open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 5 від 11.11.93

м.Київ

Прийнято Аудиторською палатою України

11 листопада 1993 року, протокол N 5
Положення про порядок сертифікації громадян України,

які мають намір займатися аудиторською діяльністю

1. Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"
( 3125-12 ) аудитором може бути громадянин України, який має
кваліфікаційний сертифікат про право на зайняття аудиторською
діяльністю на території України. 2. Кваліфікаційний сертифікат вважається офіційним
документом, який засвідчує право громадянина України на зайняття
аудиторською діяльністю на території України щодо здійснення
аудиту підприємствам та господарським товариствам (серія А),
банкам (серія Б) або підприємствам, господарським товариствам і
банкам (серія АБ). 3. Законом України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 )
встановлено, що право на отримання сертифікату аудитора мають
громадяни України, які здобули вищу освіту, певні знання з питань
аудиту та досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах
аудитора, ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. 4. Сертифікація громадян України, які мають намір займатися
аудиторською діяльністю здійснюється Аудиторською палатою України
щодо серій А, Б і АБ та її регіональними відділеннями щодо серії А
в індивідуальному порядку на підставі поданого клопотання, шляхом
перевірки наявності вищої освіти, певних знань з питань аудиту та
досвіду роботи не менше трьох років підряд на посадах аудитора,
ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста або економіста. 5. Клопотання про отримання Сертифікату аудитора України
подаються до Аудиторської палати України та її регіональних
відділень особисто з пред'явленням паспорта, офіційно засвідченою
копією диплома про вищу освіту, витягу з трудової книжки та
документа про сплату коштів за сертифікацію. При поданні
клопотання до територіального відділення АПУ означені документи
додаються у двох примірниках. 6. Клопотання про отримання Сертифікату аудитора України з
доданими до них документами реєструються Секретаріатом
Аудиторської палати України або регіонального відділення у
спеціальному журналі з видачею зацікавленій особі письмової
розписки. 7. Розгляд клопотань про отримання Сертифікату аудитора
України та перевірка поданих документів здійснюється Секретаріатом
Аудиторської палати України або її регіональними відділеннями
протягся десяти днів. За наслідками розгляду клопотань та
перевірки документів завідуючим Секретаріату складається письмовий
висновок про допуск до іспиту або про відхилення клопотання. 8. Іспит щодо визначення наявності певних знань з питань
аудиту складається в індивідуальному порядку на підставі
відповідей на білети, що затверджуються рішенням АПУ відповідно до
програми сертифікації. 9. Для проведення іспиту АПУ створюються дві екзаменаційні
комісії (N 1 і N 2), кожна у складі десяти членів АПУ, з яких
п'ять, що делеговані в АПУ Спілкою аудиторів України, і п'ять, що
делеговані в АПУ міністерствами та відомствами України.
Персональний склад екзаменаційних комісій затверджується рішенням
АПУ. 10. Проведення іспиту територіальним відділенням АПУ
здійснюється членами територіального відділення при наявності
відповідного кворуму. 11. Організаційне забезпечення роботи екзаменаційної комісії
покладається на Секретаріат АПУ та секретаріати територіальних
відділень АПУ. Секретаріат АПУ, його територіальні відділення
відповідно до графіка, що попередньо затверджується рішенням АПУ,
скликає для проведення іспиту засідання комісій. 12. Засідання екзаменаційної комісії веде головуючий, функції
якого виконують по черзі всі члени комісії в алфавітному порядку
їх прізвищ. 13. Рішення екзаменаційної комісії щодо наслідків складання
іспиту з питань аудиту приймаються на її засіданні простою
більшістю голосів при наявності двох третин її членів. При
рівності голосів перевага віддається рішенню, за яке проголосував
головуючий. Рішення приймаються у формі "Іспит складено" або
"Іспит не складено". Наслідки складання іспиту відображаються в протоколі, який
підписують усі члени екзаменаційної комісії, що брали участь в її
роботі. Територіальні відділення АПУ складають протокол у двох
примірниках. 14. Рішення екзаменаційної комісії повідомляються
зацікавленим особам Секретаріатом АПУ в день складання іспиту. 15. Особи, які не склали іспит, мають право повторно скласти
його не раніше, ніж через рік після прийняття рішення АПУ. 16. Видача сертифікатів здійснюється в централізованому
порядку Секретаріатом АПУ не пізніше п'яти днів після прийняття
іспиту. Особам, які склали іспит у територіальних відділеннях АПУ,
сертифікати видаються на підставі копії документів про вищу
освіту, витягу з трудової книжки та протоколу прийняття іспиту.
Означені документи надсилаються до Секретаріату АПУ протягом доби
з дня прийняття іспиту.
Інформаційний бюлетень Міністерства
статистики України, 1994, N 3-4

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: