open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.03.2004 N 129

Про заходи щодо запровадження реєстру медичних,

фармацевтичних та науково-педагогічних працівників

системи МОЗ України

З метою розвитку Єдиного інформаційного поля системи охорони
здоров'я України, створення реєстру медичних, фармацевтичних і
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України, сприяння
інформатизації галузі, що дасть можливість отримання для
керівників всіх рівнів аналітичної інформації з кадрового
менеджменту, ефективного використання кадрів Н А К А З У Ю:
1. Запровадження Реєстру медичних, фармацевтичних і
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України (надалі -
Реєстр) здійснити в 3 етапи:
1.1. Автоматизація обліку кадрів в закладах охорони здоров'я
та запровадження територіальних реєстрів медичних та
фармацевтичних працівників системи МОЗ України;
1.2. Автоматизація обліку кадрів у ВМНЗ I-IV рівнів
акредитації, медичних факультетах університетів МОН України (за
згодою), закладах післядипломної освіти, науково-дослідних
установах МОЗ України та Академії медичних наук України (за
згодою);
1.3. Створення Реєстру медичних, фармацевтичних і
науково-педагогічних працівників системи МОЗ України.
2. Формування Реєстру здійснити на базі комп'ютерної програми
"Кадри" (надалі - Програма), що запроваджена в закладах охорони
здоров'я Черкаської області.
3. Начальнику Управління медичних кадрів та державної служби
Мельнику Ю.В.:
3.1. Розробити проект Положення про Реєстр медичних,
фармацевтичних і науково-педагогічних працівників системи МОЗ
України;

До 01.05.2004 р.
3.2. Дати пропозиції щодо обсягу інформації на фахівців за
напрямом "Медицина", "Фармація", яка буде включена до реєстру;

До 01.04.2004 р.
3.3. Затвердити графік установки програми в регіонах;

До 15.03.2004 р.
3.4. Провести семінар з питань створення Реєстру медичних,
фармацевтичних і науково-педагогічних працівників системи МОЗ
України із заступником Міністра охорони здоров'я АР Крим,
начальником Головного управління охорони здоров'я та медичного
забезпечення Київської міської державної адміністрації,
начальниками управлінь охорони здоров'я обласних та
Севастопольської міської державних адміністрацій, керівниками
кадрових служб, заступниками головних державних санітарних лікарів
АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя та особами,
відповідальними за роботу з кадрами.

Березень 2004 р.
3.5. Забезпечити щомісячний контроль за формуванням
територіальних Реєстрів медичних та фармацевтичних працівників
системи МОЗ України;

Щомісячно.
3.6. Стан впровадження Реєстру розглянути на апаратній нараді
у Міністра;

Травень 2004 р.
3.7. Надати пропозиції щодо структури на рівні МОЗ України,
яка забезпечить формування Реєстру та його ведення.

До 10.11.2004 р.

4. Начальнику Управління освіти та науки Волосовцю О.П. дати
пропозиції щодо обсягу інформації на спеціалістів за напрямом
"Медицина", "Фармація", яка буде включена до Реєстру.

До 01.04.2004 р.
5. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальнику Головного
управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської
міської державної адміністрації, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних та Севастопольської міської державних
адміністрацій, головним державним санітарним лікарям АР Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, керівникам обласних (міських)
виробничих об'єднань (підприємств) "Фармація":
5.1. Визначити посадову особу, відповідальну за формування
територіального реєстру та базовий заклад, що забезпечить:
установку Програми, навчання персоналу по роботі з нею в закладах
охорони здоров'я регіону, створення територіального реєстру,
поповнення бази даних Реєстру;
5.2. Установку Програми в закладах охорони здоров'я здійснити
за рахунок закладів на договірній основі.
5.3. Передбачити оснащення базового закладу засобами
інформатизації згідно з вимогами;
5.4. Вирішити питання з органами місцевого самоврядування та
місцевими державними адміністраціями щодо сприяння у забезпеченні,
у разі потреби, закладів охорони здоров'я засобами інформатизації;
5.5. Звітувати Управлінню медичних кадрів та державної служби
МОЗ України про впровадження Програми в закладах охорони здоров'я
регіону за формою, що додається;

Щомісячно.
5.6. Забезпечити формування територіальних Реєстрів та подати
їх до МОЗ України для формування Реєстру;

щодо лікарів (провізорів) - до 01.02.2005 р.

щодо молодших спеціалістів

(з медичною освітою) - до 01.07.2005 р.
5.7. Після формування Реєстру, зміни до нього подавати в МОЗ
України щоквартально;
5.8. Відшкодувати витрати на відрядження представників
Черкаської області на час установки Програми та навчання
персоналу.
6. Начальнику управління охорони здоров'я Черкаської обласної
державної адміністрації Ситнику А.П.:
6.1. Забезпечити установку Програми та навчання персоналу по
роботі з нею у визначених базових закладах охорони здоров'я
регіонів відповідно до графіка, затвердженого МОЗ України;
6.2. Вивчити можливість взаємодії Програми з банком даних
обліку випускників ВМНЗО III-IV рівнів акредитації;

До 01.07.2004 р.
6.3. Доопрацювати Програму, передбачивши можливість її
використання у ВМНЗО I-IV рівнів акредитації, медичних факультетах
університетів, медичних закладів післядипломної освіти,
науково-дослідних установах МОЗ України та Академії медичних наук
України;

До 01.09.2004 р.
6.4. Вирішити питання щодо введення до штатного розпису
обласного центру медичної статистики посади програміста і двох
посад операторів;
6.5. У разі необхідності внесення змін до Програми або
структури реєстру забезпечити підготовку відповідної версії
Програми.
7. Вважати такими, що втратили чинність накази МОЗ України
від 24.07.2001 р. N 76-о, від 24.01.2002 р. N 10-о.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Передерія В.Г.
Міністр А.В.Підаєв

Додаток

до наказу МОЗ України

10.03.2004 N 129

ІНФОРМАЦІЯ

про створення територіального реєстру "Медичні кадри"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Область | Перелік | Кіль- |Кількість| Дата | Дата | Введено |% від | Введено | % від | | лікувальних | кість |фізичних |установки| вводу | карток |кіль- | карток | кіль- | |закладів регіону |фізичних| осіб |програми |штатного| лікарів |кості | молодших | кості | | | осіб |молодших | |розкладу|станом на|фізич-| медичних | фізич-| | |лікарів |медичних | | |01.03.04 | них | спеціа- | них | | | | спеціа- | | | | осіб | лістів | осіб | | | | лістів | | | | |станом на | | | | | | | | | | 01.03.04 | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Обласна | 152 | 453 |21.01.04 |11.02.04| 56 |36,8% | | | |лікарня | | | | | | | | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Кіровоградська | 251 | 724 |25.01.04 |20.02.04| 21 | 8,4% | | | |міська | | | | | | | | | |лікарня N 1 | | | | | | | | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Кіровоградська | 95 | 251 | | | | | | | |міська | | | | | | | | | |лікарня N 2 | | | | | | | | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Александрійський | 121 | 365 | | | | | | | |р-н. | | | | | | | | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Знам'янський р-н. | 156 | 428 | | | | | | | --------------+------------------+--------+---------+---------+--------+---------+------+----------+-------| Кіровоградська|Гайворонський р-н.| 102 | 324 | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління І.І.Іванов
Примітки: Інформація надається в програмі Microsoft Excel стовбець "Область" заповняється по всім строкам попередньо необхідно перерахувати всі лікувальні заклади
регіону, які будуть внесені в територіальний реєстр "Дата
вводу..." та інші стовбці заповнюються по мірі надходження
інформації.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: