open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 35 від 16.07.92

м.Київ
vd920716 vn35

Про класифікацію доходів і видатків

Державного та місцевих бюджетів України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну

N 28 ( v0028201-93 ) від 20.05.93 )
( Додатково див. документи Мінфіну

N 13 ( v0013201-94 ) від 17.02.94

N 09-407 ( v-407201-94 ) від 25.04.94

N 09-407 ( va407201-94 ) від 28.10.94

N 09-404 ( v-404201-95 ) від 17.01.95

N 09-08/24 ( v8_24201-95 ) від 01.03.95

N 09-08/32 ( v8_32201-95 ) від 29.03.95

N 09-10/46 ( v0_46201-95 ) від 04.07.95

N 09-404 ( va404201-95 ) від 02.10.95

Лист Нацбанку

N 06-12 ( v6-12506-96 ) від 19.01.96

Лист Державного казначейства

N 06-11 ( v6-11506-96 ) від 30.01.96

Лист Нацбанку

N 12-111/147 ( v_147500-96 ) від 01.02.96

Листи Державного казначейства

N 06-11/09 ( v1_09506-96 ) від 07.02.96

N 09-03-11/13 ( v1_13506-96 ) від 16.04.96

N 06-11 ( va-11506-96 ) від 31.05.96

N 06-11/54 ( v1_54506-96 ) від 05.08.96

Лист Нацбанку

N 12-111/1129 ( v1129500-96 ) від 16.08.96

Лист Державного казначейства

N 06-11/68-1589 ( v1589506-96 ) від 20.09.96

Лист Нацбанку

N 06-11/70 ( v1_70506-96 ) від 30.09.96

Лист Державного казначейства

N 06-11/1964 ( v1964506-96 ) від 23.10.96

Лист Держмиткому

N 11/6-8104 ( v8104342-96 ) від 31.10.96

Лист Державного казначейства

N 06-11/96 ( v1_96506-96 ) від 20.11.96 )

1. Затвердити класифікацію доходів і видатків Державного та
місцевих бюджетів України згідно з додатком N 1. 2. Затвердити Вказівки по застосуванню окремих підрозділів
класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів
України згідно з додатком N 2. 3. Цей наказ ввести в дію з 1 вересня 1992 року.
Заступник Міністра В.Н.Ільїн
Додаток N 1

до наказу Міністерства

фінансів України

від 16.07.92 N 35
( Додаток N 1 в редакції Наказу Мінфіну

N 28 ( v0028201-93 ) від 20.05.93 )
Класифікація доходів і видатків Державного та

місцевих бюджетів України ————————————————————————————————————————————————————————————————— Код | Найменування | ——————————————| | розді-|параг- | | лу |рафа | | ——————+———————+—————————————————————————————————————————————————| 2 | | Податок на прибуток (доходи) підприємств і | | | організацій | 2 | 1 | Податок на прибуток (доходи) підприємств і орга-| | |нізацій, що перебувають у загальнодержавній влас-| | |ності | 2 | 2 | Податок на прибуток (доходи) підприємств і орга-| | |нізацій, що входять до складу місцевого господар-| | |ства | 2 | 3 | Податок на прибуток (доходи) спільних підпри- | | |ємств, створених на території України з участю | | |іноземних інвесторів | 2 | 4 | Податок на доходи від казино, відеосалонів, ві- | | |деопоказу, гральних автоматів, проведення масових| | |концертно-видовищних заходів | 2 | 8 | Податок на прибуток (доходи) іноземних юридичних| | |осіб | 2 | 10 | Податок на прибуток (доходи) банківських і стра-| | |хових організацій, включаючи комерційні, і філіа-| | |ли аналогічних організацій, розташованих на тери-| | |торії України | 2 | 11 | Податок на прибуток (доходи) організацій спожив-| | |чої кооперації, кооперативів та громадських орга-| | |нізацій і об'єднань | 2 | 14 | Податок на прибуток (доходи) приватних підпри- | | |ємств | 2 | 15 | Надходження від сплати дивідендів (частини при- | | |бутку) суб'єктами підприємницької діяльності, | | |створеними за участю державних підприємств і ор- | | |ганізацій | 2 | 20 | Інші платники податку на прибуток (доходи) | 2 | 21 | Перерахунок по податку на прибуток (доходи) за | | |минулий рік | | | | 3 | | Податок на добавлену вартість | | | | 4 | | Акцизний збір | 4 | 1 | Лікеро-горілчана промисловість | 4 | 2 | Виноробна промисловість | 4 | 3 | Інші галузі харчової промисловості | 4 | 4 | Тютюнова промисловість | 4 | 5 | Пивоварна промисловість | 4 | 6 | Машинобудівельна промисловість | 4 | 7 | Легка промисловість | 4 | 8 | Хімічна промисловість | 4 | 9 | Ювелірна промисловість | 4 | 10 | Побутове обслуговування населення | 4 | 11 | Інші платники акцизного збору | 4 | 12 | Цукрова промисловість | 4 | 13 | Телевізори, радіоприймальні пристрої, магнітофо-| | |ни, відеотехніка | | | | 5 | | Податок на майно | 5 | 1 | Податок на майно з підприємств | 5 | 2 | Податок на майно з громадян | | | | 7 | | Прибутковий податок з громадян | 7 | 1 | Прибутковий податок з робітників і службовців, | | |включаючи членів кооперативів | 7 | 2 | Прибутковий податок на доходи від підприємниць- | | |кої діяльності та інші доходи громадян | 7 | 3 | Прибутковий податок з доходів колгоспників | | | | 8 | | Доходи від зовнішньоекономічної діяльності | 8 | 1 | Мито на предмети, які ввозяться (пересилаються) | | |та вивозяться (пересилаються) громадянами | 8 | 2 | Вивізне (експортне) мито на товари, що вивозять-| | |ся суб'єктами підприємницької діяльності | 8 | 3 | Доходи від реалізації валютних коштів по експор-| | |тних операціях, що здійснюються за державним кон-| | |трактом | 8 | 4 | Надходження по кредитах, одержаних від урядів | | |іноземних держав | 8 | 9 | Надходження за навчання іноземних громадян у | | |навчальних закладах | 8 | 11 | Надходження від переоцінки залишків коштів на | | |валютних рахунках | 8 | 12 | Надходження по операціях Державного валютного | | |фонду України | 8 | 13 | Інші надходження | 8 | 14 | Імпортне мито на товари, що ввозяться суб'єктами| | |підприємницької діяльності | | | | 9 | | Податок на промисел | | | | 10 | | Лісовий доход | | | | 11 | | Державне мито, місцеві податки і доходи | 11 | 1 | Державне мито | 11 | 2 | Державне мито за дії, пов'язані з одержанням | | |охоронних документів на об'єкти промислової влас-| | |ності, підтриманням їх чинності та передачею прав| | |їхніми власниками | 11 | 3 | Різниця в цінах по продовольчих товарах, одержа-| | |них у порядку гуманітарної допомоги | 11 | 7 | Плата за видачу ліцензій | 11 | 8 | Надходження плати за надання послуг по оформлен-| | |ню документів на право виїзду за кордон | | | | 12 | | Збори і різні неподаткові доходи | 12 | 1 | Монетний доход | 12 | 2 | Надходження коштів по штрафах та санкціях | 12 | 3 | Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл і| | |спеціальних професійно-технічних училищ | 12 | 4 | Надходження коштів від застосування фінансових | | |санкцій за порушення порядку вивезення за межі | | |України товарів народного споживання та продукції| | |виробничо-технічного призначення | 12 | 5 | Надходження сум кредиторської і депонентської | | |заборгованості підприємств, організацій і уста- | | |нов, по яких минув строк позовної давності | 12 | 7 | Збори, що справляються автомобільною інспекцією | 12 | 8 | Надходження коштів від продажу військового майна| 12 | 9 | Надходження від реалізації конфіскованого митни-| | |ми органами майна | 12 | 10 | Надходження коштів за користування послугами | | |урядового зв'язку | 12 | 11 | Надходження коштів від реалізації державного | | |майна | 12 | 12 | Надходження коштів від проведення аукціонів | 12 | 13 | Надходження плати за організацію програм по те- | | |лебаченню і радіомовленню | 12 | 15 | Надходження плати від осіб, поміщених у медичні | | |витверезники | 12 | 16 | Надходження спеціальних коштів бюджетних установ| 12 | 17 | Повернення бюджетних позичок підприємствами і | | |організаціями та одержання з них доходів | 12 | 18 | Повернення бюджетних довгострокових позичок міс-| | |цевими Радами та надходження сум процентів за ко-| | |ристування ними | 12 | 19 | Повернення коштів, одержаних і невикористаних | | |установами й організаціями в минулому році | 12 | 22 | Плата за утримання дітей у школах-інтернатах | 12 | 23 | Плата за пробірування і клеймування виробів і | | |сплавів із дорогоцінних металів | 12 | 24 | Надходження коштів від доходів банків та сум на-| | |рахованих процентів за зберігання в них бюджетних| | |коштів | 12 | 25 | Інші надходження | 12 | 26 | Надходження плати за надання послуг службою доз-| | |вільної системи органів внутрішніх справ | 12 | 27 | Надходження прибутку від реалізації продукції, | | |виготовленої з порушенням стандартів та технічних| | |умов | 12 | 30 | Плата за державну реєстрацію підприємств, коопе-| | |перативних, громадських організацій, всеукраїнсь-| | |ких і міжнародних об'єднань громадян | 12 | 33 | Надходження від підприємців частки вартості нес-| | |тандартної продукції | 12 | 47 | Надходження коштів Державного комітету України | | |по матеріальних резервах | 12 | 51 | Орендна плата по орендних підприємствах, створе-| | |них на базі державних підприємств, об'єднань та | | |організацій | 12 | 54 | Відрахування від прибутку рад по туризму і екс- | | |курсіях на благоустрій туристських та екскурсій- | | |них об'єктів | 12 | 55 | Кошти, не перераховані до спеціальних фондів ці-| | |льового призначення | | | | 13 | | Плата за воду | | | | 14 | | Доходи та збори, які встановлюються місцевими | | | Радами народних депутатів | | | | 15 | | Надходження амортизаційних відрахувань для мобі-| | | лізації коштів по фінансуванню структурної пере-| | | будови економіки | | | | 18 | | Податок з власників транспортних засобів та | | | інших самохідних машин і механізмів | 18 | 1 | Податок з підприємств і організацій - власників | | |транспортних засобів та інших самохідних машин і | | |механізмів, човнів | 18 | 2 | Податок з громадян - власників транспортних за- | | |собів та інших самохідних машин і механізмів, | | |човнів | | | | 19 | | Надходження від дооцінки залишків дорогоцінних | | | металів | | | | 20 | | Надходження сум перевищення розрахункового фонду| | | споживання | | | | 23 | | Надходження коштів від приватизації державного | | | майна | | | | 27 | | Відрахування на геологорозвідувальні роботи | | | | 31 | | Надходження по грошово-речових лотереях | | | | 33 | | Надходження від реалізації державних цінних | | | паперів | 33 | 2 | Державні цільові безпроцентні позики, розміщені | | |серед населення | 33 | 3 | Державні казначейські зобов'язання, розміщені | | |серед населення | 33 | 5 | Надходження від реалізації республіканської вну-| | |трішньої позики 1990 року | 33 | 6 | Надходження від реалізації цінних паперів | | | | 34 | | Довгострокові позички, одержані з вищестоящого | | | бюджету | | | | 35 | | Надходження коштів від продажу акцій | | | | 36 | | Надходження коштів від ліквідації колективного | | | підприємства | | | | 37 | | Плата за землю | 37 | 1 | Плата за землю підприємствами і організаціями | 37 | 2 | Плата за землю громадянами | | | | 40 | | Залучені кредити банків | | | | 51 | | Внески підприємств та господарських організацій | | | до Фонду для здійснення заходів по ліквідації | | | наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль- | | | ному захисту населення | | | | 59 | | Залишки бюджетних коштів на початок року, спря- | | | мовані на покриття видатків | | | | 60 | | Надходження цільових коштів | | | | 63 | | Кошти, одержані з інших бюджетів | 63 | 1 | Дотації, одержані з Державного бюджету | 63 | 2 | Дотації, одержані з республіканського бюджету | | |Республіки Крим, обласних бюджетів | 63 | 3 | Дотації, одержані з районних і міських бюджетів | 63 | 4 | Субвенції | 63 | 5 | Кошти, одержані по взаємних розрахунках | 63 | 6 | Короткотермінові позички | 63 | 7 | Кошти, одержані в сільські, селищні та міські | | |(міст районного підпорядкування) бюджети | | | | 64 | | Оборотна касова готівка | | | | | | Видатки | | | | 90 | | Соціальний захист населення | 90 | 3 | Допомога на дітей віком до 16 (учнів - 18) років| 90 | 4 | Державний фонд сприяння зайнятості населення | 90 | 5 | Виплата компенсації реабілітованим | 90 | 6 | Компенсаційні виплати у зв'язку з наданням пен- | | |сіонерам безплатного проїзду | 90 | 7 | Пенсії військовослужбовцям Міноборони України | 90 | 8 | Пенсії військовослужбовцям прикордонних військ | | |України | 90 | 9 | Пенсії військовослужбовцям національної гвардії | | |України | 90 | 10 | Пенсії військовослужбовцям служби безпеки Украї-| | |ни | 90 | 11 | Пенсії особам начальницького і рядового складу | | |органів внутрішніх справ України та членам їх | | |сімей | 90 | 13 | Виплати по державному регулюванню цін на худобу | | |і молоко | 90 | 14 | Виплати по державному регулюванню цін на продо- | | |вольчі товари | 90 | 15 | Виплати по державному регулюванню цін на медика-| | |менти | 90 | 16 | Виплати по державному регулюванню цін на тверде | | |паливо | 90 | 17 | Виплати по державному регулюванню цін на гас ос-| | |вітлювальний та пічне побутове паливо | 90 | 18 | Виплати по державному регулюванню цін на газ | 90 | 19 | Дотація житлово-комунальному господарству | 90 | 20 | Відшкодування витрат по шкільних їдальнях | 90 | 21 | Надання пільгового кредиту членам житлово-буді- | | |вельних кооперативів | 90 | 22 | Компенсація індивідуальним забудовникам частини | | |вартості будівництва житла та господарських спо- | | |руд | 90 | 23 | Виплати компенсації на здешевлення вартості бу- | | |дівництва житла молодіжними житловими комплексами| 90 | 24 | Компенсаційні виплати за надані послуги транспо-| | |ртом | 90 | 25 | Установка телефонів учасникам Великої Вітчизня- | | |ної війни | 90 | 26 | Погашення пільгових довгострокових банківських | | |кредитів, наданих індивідуальним сільським забу- | | |довникам, та відшкодування банкам різниці процен-| | |тних ставок по цих кредитах | 90 | 27 | Компенсація додаткових затрат підрядних органі- | | |зацій, пов'язаних з лібералізацією цін, на будів-| | |ництво об'єктів, що здійснюються за рахунок кош- | | |тів населення | 90 | 28 | Компенсація селянським (фермерським) господарст-| | |вам вартості будівництва об'єктів виробничого і | | |невиробничого призначення | 90 | 29 | Виплата переселенцям у трудонедостатні сільські | | |населені пункти одноразової грошової допомоги для| | |обзаведення господарством | 90 | 30 | Грошова допомога біженцям | 90 | 40 | Інші видатки | | | | 100 | | Народне господарство | | | (Глави і параграфи встановлені переліком глав з | | | розподілом по комплексах) | | | | 150 | | Зовнішньоекономічна діяльність | 150 | 1 | Сплата членських внесків до міжнародних органі- | | |зацій | 150 | 3 | Видатки, пов'язані з проведенням експортних опе-| | |рацій, що здійснюються за державним контрактом | 150 | 4 | Платежі по кредитних угодах, укладених під гара-| | |нтії Уряду | 150 | 5 | Видатки, пов'язані з обслуговуванням державного | | |зовнішнього боргу | 150 | 40 | Інші видатки | | | | 160 | | Бюджетне кредитування | 160 | 1 | Кредитування капітальних вкладень | 160 | 2 | Кредити, надані підприємствам, об'єднанням, ор- | | |ганізаціям, установам, що тимчасово зазнали фі- | | |нансових труднощів | 160 | 3 | Довгострокові позички, надані місцевим бюджетам | 160 | 40 | Інші видатки | | | | 200 | | Освіта | 200 | 1 | Дитячі дошкільні заклади | 200 | 3 | Загальноосвітні школи, коледжі, ліцеї, гімназії | 200 | 5 | Спеціальні школи | 200 | 6 | Придбання підручників | 200 | 9 | Школи-інтернати | 200 | 11 | Школи-інтернати з особливим режимом | 200 | 16 | Заклади та інші заходи з позашкільної роботи з | | |дітьми | 200 | 19 | Дитячі будинки | 200 | 23 | Вечірні (змінні) та заочні середні загальноосві-| | |тні школи | 200 | 27 | Методична робота, технічна пропаганда та інші | | |заходи по народній освіті | 200 | 26 | Допомога на дітей, які перебувають під опікою, | | |піклуванням | 200 | 40 | Професійно-технічні училища | 200 | 43 | Спеціальні професійно-технічні училища | 200 | 44 | Інші навчальні заклади по підготовці кадрів | 200 | 45 | Середні спеціальні навчальні заклади | 200 | 47 | Вищі навчальні заклади | 200 | 48 | Курсові заходи та інститути підвищення кваліфі- | | |кації | 200 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- | | |пітальним ремонтом | 200 | 76 | Централізовані бухгалтерії | 200 | 78 | Групи по централізованому господарському обслу- | | |говуванню | | | | 201 | | Культура і засоби масової інформації | 201 | 5 | Державні архівні установи | 201 | 6 | Державні премії України у галузі літератури і | | |мистецтва | 201 | 16 | Школи естетичного виховання дітей | 201 | 30 | Бібліотеки | 201 | 33 | Музеї і виставки | 201 | 36 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади| | |клубного типу | 201 | 39 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 201 | 41 | Творчі спілки | 201 | 60 | Періодична преса і видавництва | 201 | 62 | Театри, філармонії, музичні колективи і ансамб- | | |лі та інші заходи по мистецтву | 201 | 64 | Видатки на заходи, передбачені державними і міс-| | |цевими програмами розвитку культури і мистецтва | 201 | 68 | Телебачення та радіомовлення | 201 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- | | |пітальним ремонтом | 201 | 76 | Централізовані бухгалтерії | | | | 202 | | Наука | 202 | 1 | Фундаментальні дослідження, пошукові та приклад-| | |ні розробки | 202 | 2 | Державні і міждержавні науково-технічні програми| 202 | 3 | Державний фонд фундаментальних досліджень | 202 | 4 | Державний іноваційний фонд | 202 | 5 | Державні премії України у галузі науки і техніки| 202 | 6 | Фінансування наукових розробок з проблем стан- | | |дартизації, сертифікації та еталонної бази | 202 | 7 | Фінансування наукової частини національних, між-| | |галузевих та галузевих програм | 202 | 8 | Фінансування державних контрактів | | | | | | Охорона здоров'я | 203 | 1 | Лікарні | 203 | 2 | Територіальні медичні об'єднання | 203 | 3 | Поліклініки і амбулаторії | 203 | 6 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 203 | 7 | Станції швидкої і невідкладної медичної допомоги| 203 | 8 | Станції переливання крові | 203 | 9 | Санаторії для хворих туберкульозом | 203 | 10 | Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульоз-| | |них) | 203 | 11 | Санаторії медичної реабілітації | 203 | 13 | Будинки дитини | 203 | 14 | Санітарно-епідеміологічні станції | 203 | 15 | Дезинфекційні станції | 203 | 16 | Заходи по боротьбі з епідеміями | 203 | 17 | Центри здоров'я і заходи по санітарній освіті | 203 | 20 | Інші заходи по охороні здоров'я | 203 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- | | |пітальним ремонтом | 203 | 76 | Централізовані бухгалтерії | 203 | 78 | Групи по централізованому господарському обслу- | | |говуванню | 203 | 79 | Медико-соціальні експертні комісії | | | | 204 | | Молодіжні програми, фізична культура і спорт | 204 | 1 | Заходи по фізичній культурі і спорту | 204 | 2 | Заходи по виконанню молодіжних програм | 204 | 3 | Відрахування до Фонду України соціальної адапта-| | |ції молоді | 204 | 4 | Центральний спортивний клуб "Гарт" | 204 | 5 | Рятувальні служби туристсько-спортивної спілки | | |України | 204 | 6 | Сільське фізкультурно-спортивне товариство | | |"Колос" | 204 | 40 | Інші заходи по фізичній культурі і спорту | | | | 205 | | Державна допомога одиноким матерям та матерям по| | | догляду за дітьми | 205 | 1 | Допомога на дітей одиноким матерям | 205 | 2 | Допомога по догляду за дитиною-інвалідом | 205 | 3 | Допомога по догляду за дитиною непрацюючим мате-| | |рям | 205 | 4 | Тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, бать-| | |ки яких ухиляються від сплати аліментів | 205 | 5 | Грошові виплати матерям (батькам) зайнятим дог- | | |лядом трьох і більше дітей віком до 16 років | 205 | 40 | Інші виплати | | | | 207 | | Соціальне забезпечення | 207 | 5 | Навчання та трудове влаштування інвалідів | 207 | 6 | Будинки-інтернати для престарілих та інвалідів | 207 | 7 | Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів | 207 | 8 | Допомога на прожиття малозабезпеченим громадянам| 207 | 12 | Інші установи і заходи соціального забезпечення | 207 | 13 | Кошти бюджету, що передаються до Фонду соціаль- | | |ного захисту інвалідів України | 207 | 14 | Територіальні центри і відділення соціальної до-| | |помоги на дому | 207 | 17 | Кошти бюджету, що передаються до Пенсійного фон-| | |ду України | 207 | 18 | Доплати і надбавки до пенсій | 207 | 74 | Служби технічного нагляду за будівництвом і ка- | | |пітальним ремонтом | 207 | 76 | Централізовані бухгалтерії | | | | 208 | | Оборона | 208 | 1 | Збройні сили України | 208 | 2 | Прикордонні війська України | 208 | 3 | Національна гвардія України | 208 | 4 | Навчальні організації Товариства сприяння оборо-| | |ні України | 208 | 5 | Штаби і війська цивільної оборони | 208 | 40 | Інші видатки | | | | 209 | | Правоохоронні органи | 209 | 1 | Служба безпеки України | 209 | 3 | Органи внутрішніх справ та військ внутрішньої і | | |конвойної охорони України | 209 | 4 | Установи і підприємства Міністерства внутрішніх | | |справ України по виконанню покарань | 209 | 13 | Підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорож- | | |нього нагляду | 209 | 14 | Професійно-пожежна охорона | 209 | 15 | Медичні витверезники та підрозділи міліції, що | | |організують роботу медичних витверезників | 209 | 16 | Адресно-довідкові бюро | 209 | 17 | Спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозді-| | |ли | 209 | 20 | Інспекції у справах неповнолітніх | 209 | 21 | Приймальники-розподільники для неповнолітніх | 209 | 22 | Спеціальні приймальники-розподільники | 209 | 40 | Інші видатки | | | | 210 | | Органи законодавчої влади | 210 | 1 | Апарат Верховної Ради України | 210 | 2 | Апарат Верховної Ради Республіки Крим | 210 | 7 | Виготовлення орденів, медалей та документів до | | |них | 210 | 20 | Виплати, пов'язані із забезпеченням діяльності | | |народних депутатів України | 210 | 40 | Інші видатки | | | | 211 | | Судова влада | 211 | 1 | Конституційний суд України | 211 | 2 | Верховний суд України | 211 | 3 | Обласні і міські суди | 211 | 4 | Народні суди | 211 | 8 | Вищий арбітражний суд | 211 | 9 | Арбітражні суди Республіки Крим, областей та | | |м.Києва | | | | 212 | | Прокуратура | 212 | 1 | Генеральна прокуратура України | 212 | 2 | Місцеві органи прокуратури | | | | 213 | | Органи місцевого і регіонального самоврядування | 213 | 1 | Обласні Ради народних депутатів | 213 | 2 | Районні Ради народних депутатів | 213 | 3 | Міські і районні у містах Ради народних депута- | | |тів | 213 | 4 | Виконкоми міських, районних у містах Рад народ- | | |них депутатів, виконкоми районних Рад народних | | |депутатів Республіки Крим, їх управлінь і відді- | | |лів | 213 | 5 | Селищні Ради народних депутатів | 213 | 6 | Сільські Ради народних депутатів | 213 | 7 | Фонди комунального майна | 213 | 40 | Інші видатки | 213 | 76 | Централізовані бухгалтерії | | | | 214 | | Органи виконавчої влади | 214 | 1 | Кабінет Міністрів України | 214 | 3 | Адміністрація Президента України | 214 | 4 | Центральний апарат міністерств, державних комі- | | |тетів та інших органів, підвідомчих Кабінету Мі- | | |ністрів та Раді Міністрів Республіки Крим | 214 | 5 | Місцеві органи міністерств, державних комітетів,| | |комітетів та інших відомств | 214 | 7 | Місцеві державні адміністрації | 214 | 8 | Рада Міністрів Республіки Крим | 214 | 13 | Представництва, консульства, агентства та інші | | |дипломатичні установи за кордоном | 214 | 14 | Нотаріальні контори | 214 | 40 | Інші видатки | | | | 215 | | Податкова служба та митні органи | 215 | 1 | Місцеві державні податкові інспекції | 215 | 2 | Митні органи | 215 | 40 | Інші видатки | | | | 216 | | Резервні фонди | 216 | 1 | Резервний фонд Кабінету Міністрів | 216 | 2 | Спеціальний резерв коштів Кабінету Міністрів для| | |виконання робіт по ліквідації наслідків стихійних| | |явищ, аварій та катастроф | 216 | 3 | Фонди непередбачених видатків Ради Міністрів Ре-| | |спубліки Крим та місцевих Рад | | | | 217 | | Відрахування від державних податків і доходів | 217 | 1 | Відрахування від податку на добавлену вартість | 217 | 2 | Відрахування від податку на прибуток (доходи) | | |підприємств і організацій, що перебувають у за- | | |гальнодержавній власності | 217 | 3 | Відрахування від акцизного збору | | | | 220 | | Розрахунки з банками по касовому підкріпленню | | | видатків бюджету | | | | 221 | | Різні виплати | 221 | 1 | Відшкодування затрат, пов'язаних із залученням | | |робітників на збирання врожаю | 221 | 5 | Відшкодування з Державного бюджету сум різниці в| | |торговельних знижках при перевідправці товарів та| | |інші виплати, проведені за рахунок податку на до-| | |бавлену вартість | 221 | 10 | Відшкодування різниці процентних ставок за кори-| | |стування підприємствами і організаціями пільгови-| | |ми кредитами банку | 221 | 24 | Виплата доплат та компенсацій на сільськогоспо- | | |дарську продукцію, що продається державі | 221 | 33 | Відшкодування господарствам коштів, яких невис- | | |тачає для завершення будівництва об'єктів соціа- | | |льно-культурного призначення | 221 | 40 | Інші видатки | | | | 222 | | Інші видатки | 222 | 6 | Поштові видатки по переказу податкових платежів | 222 | 8 | Різні видатки | 222 | 13 | Відшкодування збитків, заподіяних громадянам | 222 | 24 | Проведення державних переписів | 222 | 28 | Виготовлення та перевезення національної валюти,| | |придбання обладнання для виробництва цінних папе-| | |рів та монет | 222 | 30 | Мобілізаційна підготовка галузей народного гос- | | |подарства | | | | 225 | | Фінансування Програми стабілізації економіки | | | | 230 | | Заходи, пов'язані з поверненням депортованих | | | народів | 230 | 1 | Капітальні вкладення, пов'язані з поверненням | | |депортованих народів до Республіки Крим | 230 | 2 | Видатки на утримання додаткової мережі соціаль- | | |но-культурних закладів та виплату компенсацій, | | |пов'язаних з поверненням депортованих народів до | | |Республіки Крим | 230 | 3 | Капітальні вкладення, пов'язані з поверненням | | |депортованих німців до інших регіонів України | 230 | 4 | Видатки на утримання додаткової мережі соціаль- | | |но-культурних закладів та виплату компенсацій, | | |пов'язаних з поверненням депортованих німців до | | |інших регіонів України | 230 | 40 | Інші видатки | | | | 231 | | Витрати Фонду для здійснення заходів по ліквіда-| | | ції наслідків Чорнобильської катастрофи та | | | соціальному захисту населення | 231 | 1 | Капітальні вкладення | 231 | 2 | Проведення робіт по ліквідації наслідків Чорно- | | |бильської катастрофи | 231 | 3 | Виплата компенсацій і надання пільг | 231 | 4 | Соціальне страхування | 231 | 5 | Надання пільг по пенсійному забезпеченню та до- | | |помоги | | | | 233 | | Проведення виборів і референдумів | 233 | 2 | Проведення виборів народних депутатів держави | 233 | 3 | Проведення виборів народних депутатів Республіки| | |Крим та місцевих Рад | 233 | 4 | Проведення виборів у народні суди | 233 | 5 | Проведення референдумів | 233 | 40 | Інші видатки | | | | 238 | | Виплата виграшів по грошово-речових лотереях та | | | інші видатки | | | | 239 | | Обслуговування державного внутрішнього боргу | 239 | 1 | Погашення позички та сплата процентів банкам по | | |залучених кредитних ресурсах | 239 | 2 | Погашення іншої заборгованості перед банками | 239 | 3 | Погашення заборгованості перед юридичними особа-| | |ми | 239 | 4 | Погашення заборгованості перед фізичними особами| 239 | 9 | Виплати по внутрішній виграшній позиці 1990 року| 239 | 40 | Інші видатки | | | | 254 | | Кошти, передані іншим бюджетам | 254 | 1 | Дотації, видані районним і міським бюджетам, | | |міст обласного підпорядкування | 254 | 2 | Дотації, видані сільським бюджетам, бюджетам | | |міст районного підпорядкування та робітничих се- | | |лищ | 254 | 3 | Субвенції | 254 | 4 | Кошти, передані по взаємних розрахунках | 254 | 5 | Короткотермінові позички видані | 254 | 6 | Кошти, передані до сільських, селищних та місь- | | |ких (міст районного підпорядкування) бюджетів | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Зарахування доходів і фінансування видатків проводиться по
таких главах:

Перелік

глав з розподілом по комплексах ————————————————————————————————————————————————————————————————— Код глави | Найменування | ——————————————| | доходи|видатки| | ——————+———————+—————————————————————————————————————————————————| | | Паливно-енергетичний комплекс | 6 | 6 | Виробниче об'єднання "Укрнафта" | 28 | 28 | Український концерн по будівництву підприємств | | |нафтової та газової промисловості | | |"Укрнафтогазбуд" | 50 | 50 | Державний комітет України по геології і викорис-| | |танню надр | 90 | 90 | Державний комітет України по вугільній промисло-| | |вості | 98 | 98 | Міністерство енергетики і елекрифікації України | 99 | 99 | Державний комітет України з ядерної та радіацій-| | |ної безпеки (Держатомнагляд України) | 225 | 225 | Виробниче об'єднання робототехніки і аварійно- | | |відновлювальних робіт "Спецатом" | 226 | 226 | Виробниче об'єднання "Карпатнафтомаш" | 227 | 227 | Виробниче об'єднання "Чорноморнафтогаз" | 228 | 228 | Державний комітет України по використанню ядер- | | |ної енергії "Держкоматом" | 273 | 237 | Державний комітет України по нафті і газу | | | | | | Промисловий комплекс | 94 | 94 | Міністерство промисловості України | 60 | 60 | Промислово-торгова корпорація "Укрліспром" | | | | | | Агропромисловий комплекс | 52 | 52 | Державний комітет України по хлібопродуктах | 70 | 70 | Державний комітет України по харчовій промисло- | | |вості | 76 | 76 | Державний комітет України по рибному господарст-| | |ву і рибній промисловості | 80 | 80 | Українська кооператино-державна корпорація по | | |агропромисловому будівництву "Украгропромбуд" | 82 | 82 | Міністерство сільського господарства і продово- | | |льства України | | | | | | в тому числі параграфи: | | 1 | Радгоспи та інші державні сільськогосподарські | | |підприємства | | 2 | Ведення лісового господарства в колгоспах та ін-| | |ших організаціях | | 3 | Центральні зональні та обласні нормативно-дослі-| | |дні станції по праці | | 5 | Ветеринарні лабораторії | | 6 | Вирощування племінної худоби | | 11 | Державні насінневі інспекції | | 12 | Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель | | 13 | Державна інспекція по карантину рослин | | 14 | Державна комісія України по сортовипробуванню та| | |охороні сортів рослин | | 15 | Науково-виробниче об'єднання по випробуванню сі-| | |льськогосподарської техніки | | 16 | Ветеринарна служба на залізницях | | 24 | Станції по боротьбі з хворобами тварин | | 25 | Інші установи сільського господарства | | 26 | Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами | | | сільськогосподарських рослин | | 27 | Протиепізоотичні заходи | | 32 | Державна підтримка колективних сільськогосподар-| | |ських підприємств | | 33 | Державна підтримка селянських (фермерських) гос-| | |подарств | | 35 | Інші заходи по сільському господарству | | 36 | Фінансування господарств, що знаходяться в | | |особливо складних кліматичних умовах | | 37 | Виготовлення нової техніки для сільського гос- | | |подарства | | 40 | Інші видатки | | 76 | Централізовані бухгалтерії | | | | 142 | 142 | Міністерство лісового господарства України | 145 | 145 | Державний комітет України по земельних ресурсах | | | | | | в тому числі параграфи: | | | | | 22 | Оплата робіт по рекультивації земель | | 28 | Землеустрій | | 34 | Проведення земельної реформи | | | | 170 | 170 | Державний комітет України по водному господарст-| | |ву | 190 | 190 | Українська академія аграрних наук | | | в тому числі параграфи: | | 12 | Оплата робіт по докорінному поліпшенню земель | | 40 | Інші видатки | | | | | | Соціальний комплекс | 54 | 54 | Міністерство охорони здоров'я України | 55 | 55 | Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Мі-| | |ністрів України | 56 | 56 | Міністерство культури України | 58 | 58 | Державний комітет України з легкої і текстильної| | |промисловості | 75 | 75 | Міністерство освіти України | 117 | 117 | Міністерство соціального захисту населення Укра-| | |їни | 133 | 133 | Академія наук України | 134 | 134 | Державний комітет України по пресі | | | | | | в тому числі параграфи: | | | | | 54 | Видавництва | | 55 | Поліграфічна промисловість | | 56 | Книжкова торгівля | | | | 136 | 136 | Національна кінематика України | 137 | 137 | Державна телерадіомовна компанія України | 139 | 139 | Державний комітет України з питань науки і тех- | | |нологій | | | | | | Будівельний комплекс | 64 | 64 | Українська державна корпорація по виконанню мон-| | |тажних і спеціальних будівельних робіт | 77 | 77 | Українська державна корпорація промисловості бу-| | |дівельних матеріалів | 85 | 85 | Українська державна будівельна корпорація | 119 | 119 | Українська державна корпорація по транспортному | | |будівництву "Укртрансбуд" | 120 | 120 | Українська державна корпорація по будівництву | | |метрополітенів і тунелів "Укрметротунельбуд" | 121 | 121 | Державний трест "Укрмостобуд" | 130 | 130 | Міністерство України у справах будівництва і ар-| | |хітектури | 276 | 276 | Український державний концерн по виробництву це-| | |менту і асбоцементних виробів "Укрцемент" | | | | | | Транспортний комплекс та зв'язок | 8 | 8 | Українське об'єднання цивільної авіації "Авіалі-| | |нії України" | 9 | 9 | Головні інспекції по безпеці польотів і держав- | | |ного реєстру України | 16 | 16 | Адміністрація морського транспорту України| | |"Укрморфлот" | 22 | 22 | Державна адміністрація залізничного транспорту | | |України "Укрзалізниця" | 78 | 78 | Міністерство зв'язку України | 103 | 103 | Міністерство транспорту України | 104 | 104 | Українська державна корпорація автомобільного | | |транспорту | 114 | 114 | Державна акціонерна судноплавна компанія | | |"Укррічфлот" | 118 | 118 | Український державний концерн по будівництву, | | |ремонту і утриманню автомобільних шляхів | | | | | | в тому числі параграфи: | | | | | 59 | Будівництво, утримання та ремонт шляхів | | 60 | Інші підприємства й організації | | | | | | Оборонний комплекс | 3 | 3 | Міністерство машинобудування, військово-промис- | | |лового комплексу і конверсії України | 156 | 156 | Головне управління геодезії, картографії та ка- | | |дастру при Кабінеті Міністрів України | 187 | 187 | Міністерство оборони України | | | | | | Міністерства, відомства, об'єднання, концерни, | | | які не ввійшли до комплексів | 88 | 88 | Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків Укра-| | |їни | 92 | 92 | Міністерство фінансів України | 93 | 93 | Українська державна страхова комерційна органі- | | |зація "Укрдержстрах" | 100 | 100 | Національний банк України | 101 | 101 | Акціонерний, комерційний, промислово-інвестицій-| | |ний банк України "Промінвестбанк України" | 102 | 102 | Акціонерне товариство українського іноваційного | | |банку "Укрінбанк" | 105 | 105 | Державний експортно-імпортний банк України | 106 | 106 | Український державний союз об'єднань, підпри- | | |ємств і організацій побутового обслуговування на-| | |селення "Укрсоюзсервіс" | | 61 | Підприємства і організації побутового обслугову-| | |вання населення, що входять до комунальної влас- | | |ності | | | | 107 | 107 | Акціонерно-комерційний агропромисловий банк | | |"Україна" | 108 | 108 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку| | |"Укрсоцбанк" | 109 | 109 | Спеціалізований комерційний ощадний банк України| 110 | 110 | Державний Комітет України по житлово-комунально-| | |му господарству | | | | | | в тому числі параграфи: | | | | | 62 | Житлово-експлуатаційне господарство | | 63 | Будівельні організації житлово-комунального гос-| | |подарства | | 64 | Ремонтно-будівельні організації житлово-комуна- | | |льного господарства | | 66 | Теплові мережі | | 67 | Газові заводи і газова мережа | | 68 | Трамвайно-тролейбусні управління (об'єднання, | | |підприємства) | | 69 | Об'єднання (підприємства) водопровідно-каналіза-| | |ційної системи | | 73 | Об'єднання готельного господарства і готелі | | 75 | Комбінати комунальних підприємств, районні виро-| | |бничі об'єднання та інші підприємства житлово-ко-| | |мунального господарства | | 79 | Житлове будівництво | | 80 | Благоустрій міст | | 81 | Благоустрій райсільцентрів, селищ міського типу | | |та інших населених пунктів | 112 | 112 | Український державний концерн місцевої промисло-| | |вості "Укрмісцевпром" | 122 | 122 | Український концерн торф'яної промисловості | | |"Укрторф" | 138 | 138 | Міністерство державних ресурсів України | 140 | 140 | Міністерство економіки України | 141 | 141 | Міністерство статистики України | 144 | 144 | Міністерство охорони навколишнього природного | | |середовища України | 148 | 148 | Міністерство праці України | 158 | 158 | Державний комітет України по гідрометеорології | 160 | 160 | Державний комітет України по матеріальних резер-| | |вах | 164 | 164 | Міністерство України у справах молоді і спорту | 172 | 172 | Українська газова корпорація "Укргаз" | 173 | 173 | Українська державна компанія "Укрнафтохім" | 182 | 182 | Служба безпеки України | 188 | 188 | Міністерство внутрішніх справ України | 191 | 191 | Республіканський центр виставок і ярмарків | 192 | 192 | Виробниче об'єднання "Трансфармація" | 194 | 194 | Центральна спілка споживчих товариств України | | |"Укоопспілка" | 195 | 195 | Спільні підприємства за участю іноземних інвес- | | |торів | 199 | 199 | Інші міністерства, відомства та інші платники і | | |видатки по народному господарству | | 14 | Рятувальні станції на водах | | 40 | Інші видатки | 310 | 310 | Український концерн музичної промисловості | | |"Укрмузпром" | 311 | 311 | Український концерн художніх промислів | | |"Укрхудожпром" | 313 | 313 | Міністерство України у справах роздержавлення | | |власності і демонополізації виробництва | 315 | 315 | Міністерство України у справах захисту населення| | |від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС | 316 | 316 | Державний митний комітет України | 317 | 317 | Державний комітет України по нагляду за безпеч- | | |ним веденням робіт у промисловості і гірничному | | |нагляду | 318 | 318 | Державний комітет України по сприянню малим під-| | |приємствам і підприємництву | 319 | 319 | Державний комітет України по стандартизації, | | |метрології та сертифікації | 324 | 324 | Головна воєнізована протифонтанна частина | 326 | 326 | Державний іноваційний фонд | ————————————————————————————————————————————————————————————————— римітки: На главу 199 відносяться також платежі малих

підприємств, асоціацій, акціонерних товариств, створених

без залучення іноземного капіталу та інших, що не

ввійшли до перелічених комплексів.

Міністерство фінансів у необхідних випадках може вводити

у розділ 100 по главі 199 додаткові параграфи для

окремих видів заходів і видатків.
Міністр Г.О.П'ятаченко

Додаток N 2

до наказу Міністерства

фінансів України

від 16.07.92 N 35
Вказівки

по застосуванню окремих підрозділів Класифікації доходів

і видатків Державного та місцевих бюджетів України
По видатках, що відносяться на розділ 200
Освіта
На 1 відносяться видатки на організацію і утримання дитячих
дошкільних установ у містах, селищах міського типу і сільських
місцевостях. На 3 відносяться видатки на всі типи загальноосвітніх шкіл:
школи-дитячого садка, початкової, неповної середньої
(дев'ятирічної) і середньої, ліцеїв, гімназій і коледжів, видатки
на утримання шкіл і груп продовженого дня та інтернатів при
школах, а також видатки, передбачені по бюджету на створення при
загальноосвітніх школах фонду всеобучу для подання матеріальної
допомоги учням, які її потребують. На 5 відносяться видатки на утримання спеціальних шкіл для
дітей, які потребують виховання в особливих умовах. На 6 відносяться видатки на придбання підручників,
пов'язані з безплатним користуванням підручниками учнями
загальноосвітніх шкіл. На 9 відносяться видатки на школи-інтернати всіх типів, за
винятком шкіл-інтернатів з особливим режимом та спортивного
профілю. На 11 відносяться видатки на утримання шкіл-інтернатів для
дітей глухонімих, сліпих, із слабким зором, а також дітей, які
перенесли поліомієліт та з фізичними й іншими дефектами розумового
і фізичного розвитку. На 16 відносяться видатки: на утримання центрів
(комплексів) позашкільної роботи, дитячої творчості: палаців і
будинків станцій, клубів і центрів дитячої, юнацької творчості,
оздоровчих таборів та інших установ і заходів по позашкільній
роботі з дітьми; на спортивні змагання та інші фізкультурні
заходи, на художні олімпіади, дитячі майданчики для дітей
шкільного віку, дитячу художню самодіяльність і т.ін. На 19 відносяться видатки на дитячі будинки для дітей
шкільного і дошкільного віку, на дитячі будинки спеціального і
сімейного типу. На цей же параграф відносяться видатки на видачу
допомоги вихованцям, що випускаються з дитячих будинків, на
оздоровлення для вихованців дитячих будинків. На 27 відносяться видатки на утримання методичних і
учбово-методичних центрів (кабінетів), фільмотек, логопедичних
пунктів, міжшкільних учбово-виробничих комбінатів трудового
навчання та професійної орієнтації учнів, міжшкільних комп'ютерних
центрів. На цей же параграф відносяться видатки: на проведення
конференцій та нарад вчителів, працівників дитячих садків, дитячих
будинків і позашкільних закладів, на видачу проїзних і підйомних
вчителям, які направляються на роботу в школу; на наукові
командировки вчителів; на виготовлення атестатів та іншої
документації, типове проектування; інвентаризацію і паспортизацію
шкіл; на виготовлення кінофільмів; виплати грошової допомоги на
дітей, що знаходяться під опікою; видатки на переказ поштою
заробітної плати вчителям та ін. заходи по технічній пропаганді і
підготовці кадрів. На 40 відносяться видатки на утримання середніх
професійно-технічних училищ, їх філіалів, вечірніх (змінних)
відділень та інших типів професійно-технічних училищ. На 43 відносяться видатки на утримання спеціальних
професійно-технічних училищ, перетворених із виховних колоній для
неповнолітніх, матеріальне забезпечення учнів яких проводиться за
встановленими нормами, а також на утримання адміністративного
персоналу і викладацького (включаючи майстрів) складу та інші
учбові видатки професійно-технічних училищ, створених на базі
виправно-трудових установ Міністерства внутрішніх справ. На 44 відносяться видатки на утримання шкіл (училищ),
учбово-курсових комбінатів, учбово-виробничих комбінатів, учбових
центрів (полігонів) міністерств і відомств (не системи міносвіти)
по підготовці і перепідготовці робітників та інших кадрів масових
професій. На 45 відносяться видатки технікумів, педагогічних,
музичних, хореографічних, художніх, медичних та інших училищ,
включаючи училища олімпійського резерву, та інші типи середніх
спеціальних навчальних закладів. На 47 відносяться видатки вузів, включаючи видатки на
наукову роботу кафедр, по аспірантурі і докторантурі при вузах. Видатки самостійних науково-дослідних установ,
підпорядкованих вищим навчальним закладам (інститути,
обсерваторії, станції), відносяться на розділ 202. На 48 відносяться видатки на курси підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації усіх спеціальностей, а
також видатки по утриманню інститутів удосконалення лікарів,
вчителів, утримання інститутів по підвищенню кваліфікації
викладачів суспільних наук. На 76 відносяться видатки по утриманню централізованих
бухгалтерій установ народної освіти, а також при виконкомах
міських (міст районного підпорядкування), селищних та сільських
Рад народних депутатів. При цьому видатки на утримання
централізованих бухгалтерій при виконкомах міських (міст районного
підпорядкування), селищних та сільських Рад народних депутатів
відображаються по главі 75 розділу 200.
По видатках, що відносяться на розділ 201
Культура і засоби масової інформації
На 16 відносяться видатки на утримання шкіл естетичного
виховання дітей: музичних, художніх, хореографічних, хорових та
інших. На 30 відносяться видатки по утриманню бібліотек, які
обслуговують як дорослих, так і дітей, у тому числі наукових і
науково-технічних бібліотек і книжкових палат. На 33 відносяться видатки на утримання музеїв і постійних
виставок, а також видатки по реставрації і охороні пам'ятників
історії та культури. На 36 відносяться видатки на утримання палаців, будинків
культури, клубів та інших установ клубного типу. На 39 відносяться видатки екскурсійних бюро, будинків
народної творчості, парків культури і відпочинку, пересувних
клубів, народних театрів, самодіяльних музичних колективів, на
методичну роботу (включаючи методичні кабінети), виготовлення
документації, а також видатки на проведення нарад
культосвітпрацівників, централізовані заходи по культурноосвітній
роботі. На 62 відносяться видатки на фінансування експлуатаційної
діяльності, капітального ремонту будівель та споруд
театрально-видовищних підприємств, видатки, пов'язані із
замовленням і придбанням драматичних і музичних творів,
проведенням конкурсів і виставок, державним замовленням на твори
образотворчого мистецтва, на купівлю художніх цінностей,
виготовлення у гіпсі пам'ятників та інші заходи в галузі
мистецтва, а також видатки на утримання Спілки письменників і
Спілки композиторів. На 64 відносяться видатки на фінансове забезпечення
державних, місцевих програм розвитку культури та мистецтва,
міждержавних, міжобласних та інших аналогічних культурних
зв'язків. На 76 відносяться видатки по утриманню централізованих
бухгалтерій установ культури.
По видатках, що відносяться на розділ 203
Охорона здоров'я
На 1 відносяться видатки: на утримання передбачених
номенклатурою закладів охорони здоров'я, лікарень разом із
структурними підрозділами, що входять до їх складу, а також
центрів і диспансерів, що мають ліжкову мережу, молочних кухонь,
бальнеологічних лікарень, станцій санітарної авіації, госпіталів
для інвалідів Вітчизняної війни, клінік при вищих навчальних
закладах, науково-дослідних інститутах і інститутах удосконалення
лікарів, лепрозоріїв, утримання судових медиків на водному
транспорті, медико-санітарних частин, що мають ліжкову мережу. На 2 відносяться видатки на утримання регіональних,
районних, територіальних медичних об'єднань. На 3 відносяться видатки на утримання самостійних
поліклінік, амбулаторій, діагностичних центрів і диспансерів, що
не мають ліжок, у містах, селищах міського типу і сільських
місцевостях, медико-санітарних частин без стаціонарів, пересувних
консультативно-діагностичних центрів, центрів відновлювального
лікування для дітей. На 6 відносяться видатки на утримання
фельдшерсько-акушерських пунктів у сільських місцевостях і селищах
міського типу. На 7 відносяться видатки тільки на самостійні станції
швидкої та невідкладної медичної допомоги. На 8 відносяться видатки тільки на самостійні станції
переливання крові. На 9 відносяться видатки на утримання санаторіїв для
дорослих і дітей, за винятком туберкульозних
санаторіїв-профілакторіїв, видатки по яких відносяться на 1. На 10 відносяться видатки на утримання санаторіїв для дітей
та підлітків, а також санаторіїв для дітей з батьками. На 11 відносяться видатки на утримання санаторіїв медичної
реабілітації хворих. На 13 відносяться видатки на будинки дитини, а також на
кімнати матері та дитини при вокзалах, пристанях, станціях на
залізничному, водному, повітряному і автомобільному транспорту. На 14 відносяться видатки на утримання
санітарно-епідеміологічних станцій, а також
санітарно-дезинфекційних поїздів і протичумних станцій, центрів
гігієни та епідеміології. На 15 відносяться видатки на утримання дезинфекційних
станцій та самостійних ізоляційно-пропускних пунктів на
транспорті. На 16 відносяться видатки: на розгортання та утримання
тимчасових інфекційних ліжок; на організацію і утримання
тимчасових протиепідемічних загонів; на організацію та утримання у
вогнищах інфекційних захворювань тимчасових пересувних
банно-дезинфекційних установок та ізоляційних пунктів; на оплату
командировок медичного персоналу, який направляється на боротьбу з
епідеміями у вогнища інфекції Міністерством охорони здоров'я,
органами охорони здоров'я. На 17 відносяться видатки на утримання центрів здоров'я. На 20 відносяться видатки по направленню хворих на
лікування в інші міста; на утримання акушерок колгоспних пологових
будинків, на протезування (включаючи зубне), по патронуванню
дітей, на паспортизацію дітей, на паспортизацію медичної мережі,
на централізовану оплату бланків місячної звітності, на утримання
облікових центрів, центрів медичних технологій, по переміщенню
медперсоналу, по проведенню медичних з'їздів і конференцій, на
утримання постійного медичного персоналу залізничного транспорту,
що супроводжує пасажирські поїзди, а також на утримання бюро
медичної статистики, на заходи по обслуговуванню інвалідів
Вітчизняної війни; на утримання бюро судово-медичної експертизи та
паталого-анатомічних бюро; на утримання центрів по профілактиці та
боротьбі із СНІДом; централізовану оплату заходів, передбачених
окремими рішеннями Уряду.
По видатках, що відносяться на розділ 205
Державна допомога одиноким матерям та

малозабезпеченим сім'ям
На 1 відносяться видатки на виплату державної допомоги
одиноким матерям, що виплачується на кожну дитину до досягнення
нею 16 років (учням, що не одержують стипендії - 18) та на поштові
видатки за доставку допомоги. На 2 відносяться видатки на виплату допомоги на дітей до
12 років сім'ям, у яких середній сукупний доход на члена сім'ї не
перевищує 62 проценти розміру мінімальної заробітної плати за
попередній квартал. На 3 відносяться видатки на виплату допомоги непрацюючим
жінкам.
По видатках, що відносяться на розділ 207
Соціальне забезпечення
На 5 відносяться видатки на утримання професійно-технічних
училищ і шкіл соціального забезпечення, на курсове та
індивідуальне навчання інвалідів. На 6 відносяться видатки на утримання будинків-інтернатів
для престарілих та інвалідів, а також видатки на утримання платних
пансіонатів в частині, віднесеній на бюджет. На 8 відносяться видатки на виплату допомоги на прожиття
одиноким непрацездатним громадянам та малозабезпеченим сім'ям. На 12 відносяться видатки на утримання медичних
стаціонарів, на оплату робіт за механізовану обробку документів по
виплаті пенсій і допомоги, по виготовленню бланків документації
для виплати пенсій і допомоги інвалідів і видатки по наданню
фінансової допомоги громадським організаціям. На 13 відносяться видатки, що підлягають перерахуванню до
Фонду соціального захисту інвалідів на придбання для них
транспортних засобів, на протезування інвалідів, проведення
компенсаційних виплат інвалідам у зв'язку з протезуванням,
наданням їм матеріальної допомоги, на надання пільг по
встановленню квартирних телефонів інвалідам I-II групи. На 14 відносяться видатки на утримання територіальних
центрів і відділень соціальної допомоги на дому. На 17 відносяться видатки, що перераховуються до Пенсійного
фонду України на виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям
рядового і старшинського складу та їх сім'ям, на виплату допомоги
на дітей віком від 1,5 до 6 років.
По видатках, що відносяться на статті:
а) Для установ, що знаходяться на бюджеті:
На статтю 1 відносяться видатки на: виплату заробітної плати за встановленими посадовими
окладами, ставками або розцінками всім без винятку штатним
працівникам, а також на погодинну оплату праці викладачів; усі види додаткової оплати праці викладачів навчальних
закладів - за завідування учбовими кабінетами, лабораторіями, за
виконання обов'язків класних керівників, за перевірку письмових
робіт учнів; оплату консультантів у лікувальних закладах; виплату за звання дійсним членам і членам-кореспондентам
академії; виплату передбачених у бюджеті згідно з рішеннями Уряду
преміальних сум, що видаються в порядку затвердженої постійно
діючої в установі системи преміювання; виплату премій і подання матеріальної допомоги працівникам
органів державної влади і управління, правоохоронних органів, де
ці затрати проводяться в межах фонду оплати праці; оплату праці осіб, що не перебувають у штаті даної установи,
залучених для виконання робіт на договірних засадах.
На статтю 2 відносяться видатки по нарахуванню внесків на
державне соціальне страхування на заробітну плату працівників і
службовців, врахованій по статті 1. Внески нараховуються у встановлених розмірах на всі суми
заробітної плати, з яких відповідно до закону сплачуються внески
на державне соціальне страхування. Нарахування на державне соціальне страхування на заробітну
плату по оплаті праці осіб, що не перебувають у штаті даної
установи, організації, що рахується по інших статтях бюджетної
класифікації, відносяться на ті ж статті, по яких відображаються
видатки по нарахуванню заробітної плати вказаних працівників.
На статтю 3 відносяться: канцелярські видатки: на придбання канцелярського,
креслярського та письмового приладдя і матеріалів, крім віднесених
на статтю 18; на виготовлення і придбання бухгалтерських і
статистичних книг, книг по діловодству, бланків і відомостей; по
переплетенню і брошуруванню документів, типографські видатки і
видатки по публікації, оплату послуг по механізації обліку; оплату
вартості робіт, що виконуються машинолічильними станціями і
обчислювальними центрами для централізованих бухгалтерій і
бюджетних установ; видатки на позавідомчу охорону; видатки на зв'язок: абонентна плата за телефон та міжміські
переговори; оплата різного роду поштових відправлень (у тому числі
посилок, телеграм, грошових переказів); видатки на придбання довідкової, офіційної і періодичної
літератури (газети, журнали, бюлетені, довідники), крім придбаної
для стаціонарних бібліотек, а також крім періодичної літератури,
придбаної для клубів, районних будинків культури, шкіл, лікарень
та інших соціально-культурних закладів (див.пояснення до ст.18); господарські видатки: по найму приміщень; опалення (в тому
числі доставка, розпилювання, коління і складання дров);
освітлення приміщень, дворів, вулиць і площ; на оплату
водопостачання, каналізації і асенізації; на оплату палива;
електроенергії і води для господарських, лікувальних та інших
цілей, за винятком віднесених на ст.18, видатків науково-дослідних
установ і навчальних закладів по оплаті електроенергії для
технічних цілей, опаленню теплиць, віваріїв та оранжерей і
видатків на оплату води, пару, газу для наукових, учбових і
технічних цілей; на оплату опалення, освітлення і води для теплиць
у школах, по утриманню в чистоті будівель, дворів, вулиць і
тротуарів (в тому числі: полив вулиць, тротуарів і дворів,
придбання щіток, ганчірок, мастики для натирання підлог, мила і
ганчірок для миття підлог); по поточному ремонту приміщень; по
дезинфекції і викоріненню гризунів і різних комах; на підвіз і
заготівлю льоду в льодниках для господарських, технічних та інших
цілей, на придбання матеріалів і предметів, що використовуються
для господарських цілей, за винятком видатків на придбання
предметів, матеріалів, інвентаря, обладнання і обмундирування, що
відносяться на статті 12, 14 і 18; на придбання медикаментів,
аптечок і перев'язувальних засобів для установ, крім
лікувально-профілактичних та лікувально-ветеринарних закладів; по
пранню білизни і санітарно-гігієнічному обслуговуванню (мило,
баня, стрижка, зубні щітки і порошок, набивка матраців і т.ін.)
контингентів, що обслуговуються соціально-культурними закладами;
на оплату посуду; по господарському обслуговуванню з'їздів, нарад,
конференцій; по абонементній платі за користування радіо; на
поточний і капітальний ремонти обладнання та інвентаря, включаючи
ремонт м'якого інвентаря і обмундирування, а також на видатки,
пов'язані з технічним обслуговуванням медичного та іншого
обладнання; витрати на оплату інформаційно-лічильних послуг, що
надаються для апарату управління; на оплату квартир і комунальних
послуг (освітлення, опалення), що безплатно надаються згідно з
постановами Уряду працівникам шкіл, лікарень та інших бюджетних
установ; на заходи по охороні праці та техніки безпеки по закладах
охорони здоров'я; видатки на утримання і найом транспорту; на утримання
автомобільного, гужового та інших видів транспорту, включаючи
капітальний і поточний ремонти автомашин та інших транспортних
засобів; на найом транспорту для доставки матеріалів та інших
предметів, на найом транспорту для підвозу води, дров, вивозу
сміття, снігу та для інших господарських цілей, а також для
доставки продуктів харчування, медикаментів, перев'язувальних
засобів, мінеральної води, сироватки для
лікувально-профілактичних, дитячих та інших соціально-культурних
закладів (видатки по найму транспорту для доставки матеріалів для
будівельних робіт і капітального ремонту будівель і споруд
відносяться відповідно на статті 15 і 16).
На статтю 4 відносяться видатки на оплату: проїзду, добових і квартирних під час службових відряджень;
підйомних, проїзду і добових при переміщенні працівників;
видатків, пов'язаних з сесійними виїздами народних судів, видатків
по службових роз'їздах; відрядження на курси і в навчальні заклади, на сесії, з'їзди,
наради і конференції. На статтю 4 відносяться також надбавки до
заробітної плати, що виплачуються в передбачених рішеннями Уряду
випадках окремим категоріям працівників замість компенсації
видатків на відрядження (добових, квартирних). Не відносяться на статтю 4 видатки, що включаються в статтю
18: по оплаті видатків по відрядженнях на сесії, з'їзди, наради і
конференції наукового характеру, а також різного роду поїздок з
науковою метою; по оплаті видатків по відрядженнях викладачів, що
направляються на бази виробничої і педагогічної практики учнів, а
також на учбово-консультаційні пункти для проведення занять із
заочниками.
На статтю 8 відносяться видатки по видачі стипендій учням,
аспірантам і докторантам. На цю статтю відносяться видатки по виплаті стипендій особам,
що проходять ординатуру при вищих навчальних закладах,
науково-дослідних та інших установах, а також видатки за рахунок
стипендіального фонду на преміювання і виплату одноразової
допомоги учням середніх спеціальних закладів, студентам і
аспірантам вищих навчальних закладів.
На статтю 9 відносяться видатки на харчування (включаючи
оплату продукції, одержаної від підсобних господарств) у
лікувально-профілактичних закладах, будинках для інвалідів,
дитячих будинках, дитячих садках і яслах, денних міських і
сільських професійно-технічних училищах, спеціальних
професійно-технічних училищах, школах-інтернатах, школах і групах
з продовженим днем, включаючи видатки (націнки на вартість
сировинного раціону), на приготування їжі у тих випадках, коли
харчування організується на підприємствах громадського харчування,
а також і в інших установах відповідно до постанов Уряду. На цю ж статтю відносяться видатки, що проводяться в
передбачених у постановах Уряду випадках на спецхарчування осіб,
які працюють у шкідливих умовах.
На статтю 10 відносяться видатки на: придбання медикаментів, бактеріологічних препаратів і
перев'язочних засобів для лікувально-профілактичних і
лікувально-ветеринарних закладів (видатки на придбання
медикаментів, аптечок, перев'язочних засобів для інших закладів
відносяться на статтю 3); придбання для цих же закладів мінеральних вод, сироватки,
вакцин, вітамінів, дезинфекційних засобів; придбання плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для
проведення аналізів і по оплаті вартості аналізів, зроблених в
інших установах (при відсутності своєї лабораторії); оплату донорів, включаючи харчування; придбання крові для переливання; придбання кумису в лікувальних закладах; поповнення діючих медичних закладів дрібним медичним
інструментом (пінцети, ланцети, термометри, шприці, голки, тощо).
На статтю 12 відносяться видатки на придбання в установленому
порядку: - учбового обладнання для кабінетів і лабораторій шкіл та
інших навчальних закладів, медичного і ветеринарного обладнання
та інструментів, апаратури, приладів, машин, верстатів,
геодезичних інструментів (теодоліти, нівеліри), бурового
обладнання та інструментів, спеціальних креслярських столів та
іншого виробничого обладнання, необхідного для здійснення
проектно-дослідних робіт; фізкультурного обладнання, експонатів
для музеїв та виставок; столів, стільців та інших канцелярських меблів, вішалок,
настінних годиннииків, а також меблі та ліжок для
лікувально-профілактичних закладів і спеціальної меблі для
лабораторій, бібліотек, музеїв, парт, книжкових шафів та іншої
меблі для класів, господарських і технічних інструментів, кухонних
і столових наборів, кип'ятильників, предметів обладнання буфетів
та інших предметів господарського інвентаря, лічильних приладів,
друкарських машинок; транспортних засобів, протипожежного
обладнання; на придбання матеріалів для декорацій, костюмів, париків для
вистав у будинках культури; На статтю 12 не відносяться видатки на придбання малоцінних
предметів вартістю до 25 крб. за один предмет, а також
швидкозношуваних предметів, що служать менше одного року,
незалежно від їх вартості. Видатки на придбання таких предметів відносяться на
відповідні статті видатків, наприклад: видатки на придбання колб і
пробірок для лабораторій навчального закладу або
науково-дослідного інституту відносяться на статтю 18, а для
санітарно-бактеріологічних лабораторій на статтю 10; видатки на
придбання фітілів, скла та електроламп відносяться на статтю 3. Однак видатки на однорідні малоцінні предмети (тарілки,
кухонний посуд), що придбані вперше для новоорганізованих закладів
або тих, що розширяються, повинні обліковуватися по статті 12.
На статтю 14 відносяться видатки на придбання і виготовлення
білизни, одягу, взуття, обмундирування і постільних речей, а
також спеціального (захисного) одягу в порядку, передбаченому
рішеннями Уряду.
На статтю 15 відносяться витрати бюджетних установ і
організацій, що здійснюються за планом державних капітальних
вкладень. Крім того, на статтю 15 відносяться видатки на
проведення робіт по реставрації пам'ятників історії та культури,
по доставці матеріалів та обладнання для будівництва.
На статтю 16 відносяться видатки на проведення капітального
ремонту будівель і споруд. За рахунок коштів, що виділяються на капітальний ремонт
будівель і приміщень, які належать органам освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, місцевим державним
адміністраціям та виконкомам Рад народних депутатів надано право
проводити роботи: по приєднанню вказаних будівель і приміщень до
водопроводу, каналізації та електроосвітлювальної мережі; по обладнанню центральним опаленням замість пічного і
обладнанню в зв'язку з цим нових приміщень для котельних, по
обладнанню дворової вбиральні, сараїв для дров, по обладнанню
ліфтів і домової пральні. За рішенням Кабінету Міністрів України кошти, виділені на
капітальний ремонт відповідних об'єктів можуть використовуватись
на оплату робіт по: реконструкції і благоустрою жилих будинків; реконструкції, розширенню і благоустрою об'єктів
комунального, культурно-побутового призначення, охорони здоров'я,
освіти і соціального забезпечення; газифікації в містах і робітничих селищах
комунально-побутових підприємств, жилих будинків, дитячих
лікувальних закладів, шкіл та інших навчальних закладів; На статтю 16 також відносяться видатки по пристосуванню
приміщень, будівель соціально-культурних закладів у тому випадку,
коли вказані видатки передбачені діючим законодавством, та
перевезенню будівельних матеріалів для проведення капітального
ремонту.
На статтю 18 відносяться видатки на: організацію і проведення заходів культурно-освітнього
характеру серед учнів, дітей, хворих та інвалідів; проведення фізкультурних заходів; організацію тимчасових виставок по мистецтву; оплату польотних годин санітарної авіації; патронування психічних хворих; операційні видатки по телебаченню і радіомовленню (по
експлуатації технічних засобів зв'язку, по власних кінозйомках,
оплаті послуг театрів); безплатний відпуск молочних сумішей із молочних кухонь дітям
перших двох років життя, що знаходяться на підгодовуванні та
штучному вигодовуванні, із багатодітних та малозабезпечених сімей; виплату підйомних, вартості проїзду і добових при направленні
на роботу в школи, культурно-освітні і медичні заклади молодих
спеціалістів, що закінчили вищі і середні спеціальні навчальні
заклади; видачу учням похвальних листів, медалей, а також нагород
учасникам фізкультурних змагань; направлення хворих на лікування в інші місцевості; протезування; патронування дітей, інвалідів; виклик свідків, оплата експертів і перекладачів; виготовлення прапорів, нагрудних значків та похвальних
грамот; поліпшення соціально-побутового обслуговування працівників
установ у розмірах, встановлених Урядом; укладання договорів по роботах, що виконуються
науково-дослідними організаціями, а також на фінансування
господарських науково-дослідних організацій; проведення перепису та статистичних обслідувань; видачу допомоги вдовам дійсних членів академії наук; допомогу на прожиття малозабезпеченим громадянам; подання одноразової грошової допомоги громадянам, що
постраждали від стихійного лиха; видачу дотацій театрально-видовищним підприємствам у порядку
і розмірах, встановлених Урядом, а також госпрозрахунковим
санаторіям; придбання (замовлення) драматичних, музичних і художніх
творів органами Міністерства культури; заходи по культурних зв'язках із зарубіжними країнами; проектування і виготовлення моделей пам'ятників і бюстів; фінансування видавництв і редакцій газет; преміювання працівників у межах сум, що виділені в
установленому порядку; видатки по раціоналізації і винахідництву, передбачені в
кошторисах; заходи за рахунок коштів фонду всеобучу; проведення загальнорайонних і загальноміських заходів,
пов'язаних із святами, в межах дозволених сум; видатки бюджетних установ, пов'язані з оплатою за підвищення
кваліфікації та перепідготовкою слухачів в установах підвищення
кваліфікації (включаючи проїзд, оплату гуртожитку (місць у готелях
у випадках недостатності місць у гуртожитках), добових,
стипендії), якщо за діючим законодавством оплата проводиться
організацією, що направляє слухачів; придбання тварин станціями переливання крові для визначення
якості препаратів із крові; виплату винагороди за заготівлю крові медпрацівникам
пологових будинків (відділень); видатки, пов'язані із зберіганням, ремонтом, пересилкою,
перевезенням конфіскованого, безхазяйного майна, що надійшло на
облік до фінансових органів, майна, що перейшло за правом
успадкування державі, скарбів до передачі їх торговій чи іншій
організації, а також інші видатки; видатки учбові і на виробничу практику учнів; на придбання різних посібників, письмових та креслярських
приладь, матеріалів і предметів інвентаря для учбових і
лабораторних занять учнів і аспірантів, а також для занять з
дітьми в дитячих садках, дитячих будинках, дитячих санаторіях та
інших дитячих закладах; купівлю, доставку й утримання піддослідних тварин, що
придбані для учбових занять; учбові екскурсії; видання і придбання учбових програм; придбання класних журналів, бланків, дипломів, свідоцтв,
студентських квитків, залікових книжок та іншої документації для
навчальних закладів; оплату в навчальних закладах електроенергії для технічних
цілей, опалення теплиць, віваріїв та оранжерей, води, пару і газу
для учбових цілей; проведення зборів учнів у таборах; організацію нового прийому учнів; виробничу практику учнів - оплата вартості проїзду учнів і
добових за час їх перебування в дорозі та на базах практики, а
також вартість проїзду, добових і квартирних по відрядженнях
викладачів, що направляються на бази виробничої і педагогічної
практики учнів, на учбово-консультаційні пункти для проведення
занять із заочниками. На статтю 18 відносяться також видатки на оплату праці
кваліфікованих робітників, інженерно-технічних працівників по
навчанню учнів 8-11(12) класів середніх шкіл на виробництві; на науково-дослідні роботи; на виготовлення дослідних макетів, зразків машин та
лабораторних стендів для дослідів; на придбання різного роду матеріалів і предметів для
науково-дослідних робіт (реактиви, хімікалії, посуд, папір,
креслярські приладдя, метали, медикаменти для наукових робіт,
насіння, тканини і т.ін.); на купівлю, доставку і утримання піддослідних тварин і
худоби, що придбані науково-дослідними установами для
науково-дослідних робіт; на організацію і проведення наукових сесій, з'їздів,
конференцій, нарад; на експедиції, що проводяться з науковою метою; на оплату відряджень, що проводяться з науковою метою, а
також виробничих командировок співробітників науково-дослідних
установ, пов'язаних з випробуванням машин і приборів; по захисту дисертацій; на оплату наукових, дослідних і експериментальних робіт, що
виконуються для науково-дослідних установ сторонніми
організаціями; на заходи, пов'язані з охороною праці в науково-дослідних
установах; на виготовлення експериментальних зразків, розроблених
науково-дослідними установами; на оплату послуг експериментальних майстерень при
науково-дослідних установах і навчальних закладах; на оплату сезонних робітників інших тимчасових працівників,
залучених для проведення експериментальних і дослідних робіт в
науково-дослідних установах сільського господарства і будівництва; на оплату в науково-дослідних установах електроенергії для
технічних цілей, опалення теплиць, віваріїв, оранжерей, води, пару
і газу для наукових і технічних цілей; на підготовку і видання наукових праць; на виготовлення карт, схем, діаграм, ескізів, макетів та
інших предметів, що носять тимчасовий характер і є підсобним
матеріалом при організації експозицій музеїв і виставок; затрати
на оплату інформаційно-обчислювальних послуг, що надаються для
учбових і наукових цілей; на придбання книг для бібліотек, на придбання книг для
відкритої бібліотечної мережі, для бібліотек у навчальних
закладах, школах, лікарнях та інших установах; на придбання журналів і видань, що відносяться до
бібліотечного фонду; на придбання періодичної літератури для клубів, районних
будинків культури, шкіл, лікарень, санаторіїв, будинків санітарної
освіти; на переплетення і пересилку книг; на придбання
бібліотечної належності та облікової документації для бібліотек;
б) для організацій і підприємств, що перебувають на

госпрозрахунку:
На статтю 19 відносяться поточні витрати по утриманню споруд
благоустрою, а також видатки по оплаті рахунків організацій
комунального господарства по освітленню, очистці і поливу вулиць і
площ, утриманню водостоків, їх очистці й поточному ремонту.
На статтю 23 відносяться витрати госпрозрахункових
організацій та підприємств на геологорозвідувальні та
топографогеодезичні роботи і роботи по глибокому розвідувальному
бурінню на нафту та газ.
На статтю 24 відносяться витрати госпрозрахункових
організацій і підприємств, що здійснюються за планом державних
капітальних вкладень.
На статтю 27 відносяться витрати, пов'язані з виконанням
робіт по: типовому і експериментальному проектуванню по складанню
загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій по
дослідженнях, проектуванню і будівництву; складанню схем та інших матеріалів по розвитку і розміщенню
відповідних галузей народного господарства і промисловості; розробці схем генеральних планів міжгалузевих промислових
вузлів, сейсмічного мікрорайонування, проектів охоронних зон і
схем захисту територій та населених пунктів від небезпечних
геологічних процесів; складанню перспективних схем електропостачання і
меліоративного будівництва, проектів і схем районної планіровки
(сільських районів), проектів і схем планіровки і забудови міст і
селищ та інших проектних робіт загальнодержавного значення, що
проводяться за рахунок коштів бюджету; вивченню та узагальненню вітчизняного й зарубіжного досвіду
проектування і будівництва.
На статтю 30 відносяться видатки на державну дотацію для
фінансової підтримки госпрозрахунковим підприємствам і
організаціям, крім театрів, філармоній та деяких інших госпорганів
культури, дотація, яким відображається по статті 28.
На статтю 31 відносяться видатки, фінансування яких
здійснюється відповідно до рішень Уряду і вказівок Міністерства
фінансів, зокрема на: переселенські заходи; оплату затрат, що проводяться за рахунок бюджету, пов'язаних
з відкриттям, винаходами і раціоналізаторськими пропозиціями; оплату торгово-промисловій палаті видатків, пов'язаних з
патентуванням винаходів за кордоном, включаючи видатки на купівлю
іноземної валюти; проведення національних і міжнародних виставок та ярмарків за
кордоном, організація яких здійснюється відповідно до рішень
Уряду; утримання та охорона шлюзових споруд; витрати на виплату Державних премій по архітектурі; видатки на проведення паспортизації пам'яток архітектури; інші видатки установ, підприємств і організацій відповідно до
рішень Уряду та вказівок Мінфіну.
На статтю 32 відносяться інші витрати госпрозрахункових
підприємств і організацій, у тому числі на: збільшення фонду заробітної плати у зв'язку з введенням нових
умов оплати праці за рішенням Уряду; інші витрати підприємств, установ і організацій.
На статтю 35 відносяться видатки місцевих бюджетів на
погашення позичок, одержаних на житлове і комунальне господарство.
На статтю 40 відносяться видатки по різниці в цінах на
худобу, птицю, кролів та м'ясо, молоко і молочні продукти й інші
види сільськогосподарської продукції та інші різниці в цінах, що
відшкодовуються з бюджету.
На статтю 42 відносяться видатки на капітальний ремонт; державного житлового фонду, підприємств житлово-комунального
господарства; будинків театрів державного і місцевого підпорядкування за
рішенням Кабінету Міністрів та місцевих Рад; господарських організацій, що не нараховують амортизаційні
відрахування; видатки на будівництво, капітальний та поточний ремонти і
утримання автомобільних шляхів; ремонт і реставрацію пам'ятників архітектури; лазень і душових, що входять до системи побутового
обслуговування населення.
На статтю 45 відносяться видатки по фінансуванню заходів по
конверсії підприємств оборонного комплексу.
Начальник Головного
бюджетного управління С.Х.Мороз
Начальник Центральної
бухгалтерії по бюджету
головний бухгалтер П.Т.Ворончук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: