open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2004 N 4гн
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Генеральної прокуратури

N 4/1гн ( v04_1900-05 ) від 19.09.2005 )
Про організацію прокурорського нагляду

за додержанням законів при проведенні

оперативно-розшукової діяльності

З метою забезпечення належної організації прокурорського
нагляду за виконанням вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ),
інших законодавчих актів щодо здійснення нагляду за додержанням
законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, керуючись
ст. 15 Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), -
Н А К А З У Ю:
1. Заступникам Генерального прокурора України, начальникам
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України забезпечити належну організацію роботи щодо нагляду за
додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової
діяльності.
2. Нагляд за додержанням законів при проведенні
оперативно-розшукової діяльності здійснювати:
2.1. У Генеральній прокуратурі України:
2.1.1. Головному управлінню нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
та досудове слідство, оперативними підрозділами Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової
міліції Державної податкової адміністрації України, Державної
прикордонної служби України, органів та установ Державного
департаменту України з питань виконання покарань, які уповноважені
проводити оперативно-розшукову діяльність згідно із ст. 5 Закону
України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), за
винятком зазначених у п.п. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 наказу.
2.1.2. Другому відділу оперативними підрозділами спеціальної
міліції МВС України.
2.1.3. Головному управлінню військових прокуратур
оперативними підрозділами Департаменту військової контррозвідки
Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства
оборони України та Управління державної охорони України.
2.1.4. Управлінню нагляду за додержанням і застосуванням
законів на транспорті - оперативними підрозділами транспортної
міліції МВС України.
2.2. У прокуратурах Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя, військових прокуратурах регіонів та
Військово-Морських Сил України: 2.2.1. Відділам нагляду за додержанням законів органами
внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності,
дізнання та досудового слідства оперативними підрозділами Головних
управлінь (управлінь) МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, підпорядкованих їм
міжміськрайвідділів, за винятком зазначених у пунктах 2.2.2,
2.2.5, 2.2.6 наказу, а також органів та установ Державного
департаменту України з питань виконання покарань (за місцем їх
розташування). 2.2.2. Відділам нагляду за додержанням законів спеціальними
підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з
організованою злочинністю, - управліннями по боротьбі з
організованою злочинністю Головних управлінь (управлінь) МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі; відділами по боротьбі з організованою злочинністю
управлінь МВС України на залізницях (за місцем розташування
вказаних відділів); Головними відділами (відділами) по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю Головних управлінь
(управлінь) Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі; спеціальними підрозділами в
регіонах, підпорядкованими безпосередньо ГУБОЗ МВС України та
ГУБКОЗ Служби безпеки України (за місцем їх розташування). 2.2.3. Відділам нагляду за додержанням законів органами
Служби Безпеки України, Державної митної служби та Державної
прикордонної служби України при провадженні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства (старшим помічникам)
підрозділами Державної прикордонної служби України (за місцем
розташування), оперативними підрозділами Головних управлінь
(управлінь) Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, Управління внутрішньої
безпеки Служби безпеки України за місцем їх розташування, окрім
Головних управлінь (відділів) по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю, оперативних підрозділів військової
контррозвідки. 2.2.4. Відділам нагляду за додержанням законів органами
податкової міліції при провадженні оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства оперативними
підрозділами управлінь податкової міліції Державної податкової
адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві
та Севастополі, підрозділами по боротьбі з корупцією та безпеки, а
також по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом, підпорядкованих безпосередньо Державної податкової
адміністрації України (за місцем їх розташування). 2.2.5. Другим відділам (старшим помічникам) - оперативними
підрозділами відповідних відділів (відділень) спеціальної міліції
(за місцем їх розташування). 2.2.6. Управлінням нагляду за додержанням і застосуванням
законів на транспорті (старшим помічникам) - за оперативними
підрозділами транспортної міліції управлінь МВС України на
залізницях, відділів внутрішніх справ на водному та повітряному
транспорті УМВС України в областях за місцем їх розташування, за
винятком зазначених у п. 2.2.2. 2.2.7. Відділам нагляду за законністю оперативно-розшукової
діяльності, дізнання та досудового слідства військових прокуратур
регіонів і Військово-Морських Сил України - оперативними
підрозділами управлінь (Головних відділів) військової
контррозвідки Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, Головного управління
розвідки Міністерства оборони України. 2.2.8. Управлінню нагляду за розслідуванням кримінальних
справ слідчими органів прокуратури Генеральної прокуратури
України, відповідним підрозділам на місцях - за законністю і
обґрунтованістю проведення слідчими органів прокуратури заходів,
передбачених ст.ст.187, 187-1 КПК України ( 1002-05 ) по
кримінальних справах, які знаходяться у їх провадженні. 2.2.9. Здійснювати нагляд за додержанням законів при
проведенні оперативно-розшукової діяльності прокурорами інших
підрозділів органів прокуратури України лише за спеціальним
наказом Генерального прокурора України.
3. Проводити перевірки законності оперативно-розшукової
діяльності та прийнятих при цьому рішень на підставі:
3.1. Планових заходів з урахуванням стану законності у цій
сфері діяльності;
3.2. Вказівки уповноваженого прокурора вищого рівня;
3.3. Рішення суду;
3.4. Результатів вивчення матеріалів кримінальних справ про
нерозкриті злочини; інформації про неналежне реагування на
доручення слідчого та суду у кримінальних справах, які перебувають
у їх провадженні; неналежного виконання вказівок уповноваженого
прокурора;
3.5. Повідомлення слідчого щодо проведення
оперативно-розшукових заходів у порядку ст.ст. 187, 187-1 КПК
України ( 1002-05 ) під час розслідування кримінальних справ;
3.6. Ініціювання керівників відповідних галузевих управлінь і
відділів у інших випадках.
4. Перевіряти додержання вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), Кримінального ( 2341-14 ) та
Кримінально-процесуального кодексів України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ), законів України "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), "Про контррозвідувальну діяльність" ( 374-15 ), "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ) та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними"
( 62/95-ВР ), інших законодавчих актів щодо:
4.1. Наявності підстав для проведення оперативно-розшукової
діяльності, законності при заведенні та закритті
оперативно-розшукових справ, продовженні, припиненні та поновленні
строків їх ведення;
4.2. Законності застосування окремих обмежень прав і свобод
людини, які мають винятковий і тимчасовий характер, законності і
обґрунтованості подань до суду про надання дозволу на проведення
оперативно-розшукових заходів, зокрема на зняття інформації з
каналів зв'язку;
4.3. Відповідності відомчих наказів, інструкцій, розпоряджень
та інших правових актів з питань проведення оперативно-розшукової
діяльності чинному законодавству.
5. Уповноваженому прокурору повною мірою використовувати свої
права, передбачені законом, щодо проведення перевірок, усунення
порушень, допущених при здійсненні оперативно-розшукової
діяльності, поновлення порушених прав і свобод громадян, для
цього:
5.1. Знайомитись з оригіналами оперативно-розшукових
документів, за наслідками перевірки складати довідку відповідно до
правил таємного діловодства, копію надавати керівнику
піднаглядного органу;
5.2. При наявності порушень закону вимагати письмові
пояснення від службових осіб, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність;
5.3. Надавати письмові вказівки щодо проведення
оперативно-розшукових заходів в інтересах кримінального
судочинства, спрямованих на розкриття злочину, розшук осіб, які
переховуються від органів розслідування і суду або ухиляються від
відбування покарання та осіб, що безвісно відсутні.
6. Перевіряти відповідність постанов суду про надання дозволу
на проведення оперативно-технічних заходів вимогам чинного
законодавства протягом 3 діб з дня надходження повідомлення про їх
винесення.
6.1. Реєструвати всі подання оперативних підрозділів, які
надійшли до прокуратури для погодження в спеціальному журналі
обліку, відображати в ньому результати їх опрацювання та наслідки
вивчення постанов суду про надання дозволу на проведення
оперативно-технічних заходів. Принципово реагувати щодо виявлених
порушень закону та на факти несвоєчасного надходження повідомлень
про винесення судових рішень з цього питання.
7. Надати заступникам Генерального прокурора України,
прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військовим прокурорам регіонів та Військово-Морських
Сил України, їх заступникам повноваження по наданню згоди на
продовження строків ведення оперативно-розшукових справ.
8. Підписувати доручення керівникам правоохоронних органів
щодо проведення перевірок у підвідомчих їм оперативних
підрозділах, постанови та письмові вказівки про здійснення
оперативно-розшукових заходів в інтересах кримінального
судочинства керівникам прокуратур відповідного рівня та
начальникам структурних підрозділів, уповноваженим наказом
Генерального прокурора України.
9. Зобов'язати керівників прокуратур вживати заходів щодо
забезпечення захисту від розголошення даних, які знаходяться в
документах та матеріалах про оперативно-розшукову діяльність
піднаглядних органів. У довідках та документах прокурорського
реагування не називати імена, прізвиська, назви установ і
підприємств, кримінальні справи, які можуть розкрити зміст
оперативно-розшукових заходів.
10. Визначити основними критеріями оцінки ефективності
прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні
оперативно-розшукової діяльності:
10.1. Додержання прав людини і громадянина, в тому числі щодо
недоторканості особистого життя, житла і таємниці листування,
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,
банківських вкладів і рахунків, невідкладного вжиття заходів до
поновлення порушених прав та притягнення винних осіб до
встановленої законом відповідальності;
10.2. Своєчасність реагування на порушення законності при
здійсненні оперативно-розшукової діяльності.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступників Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків,
прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, військових прокурорів регіонів та Військово-Морських
Сил України. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, військовим прокурорам регіонів
та Військово-Морських Сил України, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам. Наказ Генерального прокурора України N 4/1 ( v04_1900-02 )
від 28.10.02 "Про організацію прокурорського нагляду за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність" вважати таким, що втратив чинність.
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції 1 класу Г.Васильєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: