open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4 від 04.04.92

м.Київ
vd920404 vn4

Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів органами, що

ведуть боротьбу із злочинністю

З метою забезпечення нагляду за законністю в діяльності
органів, що ведуть боротьбу із злочинністю Н А К А З У Ю:
1. Слідчому управлінню Генеральної прокуратури України,
прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва, міським,
районним, міжрайонним і прирівняним до них прокурорам здійснювати
прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання,
попереднього слідства; сприяти розкриттю злочинів, захисту особи,
її прав, свобод і власності, прав підприємств, установ,
організацій від злочинних посягань, виконанню вимог закону про
невідворотність відповідальності за скоєний злочин. 1.1. Забезпечувати проведення на місці події найбільш
важливих слідчих дій у справах про аварії, катастрофи, вибухи,
пожежі, які спричинили загибель людей, та про вбивства, скоєні в
умовах неочевидності. Своєчасно створювати слідчо-оперативні групи для забезпечення
розкриття та розслідування тяжких злочинів і складних справ,
погоджуючи їх склад з начальниками органів внутрішніх справ або
служби безпеки. 1.2. Невідкладно повідомляти прокурорів вищого рівня про
державні злочини, аварії, катастрофи, вибухи, пожежі, які
спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки, а у разі
нерозкриття вбивств протягом 15 днів надсилати інформацію про хід
розслідування. Негайно надсилати в прокуратуру вищого рівня для перевірки
кожну кримінальну справу про нерозкрите вбивство після зупинення
попереднього слідства за невстановленням злочинця. 2. Міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам: щомісячно перевіряти виконання вимог закону щодо
прийому, реєстрації і вирішення заяв та повідомлень про злочини,
присікати факти приховування злочинів від обліку. Наслідки
перевірок заносити до спеціального журналу. 3. Слідчим апаратам суворо дотримуватись вимог закону про
охорону прав осіб, причетних до слідства, активно застосовувати
науково-технічні засоби, залучати спеціалістів для виявлення,
фіксування і закріплення слідів злочинів, використовувати
можливості засобів масової інформації, виявляти причини та умови,
які сприяли скоєнню злочинів, ставити питання про їх усунення. 4. Прокурорам, керуючись чинним законодавством, виважено
вирішувати питання про необхідність арешту стосовно кожної особи.
Роз'яснювати підозрюваному або обвинуваченому порядок оскарження
санкції на арешт. Надсилати у місячний строк прокурорам вищого рівня для
перевірки справи, по яких обвинувачені були заарештовані, а потім
справи були закриті в стадії слідства чи судом за відсутністю
події, складу злочину, або недоведенням участі звинуваченого у
скоєнні злочину, а також справи, по яких постановлені
виправдувальні вироки. Слідчим управлінням і кримінально-судовим відділам у місячний
строк перевіряти такі справи, складати обгрунтовані висновки і
направляти їх до слідчого управління Генеральної прокуратури
України з повідомленнями про вжиті заходи. 5. Звертатись з поданням про продовження строків слідства і
утримання під вартою не пізніше як за 10 днів до закінчення
двомісячного строку, 15 днів - тримісячного, 20 днів -
шестимісячного і більш тривалих строків. Про продовження строку
повідомляти адміністрацію слідчих ізоляторів не пізніше як за 5
днів до його закінчення. 6. Перевіряти в підпорядкованих прокуратурах стан нагляду за
законністю затримань, арештів і притягнення громадян до
кримінальної відповідальності. Присікати застосування незаконних
методів слідства і дізнання. Вживати заходів до поновлення
порушених прав громадян, відшкодування їм матеріальних збитків. Долучати до справ та вирішувати скарги на безпідставні
притягнення до кримінальної відповідальності, незаконні
затримання, арешти та інші порушення законів в ході слідства і
дізнання. Не допускати вирішення таких скарг за висновками
підпорядкованих прокурорів, чиї дії оскаржуються. Нагляд у справах про злочини, скоєні неповнолітніми та за їх
участю, покласти на спеціально виділених прокурорів слідчих
управлінь. 7. Слідчим управлінням та відділам органів прокуратури
здійснювати нагляд за додержанням органами міліції вимог ст. 10
Закону "Про міліцію" ( 565-12 ) з питань: - забезпечення безпеки громадян, виявлення, запобігання та
розкриття злочинів; - прийому і реєстрації заяв і повідомлень про злочини; - досудової підготовки матеріалів за протокольною формою; - проведення дізнання і слідства у межах, визначених
кримінально-процесуальним законодавством; - виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню
правопорушень, та прийняття заходів до їх усунення; - проведення профілактичної роботи серед осіб, схильних до
вчинення злочинів; - розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання,
слідства, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання,
пропали без вісті, та інших осіб у випадках, передбачених
законодавством; - забезпечення охорони свідків, потерпілих та інших осіб за
їх зверненням, а також з питань захисту прав громадян та юридичних
осіб, передбачених ст. 11 цього Закону в межах повноважень слідчих
підрозділів прокуратури. 8. Слідчому управлінню Генеральної прокуратури України,
прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва, транспортним
прокурорам постійно здійснювати нагляд за додержанням кримінальною
міліцією Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ). Особливу увагу звертати на законність застосування
оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням
прав людини. 9. Прокурорам при викритті порушень закону відповідно
реагувати не тільки відносно конкретних осіб, які вчинили ці
порушення, а й керівників, що незабезпечили дотримання законів
підлеглими їм працівниками. У разі необхідності особисто брати
участь у розгляді подань, добиватись усунення порушень. 10. Начальникам слідчих підрозділів узагальнювати стан
слідства і прокурорського нагляду за виконанням законів при
проведенні попереднього слідства і дізнання. Оцінювати роботу,
виходячи із уміння працівників об'єктивно і всебічно розслідувати
складні справи, реального розкриття злочинів, забезпечення
відшкодування матеріальних збитків, вжиття заходів щодо
попередження правопорушень. Після скасування постанов контролювати
остаточне вирішення цих справ. 11. Слідчому управлінню Генеральної прокуратури України,
прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняним
до них прокурорам перевіряти виконання даного наказу в
підпорядкованих прокуратурах, надавати допомогу в організації
слідчої роботи та прокурорського нагляду за слідством і дізнанням
у розкритті тяжких злочинів, розслідуванні складних кримінальних
справ.
Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України - начальника слідчого управління.
Наказ надіслати прокурорам Республіки Крим, областей, міста
Києва, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них
прокурорам, довести його до відома працівників слідства та
дізнання.
Генеральний прокурор України В.Шишкін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: