open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

23.12.2011  № 10104/7/15-1217

ДПСУ розглянула лист ДПА у Полтавській області від 28.09.2011 р. № 6985/8/15-129 щодо застосування пільг з податку на прибуток підприємств і повідомляє.

Пунктом 154.8 статті 154 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що звільняється від оподаткування прибуток, зокрема, підприємств ПЕК у межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей.

Порядок формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних та газотранспортних підприємств затверджено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики від 17.03.2011 р. № 358 (далі - Порядок).

Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, розподілу природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами (пункт 1.1 Порядку).

Пунктом 1.3 Порядку встановлено, що:

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку підприємства, покращення показників якості надання послуг споживачам з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, що підтверджують доцільність здійснення інвестиційної діяльності, джерела її фінансування та графік виконання;

модернізація - удосконалення конструкції, яке забезпечує підвищення продуктивності об'єкта, що модернізується, сприяє розширенню його технологічних можливостей до рівня сучасних технічних і технологічних вимог, досягненню економії ресурсів, поліпшенню умов праці, поліпшенню якісних характеристик об'єкта (потужність, продуктивність, інше);

реконструкція - перебудова (добудова) існуючих об'єктів виробничого призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня, зміною основних техніко-економічних показників (потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Пунктом 2.1 Порядку встановлено, що з метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатках до Порядку.

Фінансування інвестиційних програм здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань у повному обсязі, певної частки прибутку та інших джерел фінансування (пункт 2.2 Порядку).

Відповідно до пункту 2.4 Порядку разом з інвестиційною програмою надаються, зокрема: перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на планований період, з розбивкою на етапи закупівель, а також для газорозподільних підприємств - План відновлення, реконструкції та розвитку державного майна на відповідний рік, погоджений з суб'єктом, який відповідно до вимог договору про передачу права користування державним майном, що не підлягає приватизації, передав у користування газорозподільним підприємствам таке майно.

Фінансування робіт з проведення нового будівництва, реконструкції, модернізації та інших заходів щодо об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, погоджених (затверджених) відповідно до вимог чинного законодавства (пункту 2.7 Порядку).

Інвестиційна програма газорозподільного підприємства повинна узгоджуватися з Планом відновлення, реконструкції та розвитку державного майна на відповідний рік, погодженого з суб'єктом, який відповідно до вимог договору про передачу права користування державним майном, що не підлягає приватизації, передав у користування газорозподільним підприємствам таке майно (абзац другий пункту 3.2 Порядку).

Відповідно до інформації ДПА у Полтавській області від 28.09.2011 р. № 6985/8/15-129 ПАТ здійснює діяльність із розподілення та постачання газу на підставі ліцензій АГ № 507441, № 507442. Підприємству затверджено інвестиційну програму, яка фінансується за рахунок амортизаційних відрахувань, частини прибутку та інших джерел, і розділена на розділи: "Розподільчі газопроводи", "Споруди на розподільчих газопроводах" та інші.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат. Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії (п. 30.2, 30.3 ст. 30 ПКУ).

Отже, в умовах дії ПКУ прибуток підприємств ПЕК (суб'єктів господарської діяльності, які отримали ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом, розподілу природного газу та/або транспортування природного газу магістральними трубопроводами) звільняється від оподаткування податком на прибуток лише у межах здійснених фактичних витрат, які не перевищують загальну річну суму, передбачених схваленими інвестиційними програмами на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей.

При цьому виконаними вважаються роботи, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, при дотриманні вимог, які встановлено пунктом 4.8 Порядку, а саме: виконання в повному обсязі запланованих обсягів робіт у кількісному виразі; проведення фінансування в повному обсязі запланованих обсягів робіт у вартісному виразі відповідно до договорів або які здійснено ліцензіатами самостійно зі складанням відповідних актів; складанні актів про введення в експлуатацію тощо.

Згідно з частиною "г" пп. 138.8.5 п. 138.8 ст. 138 ПКУ витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення включаються до загальновиробничих витрат.

До складу інших витрат відповідно до частини "в" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 ПКУ відносяться витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона).

Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені (п. 146.12 ст. 146 ПКУ).

Сума прибутку, звільненого від оподаткування, відображається у таблиці 1 Додатка ПЗ до рядка 09 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПАУ від 28.09.2011 р. № 1213 та зареєстрованої у Мін'юсті України 20.11.2011 р. за № 1215/19953.

Заступник Голови

С. Лекарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: