open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

Міністра оборони України

N 181 від 11.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

31 серпня 1993 р.
vd930811 vn181 за N 118


( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністра оборони

N 322 ( z0839-02 ) від 30.09.2002 )

Про затвердження Інструкції щодо порядку

застосування окремих статей Тимчасового

положення про проходження військової

служби солдатами, матросами,

сержантами і старшинами.

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони

N 284 ( z0802-01 ) від 20.08.2001 )

1. Затвердити Інструкцію щодо порядку застосування окремих
статей Тимчасового положення про проходження військової служби
солдатами, матросами, сержантами і старшинами (додається).

2. Заступникам Міністра оборони України, начальникам
управлінь Міністерства оборони та Головного штабу Збройних Сил
України, командуючим видами Збройних Сил України, військами
військових округів, об'єднаннями, командирам з'єднань та частин,
Кримському республіканському, обласним та Київському міському
військовим комісарам вивчити Інструкцію зі всіма
військовослужбовцями Збройних Сил України.

3. Наказ розіслати до окремої роти, районного (міського)
військового комісаріату.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

генерал-полковник А. ЛОПАТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністра оборони України

від 11 серпня 1993 р. N 181

ІНСТРУКЦІЯ

щодо порядку застосування окремих статей

Тимчасового положення про проходження

військової служби солдатами, матросами,

сержантами і старшинами

1. Ця Інструкція визначає порядок застосування у Збройних
Силах України окремих статей Тимчасового положення про проходження
військової служби солдатами, матросами, сержантами і старшинами
(надалі Положення), затвердженого Указом Президента України від 13
травня 1993 року за N 174/93.

Присвоєння військових звань

2. Підготовка офіцерів запасу з осіб, звільнюваних у запас
(пункт 27 Положення), проводиться шляхом організації перед
звільненням 45-денних зборів при частинах (з'єднаннях) і створення
учбових груп у видах Збройних Сил та оформлення відповідних
документів через кадрові органи.

Призначення на посади, переведення

та переміщення

3. Поновлення сержантів і старшин, понижених на посадах у
дисциплінарному порядку (пункт 37 Положення), на колишніх чи
рівнозначних посадах проводиться рішенням командира (начальника),
який застосував до них це стягнення.

4. Переведення військовослужбовців строкової служби з однієї
військової частини в іншу за сімейними обставинами (підпункт 2
пункту 38 Положення) проводиться на підставі клопотань, порушених
військовими комісаріатами, а за станом здоров'я - на підставі
постанов військово-лікарських комісій.

5. При появі в частині відповідних вакантних сержантських
(старшинських) посад сержанти (старшини) на посадах солдатів,
матросів на сержантській (старшинській) посаді з пониженням (пункт
39 Положення) поновлюються на колишніх чи рівнозначних посадах.

Відпустки.

6. Право на щорічну 30-денну відпустку без врахування часу на
проїзд (підпункт 2 пункту 54 Положення) мають військовослужбовці
строкової служби, віднесені до другої і третьої категорій осіб,
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

При півторарічному строці служби повторна відпустка за решту
6 місяців надається їм тривалістю не менше 15 діб.

Військовослужбовцям строкової служби, які входять до
вищеназваних категорій, також надається відпустка, визначена
статтею 10 Закону України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців і членів їх сімей", тривалістю, в яку не
входить час, потрібний для проїзду до місця відпочинку і назад:

- солдатам і матросам - 20 діб;

- сержантам і старшинам - 25 діб.

Відпустка військовослужбовцям строкової служби, віднесеним до
другої і третьої категорії осіб, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, надається протягом усього періоду
служби за рішенням відповідних командирів (начальників) з
врахуванням інтересів служби.

7. При особливих умовах служби (пункт 62 Положення) відпустку
надають відповідно до діючих положень.

Звільнення з військової служби.

8. Звільнення військовослужбовців строкової служби в запас
(пункт 91 Положення) проводиться:

а) одержавши наказ Міністра оборони України про проведення
чергового звільнення виданий на підставі Указу Президента України,
командири, начальники, штаби відпрацьовують плани звільнення
військовослужбовців строкової служби в запас, в яких визначають:

- кількість особового складу, яка підлягає звільненню в
запас;

- строки звільнення, кількість звільнених щоденно з
урахуванням забезпечення бойової готовності військових частин
(кораблів);

- порядок та строки розгортання збірних пунктів ( у разі
необхідності) для відправлення військовослужбовців, звільнених у
запас;

- заходи по забезпеченню організованого відправлення
звільнених військовослужбовців;

- підбір супроводжуючого складу (у разі необхідності) та його
підготовку;

- проведення роботи серед звільнених військовослужбовців для
залучення кращих з них до військової служби за контрактом, а також
прапорщиками та мічманами.

При складанні плану звільнення в запас необхідно враховувати,
щоб загальний строк служби кожного конкретного військовослужбовця
не перевищував установленого Законом "Про загальний військовий
обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ) терміну строкової
військової служби, враховуючи і час перебування в дорозі з
військкомату в частину після призову та із частини у військкомат
після звільнення.

б) відправлення військовослужбовців, які вислужили
установлені Законом України "Про загальний військовий обов'язок і
військову службу" строки строкової військової служби, повинно
проводитися урочисто, з нагородженням відмінників бойової
підготовки, оголошенням наказу Міністра оборони України про
присвоєння офіцерських звань сержантам, старшинам, солдатам і
матросам, які здали іспити на звання офіцера запасу;

в) начальники штабів військових частин зобов'язані за 10 днів
до звільнення в запас особисто перевірити у осіб, яких звільняють
у запас, наявність документів та правильність їхнього заповнення;

г) документи на військовослужбовців, які підлягають
звільненню в запас, оформляють відповідно до вимог діючої
Настанови щодо обліку особового складу;

д) перед звільненням у запас військовослужбовцям роз'яснюють
пільги та привілеї, які передбачено для них чинним законодавством.

9. Зміна місця проживання сім'ї військовослужбовця або його
одруження (підпункт 2 пункту 93 Положення) повинні бути
підтверджені документально.

10. Командир військової частини, одержавши повідомлення
начальника військово-лікувального закладу про звільнення в запас
підлеглого військовослужбовця, який знаходився на лікуванні
(підпункт 2 пункту 95 Положення), вилучає його зі списків частини,
знімає з усіх видів забезпечення, відсилає необхідні документи в
рай(міськ)військкомат, а особисті речі - на адресу сім'ї
військовослужбовця.

11. Якщо надійшов рапорт військовослужбовця або заява його
батьків про дострокове звільнення військовослужбовця в запас за
сімейними обставинами (підпункт 4 пункту 96 Положення), то
командир військової частини зобов'язаний уточнити (в разі
необхідності) викладені в рапорті або заяві мотиви дострокового
звільнення і в триденний строк відіслати ці документи до
рай(міськ)військкомату за місцем призову (проживання)
військовослужбовця.

Районний (міський) військовий комісар після отримання
документів від командира військової частини або заяви
безпосередньо від батьків військовослужбовця про його дострокове
звільнення утворює комісію, до складу якої входять представники
рай(міськ)військкомату, місцевої державної адміністрації, яка в
десятиденний строк зобов'язана ретельно перевірити сімейне
становище військовослужбовця і скласти акт обстеження у двох
екземплярах, який підписують всі особи, що проводили перевірку.
Перший екземпляр акта з висновками військового комісара і
підтверджуючими документами відсилають на розгляд обласного
(міського, республіканського) військового комісара, а другий
екземпляр залишається за місцем складання.

Обласний військовий комісар зобов'язаний протягом трьох днів
розглянути надіслані матеріали про дострокове звільнення
військовослужбовця в запас і, в разі наявності законних підстав,
відіслати їх зі своїми висновками про необхідність дострокового
звільнення командиру військової частини за місцем служби
військовослужбовця.

Командир військової частини, розглянувши протягом трьох днів
одержані від обласного комісара документи, подає їх зі своїми
висновками для остаточного вирішення питання за підпорядкуванням у
штаб військового округу (оперативного командування, ВПС, ППО, ВМС)
або начальнику управління мобілізації та комплектування Головного
штабу Збройних Сил України (якщо військова частина центрального
підпорядкування).

На підставі отриманого дозволу командир військової частини
достроково звільняє військовослужбовця в запас за сімейними
обставинами.

У разі відсутності законних підстав на дострокове звільнення
військовослужбовця в запас за сімейними обставинами обласний
(районний) військовий комісар, штаб військового округу
(оперативного командування) зобов'язаний повідомити заявника про
своє рішення та мотивувати відмову.

Особливості проходження служби за контрактом.

12. На військову службу за контрактом у добровільному порядку
(пункт 97 Положення) приймаються незаміжні, бездітні жінки та
дружини військовослужбовців, окрім тих, які мають дітей
дошкільного віку, придатні за станом здоров'я до військової
служби, з освітою не нижче середньої, морально стійкі, такі що
позитивно показали себе за місцем роботи чи навчання, віком від 19
до 35 років включно, а також військовозобов'язані у віці не старше
35 років, які добре володіють військовою спеціальністю, морально
стійкі, такі що позитивно показали себе на виробництві, навчанні
та відповідають необхідним вимогам щодо служби у відповідних видах
Збройних Сил України.

Посади солдатів, матросів, сержантів та старшин, які
підлягають заміщенню військовослужбовцями, що прийняті на службу
за контрактом, комплектуються відповідно до розрахунків,
визначених Головним штабом Збройних Сил України.

Заборонити використання військовослужбовців, які проходять
службу за контрактом, не за прямими посадовими призначеннями,
окрім випадків підтримання бойової готовності. У такому разі вида
ється письмовий наказ по військовій частині.

( Абзац четвертий пункту 12 втратив чинність на підставі
Наказу Міноборони N 284 ( z0802-01 ) від 20.08.2001 )

Прийняття на військову службу за контрактом солдатів,
матросів, сержантів та старшин із військ інших міністерств та
відомств провадиться на загальних підставах з солдатами,
матросами, сержантами та старшинами Збройних Сил України.

Особам, яких прийнято на військову службу за контрактом,
видаються документи установленого зразка, які засвідчують
особистість.

Особові справи та інші облікові документи на
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом,
ведуться відповідно до Настанови по обліку особового складу.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, мають
право вступу до заочних і вечірніх вищих учбоих закладів за
профілями, близькими їх військовій спеціальності, або які сприяють
підвищенню спеціальних знань щодо характеру виконаної роботи.

Персональний дозвіл на вступ до заочнихата вечірніх вищих
учбових закладів військовослужбовцям, які проходять службу за
контрактом, дають командири окремих батальонів, командири полків
та начальники рівних з ними дисциплінарних прав і вище.

Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, що
отримали дозвіл на навчання у заочних і вечірніх вищих, учбових
закладах, видають для надання у відповідний учбовий заклад
довідку-дозвіл установленої форми.

Якщо військовослужбовці, які проходять військову службу за
контрактом, в зв'язку з навчанням не справляються зі своїми
безпосередніми посадовими обов'язками або проявляють
недисциплінованість, то командири (начальники) мають право
звернутися в учбові заклади з клопотанням про їхнє відрахування.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за
контрактом, носять установлену форму одягу зі знаками розрізнення
відповідно до присвоєних військових званнів. У вільний від служби
час дозволено поза розташуванням частини носити цивільний одяг.

Військовослужбовцям-жінкам, які проходять службу в штабах і
госпіталях, а також у військових частинах і установах, де носіння
військової форми не викликає необхідністю, за вказівкою ст ршого
начальника (командира військової частини) дозволено носити на
службі цивільний одяг.

За скоєння злочину військовослужбовці, які проходять
військову службу за контрактом, несуть кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, до
дисциплінарного батальону не направляються.

За спричинені матеріальні збитки військовослужбовці, які
проходять службу за контрактом, несуть відповідальність згідно з
Положенням про матеріальну відповідальність військовослужбовців.

Пенсійне забезпечення військовослужбовців, які проходять
службу за контрактом, здійснюється відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб
начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ"
( 2262-12 ).

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Наказу Міноборони
N 284 ( z0802-01 ) від 20.08.2001 )

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Наказу Міноборони
N 284 ( z0802-01 ) від 20.08.2001 )

15. Переміщення військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, із однієї військової частини до іншої (пункт
106 Положення) проводять у таких випадках:

а) за проханням військовослужбовців після строку служби,
визначеного контрктом;

б) за станом здоров'я, коли за висновками
військово-лікарської комісії військовослужбовцям виконувати
обов'язки у відповідності з займаною посадою або продовжувати
службу в цьому районі протипоказано;

в) за сімейними обставинами, коли за висновками
військово-лікарської комісії членам сім'ї проживати за місцем
служби військовослужбовця протипоказано, а також у разі переводу
чоловіка (військовослужбовця), військовослужбовця-жінки на нове
місце служби, якщо там для неї ё вакантна посада;

г) у разі проведення організаційних заходів, коли за місцем
служби немає відповідних вакантних посад;

д) після вислуги установленого строку служби у районах з
обмеженими строками служби, передбаченими Кабінетом Міністрів
України;

е) у зв'язку з поліпшенням житлових умов, якщо в частині за
новим—місцем проживання ё вакантна посада.

При переведенні військовослужбовця, який проходить службу за
контрактом, з однієї частини до іншої контракт не розривається. За
необхідності окремі його положення уточняються і оговорюються
сторонами на новому місці служби.

Зміна місця дислокації військової частини не є підставою для
переміщення військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом, в іншу військову частину, а також для їхнього
дострокового звільнення з військової служби.

У разі переміщення по службі, продовженні строку військової
служби та звільнення зі служби на військовослужбовців, які
проходять військову службу за контрактом, їхні прямі начальники не
нижче командира роти, складають службову характеристику, яку
затверджує командир (начальник), котрий має право приймати на
військову службу за контрактом. Характеристику підшивають до
особової справи військовослужбовця.

Військовозобов'язані, або військовослужбовці, які вступили на
військову службу за контрактом після року строкової військової
служби, продовжують її у попередніх званнях.

Призначення військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом, на посади та переміщення їх по службі провадиться, з
урахуванням їхньої службової кваліфікації, досвіду роботи, ділових
та моральних якостей, наказами командирів та начальників, яким
надано право прийняття на службу за контрактом.

Заборонено переводити військовослужбовців-жінок на
нижчеоплачувану посаду в зв'язку з вагітністю чи наявністю дітей
віком до трьох років, а самотнім матерям - при наявності дитини
віком до чотирнадцяти років чи дитини-інваліда.

Переміщення провадяться на підставі таких документів:

- рапорт військовослужбовця;

- подання на переведення;

- відношення-згода командира частини, який приймає на
військову службу;

- інші документи, що підтверджують переведення.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за
контрактом на посадах солдатів, матросів, сержантів та старшин,
можуть присвоюватись військові звання "прапорщик", "мічман" у
порядку, передбаченому Тимчасовим положенням про проходження
військової служби прапорщиками та мічманами.

Військовослужбовці, які проходять військову службу за
контрактом та мають військові звання "старший солдат" ("старший
матрос") і вище, можуть бути позбавлені цих військових звань:

а) за вироком суду - у разі скоёння ними злочину;

б) за систематичне скоёння проступків, які дискредитують
звання військовослужбовця.

Військовослужбовців, позбавлених вищезазначених звань за
пунктом "а", окрім засуджених судом до позбавлення волі,
звільняють у запас як рядових, а позбавлені за пунктом "б" -
продовжують військову службу у військовому званні "рядовий"
("матрос").

У разі надання чергової відпустки військовослужбовцям, які
проходять військову службу за контрактом, у період, коли вони не
займають штатних посад, час відпустки не враховується у загальну
тривалість періоду перебування за штатом.
16. Військовослужбовцям-жінкам додатково надаються (пункт 116
Положення) відпустки по вагітності і родах тривалістю сімдесят
календарних днів до родів і п'ятдесятшість (у випадку патологічних
родів чи народження двох і більше дітей - сімдесят) календарних
днів після родів, які вираховуються сумарно і подаються жінкам
повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до
родів і за їх бажанням, частково оплачувані відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею трьохлітнього віку з виплатою за ці
періоди допомоги по державному соціальному страхуванню.

Окрім указаних відпусток жінці по її рапорту надається
додаткова відпустка без збереження заробітної плати по догляду за
дитиною до досягнення нею трьохлітнього віку. У випадку, коли
дитина потребує домашнього догляду, жінці надається відпустка без
збереження заробітної плати тривалістю, яку визначає медичние
обстеження, але не більше, ніж до досягнення дитиною шестирічного
віку.

Частково оплачувана відпустка і додаткова відпустка без
збереження зарплати по догляду за дитиною можуть бути використані
повністю або частково також батьком дитини, бабусею чи дідусем,
іншою ріднею, які фактично здійснюють догляд за дитиною.

Дозволено приєднувати щорічну відпустку до відпустки в
зв'язку з вагітністю і родами незалежно від тривалості служби.

Частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до
досягнення нею трьохлітнього віку і додаткова відпустка без
збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення
нею віку шести років надаёться по ропорту військовослужбовця-жінки
повністю чи частково в межах установленого строку за наказом по
військовій частині (установі) з виплатою за цей період допомоги по
державному соціальному страхуванню в розмірі, передбаченому
Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ).

Строк частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до
досягнення нею трьохлітнього віку і додаткової відпустки без
збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення
нею віку шести років при наявності довідки зараховується у вислугу
років.

Військовослужбовцям-жінкам, які усиновили новонароджених
дітей безпорередньо із пологового будинку, надається відпустка з
виплатою в установленому порядку допомоги по родах за період з дня
усиновіння і до закінчення п'ятидесятишести днів з дня народження
дитини.

Військовослужбовцю-жінці, яка усиновила дитину, надається
відпустка по догляду за нею на умовах і в порядку, визначених
пунктом 16 цієї Інструкції, крім 70 днів, наданих по вагітності.

Для тимчасового заміщення посад, комплектованих
військовослужбовцями-жінками, на період відпусток по догляду за
дитиною командиром частини дозволено приймати на роботу робітників
і службовців відповідних спеціальностей, уклавши з ними на цей
період строковий трудовий договір.

Про підписання такого строкового договору повинно бути
вказано у заявах робітників і службовців, а також у наказах про
прийняття їх на роботу.

17. Звільнення військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, за службову невідповідність (підпункт "е"
пункт 118 Положення) проводиться після всебічної оцінки їхніх
ділових та моральних якостей, ретельного вивчення причин їхніх
провин, коли вжиття до них заходів виховного та дисциплінарного
впливу позитивних результатів не дало.

Після отримання наказу про звільнення та здавання посади
військовослужбовці, які проходили службу за контрактом, та
звільнені з неї на підставах, зазначених у підпунктах "а", "б",
"в", "г", "д", "е" пункту 118 Положення, проводжаються в урочистій
обстановці на зборах військовослужбовців, які проходять військову
службу за контрактом, за участю офіцерського складу, прапорщиків
та мічманів.

З усіма військовослужбовцями, які підлягають звільненню з
військової служби, командири підрозділів (від командира роти і
вище) проводять особисті бесіди, роз'яснюють їм причини
звільнення, права та пільги, якими вони будуть користуватися після
звільнення з військової служби.

У разі звільнення з військової служби військовослужбовців,
які проходять службу за контрактом, до закінчення дії контракту з
вини військовослужбовця, вартість виданого їм обмундирування
підлягає стягненню з них у сумі, що вираховується пропорційно
часу, який залишився до закінчення строку служби (термінів носіння
обмундирування).

Військовослужбовці, які проходили військову службу за
контрактом та звільнені з неї, після прибуття до місця проживання
відповідно до пункту 37 Закону Украинї "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) повинні в трьохденний
строк з'явитися до районного (міського) військового комісаріату
для постановки на військовий облік або зняття з військового
обліку.

18. Дострокове звільнення з військової служби
військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом,
(пункт 119 Положення) проводиться:

- в зв'язку з одруженням при переведенні чоловіка (дружини) в
інший населений пункт, якщо на новому місці служби чоловіка
(дружини) немаё вакантної посади, а також при звільненні чоловіка
(дружини) з дійсної військової служби і при вибутті його (її) на
нове місце проживання;

- в зв'язку з народженням дитини військовослужбовці-жінки
можуть бути звільнені на їх прохання, а при неможливості
подальшого виконання своїх службових обов'язків на займаній посаді
- за рішенням командування лише після використання передбачених
чинним законодавством відпусток по вагітності і родах та по
догляду за дитиною до досягнення ними трьохлітнього віку.

Звільнення військовослужбовців з дійсної військової служби в
цих випадках проводиться наказом командира дивізії, йому рівних і
вище.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком від
трьох до шести років, самотніх матерів з дитиною віком до
чотирнадцяти років чи дитя-інваліда, не допускається. Коли
військова частина ліквідовується повністю, допускається звільнення
їх з обов'язковим трудовлаштуванням. У випадках проведення іншіх
оргзаходів їм надають посади в своїй, або за рішенням старшого
командира - в інших військовїх частинах.

Військовослужбовці-жінки, які звільняються з військової
служби, забезпечуються фінансовою допомогою по вагітності і родах,
допомогою у зв'язку з народженням дитини органами соціального
забезпечення за місцем проживання у порядку і розмірах, визначених
Кабінетом Міністрів України.

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ

МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

підполковник А. БОКОВ

ДОДАТОК

до Інструкції

"Щодо порядку застосування окремих

статей Тимчасового положення про

проходження військової служби

солдатами, матросами, сержантами

і старшинами"

П Р О Т О К О Л

призову військовозобов'язаного (жінки)

на військову службу за контрактом

р а й о н ________________________

область ________________________

1. Прізвище, ім'я та по-батькові військовозобов'язаного
(жінки), який (яка) призиваёться на військову службу ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Число, місяць, рік народження ____________________________

3. Освіта ___________________________________________________

4. Стан здоров'я ____________________________________________

5. Сімейне положення ________________________________________

6. На яку спеціальність призивається ________________________
_________________________________________________________________

Найменування документів, виданих районним військовим
комісаріатом ____________________________________________________
_________________________________________________________________

(розпорядження N _______, число, місяць, рік)

Рішення призовної комісії ___________________________________
_________________________________________________________________

ГОЛОВА КОМІСІЇ ____________________________

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ ____________________________

____________________________

____________________________

____________________________


Протокол складено
"__" ___________ 199_ р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу