open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.01.2009 N 43

Про Розподіл видатків, передбачених Законом

України "Про Державний бюджет України

на 2009 рік" за КПКВК 2801210 "Бюджетна

тваринницька дотація та державна підтримка

виробництва продукції рослинництва"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

аграрної політики

N 81 ( v0081555-09 ) від 11.02.2009

N 196 ( v0196555-09 ) від 20.03.2009

N 234 ( v0234555-09 ) від 02.04.2009

N 503 ( v0503555-09 ) від 16.07.2009

N 610 ( v0610555-09 ) від 26.08.2009

N 742 ( v0742555-09 ) від 19.10.2009

N 836 ( v0836555-09 ) від 27.11.2009

N 914 ( v0914555-09 ) від 21.12.2009 }

З метою забезпечення цільового та ефективного використання
коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України
на 2009 рік" ( 835-17 ) за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька
дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Розподіл видатків, передбачених Законом України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) за
КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка
виробництва продукції рослинництва", що додається.{ Нову редакцію Розподілу за КПКВК 2801210 див. в Наказі
Міністерства аграрної політики N 836 ( v0836555-09 ) від
27.11.2009 }
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.
Міністр Ю.Ф.Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

23.01.2009 N 43

(у редакції наказу

Міністерства аграрної

політики України

від 21.12.2009 N 914)

( v0914555-09 )

РОЗПОДІЛ

видатків, передбачених Законом України

"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

( 835-17 )

за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька

дотація та державна підтримка виробництва

продукції рослинництва"

(тис.грн.)------------------------------------------------------------------ | Назва бюджетної | Обсяг | в тому числі за рахунок: | | програми та | видатків на |---------------------------| |напрямів використання | 2009 рік, | загального |Стабілізацій-| | бюджетних коштів | всього | фонду | ного фонду | |----------------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |"Бюджетна |460 600,0 |440 600,0 |20 000,0 | |тваринницька дотація | | | | |та державна підтримка | | | | |виробництва продукції | | | | |рослинництва", всього | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |в тому числі: | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |I. Підтримка |236 397,8 |216 397,8 |20 000,0 | |виробництва продукції | | | | |тваринництва | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |1. Бюджетна дотація |44 379,1 |24 379,1 |20 000,0 | |за: | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Доплати до |20 000,0 |0 |20 000,0 | |закупівельних цін за | | | | |реалізований | | | | |переробним | | | | |підприємствам молодняк| | | | |великої рогатої худоби| | | | |підвищених вагових | | | | |кондицій | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Екологічно чисте |14 379,1 |14 379,1 | | |молоко для виробництва| | | | |продукції дитячого | | | | |харчування | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Вовну |10 000,0 |10 000,0 | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |2. Спеціальна бюджетна|192 018,7 |192 018,7 | | |дотація за: | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Приріст поголів'я |108 998,7 |108 998,7 |0 | |корів молочного, | | | | |м'ясного та | | | | |комбінованого напрямів| | | | |продуктивності | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |за закуплених |33 775,0 |33775,0 | | |племінних нетелів або | | | | |племінних корів | | | | |молочного, м'ясного та| | | | |комбінованого напрямів| | | | |продуктивності | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |за прирощених |75 223,7 |75223,7 | | |власного відтворення | | | | |корів молочного, | | | | |м'ясного та | | | | |комбінованого напрямів| | | | |продуктивності | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Поголів'я телиць, |2 862,7 |2862,7 | | |закуплених | | | | |сільськогосподарськими| | | | |підприємствами у | | | | |фізичних осіб | | | | |(населення) для | | | | |вирощування | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Поголів'я корів |26 321,1 |26321,1 | | |м'ясного напряму | | | | |продуктивності | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |За наявне та прирощене|23 636,2 |23636,2 | | |поголів'я вівцематок і| | | | |ярок старше одного | | | | |року | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Племінні бджолині |200,0 |200,0 | | |сім'ї (за 20 і більше | | | | |бджолосімей) | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Проведення |30 000,0 |30000,0 | | |ідентифікації та | | | | |реєстрації поголів'я | | | | |великої рогатої худоби| | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |II. Підтримка |39 100,0 |39 100,0 |0,0 | |виробництва продукції | | | | |рослинництва | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Компенсація вартості |39 100,0 |39100,0 | | |оплаченої | | | | |електроенергії та | | | | |палива, що використані| | | | |для поливу | | | | |сільськогосподарських | | | | |культур на зрошуваних | | | | |землях та заповнення | | | | |водою земельних чеків | | | | |для вирощування рису | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |III. Кредиторська |178 801,6 |178 801,6 |0 | |заборгованість | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |в тому числі: | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Компенсація вартості |13 499,0 |13499,0 | | |електроенергії та | | | | |палива, використаних | | | | |для поливу | | | | |сільськогосподарських | | | | |культур на зрошуваних | | | | |землях | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |Доплати до |165 167,6 |165167,6 | | |закупівельних цін за | | | | |реалізовані переробним| | | | |підприємствам молодняк| | | | |великої рогатої худоби| | | | |підвищених вагових | | | | |кондицій, свині | | | | |кондиційні, за | | | | |винятком свиноматок і | | | | |кнурів, птицю свійську| | | | |м'ясних порід (кури, | | | | |качки, гуси, індики) | | | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |За реалізовану вовну |129,0 |129,0 | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |За наявні бджолосім'ї |6,0 |6,0 | | |----------------------+-------------+-------------+-------------| |IV. Нерозподілені |6 300,6 |6300,6 | | |видатки | | | | ------------------------------------------------------------------
{ Розподіл в редакції Наказів Міністерства аграрної політики N 81
( v0081555-09 ) від 11.02.2009, N 196 ( v0196555-09 ) від
20.03.2009, N 234 ( v0234555-09 ) від 02.04.2009, N 503
( v0503555-09 ) від 16.07.2009, N 610 ( v0610555-09 ) від
26.08.2009, N 742 ( v0742555-09 ) від 19.10.2009 }
{ Нову редакцію Розподілу за КПКВК 2801210 див. в Наказі
Міністерства аграрної політики N 836 ( v0836555-09 ) від
27.11.2009 }
{ Розподіл в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 914
( v0914555-09 ) від 21.12.2009 }
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: