open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
09.02.2005 N 1-05/1

Про результати перевірок

спеціалізованих вчених рад

(Витяг)
Відповідно до вимог Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 644 ( 644-97-п ), зі
змінами та доповненнями, та плану перевірок діяльності
спеціалізованих учених рад у наукових установах і організаціях у
листопаді та грудні 2004 року було перевірено документи
спеціалізованих учених рад м. Києва та м. Львова: Д 35.051.02,
Д 35.051.09, Д 35.051.17 Львівського національного університету
ім. Івана Франка МОН України; Д 35.052.08, Д 35.052.11,
Д 35.052.13 Національного університету "Львівська політехніка" МОН
України; Д 35.101.01 Української академії друкарства МОН України;
Д 35.813.01 Державного науково-дослідного інституту інформаційної
інфраструктури Держкомзв'язку та інформатизації України;
Д 35.072.02, Д 35.072.03 Українського державного лісотехнічного
університету МОН України; К 35.246.01 Інституту біології клітини
НАН України, Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця
НАН України; Д 26.236.03 Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України. Порядок розгляду й оформлення атестаційних справ здобувачів
наукових ступенів доктора та кандидата наук у спеціалізованих
учених радах загалом відповідає вимогам Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) і
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ). Під час перевірки розглянуто атестаційні справи здобувачів
наукових ступенів доктора та кандидата наук за 2003-2004 рр. і
встановлено, відповідно до звітів про роботу спеціалізованих
учених рад, що атестаційні справи наявні й укомплектовані. Згідно з п. 10 Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) спеціалізовані учені ради
мають комп'ютеризовані приміщення для роботи, підготовки й
оформлення документів та на сучасному рівні обладнані відео- та
комп'ютерною технікою окремі конференц-зали для засідань. Водночас перевіркою виявлено порушення Порядку присудження
наукових ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) і
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) в деяких
спеціалізованих учених радах: Львівського національного університету ім. Івана Франка: Д 35.051.17 (політичні науки): порушено вимоги Положення про
спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) (п. 5.3) щодо роботи
лічильної комісії; не дотримуються вимоги наказу ВАК України від
20.03.2000 р. N 120 ( v0120330-00 ) "Про переліки та форми
документів, які використовуються при атестації наукових та
науково-педагогічних працівників" у частині переліку документів
атестаційної справи, які зберігаються у спеціалізованій ученій
раді, та порядку оформлення документів; не було протоколів
засідань спеціалізованих учених рад, що унеможливило перевірку
порядку розгляду та проведення експертизи дисертаційних робіт. Державного науково-дослідного інституту інформаційної
інфраструктури Держкомзв'язку та інформатизації України: Д 35.813.01: протоколи лічильної комісії для проведення
таємного голосування з присудження здобувачеві наукового ступеня
не вкладаються до конвертів з бюлетенями для таємного голосування. Українського державного лісотехнічного університету МОН
України: Д 35.072.02, Д 35.072.03: відгук провідної установи підписано
членом спеціалізованої вченої ради, що є порушенням п. 3.7
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ); відгуки
офіційних опонентів подано до спеціалізованої вченої ради пізніше
десятиденного терміну до захисту дисертацій, що є недодержанням
п. 3.6 Положення про спеціалізовані вчені ради; немає протоколів
засідання спеціалізованої вченої ради про призначення комісії для
попереднього розгляду дисертацій. Інституту біології клітини НАН України: К 35.246.01: протоколи лічильної комісії для проведення
таємного голосування щодо присудження здобувачеві наукового
ступеня не вкладаються до конвертів з бюлетенями для таємного
голосування; порушено вимоги наказу ВАК України від 20.03.2000 р.
N 120 ( v0120330-00 ) "Про переліки та форми документів, які
використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних
працівників" у частині переліку документів атестаційної справи,
які зберігаються у спеціалізованій вченій раді, та порядку
оформлення документів. Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України: Д 26.236.03: не дотримано п. 25 Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вчених звань ( 644-97-п ) та п. 4.5
Положення про спеціалізовані вчені ради ( z0918-00 ) щодо
процедури проведення захисту дисертації, якою передбачено
неодмінно відповіді здобувача на зауваження, наукову дискусію та
належне обговорення дисертації згідно з чинними нормативними
документами. Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України: Д 26.198.01: порушено п. 5.3 Положення про спеціалізовані
вчені ради ( z0918-00 ) про роботу лічильної комісії; відсутність
інформації унеможливлює перевірку дотримання вимог п. 23 Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вчених
( 644-97-п ) щодо передачі не пізніше як за місяць до захисту
примірника дисертації до бібліотеки Інституту; не дотримано п. 3.6
Положення про спеціалізовані вчені ради щодо попереднього розгляду
дисертацій у спеціалізованій ученій раді; переліки документів
атестаційної справи, які зберігаються у спеціалізованій ученій
раді, та порядок оформлення документів не відповідають наказу ВАК
України від 20.03.2000 р. N 120 ( v0120330-00 ) "Про переліки
та форми документів, які використовуються при атестації наукових і
науково-педагогічних працівників". З огляду на викладене президія ВАК України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Звільнити від обов'язків ученого секретаря спеціалізованої
вченої ради Д 35.051.17 Львівського національного університету
ім. Івана Франка кандидата політичних наук Л.Я. Угрин.
2. Попередити вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 35.072.02 Українського державного лісотехнічного університету
МОН України кандидата сільськогосподарських наук,
с. н. с. І.Є. Кульчицького-Жигайла, що в разі повторного виявлення
недбалого ставлення до виконання своїх обов'язків президія ВАК
України розгляне питання про доцільність виконання ним обов'язків
ученого секретаря.
3. Запропонувати ректору Українського державного
лісотехнічного університету Ю.Ю. Туниці розглянути роботу
спеціалізованої вченої ради Д 35.072.02 та повідомити ВАК України
про вжиті заходи.
4. Вказати вченому секретарю спеціалізованої вченої ради
К 35.246.01 Інституту біології клітин НАН України кандидату
біологічних наук, с. н. с. Д.В. Федорович на необхідність
неухильного дотримання вимог нормативних документів ВАК України.
5. Попередити вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
Д 26.198.01 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця доктора
біологічних наук, с. н. с. З.О. Сорокіну-Маріну, що в разі
повторного виявлення недбалого ставлення до виконання обов'язків
ВАК України розгляне питання про доцільність виконання нею
обов'язків ученого секретаря.
6. Вказати вдруге керівництву спеціалізованої вченої ради
Д 26.236.03 Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України на необхідність неухильного дотримання вимог нормативних
документів ВАК України (перше попередження спеціалізованій вченій
раді вказано в постанові президії ВАК України від
14 травня 2004 р. N 27-11/4).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: