open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
23.03.2010 N 52

Про необхідність усунення порушень

принципів державної регуляторної політики

згідно з вимогами Закону України

від 11.09.2003 N 1160-IV

"Про засади державної регуляторної політики

у сфері господарської діяльності"

Київською міською державною адміністрацією

На виконання Закону України від 11.09.2003 р. N 1160-IV
( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" (далі - Закон) та виходячи з
повноважень, визначених статтею 30 Закону, Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва здійснив
експертизу Порядку розміщення реклами на транспорті комунальної
власності (далі - Порядок), затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 24 грудня 2009 р. N 1445, та
встановив:
Порядок відповідно до статті 1 Закону ( 1160-15 ) належить до
категорії регуляторних актів, оскільки відповідає визначеним
критеріям та являє собою прийнятий уповноваженим регуляторним
органом офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює
норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного
кола осіб і який спрямований на правове регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними
органами або іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання.
Враховуючи зазначене, питання, пов'язані з його прийняттям та
реалізацією, регулюються Законом ( 1160-15 ).
Відповідно до статті 4 Закону ( 1160-15 ), регуляторний акт
повинен відповідати принципам державної регуляторної політики.
Згідно статті 5 Закону ( 1160-15 ) здійснення державної
регуляторної політики забезпечується недопущенням прийняття
регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи
дублюють діючі регуляторні акти.
Разом з тим, аналіз Порядку вказує, що він містить норми, які
не узгоджуються з вимогами законодавства України і порушують
принципи державної регуляторної політики, зокрема:
1. В п. 1.2 Порядку встановлено, що вказаний порядок регулює
відносини, що виникають між Головним управлінням з питань реклами
(далі - ГУР) виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), як уповноваженого власником
органом, та Головним управлінням транспорту (далі - ГУТ)
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), рекламодавцями або розповсюджувачами
реклами та комунальними підприємствами транспорту
(балансоутримувачами) у зв'язку з розміщенням реклами на
транспорті комунальної власності м. Києва. Разом з тим, Положення про Головне управління з питань
реклами виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 28
вересня 2006 р. N 7/64 ( ra7_64023-06 ), не містить посилань на
уповноваження Київською міською радою, як органу місцевого
самоврядування територіальної громади міста Києва, структурного
підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) - ГУР на виконання функції органу
з розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва. Одночасно, згідно п. 5.39 Положення про Головне управління
транспорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київради
від 29 березня 2007 р. N 381/1042, ( ra0381023-07 ) Київська
міська рада уповноважила ГУТ на виконання функцій органу з
розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва. Пункт 1.4 Порядку також містить посилання на уповноваження
ГУР на виконання функцій органу з розміщення реклами на транспорті
комунальної власності м. Києва. Вищевикладене свідчить про невідповідність норм, викладених в
п. 1.2 та 1.4 Порядку, абзацу 2 статті 6 Закону України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), згідно якої
місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм
відповідними радами, та статтям 1 та 18 Закону України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ), яким визначено поняття "реклама на
транспорті" та встановлено умови та порядок розміщення реклами на
транспорті.
2. Розділом 2 Порядку передбачено утворення розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Комісії як постійно діючого
колегіального органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та визначено організацію її роботи та
повноваження. Комісії надано право розглядати надані та погоджені з
відповідними підприємствами, установами та організаціями до ГУТ
проекти погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної
власності м. Києва та готувати висновки щодо можливості надання
таких погоджень. Згідно ч. 1 ст. 18 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР )
розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками
об'єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами). Згідно статей 6, 8 та 10 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ) місцеве самоврядування у
місті Києві здійснюється територіальною громадою міста як
безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті
ради та їх виконавчі органи. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні
відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм
відповідними радами. Повноваження міської, районних у місті рад визначаються
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) з особливостями, передбаченими Законом України "Про
столицю України - місто-герой Київ" ( 401-14 ). Київська міська та районні в місті ради мають власні
виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською
радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні
відповідним радам. Разом з тим, Київська міська рада не делегувала права
власників комунального транспорту м. Києва (територіальної громади
міста Києва) щодо уповноваження створеного виконавчим органом
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
колегіального органу (Комісії) розглядати та приймати відповідні
рішення щодо погоджень на розміщення реклами на транспорті
комунальної власності м. Києва. Таким чином, розділ 2 Порядку передбачає, в порушення вимог,
встановлених статтями 6, 8 та 10 Закону України "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), надання права виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації) делегувати права власників комунального транспорту
м. Києва (територіальної громади міста Києва) з погодження
розміщення реклами на транспорті вищезазначеній Комісії. Вищевикладене свідчить про прийняття участі у надані
погоджень на розміщення реклами на транспорті колегіального органу
(Комісії) та структурного підрозділу Київської міської державної
адміністрації, яким такі повноваження не надані Київською міською
радою. Враховуючи викладене, Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва встановив, що Порядок
розміщення реклами на транспорті комунальної власності,
затвердженого розпорядженням Київської міської державної
адміністрації від 24 грудня 2009 р. N 1445, не відповідає основним
принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4
Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), зокрема: адекватності - відповідності форм та рівня державного
регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої
проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних
альтернатив; ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії
регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за
рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів
господарювання, громадян та держави, та є не узгодженим з діючими
регуляторними актами в порушення вимог статті 5 Закону України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ), зокрема: Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"
( 401-14 ); Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); Закону України "Про рекламу" ( 270/96-ВР ).
Керуючись частиною третьою статті 27 Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва В И Р І Ш И В:
Запропонувати Київській міській державній адміністрації за
участі громадськості, суб'єктів господарювання та представництва
Держкомпідприємництва в м. Києві розробити проект і внести
відповідні зміни до Порядку розміщення реклами на транспорті
комунальної власності, затвердженого розпорядженням Київської
міської державної адміністрації від 24 грудня 2009 р. N 1445, з
метою приведення його норм у відповідність до законів України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про столицю
України - місто-герой Київ" ( 401-14 ), "Про рекламу"
( 270/96-ВР ), зокрема забезпечення погодження на розміщення
реклами на транспорті комунальної власності м. Києва
рекламодавцями та розповсюджувачами виключно з відповідними
структурними підрозділами (колегіальними органами) виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), які уповноважені Київською міською радою, як
органом місцевого самоврядування територіальної громади міста
Києва, що є власником транспорту комунальної власності.
Рішення Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва про необхідність усунення порушень
принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню у
двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.
Виконання органами виконавчої влади рішень спеціально
уповноваженого органу передбачає підготовку проекту акта про
внесення змін до регуляторного акта, щодо якого було прийнято
рішення, або про визнання цього регуляторного акта таким, що
втратив чинність.
У разі підготовки проекту акта про внесення змін до
регуляторного акта, щодо якого було прийнято відповідне рішення,
цей проект подається у встановленому Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) порядку на погодження до спеціально уповноваженого
органу не пізніш як за п'ять робочих днів до закінчення строку
виконання відповідного рішення спеціально уповноваженого органу. У
разі прийняття спеціально уповноваженим органом рішення про
погодження проекту змін рішення спеціально уповноваженого органу
про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики вважається виконаним.
Погодження проекту змін до регуляторного акта, щодо якого
спеціально уповноваженим органом було прийнято рішення про
необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної
політики, здійснюється в порядку та у строки, встановлені Законом
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ), з урахуванням зауважень та
пропозицій, викладених у відповідному рішенні.
У разі невиконання рішення спеціально уповноваженого органу
про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики або не оскарження цього рішення органом
виконавчої влади протягом встановленого в цьому Законі ( 1160-15 )
строку дія регуляторного акта або окремих його положень, щодо яких
було прийнято відповідне рішення, зупиняється наступного дня з дня
закінчення строку для виконання такого рішення.
Подання скарги щодо рішення Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва не зупиняє дії
цього рішення.
В.о.Голови В.Загородній

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: