open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Н А К А З
27.10.2005 N 5/180/118

Про створення Робочої групи

З метою розробки механізмів для посилення нагляду та контролю
за дотриманням суб'єктами України в галузі телерадіомовлення
законодавства про авторське право і суміжні права
Н А К А З У Є М О:
1. Утворити робочу групу з оцінки стану дотримання
законодавства про авторське право і суміжні права в галузі
телерадіомовлення у складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити Тимчасове положення про робочу групу з оцінки
стану дотримання законодавства про авторське право і суміжні права
в галузі телерадіомовлення (додаток 2) та за результатами
діяльності робочої групи вжити заходів щодо розробки постійно
діючого положення про робочу групу.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Національної ради Ю.Сторожука, заступника Голови
Держдепартаменту В.Чеботарьова.
Голова Національної ради В.Шевченко
Голова Держдепартаменту М.Паладій

Додаток 1

до наказу Національної ради,

Держдепартаменту

27.10.2005 N 5/180/118

СКЛАД

робочої групи з оцінки стану дотримання

законодавства про авторське право і суміжні

права в галузі телерадіомовлення

Сторожук Юрій співголова робочої групи, заступник голови
Анатолієвич Національної ради
Чеботарьов співголова робочої групи, заступник голови
Валентин Держдепартаменту
Павлович
Лебедєва Тетяна співкоординатор робочої групи, член
Яківна Національної ради
Давиденко Тамара співкоординатор робочої групи, начальник
Миколаївна відділу з питань авторського права

і суміжних прав Держдепартаменту
Троцька Валентина відповідальний секретар робочої групи,
Миколаївна головний спеціаліст відділу з питань

авторського права і суміжних прав

Держдепартаменту
Швидченко Дмитро член робочої групи, в.о. керівника
Олександрович контрольно-аналітичного управління

Національної ради
Нікулеско Сергій член робочої групи, начальник управління
Григорович контролю за використанням об'єктів права

інтелектуальної власності Держдепартаменту
М'ясникова радник робочої групи, виконавчий директор
Катерина громадської організації "Незалежна асоціація
Андріївна (за телерадіомовників"
згодою)
Бондаренко Сергій радник робочої групи, директор
Васильович (за ДП "Українське агентство з авторських
згодою) та суміжних прав"
Ступак Сергій радник робочої групи, консультант Комітету
Констянтинович (за Верховної Ради України з питань культури і
згодою) духовності, радник голови Держдепартаменту.

Додаток 2

до наказу Національної ради,

Держдепартаменту

27.10.2005 N 5/180/118

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з оцінки стану дотримання

законодавства про авторське право і суміжні

права в галузі телерадіомовлення

1. Робоча група з оцінки стану дотримання законодавства про
авторське право і суміжні права в галузі телерадіомовлення (далі
за текстом - Робоча група) є дорадчим органом, метою роботи якого
є координація роботи Національної ради та Держдепартаменту щодо
контролю за дотриманням чинного законодавства про авторське право
і суміжні права суб'єктами в галузі телерадіомовлення.
2. Визначити основним завданням Робочої групи виявлення
проблемних питань, що стосуються використання
телерадіоорганізаціями об'єктів авторського права і суміжних прав,
у тому числі, вироблення спільних критеріїв оцінки дотримання
суб'єктами у галузі телерадіомовлення законодавства у сфері
авторського права і суміжних прав, а також впровадження ефективних
заходів щодо нагляду та контролю за дотриманням зазначеного
законодавства цими суб'єктами.
3. Засідання Робочої групи проводяться в разі необхідності
вирішення зазначених у пункті 2 цього положення проблемних питань
за ініціативою Національної ради або Держдепартаменту. Місце
проведення засідання Робочої групи та порядок головування на
засіданнях визначаються з урахуванням пропозицій тієї сторони, яка
ініціюватиме поточне засідання. Засідання Робочої групи є
легітимним, якщо на ньому присутні принаймні по два представники
від Національної ради та Держдепартаменту. На засіданні Робочої групи ведеться протокол, який
складається у двох примірниках - по одному для Національної ради
та для Держдепартаменту. Кожен з учасників Робочої групи має право
на отримання копій протоколів засідань. Відповідальним за ведення
протоколу є відповідальний секретар Робочої групи. У випадку
відсутності на засіданні Робочої групи відповідального секретаря
Робочої групи, головуючий на засіданні призначає особу, що вестиме
протокол, з числа учасників робочої групи, присутніх на засіданні.
4. За спільною згодою Національної ради і Держдепартаменту у
засіданнях Робочої групи можуть брати участь також фахівці,
експерти та зацікавлені особи, які не є членами Робочої групи.
5. Рішення Робочої групи приймається простою більшістю
голосів від складу членів робочої групи, що беруть участь у
засіданні.
6. Рішення Робочої групи направляються керівництву
Національної ради та Держдепартаменту та можуть враховуватись при
виданні спільних нормативних актів.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: