open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
07.02.2008 N 1011

Щодо можливостей обслуговуючого

кооперативу (тип - житловий кооператив)

виступати засновником товариства

з обмеженою відповідальністю, формувати

статутний капітал товариства з обмеженою

відповідальністю за рахунок вкладу засновника...
(Витяг)

Відповідно до статті 1 Закону України "Про кооперацію"
( 1087-15 ) кооператив - це юридична особа, утворена фізичними
та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі
членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з
метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на
засадах самоврядування.
Господарськими товариствами згідно зі статтею 79
Господарського кодексу України ( 436-15 ) (далі - ГКУ) визнаються
підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними
особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в
підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство
може діяти у складі одного учасника.
Статтею 114 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі -
ЦКУ) визначено, що учасником господарського товариства може бути
фізична або юридична особа. Обмеження щодо участі у господарських
товариствах може бути встановлено законом.
Оскільки кооператив згідно з законодавством є юридичною
особою, то він може виступати засновником та учасником
господарського товариства.
Чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про
кооперацію" ( 1087-15 ) , не передбачено жодних спеціальних
обмежень щодо участі кооперативу в інших юридичних особах.
Відповідно до статті 86 ГКУ ( 436-15 ) вкладами учасників та
засновників господарського товариства можуть бути, зокрема,
матеріальні цінності. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку
учасника та засновника у статутному фонді товариства.
Згідно з частиною третьою статті 88 ГКУ ( 436-15 ) учасники
господарського товариства зобов'язані вносити вклади (оплачувати
акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені
установчими документами, відповідно до цього Кодексу та Закону
України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).
Статтею 82 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) визначено,
що юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними
особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для
здійснення підприємницької діяльності, зокрема у разі внесення
земельних ділянок її засновниками до статутного фонду.
Отже, формування статутного капіталу при первинній державній
реєстрації господарського товариства за рахунок внеску засновника
у формі земельної ділянки, право власності на яку оформлене
належним чином, не суперечить чинному законодавству України.
Крім того, повідомляємо, що згідно з абзацом другим частини
другої статті 115 ЦКУ ( 435-15 ) грошова оцінка вкладу учасника
господарського товариства здійснюється за згодою учасників
товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає
незалежній експертній перевірці.
Відповідно до статті 3 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) незалежною оцінкою майна вважається оцінка майна, що
проведена суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом
господарювання.
У статті 13 Закону України "Про оцінку земель" ( 1378-15 )
визначено вичерпний перелік випадків, коли обов'язкове проведення
грошової оцінки земельних ділянок, де серед іншого зазначається,
що оцінка земельних ділянок проводиться у разі визначення вартості
земельних ділянок, що належать до державної або комунальної
власності, у разі якщо вони вносяться до статутного фонду
господарського товариства. Крім того, у наведеній нормі вказано,
що у всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може
проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та
іншими законами України.
Такий випадок, як внесення земельної ділянки, що перебуває у
приватній власності, до статутного капіталу господарського
товариства у даному переліку не вказаний.
Перелік випадків проведення обов'язкової експертної оцінки
майна вказаний і у статті 7 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ).
Отже, чинним законодавством України визначені випадки
проведення обов'язкової грошової оцінки земельних ділянок, перелік
цих випадків є вичерпним. Водночас внесення земельної ділянки, що
належить на праві приватної власності засновнику, до статутного
капіталу господарського товариства у цьому переліку не зазначено.
Таким чином, на думку Держкомпідприємництва, грошова оцінка
вкладу учасника господарського товариства у формі земельної
ділянки, що належить йому на праві приватної власності, може
здійснюватися за згодою учасників товариства.
Враховуючи зазначене вище, Держкомпідприємництва вважає, що у
випадку, коли засновники господарських товариств самі оцінюють
майно або майнові права та визначають критерії оцінки своїх
внесків (договірна ціна) до статутного фонду господарського
товариства, - це повинно оформлюватися відповідним актом оцінки і
прийому-передачі до статутного фонду. При цьому перехід права
власності на майно або майнові права передбачається установчими
документами господарського товариства або іншим документом згідно
з вимогами глави 24 ЦКУ ( 435-15 ) "Набуття права власності".
Оскільки відповідно до частини третьої статті 144 ЦКУ
( 435-15 ) до моменту державної реєстрації товариства з обмеженою
відповідальністю його учасники повинні сплатити до статутного
фонду не менше ніж п'ятдесят відсотків суми своїх вкладів, то в
даному випадку внесення засновником земельної ділянки до
статутного капіталу підтверджується належним чином оформленим
актом приймання-передачі.
Голова К.Ващенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: