open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови президії ВАК

України

18.01.2007 N 1-05/1

ПЕРЕЛІК N 19

наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищої

атестаційної комісії

N 1-05/2 ( v05_2330-07 ) від 15.02.2007 }

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень
НАН України) (фізика).
2. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
(НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України)
(механіка).
ХІМІЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Методи та об'єкти хімічного аналізу (Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка) (аналітична хімія).
2. Наноструктурное материаловедение (Інститут проблем
матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Проблеми нафтогазової промисловості (ДП "НДІ нафтогазової
промисловості" НАК "Нафтогаз України").
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Збірник наукових праць Військового інституту Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
Журнали
1. Вісник Одеського державного екологічного університету.
2. Людина і довкілля. Проблеми неоекології (Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).
3. Геополітика і екогеодинаміка регіонів (Кримський Науковий
центр НАН України і МОН України, Таврійський національний
університет ім. В.І.Вернадського МОН України).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Збірник наукових праць Військового інституту Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
2. Збірник наукових праць Севастопольського національного
університету ядерної енергії та промисловості.
3. Проблеми нафтогазової промисловості (ДП "НДІ нафтогазової
промисловості" НАК "Нафтогаз України").
4. Сборник научных трудов Донбасского государственного
технического университета.
5. Труды Института проблем материаловедения
им.И.Н. Францевича НАН Украины. Серия: моделирование в
материаловедении. Математические модели и вычислительный
експеримент в материаловедении.
6. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета. Серия: технические науки.
7. Вісник Національного технічного університету України
"КПІ". Серія: Радіотехніка. Радіо-апаратобудування.
8. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України.
Журнали
1. Світ геотехніки (Всеукраїнська громадська організація
"Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і
фундаментобудування", Державний НДІ будівельних конструкцій,
Київський національний університет будівництва і архітектури).
2. Ядерна фізика та енергетика (Інститут ядерних досліджень
НАН України) (фізика).
3. Наноструктурное материаловедение (Інститут проблем
матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України).
4. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
(НАН України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних
проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України).
МЕДИЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Актуальні проблеми транспортної медицини (ДП Український
НДІ медицини транспорту МОЗ України, Фізико-хімічний інститут
ім. О.В. Богатського НАН України).
2. Медична психологія (Харківська медична академія
післядипломної освіти, Харківське медичне товариство).
3. Медицина транспорту України (Міністерство транспорту та
зв'язків України, Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького, Укрзалізниця, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ").
4. Ринологія (Українське медичне товариство
лікарів-оториноларингологів).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі
сторінки: Науковий щорічник (Національний гірничий університет).
2. Наукові записки. Серія: Історичні науки (Кіровоградський
державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка МОН
України).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ.
Журнали
Право і суспільство (Київський національний університет
внутрішніх справ МВС України, Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ МВС України, "Фонд юридичної науки
Академіка права В.В.Сташиса", ТОВ "Фонд Юрнауки АПС").
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону (ДВНЗ
"Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника МОН
України").
2. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
3. Вчені записки Інституту економіки та права "Крок". Серія:
економіка.
4. Збірник наукових праць. Економічні науки (ПВНЗ
"Буковинський університет").
5. Науковий вісник Полтавського університету споживчої
кооперації України. Серія: економічні науки.
6. Проблеми раціонального використання соціально-економічного
та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та
інвестиції (Національний університет водного господарства та
природокористування, Спілка економістів України, Інститут
Європейської Інтеграції).
7. Ученые записки Крымского инженерно-педагогического
университета. Серия: зкономические науки.
8. Наука молода (Тернопільський національний економічний
університет МОН України).
9. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України.
Журнали
1. Вісник Тернопільського національного економічного
університету МОН України.
2. Світ фінансів (Тернопільський національний економічний
університет МОН України).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Леся Українка і сучасність (Волинський державний
університет ім. Лесі Українки МОН України) (літературознавство).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
1. Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному
етапі. Міжпредметні зв'язки. (Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна МОН України).
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Журнали
1. Медична психологія (Харківська медична академія
післядипломної освіти, Харківське медичне товариство).

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Збірники наукових праць
Вісник Черкаського університету. Серія: біологічні науки.
Журнали
Клінічна фармація (МОЗ України, Фармакологічний комітет
МОЗ України, Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
Збірники наукових праць
Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України.
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Вищої
атестаційної комісії N 1-05/2 ( v05_2330-07 ) від 15.02.2007 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: