим

доступом, що є власністю держави

З метою забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом,
що є власністю держави, під час здійснення митного контролю й
митного оформлення товарів і транспортних засобів із застосуванням
вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження доступу,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок організації захисту інформації під час
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації,
яка містить інформацію з обмеженим доступом, що є власністю
держави (далі - Порядок), що додається.
2. Керівникам митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій:
2.1. Визначити конкретних посадових осіб, на яких
покладається здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної
декларації, яка має гриф обмеження доступу.
2.2. Організувати вивчення Порядку працівниками, на яких
покладається здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної
декларації, яка має гриф обмеження доступу, а також дотримання
ними вимог Порядку.
2.3. Про виконання пунктів 2.1 і 2.2 цього наказу інформувати
Управління інформаційного забезпечення та митної статистики в
місячний строк.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Войцещука А.Д.
Голова Служби М.М.Каленський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.01.2005 N 5

ПОРЯДОК

організації захисту інформації під час здійснення

митного контролю та митного оформлення товарів

і транспортних засобів із застосуванням вантажної

митної декларації, яка містить інформацію

з обмеженим доступом, що є власністю держави

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів
України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про державну таємницю"
( 3855-12 ), "Про захист інформації в автоматизованих системах"
( 80/94-ВР ), Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03
N 1561-12, Інструкції про порядок обліку, зберігання й
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ), Зводу відомостей, що
становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки
України від 01.03.01 N 52 ( z0264-01 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22.03.01 за N 264/5455 (далі - ЗВДТ),
та Розгорнутого переліку відомостей, що становлять державну
таємницю в системі митних органів України, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 17.01.02 N 22 , погодженим Службою
безпеки України 15.12.2001 і зареєстрованим 27.12.2001 за N 32, з
метою захисту секретної і конфіденційної інформації, що є
власністю держави, під час митного контролю й митного оформлення
товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної
декларації, яка має гриф обмеження доступу, а також конкретизації
дій посадових осіб митних органів, спеціалізованих митних установ
та організацій під час роботи з документами, що мають гриф
обмеження доступу.
1.2. Цей Порядок застосовується під час здійснення митного
контролю й митного оформлення товарів і транспортних засобів, щодо
яких оформляється і подається митним органам вантажна митна
декларація з грифом обмеження доступу: "Для службового
користування", "Таємно" або "Цілком таємно" як у паперовому, так і
в електронному вигляді, при усіх митних режимах.
1.3. Гриф обмеження доступу паперовому та електронному носію
інформації, а саме вантажній митній декларації, за якою
здійснюються митний контроль та митне оформлення товарів і
транспортних засобів, відповідно до вимог законодавчих актів з
питань охорони інформації з обмеженим доступом надає власник
інформації.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: автоматизована система (АС) - організаційно-технічна система,
що реалізує інформаційну технологію й об'єднує засоби
обчислювальної техніки й зв'язку, методи й процедури, програмне
забезпечення, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка
обробляється; власник інформації - фізична або юридична особа, якій
належить право власності на інформацію і яка використовує та
розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та
доступу до неї, а також встановлює щодо неї інші умови; гриф обмеження доступу - реквізит матеріального носія
інформації, що засвідчує ступінь обмеження доступу до цієї
інформації (для службового користування, таємно, цілком таємно). Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
саме значення, що й у Митному кодексі України ( 92-15 ) та інших
нормативно-правових актах.
2. Вимоги до забезпечення захисту інформації

з обмеженим доступом, що є власністю держави
2.1. Перелік посадових осіб митного органу, спеціалізованої
митної установи та організації, що залучаються до проведення
митного контролю і митного оформлення товарів і транспортних
засобів із застосуванням вантажної митної декларації та її
електронних копій, які мають гриф "Для службового користування",
"Таємно" або "Цілком таємно", у тому числі що здійснюють
провадження у справах про порушення митних правил, затверджується
наказом митного органу, спеціалізованої митної установи та
організації.
2.2. Митний контроль та митне оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації
та її електронних копій, які мають гриф "Для службового
користування", "Таємно" або "Цілком таємно", здійснюються
посадовими особами митного органу, спеціалізованої митної установи
та організації, визначеними відповідно до п. 2.1 цього Порядку, у
зонах митного контролю, на територіях і в приміщеннях підприємств,
установ та організацій, що декларують відповідні товари,
зберігають їх під митним контролем і повинні мати оформлений у
встановленому порядку допуск до державної таємниці та доступ до
державної таємниці відповідної форми або доступ до конфіденційної
інформації, що є власністю держави, наданий відповідно до вимог
нормативно-правових актів з питань охорони інформації з обмеженим
доступом, а також необхідні документи для забезпечення роботи з
інформацією відповідної категорії.
3. Порядок митного контролю та митного оформлення

товарів і транспортних засобів із застосуванням

вантажної митної декларації, яка має гриф

обмеження доступу
3.1. Митний контроль та митне оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації,
яка має гриф обмеження доступу, здійснюються відповідно до вимог
Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення товарів
та транспортних засобів із застосуванням вантажної митної
декларації, затвердженого наказом Держмитслужби України від
14.10.02 N 561 ( z0877-02 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.11.02 за N 877/7165 (і змінами й доповненнями).
3.2. Облік і зберігання аркушів вантажної митної декларації,
що має гриф обмеження доступу, носіїв електронних копій,
анульованих вантажних митних декларацій і їх електронних копій, а
також документів з грифом обмеження доступу, що подаються митному
органу, спеціалізованій митній установі та організації для митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів із
застосуванням вантажної митної декларації, яка має гриф обмеження
доступу, здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових
актів з питань діловодства документів та інформації, яку вони
містять.
3.3. Видача аркушів вантажної митної декларації, що має гриф
обмеження доступу, а також магнітного носія з первинною
електронною копією таких вантажних митних декларацій, поводження з
ними й документами, що їх супроводжують (крім реєстру документів,
аркуша контролю та інших документів, що зберігаються у митному
органі), здійснюються в порядку, передбаченому наказом
Держмитслужби України від 14.10.02 N 561 ( z0877-02 ), з
дотриманням вимог нормативно-правових актів у галузі захисту
інформації.
4. Формування бази даних електронних копій

вантажних митних декларацій, які мають гриф

обмеження доступу
4.1. Для формування бази даних електронних копій вантажних
митних декларацій, які мають гриф обмеження доступу, митними
органами, спеціалізованими митними установами та організаціями
створюються автоматизовані системи, які повинні відповідати
вимогам нормативно-правових актів у галузі захисту інформації.
4.2. Пересилання носіїв електронних копій вантажних митних
декларацій, які мають гриф обмеження доступу, здійснюється з
дотриманням вимог Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03
N 1561-12, а також Інструкції про порядок обліку, зберігання й
використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ).
5. Вимоги до організації робочих місць

і автоматизованих систем
5.1. Митне оформлення товарів і транспортних засобів за
вантажними митними деклараціями, які мають гриф обмеження доступу,
повинно здійснюватися з дотриманням вимог режиму секретності й
конфіденційності, у приміщеннях, що відповідають вимогам
нормативно-правових актів у галузі захисту інформації.
5.2. Робочі місця для роботи з вантажними митними
деклараціями, що мають гриф обмеження доступу, а також з
магнітними носіями їх електронних копій митні органи створюють
самостійно, шляхом укладання договорів з підприємствами,
установами або організаціями, які мають відповідні ліцензії,
видані Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації Служби безпеки України.
5.3. Автоматизовані системи, призначені (виділені) для
оброблення електронних копій вантажних митних декларацій, які
мають гриф обмеження доступу, повинні бути атестовані в
установленому нормативно-правовими актами в галузі технічного
захисту інформації (ТЗІ) порядку й мати атестати відповідності для
роботи з інформацією з обмеженим доступом відповідної категорії.
6. Контроль та забезпечення стану захисту

інформації з обмеженим доступом при митному

оформленні товарів і транспортних засобів

із застосуванням вантажної митної декларації,

яка має гриф обмеження доступу
6.1. Забезпечення умов для роботи з інформацією з обмеженим
доступом в автоматизованих системах, призначених для оброблення
такої інформації, у митних органах, спеціалізованих митних
установах та організаціях здійснюється особами, відповідальними за
захист інформації з обмеженим доступом.
6.2. Контроль за станом захисту інформації з обмеженим
доступом, яка обробляється в автоматизованих системах, призначених
для оброблення електронних копій вантажних митних декларацій, що
містять інформацію з обмеженим доступом, покладається на
керівників митних органів, спеціалізованих митних установ та
організацій.
6.3. Контроль за порядком поводження з документами, які мають
гриф обмеження доступу, з електронними носіями, що містять
інформацію з обмеженим доступом, а також за порядком доступу до
таких документів та інформації здійснюється у порядку,
установленому нормативно-правовими атами з питань забезпечення
охорони державної таємниці і конфіденційної інформації, що є
власністю держави, уповноваженими комісіями або особами митних
органів, спеціалізованих митних установ і організацій відповідно
до покладених на них функцій та повноважень.
7. Відповідальність за порушення законодавства

щодо захисту інформації з обмеженим доступом

при митному оформленні товарів і транспортних

засобів із застосуванням вантажної митної декларації,

яка має гриф обмеження доступу
7.1. За порушення законодавства щодо захисту інформації з
обмеженим доступом під час митного оформлення товарів і
транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації,
яка має гриф обмеження доступу, посадові особи митних органів,
спеціалізованих митних установ та організацій несуть
дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність
згідно із законодавством.
Т.в.о. начальника Управління
інформаційного забезпечення
та митної статистики О.О.Ніколайчук
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: