open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Н А К А З
04.01.2005 N 1/2

Про внесення змін до наказу МОЗ України

та АМН України від 12.06.2002 р. N 211/47

"Про затвердження заходів МОЗ України та АМН

України щодо виконання Державної програми "Онкологія"

на 2002-2006 роки" та наказу МОЗ України та АМН України

від 28.12.2002 р. N 497/113 "Про затвердження

Першочергових заходів МОЗ України та АМН України

щодо профілактики та лікування передраку

та раку молочної залози на 2003-2006 роки"

На виконання доручення Президента України від 18.05.2004
N 20610/1/1-04 "До Постанови Верховної Ради України "Про
Рекомендації парламентських слухань на тему: "Онкологічні
захворювання в Україні. Проблема та шляхи подолання" від
20.04.2004 N 1688-IV" з метою контролю за виконанням Державної
програми "Онкологія" на 2002-2006 роки" ( 392-2002-п ) та
своєчасного інформування Кабінету Міністрів України про хід
виконання зазначеної Постанови Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни до наказів МОЗ України та АМН України від
12.06.2002 р. N 211/47 ( v0211282-02 ) "Про затвердження заходів
МОЗ України та АМН України щодо виконання Державної програми
"Онкологія" на 2002-2006 роки" та від 28.12.2002 р. N 497/113
( v0497282-02 ) "Про затвердження Першочергових заходів МОЗ
України та АМН України щодо профілактики та лікування передраку та
раку молочної залози на 2003-2006 роки":
1.1. Пункт 5.2 наказу МОЗ України та АМН України від
12.06.2002 N 211/47 ( v0211282-02 ) викласти в такій редакції:
"5.2. До 10 числа останнього місяця кварталу подавати до Єдиного
координаційного Центру інформацію про хід виконання заходів за
уніфікованою формою (додається)".
1.2. Пункт 5.2 наказу МОЗ України та АМН України від
28.12.2002 N 497/113 ( v0497282-02 ) викласти в такій редакції:
"5.2. До 10 числа останнього місяця кварталу подавати до Єдиного
координаційного Центру інформацію про хід виконання заходів за
уніфікованою формою (додається)".
1.3. В пункті 5.3 наказу МОЗ України та АМН України від
12.06.2002 N 211/47 ( v0211282-02 ) та в пункті 6 наказу МОЗ
України та АМН України від 28.12.2002 N 497/113 ( v0497282-02 )
слова "заступника Державного секретаря МОЗ України Гойду Н.Г."
замінити словами "першого заступника Міністра охорони здоров'я
України Орду О.М.".
Міністр охорони
здоров'я України А.В.Підаєв
Президент Академії
медичних наук України О.Ф.Возіанов

Додаток

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України,

Академії медичних наук

України

04.01.2005 N 1/2

УНІФІКОВАНА ФОРМА ЗВІТУВАННЯ

про хід виконання наказу МОЗУ та АМНУ

від 12.06.2002 р. N 211/47 ( v0211282-02 )

"Про затвердження заходів МОЗ України та АМН

України щодо виконання Державної програми

"Онкологія" на 2002-2006 роки"

---------------------------------------------------------------------------------- N п/п| Назва розділу, заходу | Термін | Інформація | Обсяги | | | виконання |про детальне| фінансування| | | | виконання. | (є, немає) | | | |Результати в|-------------| | | | разі |план | факт | | | | виконання; |(тис.| (тис. | | | | причини в |грн.)| грн.) | | | | разі | | | | | |невиконання | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| |Загальний обсяг фінансування |2002-2006 рр.| | | | |заходів наказу за рахунок | | | | | |місцевого бюджетів (п. 4.3) | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1 |Первинна профілактика | | | | | |онкопатології | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.2.1|Проводити аналіз стану |2002-2006 рр.| | | | |забруднення довкілля в регіонах | | | | | |канцерогенними речовинами. | | | | | |Забрано проб _____, з них з | | | | | |перевищенням ГДК _____. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.2.2|Вживати заходи щодо запобігання |2002-2006 рр.| | | | |забрудненню довкілля в регіонах | | | | | |канцерогенними речовинами. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.2.3|Розробити з урахуванням сучасних |2002-2006 рр.| | | | |технологічних можливостей та | | | | | |запровадити комплекс заходів | | | | | |усунення забруднення довкілля в | | | | | |регіонах канцерогенними | | | | | |речовинами. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.2.4|Залучати громадські організації |2002-2006 рр.| | | | |до заходів щодо усунення | | | | | |забруднення довкілля в регіонах | | | | | |канцерогенними речовинами. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.3.1|Забезпечити постійний моніторинг |2002-2006 рр.| | | | |вмісту радіонуклідів у питній | | | | | |воді на підприємствах | | | | | |водопостачання, в продуктах | | | | | |харчування на переробних | | | | | |підприємствах, у сировині для | | | | | |виготовлення будівельних | | | | | |матеріалів. Забрано проб _____, з| | | | | |них з перевищенням ГДК _____. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 1.3.2|Вживати заходів щодо запобігання |2002-2006 рр.| | | | |перевищенню граничноприпустимих | | | | | |рівнів радіонуклідів у питній | | | | | |воді та в продуктах харчування, у| | | | | |сировині для виготовлення | | | | | |будівельних матеріалів. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2 |Вторинна профілактика та рання | | | | | |діагностика онкопатології | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.1.1|Забезпечити запровадження |2002-2004 рр.| | | | |регулярних обстежень та | | | | | |оздоровлення хворих на | | | | | |передракову патології з метою | | | | | |профілактики та раннього | | | | | |виявлення онкопатології. Оглянуто| | | | | |осіб _____, виявлено хворих на | | | | | |передрак _____, виявлено хворих | | | | | |на рак _____, оздоровлено хворих | | | | | |на передрак _____, знято з обліку| | | | | |внаслідок одужання _____. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.1.3|Залучати фахівців онкологічних |2002-2004 рр.| | | | |закладів до проведення аналізу | | | | | |ефективності та поточної корекції| | | | | |заходів з диспансеризації хворих | | | | | |на передракову патологію. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.2 |Забезпечити запровадження |2002-2006 рр.| | | | |скринінгових програм з метою | | | | | |раннього виявлення передпухлинних| | | | | |захворювань та злоякісних | | | | | |новоутворень зовнішньої | | | | | |локалізації. Кількість осіб, | | | | | |охоплених скринінгом _____, | | | | | |виявлено випадків передракової | | | | | |патології _____, виявлено | | | | | |випадків раку _____. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.3.1|Залучати фахівців |2002-2006 рр.| | | | |науково-дослідних інститутів та | | | | | |навчальних закладів, обласних | | | | | |онкологічних закладів для | | | | | |підвищення рівня онкологічної | | | | | |грамотності та настороги лікарів | | | | | |первинної медико-санітарної | | | | | |допомоги. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.3.2|На базі онкологічних диспансерів |2002-2006 рр.| | | | |проводити короткотермінові курси | | | | | |з актуальних для регіонів питань | | | | | |клінічної онкології. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 2.4.2|Створити мережу мамологічних |2002-2006 рр.| | | | |кабінетів, забезпечити | | | | | |матеріально-технічне оснащення та| | | | | |підготовку кадрів на базі | | | | | |онкологічних диспансерів для | | | | | |функціонування мамологічних | | | | | |кабінетів. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3 |Діагностика онкопатології | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3.1.1|Забезпечити виконання стандартів |2002-2006 рр.| | | | |діагностики онкологічної | | | | | |патології в закладах первинної | | | | | |медико-санітарної допомоги | | | | | |населенню. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3.1.2|Впроваджувати сучасні |2002-2006 рр.| | | | |діагностичні технології | | | | | |морфологічної верифікації | | | | | |діагнозу у виявлених уперше | | | | | |хворих. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3.2.1|Забезпечити фінансування заходів |2003-2006 рр.| | | | |щодо придбання діагностичної | | | | | |апаратури для онкологічних | | | | | |закладів. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3.2.2|Зміцнити матеріально-технічну |2003-2006 рр.| | | | |базу онкологічних закладів для | | | | | |забезпечення гарантованих обсягів| | | | | |діагностичної допомоги шляхом | | | | | |оснащення сучасною діагностичною | | | | | |апаратурою за рахунок коштів | | | | | |місцевих бюджетів, зокрема: | | | | | |ендоскопічною, | | | | | |рентгендіагностичною, | | | | | |ультразвуковою. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 3.2.3|Проводити експертну оцінку якості|2003-2006 рр.| | | | |діагностики онкологічної | | | | | |патології на всіх рівнях надання | | | | | |медичної допомоги населенню. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4 |Лікування онкопатології | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.1.1|Забезпечити спрямування всіх |2002-2006 рр.| | | | |первинних онкологічних хворих до | | | | | |районних онкологічних кабінетів | | | | | |або онкологічних диспансерів за | | | | | |місцем проживання для визначення | | | | | |місця проведення спеціального | | | | | |лікування. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.1.2|Проводити контроль |2002-2006 рр.| | | | |обґрунтованості госпіталізації | | | | | |онкологічних хворих в | | | | | |неспеціалізовані медичні заклади.| | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.2.1|Переглянути галузеві стандарти |2003-2006 рр.| | | | |обсягів стаціонарної та розробити| | | | | |стандарти амбулаторної медичної | | | | | |допомоги онкологічним хворим. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.2.2|Забезпечити розробку та |2003-2006 рр.| | | | |впровадження регіональних | | | | | |стандартів спеціалізованої | | | | | |допомоги хворим на онкологічну | | | | | |патологію. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.2.3|Проводити експертну оцінку якості|2003-2006 рр.| | | | |лікування та медичної | | | | | |реабілітації онкологічних хворих.| | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.3 |Забезпечити онкологічні заклади |2002-2006 рр.| | | | |сучасним медичним обладнанням, | | | | | |хіміотерапевтичними препаратами | | | | | |та препаратами супроводу для | | | | | |лікування та реабілітації | | | | | |онкологічних хворих у кількості, | | | | | |що відповідає затвердженим | | | | | |стандартам діагностики та | | | | | |лікування. Кількість хворих | | | | | |(фізичні особи), які отримали | | | | | |хіміотерапію та променеву | | | | | |терапію _____, з них - за | | | | | |бюджетні кошти всього _____, | | | | | |в т. ч. первинних _____ | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.3.1|Забезпечити дотримання стандартів|2002-2006 рр.| | | | |лікування онкологічних хворих. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.3.2|Зміцнити матеріально-технічну |2002-2006 рр.| | | | |базу онкологічних закладів з | | | | | |метою забезпечення гарантованого | | | | | |рівня медичної допомоги | | | | | |онкологічним хворим шляхом | | | | | |оснащення сучасною лікувальною | | | | | |апаратурою, в т. ч. апаратурою | | | | | |для променевої терапії, системами| | | | | |планування опромінення хворих, | | | | | |наркозно-дихальною апаратурою | | | | | |тощо; медикаментами для лікування| | | | | |онкологічних хворих | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.4 |Забезпечити введення в штатний |2002-2003 рр.| | | | |розпис онкологічних стаціонарів | | | | | |посади лікаря-психотерапевта. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.5.1|Розробити та затвердити |2002-2004 рр.| | | | |нормативно-правову базу | | | | | |функціонування хоспісів та інших | | | | | |закладів для надання медичної | | | | | |допомоги онкологічним хворим в | | | | | |термінальній стадії хвороби. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.5.2|Створити мережу хоспісів та інших|2002-2004 рр.| | | | |закладів для надання медичної | | | | | |допомоги хворим в термінальній | | | | | |стадії за рахунок раціонального | | | | | |використання ліжкового фонду | | | | | |закладів, які працюють з неповним| | | | | |навантаженням. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.6.1|Забезпечити впровадження в |2002-2004 рр.| | | | |практику онкологічних закладів | | | | | |інформаційних технологій для | | | | | |отримання достовірної інформації | | | | | |про стан організації онкологічної| | | | | |допомоги хворим. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 4.6.2|Здійснювати постійний контроль за|2002-2004 рр.| | | | |ефективністю інформатизації | | | | | |онкологічних закладів. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5 |Організація онкологічної допомоги| | | | | |та інформаційно-аналітичне | | | | | |забезпечення | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5.1.2|Створити умови для запровадження |2002-2006 рр.| | | | |комплексу протиракових заходів на| | | | | |всіх етапах надання медичної | | | | | |допомоги. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5.1.3|Привести структуру та об'єм |2002-2006 рр.| | | | |ліжкового фонду регіональних | | | | | |онкологічних служб у | | | | | |відповідність до планових | | | | | |нормативів виходячи з даних | | | | | |канцер-реєстрів про поширеність | | | | | |онкологічної патології. Дефіцит | | | | | |спеціалізованих ліжок абс. ч. (%)| | | | | |на кінець звітного періоду | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5.1.4|Проводити оцінку ефективності та |2002-2006 рр.| | | | |поточну корекцію організації | | | | | |протиракової боротьби в регіонах.| | | | | |Заходи, вжиті для ліквідації | | | | | |недоліків, нормативні документи | | | | | |УОЗ. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5.2.1|Завершити формування єдиного |2002-2004 рр.| | | | |інформаційного онкологічного | | | | | |середовища та включення в нього | | | | | |всіх областей. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 5.2.2|Забезпечити придбання оргтехніки |2002-2004 рр.| | | | |для регіональних популяційних та | | | | | |лікарняних канцер-реєстрів за | | | | | |рахунок коштів місцевих бюджетів.| | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 6 |Наукове забезпечення Програми | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 6.2 |Забезпечити контроль використання|2002-2006 рр.| | | | |даних канцер-реєстрів для оцінки | | | | | |онкоепідеміологічної ситуації в | | | | | |регіонах | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7 |Підготовка кадрів | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7.1.1|Забезпечити підвищення |2002-2003 рр.| | | | |кваліфікації лікарів з питань | | | | | |онкології в закладах | | | | | |післядипломної освіти відповідно | | | | | |до потреб закладів охорони | | | | | |здоров'я. План _____, факт _____ | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7.1.2|Залучати до атестації лікарів |2002-2003 рр.| | | | |всіх профілів головних | | | | | |спеціалістів з онкології | | | | | |управлінь охорони здоров'я | | | | | |державних адміністрацій. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7.1.3|Забезпечити підвищення |2002-2003 рр.| | | | |кваліфікації середнього медичного| | | | | |персоналу з питань онкології | | | | | |відповідно до потреб закладів | | | | | |охорони здоров'я. План _____, | | | | | |факт _____ | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7.2.1|Укомплектувати необхідними |2002-2005 рр.| | | | |фахівцями онкологічних закладів | | | | | |згідно штатного розпису. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 7.2.2|Укомплектувати посади районних |2002-2005 рр.| | | | |онкологів лікарями, що отримали | | | | | |спеціальну підготовку з | | | | | |онкології. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 8 |Санітарно-просвітницька робота | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 8.2.1|Сприяти широкому інформуванню |2002-2006 рр.| | | | |населення з питань онкології | | | | | |через засоби масової інформації. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 8.2.3|Забезпечувати населення |2002-2006 рр.| | | | |санітарно-просвітницькими | | | | | |матеріалами з питань профілактики| | | | | |і раннього виявлення раку, | | | | | |організації діяльності | | | | | |онкологічної служби. Кількість | | | | | |примірників за видами, заходи. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 8.3.1|Створити та підготувати видання |2002-2006 рр.| | | | |інформаційно-просвітницькі | | | | | |матеріали з питань профілактики | | | | | |раку, пропаганди здорового | | | | | |способу життя. Кількість | | | | | |примірників за видами, заходи. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 8.3.2|Залучати в установленому порядку |2002-2006 рр.| | | | |місцеві засоби масової інформації| | | | | |для безкоштовного розповсюдження | | | | | |інформаційно-просвітницьких | | | | | |матеріалів з питань онкології | | | | | |серед населення. Проведені | | | | | |заходи. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9 |Міжнародне співробітництво | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.2.1|Сприяти участі українських |2002-2006 рр.| | | | |учених, студентів та фахівців | | | | | |онкологічних закладів у | | | | | |міжнародних науково-практичних | | | | | |заходах. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.2.2|З метою забезпечення інтеграції |2002-2006 рр.| | | | |вітчизняної онкологічної науки в | | | | | |європейський та світовий простір | | | | | |вивчати та впроваджувати новітні | | | | | |технології онкологічної допомоги.| | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.3.1|Забезпечити підтримку |2002-2006 рр.| | | | |інформаційного обміну з фахових | | | | | |питань шляхом підключення | | | | | |онкологічних закладів до мережі | | | | | |Internet та запровадження інших | | | | | |сучасних інформаційних | | | | | |технологій. | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.3.2|Сприяти широкому використанню |2002-2006 рр.| | | | |фахівцями України зарубіжного | | | | | |досвіду в галузі онкології | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.3.3|Ініціювати поширення досягнень |2002-2006 рр.| | | | |українських онкологів у | | | | | |закордонних виданнях | | | | | -----+---------------------------------+-------------+------------+-----+-------| 9.4 |Забезпечити участь |2002-2006 рр.| | | | |фахівців-онкологів в міжнародних | | | | | |програмах з питань | | | | | |онкоепідеміологічного процесу в | | | | | |Україні, зокрема визначеного | | | | | |впливу на поширення злоякісних | | | | | |новоутворень наслідків аварії на | | | | | |ЧАЕС. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

Додаток

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України,

Академії медичних наук

України

04.01.2005 N 1/2

УНІФІКОВАНА ФОРМА ЗВІТУВАННЯ

про хід виконання наказу МОЗУ та АМНУ

від 28.12.2002 р. N 497/113 ( v0497282-02 )

"Про затвердження Першочергових заходів МОЗ України

та АМН України щодо профілактики та лікування

передраку та раку молочної залози

на 2003-2006 роки"

---------------------------------------------------------------------------------- N | Назва розділу, заходу | Термін | Інформація | Джерела та | п/п| | виконання |про детальне| обсяги | | | | виконання. | фінансування| | | |Результати в| (є, немає) | | | | разі |-------------| | | | виконання; | план | факт | | | | причини | | | | | |невиконання | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| |Загальний обсяг фінансування | | | | | |заходів наказу за рахунок | | | | | |місцевого бюджету (п. 4) | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 1 |Постійно проводити моніторинг |2003-2006 роки| | | | |рівня захворюваності населення на | | | | | |рак молочної залози з | | | | | |застосуванням сучасних | | | | | |інформаційних технологій на базі | | | | | |Національного канцер-реєстру | | | | | |України. Кількість нових випадків | | | | | |захворювання _____ | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 2 |Організувати на базі обласних |2003-2006 роки| | | | |онкологічних закладів мамологічні | | | | | |відділення (в межах штатної | | | | | |чисельності), на які покласти | | | | | |функції регіональних | | | | | |лікувально-діагностичних | | | | | |мамологічних центрів, що | | | | | |здійснюють методичне керівництво з| | | | | |питань організації скринінгу, | | | | | |діагностики, лікування та | | | | | |реабілітації хворих на передрак та| | | | | |рак молочної залози. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 3 |Організувати на базі поліклінічних| | | | | |відділень, установ та | | | | | |лікувально-профілактичних закладів| | | | | |мамологічні кабінети: | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| |в обласних онкологічних |2003-2004 роки| | | | |диспансерах; | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| |в центральних районних лікарнях. |2005-2006 роки| | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 5 |Запровадити систему заходів для |2003-2006 роки| | | | |виявлення серед населення осіб, що| | | | | |відносяться до груп підвищеного | | | | | |ризику захворювання молочної | | | | | |залози, та диспансерного нагляду | | | | | |за ними. Кількість осіб, що | | | | | |перебувають на диспансерному | | | | | |обліку _____, з них пройшло | | | | | |реабілітацію _____, знято з обліку| | | | | |внаслідок одужання _____ | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 6 |Забезпечити впровадження |2003-2006 роки| | | | |ефективних скринінгових програм з | | | | | |метою раннього виявлення | | | | | |передпухлинних захворювань та | | | | | |злоякісних новоутворень молочної | | | | | |залози. Кількість осіб, охоплених | | | | | |скринінгом ______, виявлено | | | | | |випадків передракової | | | | | |патології _____, виявлено | | | | | |випадків раку _____ | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 7 |Забезпечити впровадження в роботу | | | | | |установ та | | | | | |лікувально-профілактичних закладів| | | | | |сучасних методів діагностики раку | | | | | |та передраку молочної залози. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 8 |Забезпечити мамологічні центри та |2003-2006 роки| | | | |мамологічні кабінети необхідним | | | | | |обладнанням для діагностики | | | | | |передраку та раку молочної залози.| | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 9 |Організувати лікування хворих на |2003-2006 роки| | | | |рак молочної залози та передракову| | | | | |патологію виключно у | | | | | |спеціалізованих мамологічних | | | | | |відділеннях онкологічних установ | | | | | |та закладів з неухильним | | | | | |дотриманням стандартів | | | | | |діагностики, лікування та | | | | | |реабілітації. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 10|Забезпечити мамологічні центри |2003-2006 роки| | | | |(відділення) онкологічних установ | | | | | |та закладів сучасним медичним | | | | | |обладнанням, хіміотерапевтичними | | | | | |препаратами для лікування та | | | | | |реабілітації хворих на рак | | | | | |молочної залози. Кількість хворих | | | | | |(фізичні особи), які отримали | | | | | |хіміотерапію та променеву | | | | | |терапію _____, з них - за | | | | | |бюджетні кошти всього _____, | | | | | |в т. ч. первинних _____ | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 11|Постійно аналізувати ефективність |2003-2006 роки| | | | |застосованих методів діагностики | | | | | |та лікування онкологічних хворих з| | | | | |використанням інформаційної | | | | | |системи Національного | | | | | |канцер-реєстру України. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 13|Організувати підвищення |2003-2006 роки| | | | |кваліфікації медичних кадрів з | | | | | |питань онкомамології в закладах | | | | | |післядипломної освіти з метою | | | | | |підготовки фахівців для | | | | | |укомплектування мамологічних | | | | | |кабінетів та мамологічних центрів | | | | | |(відділень) | | | | | |лікувально-профілактичних установ | | | | | |та закладів відповідно до їх | | | | | |потреб. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 16|Запровадити навчання жіночого |2003-2006 роки| | | | |населення методиці самостійного | | | | | |обстеження молочних залоз, | | | | | |ознайомлення з першими ознаками | | | | | |раку та передраку молочної залози | | | | | |шляхом організації "Тижнів", | | | | | |"Місячників", залучення груп | | | | | |підтримки з числа добровольців, що| | | | | |хворіли на рак молочної залози. | | | | | ---+----------------------------------+--------------+------------+------+------| 17|Організувати забезпечення |2003-2006 роки| | | | |населення | | | | | |санітарно-просвітницькими | | | | | |матеріалами з питань профілактики | | | | | |і ранньої діагностики передраку та| | | | | |раку молочної залози. | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: