open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР УКРАЇНИ
Н А К А З
N 4 від 05.04.2000

м.Київ
vd20000405 vn4

Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами охорони державного і

митного кордонів України

З метою подальшого удосконалення організації прокурорського
нагляду за додержанням законів органами СБУ, Державної митної
служби та прикордонної охорони при провадженні дізнання,
досудового слідства і оперативно-розшукової діяльності, чіткого
визначення завдань усіх структурних підрозділів органів
прокуратури у даному напрямі Н А К А З У Ю:
1. Управлінню Генеральної прокуратури України, прокурорам
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,
міським районним, міжрайонним прокурорам зосередити зусилля на
підвищенні рівня організації прокурорського нагляду, ефективності
впливу на результативність і якість дізнання та досудового
слідства, розкритті злочинів, захисті особи, її конституційних
прав, а також інтересів держави і суспільства від злочинних
посягань при неухильному додержанні органами дізнання та слідства
чинного законодавства. 2. Районним, міським, міжрайонним прокурорам на територіях,
де розташовані низові органи СБУ, митниці, підрозділи Прикордонних
військ (окремі контрольно-пропускні пункти, прикордонні загони,
загони прикордонного контролю) незалежно від місця розташування їх
структурних підрозділів (митних постів, застав, пунктів пропуску
тощо), здійснювати постійний нагляд за додержанням і правильним
застосуванням законів при: - адміністративному провадженні у справах про порушення
митних правил та охорони державного кордону; - прийманні, реєстрації і вирішенні заяв та повідомлень про
вчинені або ті, що готуються, злочини; - адміністративному затриманні і затриманні у порядку ст. 106
КПК України, триманні осіб в ізоляторах тимчасового тримання і
спеціальних приміщеннях Прикордонних військ; - провадженні дізнання. 2.1. Забезпечити участь прокурорів при розгляді судами
адміністративних справ про порушення митних правил. Ретельно
вивчати матеріали адміністративних справ, брати активну участь у
дослідженні доказів, об'єктивно і неупереджено оцінювати їх,
висловлювати суду міркування щодо застосування адміністративного і
митного законодавства, призначення як основного, так і додаткового
покарання. Реагувати на будь-які порушення закону.
3. Прокурорам АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя: 3.1. Нагляд за додержанням законів регіональними митницями і
митницями прямого підпорядкування Держмитслужбі України
здійснювати в обсязі, передбаченому пунктами 2 - 2.1 даного
наказу. 3.2. Забезпечити нагляд за додержанням законів при: - прийманні, реєстрації і вирішенні заяв та повідомлень в
Головному управлінні СБУ АР Крим, обласних та прирівняних до них
управліннях Служби безпеки України і прикордонних підрозділах
окремих напрямів про вчинені або ті, що готуються, злочини; - провадженні оперативно-розшукової діяльності підрозділами
Служби безпеки та Прикордонних військ України; - провадженні дізнання та досудового слідства органами Служби
безпеки України; - триманні затриманих, арештованих і засуджених у слідчих
ізоляторах органів Служби безпеки. 3.3. Щокварталу перевіряти достовірність даних статистичної
звітності про результати роботи органів Державної митної служби
України, Державного комітету у справах охорони державного кордону
України і Служби безпеки України, принципово реагувати на випадки
перекручення державної статистичної звітності, штучного завищення
основних показників роботи. Щомісяця проводити і органами СБУ взаємозвірки переданих до
органів прокуратури матеріалів, які містять ознаки злочинів,
забезпечувати оперативне їх вирішення. 3.4. Не допускати фактів складання неякісних довідок за
результатами перевірок чи не складання їх взагалі. Зосереджувати
увагу підпорядкованих працівників на корінному підвищенні
ефективності прокурорського нагляду, зміцненні законності. 3.5. Копії документів прокурорського реагування одночасно з
їх внесенням направляти до Генеральної прокуратури України. 3.6. Забезпечити участь найбільш підготовлених прокурорів у
розгляді судами кримінальних справ про злочини проти держави,
суворо дотримуватися при цьому вимог наказу Генерального прокурора
України N 10-98 ( v0010900-98 ) "Про організацію підтримання
державного обвинувачення в суді, підвищення якості та ефективності
участі прокурорів у кримінальному судочинстві".
4. Управлінню Генеральної прокуратури України, прокурорам АР
Крим, областей, міст Києва і Севастополя: 4.1. Здійснювати нагляд за відповідністю вимогам Конституції
України та чинним законам актів, які видаються органами Служби
безпеки України, Державної митної служби України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України з питань
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства та
провадження у справах про адміністративні правопорушення. 4.2. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство організовувати відповідно до наказу Генерального
прокурора України від 4 жовтня 1998 р. N 4 ( v0004900-98 ). 4.3. Вивчати та узагальнювати практику прокурорського нагляду
за додержанням законів, якість актів реагування на виявлені
порушення законів, направляти методичні рекомендації по
удосконаленню прокурорського нагляду. 4.4. Надавати допомогу підпорядкованим прокурорам в
організації роботи і навчанні кадрів, проводити семінари,
навчально-практичні конференції тощо. 4.5. Планувати і проводити перевірки виконання цього наказу в
підпорядкованих прокуратурах. 4.6. Перевіряти у порядку, передбаченому чинним
законодавством, наказами Генерального прокурора України, заяви та
скарги громадян і юридичних осіб на дії працівників СБУ,
Держмитслужби та Держкомкордону України у зв'язку з проведенням
ними оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового
слідства. Невідкладно вживати заходів прокурорського реагування щодо
усунення виявлених порушень законності, поновлення порушених прав
і свобод громадян та юридичних осіб, притягнення винних посадових
осіб до передбаченої законом відповідальності.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Генерального прокурора України згідно з розподілом обов'язків. Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя, міським, районним, міжрайонним
та прирівняним до них прокурорам.
Збірник нормативних актів "Прокуратура в Україні",
К.: Юрінком Інтер 2000.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: