open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
22.05.2007 N 10125/7/16-1517

ДПАУ розглянула листи ДПА у Харківській області щодо
можливості формування платником податкового кредиту по основних
фондах, збудованих по довгострокових договорах, і повідомляє.
Відповідно до загального правила формування податкового
кредиту, визначеного пп. 7.4.1 ст. 7 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (далі - Закон), податковий
кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної
(контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня
звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги)
відрізняється більше ніж на 20% від звичайної ціни на такі товари
(послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених)
платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 та ст. 8-1
цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх
імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в
оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності
платника податку;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів
(основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних
активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні
капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою
подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів
(послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської
діяльності платника податку.
Підставою для включення сплачених сум ПДВ до податкового
кредиту є оригінал податкової накладної (чи інший документ із
визначених у пп. 7.4.5 ст. 7 Закону ( 168/97-ВР ), яка виписується
(згідно з пп. 7.2.3 ст. 7 зазначеного Закону) у момент виникнення
податкових зобов'язань продавця, та надається покупцю.
Відповідно до пп. 7.3.7 ст. 7 Закону ( 168/97-ВР ) датою
виникнення податкових зобов'язань виконавця з контрактів,
визначених довгостроковими відповідно до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (далі - Закон
про прибуток), є дата збільшення валового доходу виконавця
довгострокового контракту.
Датою виникнення права замовника на податковий кредит з
контрактів, визначених довгостроковими відповідно до Закону про
прибуток ( 334/94-ВР ) (пп. 7.5.4 ст. 7 Закону про ПДВ
( 168/97-ВР ) є дата збільшення валових витрат замовника
довгострокового контракту.
Порядок оподаткування доходів від виконання довгострокових
договірних зобов'язань визначено п. 7.10 ст. 7 Закону про прибуток
( 334/94-ВР ).
Відповідно до зазначеного пункту виконавець самостійно
визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного
періоду у зв'язку із виконанням довгострокового договору
(контракту), використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого
довгострокового контракту, який визначається як співвідношення
суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат,
що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.
Доход виконавців у звітному періоді визначається як добуток
загальнодоговірної ціни довгострокового договору (контракту) на
оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту.
Витрати і доходи, понесені (нараховані) виконавцем
довгострокового договору (контракту) протягом звітного періоду,
включаються до складу валових витрат або валових доходів такого
виконавця за наслідками такого періоду в сумах, визначених
пп. 7.10.5 та 7.10.6 ст. 7 Закону про прибуток ( 334/94-ВР ).
Для цілей оподаткування суми авансів або передоплат,
отриманих виконавцем довгострокового договору (контракту),
відносяться до складу валового доходу такого виконавця виключно у
межах сум, визначених згідно із зазначеним у п. 7.10 ст. 7 Закону
про прибуток ( 334/94-ВР ) порядком.
У разі якщо об'єкт довгострокового контракту відноситься до
основних фондів замовника, замовник у порядку, визначеному у ст. 8
Закону про прибуток ( 334/94-ВР ), збільшує балансову вартість
відповідної групи основних фондів на суму коштів, матеріальних або
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, які надані
виконавцю у вигляді авансів (передоплати) або вартості об'єкта
довгострокового договору (контракту) чи його частини, що передані
на баланс замовника.
Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних
активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання,
виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку
платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань,
установлених цією статтею (пп. 8.1.1 ст. 8 Закону про прибуток
( 334/94-ВР ).
Враховуючи зазначене, а також особливості податкового обліку
основних фондів, збудованих по довгострокових договорах, замовник
формує податковий кредит у частині ПДВ, визначеній і зазначеній у
виписаній на дату виникнення податкових зобов'язань виконавцем
довгострокових договорів податковій накладній, на дату отримання
такої накладної.
Заступник Голови Л.Боєнко
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: