open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 512 від 20.08.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 вересня 1993 р.
vd930820 vn512 за N 128

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 577 ( z0528-02 ) від 12.06.2002 )

Про організацію роботи позаштатних

співробітників Державтоінспекції

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС

N 533 ( z0628-01 ) від 06.07.2001 )

З метою подальшого вдосконалення роботи по профілактиці
аварійності і правопорушень на транспорті та залучення до неї
громадськості Н А К А З У Ю :

1. Затвердити та ввести в дію з 20 вересня 1993 року
Інструкцію про організацію роботи позаштатних співробітників
Державтоінспекції (додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м.
Києві та Київській області, УМВС України в областях та м.
Севастополі: ( Пункт 2 в редакції Наказу МВС N 533 ( z0628-01 )
від 06.07.2001 )

2.1. Організувати ретельне вивчення Інструкції особовим
складом Державтоінспекції, інших служб міліції, які працюють з
позаштатними співробітниками ДАІ.

2.2. Створити спеціальні формування з числа позаштатних
співробітників ДАІ при апаратах Державтоінспекції, відділах
дорожньої міліції і стройових підрозділах ДПС та організувати їх
роботу по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

2.3. Зобов'язати працівників органів внутрішніх справ
надавати, у межах компетенції, допомогу позаштатним співробітникам
ДАІ у виконанні завдань та проїзді автомототранспортом на
вулично-шляховій мережі України.

2.4. Заборонити видачу та використання усіх видів спеціальних
талонів, перепусток, посвідчень на право безперешкодного проїзду,
які були видані в порушення встановленого порядку.

У місячний термін вилучити вказані документи у їх власників
і у встановленому порядку знищити.

3. Позаштатні працівники ДАІ за порушення Правил дорожнього
руху несуть відповідальність згідно з вимогами чинного
законодавства.

4. ГУТ і МТЗ МВС України на замовлення ГУ ДАІ МВС України
організувати централізоване виготовлення посвідчень позаштатних
співробітників Державтоінспекції.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головне
управління ДАІ МВС України.


Міністр
генерал внутрішньої служби України А.В.Василишин.

Затверджена

наказом МВС України

від 20 серпня 1993 р. N 512

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію роботи позаштатних

співробітників Державтоінспекції

I. Загальні положення

1. Згідно з ст.ст. 6, 7 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) Державтоінспекція (надалі ДАІ), як структурний
підрозділ міліції, має право залучати громадян за їх згодою до
співробітництва для виконання покладених на неї завдань.
Примусове залучення громадян до співробітництва забороняється.

1.2. Позаштатними співробітниками ДАІ можуть бути громадяни
України, не молодші 18 років, які позитивно характеризуються на
виробництві, за місцем навчання та проживання, беруть активну
участь у громадському житті, здатні за своїми діловими та
моральними якостями, станом здоров"я виконувати поставлені перед
ними завдання.

1.3. Позаштатні співробітники на громадських засадах у
вільний від роботи чи навчання час сприяють ДАІ у проведенні
роботи з профілактики аварійності та правопорушень на транспорті
та інших заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху.

1.4. Діяльність ДАІ по керівництву позаштатними
співробітниками здійснюється на основі чинного законодавства
України, нормативних актів МВС України та Інструкції про
організацію роботи позаштатних співробітників Державтоінспекції
(надалі Інструкція).

1.5. Організація роботи з позаштатними співробітниками ДАІ і
контроль за цією роботою покладається на керівників апаратів
Державтоінспекції, підрозділів дорожньої міліції і
дорожньо-патрульної служби.

1.6. Соціальний захист позаштатного співробітника ДАІ
здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.7. Позаштатний співробітник ДАІ має право входу у
приміщення Міністерства внутрішніх справ України, Головних
управлінь внутрішніх справ, Управлінь внутрішніх справ областей та
міст, міськрайвідділів внутрішніх справ (надалі МВС України, ГУВС,
УВС, МРВВС) згідно з встановленим порядком.

1.8. Працівники міліції у межах своєї компетенції зобов'язані
надавати позаштатному співробітнику ДАІ допомогу у виконанні
доручень та проїзді автомототранспортом на вулично-шляховій мережі
України.

2. Порядок добору і оформлення позаштатних співробітників ДАІ

2.1. Позаштатні співробітники ДАІ добираються з числа
інженерно-технічних працівників, водіїв автотранспортних
підприємств, членів Спілки автомобілістів України, працівників
засобів масової інформації, вчителів, лікарів, службовців,
студентів юридичних, автомобільно-дорожніх та інших учбових
закладів, а також з числа пенсіонерів - колишніх працівників
правоохоронних органів, Служби безпеки України, Збройних Сил
України.

2.2. Кандидати у позаштатні співробітники ДАІ подають на ім'я
керівників підрозділів Державтоінспекції особисту заяву з
проханням про зарахування позаштатним співробітником; рекомендацію
трудового колективу, первинної організації Спілки автомобілістів
України; анкету, автобіографію; дві фотографії розміром 3 х 4;
медичну довідку про стан здоров'я.

2.3. Після вивчення ділових та моральних якостей кандидата у
позаштатні співробітники безпосередньо у колективі, який його
рекомендує, та після особистої співбесіди з кандидатом, керівники
ДАІ МВС, ГУВС, УВС видають розпорядження, начальники МРВВС -
накази про зарахування його позаштатним співробітником ДАІ.

2.4. Представлення позаштатного співробітника ДАІ особовому
складу підрозділу ДАІ та закріплення його за відповідним
працівником ДАІ проводиться на зборах чи службовій нараді.

2.5. Позаштатному співробітнику ДАІ МВС України видається під
особистий розпис посвідчення встановленого зразка (додаток N 1 ).

Посвідчення підписує керівник підрозділу ДАІ.

2.6. На кожного позаштатного співробітника ДАІ заводиться
особова справа, де зберігаються документи, перераховані у пункті
2.2. цієї Інструкції, а також витяг з наказу про зарахування його
позаштатним співробітником, відомості про заохочення та інші
матеріали, які характеризують позаштатного співробітника та
результати його діяльності.

2.7. Особова справа зберігається у працівника ДАІ, за яким
закріплений позаштатний співробітник.

2.8. Особова справа позаштатного співробітника ДАІ, а також
повернене ним посвідчення знищуються органом, що видав
посвідчення, за відповідним актом з посиланням на причину
(відрахування з членів позаштатного співробітника, виїзд за межі
території органу та ін.).

3. Керівництво роботою та навчання позаштатних

співробітників ДАІ

3.1. Керівництво роботою позаштатних співробітників ДАІ
здійснюють працівники ДАІ, за якими ті закріплені. Вони складають,
як правило, щоквартальні плани роботи позаштатних співробітників,
навчають їх формам і методам діяльності по забезпеченню безпеки
дорожнього руху, проводять з ними відповідну виховну роботу.

3.2. Працівник ДАІ постійно контролює позаштатного
співробітника, його вчинки та дії під час виконання обов'язків і
доручень, перевіряє якість та повноту документів, які складає
позаштатний співробітник, об'єктивність та достовірність його
інформації, вживає усіх заходів по ліквідації недоліків у роботі.

3.3. Навчання позаштатних співробітників ДАІ формам і методам
роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху, профілактиці
правопорушень на автотранспорті, охороні громадського порядку
здійснюється в процесі їх інструктування, під час контролю за
роботою та підведення підсумків, а також на спеціальних заняттях,
які проводяться найбільш кваліфікованими працівниками ДАІ згідно з
програмами, затвердженими керівниками підрозділів ДАІ та дорожньої
міліції.

3.4. Не рідше, ніж раз у півроку з позаштатними
співробітниками ДАІ проводяться спеціальні (групові) заняття, де
вивчаються основи кримінального, адміністративного права, діючого
законодавства у сфері дорожнього руху, а з позаштатними
співробітниками, які спеціалізуються у профілактиці дитячого
дорожньо-транспортного травматизму, крім того, вивчаються основи
педагогіки і психології.

Для проведення занять можуть запрошуватись представники
місцевої влади, органів прокуратури, судів, юстиції, викладачі
вищих учбових закладів, висококваліфіковані спеціалісти різних
галузей науки і народного господарства.

3.5. Керівники підрозділів ДАІ, весь особовий склад, за яким
закріплені позаштатні співробітники, виховують їх в дусі
неухильного дотримання законодавства, захисту прав і свобод,
законних інтересів громадян.

4. Обов'язки і права позаштатних співробітників ДАІ

4.1. Позаштатний співробітник ДАІ зобов'язаний:

4.1.1. Брати активну участь у роботі з профілактики
аварійності та правопорушень на транспорті і серед пішоходів,
охороні громадського порядку.

4.1.2. Виконувати доручення у встановлені терміни і в
порядку, який визначає працівник ДАІ.

4.1.3. Захищати честь і гідність громадян, їх права і
свободи, законні інтереси.

4.1.4. Надавати допомогу працівникам органів внутрішніх справ
у припиненні злочинів чи інших правопорушень на транспорті.

4.1.5. Негайно інформувати правоохоронні органи про відомі
йому факти підготовки викрадення чи угонів транспортних засобів,
інших злочинів, а також дорожньо-транспортні пригоди.

4.1.6. Організовувати охорону місця дорожньо-транспортної
пригоди з метою збереження слідів аварії та інших речових доказів
до прибуття працівників міліції.

4.1.7. Вживати заходів по наданню невідкладної допомоги
особам, які потерпіли в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

4.1.8. При зверненні до громадян чи посадових осіб називати
своє прізвище, мету звернення та пред'являти на їх вимогу
посвідчення.

4.1.9. У взаємовідносинах з громадянами проявляти високу
культуру і такт.

4.2. Позаштатний працівник ДАІ має право:

4.2.1. Вимагати від громадян та службових осіб неухильного
дотримання діючого законодавства у сфері дорожнього руху,
встановленого громадського порядку і негайного припинення
правопорушень.

4.2.2. Вимагати від порушників Правил дорожнього руху чи
громадського порядку пред'являти посвідчення водія на право
керування транспортним засобом з метою встановлення особи,
технічний паспорт та документи на перевезення вантажу.

4.2.3. Виявляти і відстороняти від керування транспортними
засобами водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або
без відповідних документів і доставляти їх у відповідні підрозділи
органів внутрішніх справ.

4.2.4. Брати участь в проведенні державних технічних оглядів
автомототранспортних засобів, обстеженні автомобільних шляхів з
метою перевірки їх стану.

4.2.5. Брати участь в обстеженні автотранспортних
підприємств, колективних гаражів індивідуального користування з
метою перевірки стану профілактичної роботи по попередженню
дорожньо-транспортних пригод.

4.2.6. Пропагувати правила дорожнього руху через засоби
масової інформації, проводити індивідуально-виховну роботу з
водіями в автотранспортних підприємствах, кооперативних гаражах, у
школах та дошкільних дитячих закладах, серед пішоходів.

4.2.7. Вносити пропозиції та брати безпосередню участь у
роботі комісії по розгляду порушень правил дорожнього руху.

4.2.8. Брати участь у заходах по розшуку водіїв, які зникли з
місця скоєння аварії, викраденого чи угнаного транспорту та осіб,
котрі скоїли ці злочини, встановленню свідків
дорожньо-транспортних пригод.

5. Облік і оцінка роботи позаштатних співробітників ДАІ

5.1. Облік роботи кожного позаштатного співробітника ДАІ
ведеться у спеціальній картці за відповідною формою (додаток N 2).

Ведення обліку роботи покладається на службову особу ДАІ, за
якою закріплений позаштатний співробітник.

5.2. В картці обліку роботи знаходять відображення усі
заходи, до проведення яких залучався позаштатний співробітник ДАІ,
доручення та затрачений час на їх виконання, досягнуті результати.
Картка обліку додається до особистої справи позаштатного
співробітника ДАІ.

5.3. Оцінка роботи позаштатного співробітника ДАІ дається у
довідці, яку складає на нього закріплений працівник ДАІ за
підсумками року (січень наступного року). У довідці відмічаються
особисті і ділові якості позаштатного співробітника ДАІ,
результати його діяльності по профілактиці аварійності та
правопорушень на автотранспорті, ініціатива та наполегливість при
виконанні доручень, а також відзначаються недоліки та заходи по їх
усуненню. У довідці формулюються висновки про доцільність
подальшого співробітництва. Довідка розглядається керівником
підрозділу ДАІ. Основні її положення та висновки доводяться до
відома позаштатного співробітника ДАІ.

5.4. Позаштатні співробітники ДАІ, які активно сприяють
роботі по запобіганню аварійності та правопорушень на транспорті,
охороні громадського порядку, можуть заохочуватися начальниками
управлінь (відділів) ДАІ ГУВС, УВС та органів внутрішніх справ
згідно з їх правами шляхом:

- оголошення подяки;

- нагородження цінним подарунком;

- виплати грошової винагороди.

Позаштатні співробітники ДАІ, які особливо відзначилися у
роботі з профілактики аварійності та правопорушень на транспорті,
охороні громадського порядку, представляються до урядових нагород.

5.5. Позаштатні співробітники ДАІ, які не проявляють
активності у виконанні покладених на них обов'язків, а також ті,
які звернулися з письмовою заявою про звільнення від обов'язків
через хворобу чи з інших причин, що заважають працювати,
відраховуються з числа позаштатних співробітників відповідним
розпорядженням по ДАІ МВС, ГУВС, УВС, наказом по МРВВС, у них
вилучається посвідчення позаштатного співробітника ДАІ.

У випадку втрати посвідчення позаштатним співробітником ДАІ
воно вважається недійсним, за фактом втрати проводиться службове
розслідування. За результатами якого приймається відповідне
рішення.

ДОДАТОК N 1

до Інструкції про організацію

роботи позаштатних співробітників

ДАІ.

З Р А З О К П О С В І Д Ч Е Н Н Я

П О З А Ш Т А Т Н О Г О С П І В Р О Б І Т Н И К А Д А І

М В С У К Р А Ї Н И

————————————————————————————————————————————————————————
| | |
| | |
| | |
| | М В С У К Р А Ї Н И |
| | |
| | ГЕРБ УКРАЇНИ |
| | |
| | |
| | |
| | П О С В І Д Ч Е Н Н Я |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————
| |
| |
| |
| —————————————— Герб |
| | | України |
| | | |
| | | |
| | | МВС України |
| | | м.п. |
| —————————————— |
| Дійсне до "..." ___________ 199...р.|
| Термін дії подовжено до |
| "..." ___________ 199...р.|
| |
——————————————————————————————————————————————————————

Продовження посвідчення
——————————————————————————————————————————————————————
| Посвідчення N 000001 |
| _______________________________________________ |
| _______________________________________________ |
| _______________________________________________ |
| Працівники міліції у межах своєї компетенції |
| зобов'язані надавати власнику цього посвідчення |
| допомогу у виконанні доручень та проїзді автомо |
| тотранспортом на вулично-шляховій мережі України. |
| (п.1.8. Інструкції) |
| |
| |
| Начальник ГУДАІ |
| МВС України (ДАІ УВС, МРВВС) |
| |
——————————————————————————————————————————————————————

Примітка 1. Обкладинка посвідчення виготовляється з лідерину
червоного кольору, захисна сітка світло червона, у розгорнутому
вигляді посвідчення має розмір 6 см х 9 см.

2. Бланки посвідчень виготовляються ГУТЗ МВС України на
замовлення ГУ ДАІ МВС України.

3. У посвідчені рукописним текстом вказується прізвище, ім'я
та по-батькові позаштатного співробітника ДАІ та назва
відповідального органу внутрішніх справ, який видав посвідчення.
Наприклад: "Іваненко Іван Іванович - позаштатний співробітник ДАІ
Полонського РВВС Хмельницької області".

4. Рукописний текст заповнюється спеціальним чорнилом чорного
кольору.

5. Облік посвідчень і контроль за їх видачею здійснюють
начальник ГУ ДАІ МВС України та начальник ДАІ ГУВС, УВС областей.

Додаток N 2

до Інструкції про організацію

роботи позаштатних співробітників

ДАІ.

Картка обліку роботи

позаштатного співробітника ДАІ

——————————————————————————————————————————————————————

(прізвище, ім'я та по-батькові)

—————————————————————————————————————————————————————————————————
N |Дата і |Заходи, до проведе-|Резуль-|Вказів-|Коли і |Заохо-
з/п|кількість|ння яких залучався |тати |ки ке- |ким пе-|чення
|годин, |позаштатний співро-|вико- |рівника|переві-|та
|затраче- |бітник ДАІ чи вико-|нання | |рялась |попере-
|них на |нані ним доручення | | |робота |дження
|виконання| | | |позаш- |
|завдання | | | |татного|
| | | | |співро-|
| | | | |бітника|
| | | | |ДАІ. |
| | | | |Заува- |
| | | | |ження |
| | | | |та про-|
| | | | |позиції|
| | | | | |
———+—————————+———————————————————+———————+———————+———————+———————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
———+—————————+———————————————————+———————+———————+———————+———————
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу