open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

20.12.2011  № 64

Про бюджет Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
№ 6 від 01.03.2012
№ 16 від 30.03.2012}

Для забезпечення дотримання вимог законодавства щодо здійснення соціального захисту, охорони життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, виконання інших статутних напрямів діяльності та організації роботи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) у 2012 році, керуючись абзацом четвертим пункту 7 частини сьомої, частинами восьмою - дванадцятою статті 17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити бюджет Фонду на 2012 рік (додаток 1).

2. Установити доходи у сумі 7196566,9 тис. гривень, у тому числі внески роботодавців - у сумі 6117121,6 тис. гривень.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 6 від 01.03.2012}

3. Затвердити видатки у сумі 6229656,8 тис. гривень у розрізі статей на забезпечення виконання статутних напрямів діяльності та організацію роботи Фонду, які розраховані на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 року № 907 (із змінами).

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань  № 16 від 30.03.2012}

4. Затвердити кошторис видатків за статтею "Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду на 2012 рік" (додаток 2).

5. Установити резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець бюджетного періоду у сумі 441082,4 тис. гривень.

6. Установити оборотну касову готівку на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду у сумі 525827,7 тис. гривень.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 6 від 01.03.2012, № 16 від 30.03.2012}

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Голова правління

Б. РайковДодаток 1
до постанови правління
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України
20.12.2011 № 64

БЮДЖЕТ
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2012 рік


п/п

Показники

Сума коштів

Питома вага (%)

I. Доходи

1

Оборотна касова готівка на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг на початок бюджетного періоду

673405,8

9,4

2

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

350904,8

4,9

3

Надходження

6137066,3

85,3

3.1

Внески роботодавців

6117121,6

85,0

3.2

Кошти, що надійшли від стягнення пені та штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб страхувальників

9004,1

0,1

3.3

Добровільні внески та інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству

10940,6

0,2

4

Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках

35190,0

0,5


Всього доходів:

7196566,9

100,0

II. Видатки

1

Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

57600,0

0,8

2

Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві

439179,2

6,1

3

Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті

5198549,6

72,2

4

Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування банківськими установами та УДППЗ "Укрпошта")

31001,0

0,4

5

Судові витрати та виконавчий збір

504,4

0,0

6

Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів

11627,6

0,2

7

Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду

0,0

0,0

8

Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками

2462,8

0,0

9

Витрати на виконання інших робіт, пов'язаних з координацією страхової діяльності

9609,2

0,1

10

Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду

176,3

0,0

11

Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

426838,4

5,9

12

Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів

52108,3

0,7


Всього видатків:

6229656,8

86,6

13

Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку

441082,4

6,1

14

Оборотна касова готівка на кінець бюджетного періоду на покриття тимчасово касових розривів для фінансування страхових виплат, соціальних послуг наступного бюджетного періоду

525827,7

7,3

тис.грн.

{Додаток 1 в редакції Постанов Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань № 6 від 01.03.2012,   № 16 від 30.03.2012}

{Додаток 2 не наводиться}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: