open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.01.2015  № 25

Про затвердження Змін до наказів Державної казначейської служби України

З метою приведення Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року № 128, у відповідність до вимог Закону України від 28 грудня 2014 року № 79-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, та Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року № 128, що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій, корпоративної телекомунікації та захисту інформації (Грубіян О.Є.) доопрацювати прикладне програмне забезпечення з урахуванням вимог цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України.

Голова

Т.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної казначейської
служби України
29.01.2015  № 25

ЗМІНИ
до Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України та Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

1. До Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217, внести такі зміни:

1) у пункті 9:

в абзаці першому слова та знак "відкриваються аналітичні рахунки за балансовим рахунком 3112 Плану рахунків:" замінити словами та знаком "відкривається аналітичний рахунок за балансовим рахунком 3112 Плану рахунків.";

абзаци другий та третій виключити;

2) у пункті 11:

в абзаці першому знаки та слова ", а саме:" замінити знаком ".";

абзаци другий та третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий та п'ятий вважати абзацами другим та третім;

в абзаці третьому слово "інших" виключити;

3) у підпункті 7 пункту 1 додатка 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7) DDD (3 знаки) - додаткова ознака для забезпечення акумулювання надходжень загального фонду державного бюджету на відповідних рахунках, може приймати значення 992 (993...).";

абзаци другий та третій виключити.

2. До Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України у процесі казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 09 серпня 2013 року № 128, внести такі зміни:

1) у пункті 1.4 глави 1 слова "Казначейства України" замінити словами та знаками "Державної казначейської служби України (далі - Казначейство України)";

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 2.1 слова та знаки "Державній казначейській службі України (далі - Казначейство України)" замінити словами "Казначействі України";

в абзаці першому пункту 2.2 слова та знаки "відкриваються два рахунки" та ", а саме:" замінити відповідно словами і знаком "відкривається рахунок" та ".";

абзаци другий та третій пункту 2.2 виключити;

в абзаці першому пункту 2.3 слова "відповідні рахунки 3112" замінити словами та знаками "рахунок 3112, з подальшим перерахуванням у регламентований час на відповідні рахунки 3112, відкриті у Казначействі України";

пункт 2.3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Одночасно інформація про перерахування Головними управліннями Казначейства коштів Казначейству України відображається на аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком управлінського обліку 8211 "Кошти загального фонду державного бюджету, передані" Плану рахунків (далі - рахунок 8211).

Дебетовий залишок за рахунком 8211 відображає інформацію про кошти загального фонду державного бюджету, перераховані Головними управліннями Казначейства на рахунки Казначейства України з початку року.

У разі якщо Казначейство України надає Головним управлінням Казначейства підкріплення коштами для здійснення повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів, бюджетного відшкодування податку на додану вартість та безспірного списання митних платежів і бюджетного відшкодування податку на додану вартість на виконання виконавчих документів (судових рішень) інформація про суми коштів, отримані Головними управліннями Казначейства як підкріплення, відображається на аналітичному рахунку, відкритому за балансовим рахунком управлінського обліку 8126 "Кошти загального фонду державного бюджету, отримані як підкріплення для здійснення повернення надходжень" Плану рахунків.";

пункти 2.4 - 2.6 та 2.9 - 2.11 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.7, 2.8 та 2.12 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.6;

доповнити новим пунктом такого змісту:

"2.7. Головні управління Казначейства здійснюють перерахування безспірно списаних коштів з відповідних рахунків 3111 на відповідні рахунки 3112, відкриті в Казначействі України на підставі інформаційних запитів.".

3) у главі 3:

у пункті 3.2 слова "відповідний рахунок 3112, з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання" замінити словами "рахунок 3112, з подальшим перерахуванням у регламентований час на відповідні рахунки 3112, відкриті у Казначействі України";

у пункті 3.3 цифри "2.6" замінити цифрами "2.3";

у пункті 3.5 слова "з якого не здійснюється перерахування дотації вирівнювання і" виключити;

пункт 3.6 виключити.

5) у главі 4:

пункт 4.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Кількість рахунків, які відкриваються в органах Казначейства для акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів, залежить від необхідності забезпечення виконання рішення про відповідний місцевий бюджет.

Залишки коштів з рахунку 3142 після завершення операцій з погашення позик, наданих відповідному місцевому бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на покриття тимчасових касових розривів, у регламентований час Головні управління Казначейства перераховують на відповідні рахунки 3142, з яких здійснюються витрати відповідного місцевого бюджету.";

пункти 4.3, 4.6 - 4.8 та 4.10 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.4, 4.5 та 4.9 вважати відповідно пунктами 4.3, 4.4 та 4.5.

6) пункт 17.1 глави 17 викласти в такій редакції:

"17.1. На підставі даних бухгалтерського обліку Казначейство України та Головні управління Казначейства формують Звіт про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями та Звіт про виконання місцевих бюджетів за доходами, інформацію про надходження до державного бюджету окремих платежів у розрізі відомчих ознак RR (додаток 5) та інформацію про надходження до місцевих бюджетів окремих платежів у розрізі відомчих ознак RR (додаток 6).".

Начальник
Управління методології
з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку
та звітності

Л.І. Литвиненко

{Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: