open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Л И С Т
01.02.2005 N 10-18-1011
Фонду майна Автономної

Республіки Крим

Регіональним відділенням

ФДМУ

Щодо зміни правовідносин, що виникають з приводу державної

реєстрації припинення підприємств
У зв'язку з набранням чинності Цивільним ( 435-15 ) та
Господарським ( 436-15 ) кодексами України і Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) змінилися правовідносини, що виникають з приводу
державної реєстрації припинення підприємств, які приватизуються
шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом або викупу їх цілісних
майнових комплексів.
Стаття 33 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) встановлює, що
юридична особа припиняється в результаті передання всього свого
майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам -
правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу,
перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за
рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або
уповноваженим ними органом.
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) державні органи
приватизації у межах своєї компетенції змінюють у процесі
приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у
державній власності, та здійснюють повноваження власника
державного майна у процесі приватизації.
З огляду на наведене вище, рішення про припинення державного
підприємства, що приватизується шляхом продажу його цілісного
майнового комплексу, має приймати відповідний державний орган
приватизації після одержання функцій з управління майном цього
підприємства згідно зі статтею 12 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ).
У результаті продажу цілісний майновий комплекс підприємства,
що приватизується, не руйнується, а лише змінює свого власника,
приєднуючись при цьому до його майна та майнових прав і
зобов'язань.
Особи, які придбали державні підприємства як цілісні майнові
комплекси, є правонаступниками їх майнових прав і обов'язків
відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та
законодавства України (стаття 28 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) та стаття 22 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ).
Враховуючи зазначене, Фонд державного майна України розглядає
продаж цілісних майнових комплексів державних підприємств, як
складову реорганізації державних підприємств шляхом приєднання їх
майна та майнових зобов'язань до нових власників.
У зв'язку з цим державна реєстрація припинення державних
підприємств, що приватизуються шляхом продажу їх цілісного
майнового комплексу, відбувається в порядку, визначеному
статтею 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ).
Відповідно до цього державні органи приватизації після
укладання та державної реєстрації договорів купівлі-продажу
цілісних майнових комплексів державних підприємств мають приймати
рішення про припинення таких підприємств та у встановлені законом
терміни мають затверджувати передавальні акти, що складені
комісіями з припинення.
У свою чергу нові власники приватизованого майна державних
підприємств відповідно до взятих ними на себе зобов'язань за
укладеними договорами купівлі-продажу та чинного законодавства з
питань державної реєстрації мають вживати необхідних заходів щодо
створення за погодженням з реєструючими органами комісій з їх
припинення, архівації документів, узгодження з органами державної
податкової служби планів реорганізації цілісних майнових
комплексів, складання та затвердження передавальних актів, зняття
підприємства з обліку в органах Пенсійного фонду та відповідних
органах соціального страхування, а також виконувати інші
передбачені законодавством дії щодо подання до реєструючого органу
документів, необхідних для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті реорганізації (приєднання)
та забезпечити внесення змін до своїх установчих документів або
створення на базі майна цього підприємства нового суб'єкта
господарювання.
З огляду на викладене вище пропонуємо при укладенні договорів
купівлі-продажу цілісних майнових комплексів державних
підприємств, що приватизуються, включати до умов цих договорів
відповідні зобов'язання покупців, зокрема, щодо проведення
державної реєстрації припинення державних підприємств,
приватизованих шляхом продажу їх цілісного майнового комплексу.
При цьому слід враховувати, що частиною другою статті 6
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) визначається, що сторони
мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами
цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими
актами.
До договору купівлі-продажу, згідно зі статтею 27 Закону
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
включаються, зокрема, передбачені бізнес-планом чи планом
приватизації зобов'язання або зобов'язання сторін, які були
визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу. Включення до
договору інших зобов'язань покупця допускається за згодою сторін.
Заступник Голови Фонду В.Васильєв

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: