open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.01.2012 N 4

Про ліквідацію ВАТ "ДХК "Трест

Горлівськвуглебуд"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

енергетики та вугільної промисловості

N 310 ( v0310732-12 ) від 18.05.2012

N 16 ( v0016732-13 ) від 21.01.2013 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), законів України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), "Про управління об'єктами державної власності"
( 185-16 ), Положення про Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України, затвердженого Указом Президента України від
06.04.2011 N 382/2011 ( 382/2011 ), наказу Міненерговугілля від
01.04.2011 N 39 ( va039732-11 ) "Про затвердження переліків
державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що
належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських
товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління
корпоративними правами держави", враховуючи клопотання ВАТ "ДХК
"Трест Горлівськвуглебуд" (листи від 24.11.2011 N 3/4-168, від
09.12.2011 N 3-4/173), Н А К А З У Ю:
1. Вивести зі складу Відкритого акціонерного товариства
"Державна холдингова компанія "Трест Горлівськвуглебуд"
(далі - ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"): - Державне відкрите акціонерне товариство "Шахтопрохідне
управління N 10", - Державне відкрите акціонерне товариство "Шахтобудмонтажне
управління N 9", - Державне відкрите акціонерне товариство "Будинок відпочинку
"Горизонт" та позбавити їх статусу дочірніх підприємств і підпорядкувати
безпосередньо Міненерговугілля України.
2. ДВАТ "Шахтопрохідне управління N 10" (Рубан М.Є.), ДВАТ
"Шахтобудмонтажне управління N 9" (Нестеренко О.Є.), ДВАТ "Будинок
відпочинку "Горизонт" (Гугунішвілі А.І.) підготувати проект змін
до статутів у відповідності до вимог чинного законодавства України
у зв'язку з виданням цього наказу та подати Міненерговугілля
України на затвердження, після чого забезпечити їх державну
реєстрацію у порядку та терміни, визначені чинним законодавством.
3. Припинити діяльність ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"
(код ЄДРПОУ 00180077), розташованого за адресою: 84601, Донецька
область, м. Горлівка, вул. Ізотова, 2, шляхом ліквідації.
4. Призначити ліквідаційну комісію ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд" у складі: Перекрестова Ольга Миколаївна (ідентифікаційний
номер [...]) - голова ліквідаційної комісії, за згодою; члени комісії. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості N 310 ( v0310732-12 ) від
18.05.2012 }
5. Голові ліквідаційної комісії ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд" Перекрестовій О.М.:
5.1. У встановленому порядку забезпечити опублікування у
спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в
офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу
місцевого самоврядування за місцем знаходження товариства
інформацію про його ліквідацію, порядок та термін заяви претензій
кредиторами, явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у
письмовій формі.
5.2. Установити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців із дня публікації повідомлення про
ліквідацію ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд".
5.3. У встановленому порядку повідомити відповідного
державного реєстратора про прийняте рішення щодо припинення
юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому, в установленому
законодавством порядку, необхідні документи для внесення до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців відповідних записів.
5.4. Попередити працівників ВАТ "ДХК "Трест
Горлівськвуглебуд" про звільнення у зв'язку з прийняттям рішення
про ліквідацію (п. 1 статті 40 КЗпП України) ( 322-08 ), із
забезпеченням додержання їх прав та інтересів відповідно до
чинного законодавства України.
5.5. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку України від 19.12.2006 N 1591 ( z0097-07 ), а
також документів, необхідних для скасування реєстрації випуску
акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
5.6. Здійснити інвентаризацію майна товариства станом на
01.03.2012 та за її результатами скласти проміжний ліквідаційний
баланс, який до 15.04.2012, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Міненерговугілля України на затвердження.
5.7. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
5.8. У випадку якщо вартості майна товариства, що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство товариства відповідно до
ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити
Міненерговугілля України.
5.9. Після завершення розрахунків із кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його
Міненерговугілля України на затвердження.
5.10. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією товариства.
5.11. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, передбаченої законодавством, забезпечити
надання державному реєстратору документів, необхідних для
здійснення державної реєстрації припинення діяльності ВАТ "ДХК
"Трест Горлівськвуглебуд".
5.12. Звітувати щомісяця про хід виконання робіт із
ліквідації товариства Департаменту майнових відносин та управління
корпоративними правами Міненерговугілля України.
5.13. Ліквідацію товариства здійснити у термін до 01.07.2013.
{ Підпункт 5.13 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства енергетики та вугільної промисловості N 16
( v0016732-13 ) від 21.01.2013 }
5.14. Надати Департаменту майнових відносин та управління
корпоративними правами Міненерговугілля України після завершення
ліквідації ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд" інформацію про
вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців.
6. Департаменту управління персоналом та документального
забезпечення (Прокопенко І.О.) здійснити заходи щодо розірвання
контракту з генеральним директором - головою правління ВАТ "ДХК
"Трест Горлівськвуглебуд" Полянським В.М. в установленому порядку
згідно з чинним законодавством.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чеха С.М.
Міністр Ю.Бойко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: