open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
N 98 від 03.05.2001

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо

здійснення взаємодії Національної служби

посередництва і примирення з центральними і

місцевими органами виконавчої влади, органами

місцевого самоврядування у вирішенні

колективних трудових спорів (конфліктів)
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної

служби посередництва і примирення

N 47 ( v0047299-05 ) від 04.04.2005

N 50 ( v0050299-05 ) від 07.04.2005 )

У відповідності із підпунктами 15 та 17 пункту 4 Положення
про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методичні рекомендації щодо здійснення
взаємодії Національної служби посередництва і примирення з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів), що додаються. 2. Відділам Національної служби посередництва і примирення,
відділенням Національної служби посередництва і примирення в
Автономній Рсепубліці Крим та областях: - забезпечити з метою сприяння вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів), здійснення взаємодії Національної служби
посередництва і примирення із центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування ефективне
застосування затверджених пунктом 1 цього наказу Методичних
рекомендацій в практичній роботі по вирішенню колективних трудових
спорів (конфліктів); - забезпечити вивчення положень Методичних рекомендацій щодо
здійснення взаємодії Національної служби посередництва і
примирення з центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування у вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів), затверджених пунктом 1 цього наказу, під час
семінарів та конференцій із працівниками центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.М.Руденко
Затверджено

наказом Національної служби

посередництва і примирення

від 03 травня 2001 року N 98
Методичні рекомендації
щодо здійснення взаємодії Національної служби посередництва
і примирення з центральними органами виконавчої влади,
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого

самоврядування вирішенні колективних трудових спорів

(конфліктів)
I. Загальні положення
1.1. Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та підпункту 17 пункту 4 Положення про
Національну службу посередництва і примирення, затвердженого
Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98
( 1258/98 ), із змінами, внесеними Указом Президента України від
30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ). 1.2. Підпунктом 17 пункту 4 Положення про Національну службу
посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, внесеними Указом Президента України від 30 грудня 2000
року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), визначено, що Національна служба
посередництва і примирення "взаємодіє у межах своєї компетенції з
Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та
іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями роботодавців,
профспілок, підприємствами, установами і організаціями". 1.3. Абзацом восьмим частини шостої статті 15 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) визначено, що до компетенції Національної служби
посередництва і примирення належить "залучення до участі в
примирних процедурах народних депутатів України, представників
державної влади, органів місцевого самоврядування". 1.4. Відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) "якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки
містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства
віднесено до компетенції центральних або місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національна
служба посередництва і примирення надсилає свої рекомендації разом
з відповідними матеріалами керівникам цих органів, які повинні їх
розглянути у семиденний строк і проінформувати про прийняті ними
рішення сторони колективного трудового спору (конфлікту) та
Національну службу посередництва і примирення".
II. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення

з центральними органами виконавчої влади в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
2.1. Чинним законодавством України визначено роль і місце
центральних органів виконавчої влади в стабілізації
соціально-трудових відносин. Зокрема, положення про компетенцію та
місце центральних органів виконавчої влади в цій важливій сфері в
Господарському кодексі України ( 436-15 ) визначені в Законах
України "Про власність" ( 697-12 ), "Про колективні договори і
угоди" ( 3356-12 ), "Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), в Указі Президента України від
12 березня 1996 року N 179/96 ( 179/96 ) "Про загальне положення
про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої
влади", в положеннях про відповідні центральні органи виконавчої
влади тощо. ( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
НСПП N 50 ( v0050299-05 ) від 07.04.2005 ) 2.2. Повноваження центральних органів виконавчої влади в
питаннях соціально-трудових відносин поділяються на три групи: забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку у відповідній галузі народного господарства; здійснення у межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, що належать до сфери їх
управління; участь в соціально-трудових відносинах в ролі власника або
уповноваженого ним органу. 2.3. Перша група повноважень центральних органів виконавчої
влади стосується, насамперед, функцій щодо соціально-економічного
розвитку відповідної галузі (розроблення та виконання галузевих
програм соціально-економічного розвитку; підготовка та виконання
відповідних бюджетів; звіт про виконання відповідних бюджетів та
програм) (стаття 119 Конституції України ( 254к/96-ВР ). До відання центральних органів виконавчої влади у
відповідності із пунктом 3 Загального положення про міністерство,
інший центральний орган державної виконавчої влади, затвердженого
Указом Президента України від 12 березня 1996 року N 179/96
( 179/96 ), зокрема, належить: - участь у формуванні та реалізації державної політики як у
цілому, так і за відповідними напрямами, розроблення механізму її
реалізації; - прогноз розвитку економіки у виробничій, науково-технічній,
трудовій, демографічній, соціальній фінансовій та інших сферах; - участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України; - розроблення цільових перспективних програм, опрацювання
комплексу заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи; - реалізація державної стратегії розвитку відповідної галузі; - розроблення відповідних фінансово-економічних та інших
нормативів, механізмів їх впровадження, затвердження галузевих
стандартів; - здійснення в межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, що належать до сфери їх
управління. 2.4. Друга група повноважень стосується управління майном
підприємств, що належать до сфери їх управління, у межах,
визначених законодавством. До відання центральних органів виконавчої влади належать: - вирішення питань створення підприємств і визначення цілей
їх діяльності, реорганізації і ліквідації, здійснення контролю за
ефективністю використання і схоронністю довіреного їм державного
майна та інших правомочностей відповідно до законодавчих актів
України (пункт 2 статті 33 Закону України "Про власність"
( 697-12 ); - прийняття рішення про створення відповідного підприємства
(стаття 167, стаття 170 Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
стаття 56, стаття 73, частина друга статті 76 Господарського
кодексу України ( 436-15 ); - затвердження статуту підприємства (частина п'ята статті 57,
частина п'ята статті 76 Господарського кодексу України ( 436-15 ); - визначення у статуті органу управління і контролю
підприємства, повноважень трудового колективу щодо його участі в
управлінні підприємством (частина 4 статті 57, частина восьма
статті 65 Господарського кодексу України ( 436-15 ); - здійснення своїх прав по управлінню підприємством
безпосередньо або через уповноважені ними органи (частини перша та
друга статті 65 Господарського кодексу України ( 436-15 ); - призначення керівника підприємства (частина третя статті 65
Господарського кодексу України ( 436-15 ); - укладення з керівником підприємства контракту (частина
четверта статті 65 Господарського кодексу України ( 436-15 ); - вироблення і прийняття за участю трудового колективу рішень
із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності
підприємства (частина дев'ята статті 65 Господарського кодексу
України ( 436-15 ); - ведення переговорів із відповідними об'єднаннями профспілок
або іншими представницькими організаціями найманих працівників,
укладення галузевих угод та реалізація їх норм на підприємствах,
що входять до сфери їх дії (частина третя статті 3 Закону України
"Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ). ( Пункт 2.4 в
редакції Наказу НСПП N 50 ( v0050299-05 ) від 07.04.2005 ) 2.5. Третя група повноважень центральних органів виконавчої
влади стосується виконання ними функцій управління об'єктами
державної власності, переданих їм в управління в установленому
законом порядку (в цих випадках центральні органи виконавчої влади
виступають в якості сторони колективного трудового спору і на них
поширюються норми Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), що
зумовлює їх виступати в ролі сторони колективного трудового спору
або ж уповноважувати на виконання цих функцій відповідні
господарські органи). При реалізації третьої групи повноважень центральні органи
виконавчої влади (статті 3-5, 7-9, 11-14, 19, 21-24, 26 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфлктів)" ( 137/98-ВР ) у разі виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємствах, в установах і
організаціях, які належать до сфери управління відповідного
центрального органу виконавчої влади: як уповноважений власником орган, є стороною колективного
трудового спору або ж уповноважують бути стороною колективного
трудового спору (конфлікту) відповідний орган чи представника
(частина перша статті 3 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують вимоги найманих працівників (частина третя статті 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають вимоги найманих працівників і повідомляють їх
представників про своє рішення (стаття 5 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання послідовності розгляду і вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) (стаття 7 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників примирну комісію, створюють необхідні умови для її
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією
(статті 8-9 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників трудовий арбітраж, створюють необхідні умови для його
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем
(статті 11-12 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання обов'язків і прав сторін колективного
трудового спору (конфлікту) (стаття 13 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують гарантії незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражів (стаття 14 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); розглядають в семиденний строк рекомендації Національної
служби посередництва і примирення, якщо у вимогах найманих
працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції центральних органів
виконавчої влади, і інформують про прийняті ними рішення сторони
колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу
посередництва і примирення (частина четверта статті 16 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); попереджають у найкоротший строк постачальників і споживачів,
транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства,
установи і організації щодо рішення найманих працівників про
оголошення страйку (частина сьома статті 19 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); продовжують під час страйку разом із уповноваженим найманими
працівниками органом пошук шляхів вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) і здійснюють необхідні заходи щодо укладення
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
(стаття 21 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); у разі порушень найманими працівниками вимог чинного
законодавства звертаються із заявою до суду про визнання страйку
незаконним (статті 22-23 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають заходів щодо забезпечення під час страйку
життєздатності підприємств, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ).
III. Взаємодія Національної служби посередництва і

примирення з місцевими державними адміністраціями у

вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
3.1. Роль і місце місцевих державних адміністрацій в
стабілізації соціально-трудових відносин визначені в Законах
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
місцеве самоврядування України" ( 280/97-ВР ), "Про колективні
договори і угоди" ( 3356-12 ), "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) тощо. 3.2. Повноваження місцевих державних адміністрацій в питаннях
соціально-трудових відносин поділяються на три групи: забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку на відповідній території; участь в соціально-трудових відносинах в ролі власника або
уповноваженого ним органу; виконання функцій і повноважень органу влади на відповідній
території. 3.3. Перша група повноважень місцевих державних адміністрацій
стосується, насамперед, функцій щодо соціально-економічного
розвитку відповідної території (виконання державних і регіональних
програм соціально-економічного та культурного розвитку; підготовка
та виконання відповідних бюджетів; звіт про виконання відповідних
бюджетів та програм) (стаття 119 Конституції України
( 254к/96-ВР ). До відання місцевих державних адміністрацій у відповідності
із статтею 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ), зокрема, належить вирішення питань: - соціально-економічного розвитку відповідних територій; - бюджету, фінансів і обліку; - управління майном, приватизації та підприємництва; - промисловості, сільського господарства, будівництва,
транспорту і зв'язку; - науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і
спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; - соціального захисту, зайнятості населення, праці та
заробітної плати. Главою другою розділу III "Компетенція місцевих державних
адміністрацій" Закону України "Про місцеві державні адміністрації"
( 586-14 ) визначені основні галузеві повноваження місцевих
державних адміністрацій. 3.4. Друга група повноважень місцевих державних адміністрацій
стосується виконання ними функцій управління об'єктами державної
власності, переданих їм в установленому законом порядку, та
об'єктами спільної вланості територіальних громад в разі
делегування районними чи обласними радами місцевим державним
адміністраціям функцій управління (в цих випадках місцеві державні
адміністрації виступають в якості сторони колективного трудового
спору і на них поширюються норми Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
що зумовлює їх виступати в ролі сторони колективного трудового
спору або ж уповноважувати на виконання цих функцій відповідні
господарські органи). 3.5. Третя група повноважень місцевих державних адміністрацій
стосується виконання ними повноважень в галузі забезпечення
законності, правопорядку, прав і свобод людини (стаття 25 Закону
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ). 3.6. При реалізації першої групи повноважень місцеві державні
адміністрації (статті 17, 19, 20, 22, 24 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ): в галузі соціально-економічного розвитку розробляють і
забезпечують виконання програм соціально-економічного розвитку
відповідних територій; складають необхідні для управління
соціально-економічним розвитком відповідної території баланси
трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів; розглядають і
узгоджують плани підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери їх управління, тощо (стаття 17 Закону України "Про
місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ); в галузі бюджету фінансів і цін складають та забезпечують
виконання відповідного бюджету; здійснюють фінансування
підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони
здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту
населення, переданих в установленому порядку в управління місцевим
державним адміністраціям, тощо (стаття 18 Закону України "Про
місцеві державні адмінстрації" ( 586-14 ); в галузі управління майном, приватизації та підприємництва
управляють майном, переданим в установленому порядку в управління
місцевим державним адміністраціям; вносять пропозиції до проектів
програм приватизації державного майна, організовують їх виконання
тощо (стаття 19 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ); в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку забезпечують
організацію обслуговування населення підприємствами, установами та
організаціями житлово-комунального господарства, зв'язку,
телебачення, радіомовлення, торгівлі та громадського харчування,
побутового і транспортного обслуговування незалежно від форм
власності тощо (стаття 20 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ); в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту реалізують державну політику в галузі науки,
освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,
материнства і дитинства, сім'ї та молоді; здійснюють загальне
керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, що належать до сфери їх управління, їх
матеріально-фінансове забезпечення, тощо (стаття 22 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ); в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати
забезпечують реалізацію державних гарантій у сфері праці, в тому
числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
розробляють і організують виконання територіальних програм
зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп
населення від безробіття; здійснюють контроль за дотриманням
правил охорони праці; беруть участь у веденні колективних
переговорів та укладанні територіальних тарифних угод, вирішенні
колективних трудових спорів (конфліктів) (стаття 24 Закону України
"Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ). 3.7. При реалізації другої групи повноважень місцеві державні
адміністрації (статті 3-5, 7-9, 11-14, 19, 21-24, 26 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфлктів)" ( 137/98-ВР ) у разі виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємствах, в установах і
організаціях, які передані в установленому законами порядку в
управління місцевим державним адміністраціям: як уповноважений власником орган, є стороною колективного
трудового спору або ж уповноважують бути стороною колективного
трудового спору (конфлікту) відповідний орган чи представника
(частина перша статті 3 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують вимоги найманих працівників (частина третя статті 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають вимоги найманих працівників і повідомляють їх
представників про своє рішення (стаття 5 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання послідовності розгляду і вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) (стаття 7 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників примирну комісію, створюють необхідні умови для її
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією
(статті 8-9 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників трудовий арбітраж, створюють необхідні умови для його
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем
(статті 11-12 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання обов'язків і прав сторін колективного
трудового спору (конфлікту) (стаття 13 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують гарантії незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражів (стаття 14 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в семиденний строк рекомендації Національної
служби посередництва і примирення, якщо у вимогах найманих
працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції місцевих органів виконавчої
влади, і інформують про прийняті ними рішення сторони колективного
трудового спору (конфлікту) та Національну службу посередництва і
примирення (частина четверта статті 16 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); попереджають у найкоротший строк постачальників і споживачів,
транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства,
установи і організації щодо рішення найманих працівників про
оголошення страйку (частина сьома статті 19 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); продовжують під час страйку разом із уповноваженим найманими
працівниками органом пошук шляхів вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) і здійснюють необхідні заходи щодо укладення
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
(стаття 21 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); у разі порушень найманими працівниками вимог чинного
законодавства звертаються із заявою до суду про визнання страйку
незаконним (статті 22-23 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємств, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 3.8. При реалізації третьої групи повноважень місцеві
державні адміністрації: беруть участь у веденні колективних переговорів та укладенні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій,
розташованих на відповідній території (пункт 5) статті 24 Закону
України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ); отримують письмову інформацію про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємстві, в установі і
організації, які знаходяться на відповідній території (частина
друга статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); консультують у разі потреби членів примирної комісії (частина
п'ята статті 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); направляють за зверненням Національної служби посередництва і
примирення своїх представників для участі у примирних процедурах
(частина четверта статті 11 та частина шоста статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в межах своїх повноважень рішення Національної
служби посередництва і примирення (частина третя статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують інформацію від органу (особи), який очолює страйк,
про проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства
(частина дев'ята статті 19 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають необхідних заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 3.9. Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування різних рівнів в питаннях забезпечення
стабілізації соціально-трудових відносин регулюється Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ), іншими законодавчими та
нормативно-правовими актами. Насамперед це стосується конституційного положення про те, що
"територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на
договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні органи і служби" (частина
друга статті 142 Конституції України ( 254к/96-ВР ).
IV. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення з органами місцевого самоврядування у вирішенні колективних

трудових спорів (конфліктів)
4.1. Чинним законодавством України визначено роль і місце
місцевого самоврядування в стабілізації соціально-трудових
відносин. Зокрема, положення про компетенцію та місце органів
місцевого самоврядування в цій важливій сфері визначено в Законах
України "Про місцеве самоврядування України" ( 280/97-ВР ), "Про
колективні договори і угоди" ( 3356-12 ) та "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 4.2. Повноваження органів місцевого самоврядування в питаннях
соціально-трудових відносин поділяються на три групи: забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку на відповідній території; участь в соціально-трудових відносинах в ролі власника; виконання функцій і повноважень органу влади на відповідній
території. 4.3. Перша група повноважень органів місцевого самоврядування
стосується, насамперед, функцій щодо соціально-економічного
розвитку відповідної території (управління майном, що є в
комунальній власності; затвердження програм соціально-економічного
розвитку і контроль їх виконання; затвердження бюджетів
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контроль їх
виконання; встановлення місцевих податків і зборів відповідно до
закону; утворення, реорганізація та ліквідація комунальних
підприємств, установ і організацій, а також здійснення контролю за
їх діяльністю) (стаття 143 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 4.4. Друга група повноважень органів місцевого самоврядування
стосується виконання ними функцій власника підприємств, установ і
організацій, які належать до комунальної власності відповідної
територіальної громади (в цих випадках органи місцевого
самоврядування виступають в якості сторони колективного трудового
спору і на них поширюються норми Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ),
що зумовлює їх виступати в ролі сторони колективного трудового
спору або ж уповноважувати на виконання цих функцій відповідні
господарські органи). 4.5. Третя група повноважень органів місцевого самоврядування
стосується виконання ними делегованих повноважень органу місцевої
влади (забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян, вирішення відповідно до закону питань про проведення
зборів, мітингів, інших масових заходів, здійснення контролю за
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку тощо). 4.6. При реалізації повноважень першої групи органи місцевого
самоврядування (статті 142-144 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
статті 25, 26, 27-30, 32, 34 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ): в сфері соціально-економічного розвитку (затверджують і
реалізують програми соціально-економічного розвитку сіл, селищ,
міст; забезпечують збалансований економічний та соціальний
розвиток відповідної території, ефективне використання природних,
трудових і фінансових ресурсів; затверджують плани підприємств і
організацій, які належать до комунальної власності відповідних
територіальних громад, здійснюють контроль за їх виконанням;
залучають на договірних засадах підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності до участі в комплексному
соціально-економічному розвитку сіл, селищ, міст; розглядають і
узгоджують плани підприємств, установ та організацій, що не
належать до комунальної власності, здійснення яких може викликати
негативні соціальні наслідки) (стаття 27 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); в галузі бюджету фінансів і цін (затверджують і забезпечують
виконання місцевих бюджетів; встановлюють в порядку і в межах,
визначених законом, тарифи щодо оплати побутових, комунальних,
транспортних та інших послуг; здійснюють контроль за дотриманням
цін і тарифів тощо) (стаття 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); в галузі управління комунальною власністю (управляють майном,
що належить до комунальної власності відповідних територіальних
громад; здійснюють контроль за використанням прибутків
підприємств, установ і організацій комунальної власності;
погоджують в установленому порядку кандидатури для призначення на
посади керівників підприємств, установ та організацій,
розташованих на відповідній території, які перебувають у державній
власності) (стаття 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ); в галузі житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку (управляють
об'єктами житлово-комунального господарства, побутового,
торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають
у комунальній власності; здійснюють забезпечення
соціально-культурних закладів, які належать до комунальної
власності; здійснюють контроль за належною експлуатацією та
організацією обслуговування населення тощо) (стаття 30 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і
спорту (управляють закладами освіти, охорони здоров'я, культури,
фізкультури і спорту, які належать територіальним громадам;
реєєструють статути закладів охорони здоров'я, навчально-виховних
та культурно-освітніх закладів незалежно від форм власності)
(стаття 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); у сфері соціального захисту населення (реалізація
територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної
захищеності різних груп населення від безробіття; організація
громадських робіт; здійснення контролю за дотриманням правил
охорони праці; беруть участь у веденні колективних переговорів та
укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і
організацій, розташованих на відповідній території; реєструють
колективні договори і угоди, здійснюють контроль за їх виконанням;
вирішують питання щодо надання працівникам освіти, культури,
охорони здоров'я встановлених законодавством пільг) (стаття 34
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ). 4.7. При реалізації повноважень другої групи органи місцевого
самоврядування (статті 3-5, 7-9, 11-14, 19, 21-24, 26 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ) у разі виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємствах, в установах і
організаціях, які належать до комунальної власності територіальної
громади: як власник підприємств, установ і організацій, які належать
до комунальної власності територіальної громади, є стороною
колективного трудового спору або ж уповноважують бути стороною
колективного трудового спору (конфлікту) відповідний орган чи
представника (частина перша статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують вимоги найманих працівників (частина третя статті 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають вимоги найманих працівників і повідомляють їх
представників про своє рішення (стаття 5 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання послідовності розгляду і вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) (стаття 7 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників примирну комісію, створюють необхідні умови для її
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією
(статті 8-9 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників трудовий арбітраж, створюють необхідні умови для його
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем
(статті 11-12 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання обов'язків і прав сторін колективного
трудового спору (конфлікту) (стаття 13 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують гарантії незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражів (стаття 14 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в семиденний строк рекомендації Національної
служби посередництва і примирення, якщо у вимогах найманих
працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції органів місцевого
самоврядування, і інформують про прийняті ними рішення сторони
колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу
посередництва і примирення (частина четверта статті 16 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); попереджають у найкоротший строк постачальників і споживачів,
транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства,
установи і організації щодо рішення найманих працівників про
оголошення страйку (частина сьома статті 19 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); продовжують під час страйку разом із уповноваженим найманими
працівниками органом пошук шляхів вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) і здійснюють необхідні заходи щодо укладення
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
(стаття 21 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); у разі порушень найманими працівниками вимог чинного
законодавства звертаються із заявою до суду про визнання страйку
незаконним (статті 22-23 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 4.8. При реалізації повноважень третьої групи органи
місцевого самоврядування: беруть участь у веденні колективних переговорів та укладенні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій,
розташованих на відповідній території (пункт 9) статті 34 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); отримують письмову інформацію про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємстві, в установі і
організації, які знаходяться на відповідній території (частина
друга статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); консультують у разі потреби членів примирної комісії (частина
п'ята статті 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); направляють за зверненням Національної служби посередництва і
примирення своїх представників для участі у примирних процедурах
(частина четверта статті 11 та частина шоста статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в межах своїх повноважень рішення Національної
служби посередництва і примирення (частина третя статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують інформацію від органу (особи), який очолює страйк,
про проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства
(частина дев'ята статті 19 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають необхідних заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 4.9. Взаємодія органів місцевого самоврядування різних рівнів
в питаннях забезпечення стабілізації соціально-трудових відносин
здійснється у відповідності із конституційним положенням про те,
що "територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на
договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні органи і служби" (частина
друга статті 142 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 4.10. В питаннях взаємовідносин держави, регіональних органів
влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні
стабільності соціально-трудових відносин необхідно керуватися
положеннями частини третьої статті 142 Конституції України
( 254к/96-ВР ), якими визначено, що "Держава бере участь у
формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово
підтримує місцеве самоврядування. Витрати місцевого
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної
влади, компенсуються державою".
V. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення

з обласними і районними радами в процесі вирішення

колективних трудових спорів (конфліктів)
5.1. Чинним законодавством України визначено роль і місце
обласних і районних рад як органів місцевого самоврядування в
стабілізації соціально-трудових відносин. Зокрема, положення про
компетенцію та місце органів місцевого самоврядування в цій
важливій сфері визначено в Законах України "Про місцеве
самоврядування України" ( 280/97-ВР ), "Про колективні договори і
угоди" ( 3356-12 ) та "Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ). Особливості повноважень
обласних і районних рад визначені частиною четвертою статті 140
Конституції України ( 254к/96-ВР ), якою визначено, що "органами
місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні
ради". 5.2. Пунктом 2 статті 10 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) визначено, що "Обласні та
районні ради є органами місцевого самоврядування, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах
повноважень визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та
іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими,
селищними, міськими радами". 5.3. Повноваження обласних і районних рад як органів
місцевого самоврядування в питаннях соціально-трудових відносин
поділяються на три групи: забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку на відповідній території; участь в соціально-трудових відносинах у ролі власника; виконання функцій і повноважень відповідно до Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 5.4. Перша група повноважень органів місцевого самоврядування
стосується, насамперед, функцій щодо соціально-економічного
розвитку відповідної території (володіння, користування та
розпорядження об'єктами права комунальної власності, управління
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ і
міст, що задовольняють спільні потреби територіальних громад;
затвердження програм соціально-економічного розвитку і
заслуховування звітів про їх виконання; затвердження бюджетів
відповідних адміністративно-територіальних одиниць і за твердження
звітів про їх виконання) (частина друга статті 143 Конституції
України ( 254к/96-ВР ). 5.5. Друга група повноважень обласних і районних рад як
органів місцевого самоврядування стосується виконання ними функцій
власника підприємств, установ і організацій, які належать до
комунальної власності відповідної територіальної громади (в цих
випадках органи місцевого самоврядування виступають в якості
сторони колективного трудового спору і на них поширюються норми
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ), що зумовлює їх виступати в ролі
сторони колективного трудового спору або ж уповноважувати на
виконання цих функцій відповідні місцеві державні адміністрації
або відповідні господарські органи). 5.6. Третя група повноважень обласних і районних рад як
органів місцевого самоврядування стосується виконання ними
повноважень, передбачених Законом України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) (взаємодія
із Національною службою посередництва і примирення, сприяння
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) тощо). 5.7. При реалізації повноважень першої групи обласні і
районні ради як органи місцевого самоврядування (статті 142-144
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статті 43-44 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ): 1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради
вирішують такі питання: - затверджують програми соціально-економічного розвитку
відповідно району, області, цільових програм з інших питань,
заслуховують звіти про їх виконання (підпункт 16) пункту 1 статті
43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); - затверджують відповідно районні, обласні бюджети, вносять
зміни до них, затверджують звіти про їх виконання (підпункт 17)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ); - розподіляють передані з державного бюджету кошти у вигляді
дотацій, субвенцій відповідно між районними бюджетами, місцевими
бюджетами міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного
значення (підпункт 18) пункту 1 статті 43 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); вирішують за дорученням відповідних рад питання про продаж,
передачу в оренду або під заставу об'єктів комунальної власності,
які забезпечують спільні потреби територіальних громад і
перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання
таких об'єктів в установленому законом порядку (підпункт 19)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ); вирішують в установленому порядку питання щодо управління
об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і
обласних рад; призначення і звільнення їх керівників (підпункт 20)
пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ); приймають рішення щодо делегування місцевим державним
адміністраціям окремих повноважень районних, обласних рад
(підпункт 26) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); заслуховують звіти голів місцевих державних адміністрацій, їх
заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень
ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими
державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень
(підпункт 28) пункту 1 статті 43 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). 2. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження: підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного і культурного розвитку відповідно районів і
областей; забезпечення виконання рішень ради(підпункт 1) пункту 1
статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та
культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних
програм економічного, науково-технічного, соціального та
культурного розвитку України (підпункт 2) пункту 1 статті 44
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку відповідної території (підпункт 3) пункту 1 статті 44
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ); підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету
України (підпункт 4) пункту 1 статті 44 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); сприяння інвестиційній діяльності на території району,
області (підпункт 5) пункту 1 статті 44 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ
та організацій, розташованих на відповідній території, і
населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і
виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи
щодо охорони навколишнього природного середовища (підпункт 6)
пункту 1 статті 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ); залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності,
до участі в обслуговуванні населення відповідної території,
координація цієї роботи (підпункт 7) пункту 1 статті 44 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх
видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і
спорту, туризму (підпункт 13) пункту 1 статті 44 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ). 5.8. При реалізації повноважень другої групи органи місцевого
самоврядування (статті 3-5, 7-9, 11-14, 19, 21-24, 26 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфлктів)" ( 137/98-ВР ) у разі виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємствах, в установах і
організаціях, які належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ і міст районні та обласні ради: здійснюють від імені територіальних громад сіл, селищ, міст
управління об'єктами їхньої спільної власності, що задовольняють
спільні потреби територіальних громад (пункт 4 статті 60 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ); як орган, уповноважений на виконання функцій управління
підприємствами, установами, організаціями, які належать до
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, є
стороною колективного трудового спору або ж уповноважують бути
стороною колективного трудового спору (конфлікту) відповідні
місцеві державні адміністрації або інші відповідні органи чи
представників (частина перша статті 3 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують вимоги найманих працівників (частина третя статті 4
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають вимоги найманих працівників і повідомляють їх
представників про своє рішення (стаття 5 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання послідовності розгляду і вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) (стаття 7 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників примирну комісію, створюють необхідні умови для її
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) примирною комісією
(статті 8-9 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); утворюють разом із представницьким органом найманих
працівників трудовий арбітраж, створюють необхідні умови для його
діяльності і забезпечують дотримання порядку вирішення
колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем
(статті 11-12 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують дотримання обов'язків і прав сторін колективного
трудового спору (конфлікту) (стаття 13 Закону України "Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); забезпечують гарантії незалежним посередникам, членам
примирних комісій і трудових арбітражів (стаття 14 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в семиденний строк рекомендації Національної
служби посередництва і примирення, якщо у вимогах найманих
працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції органів місцевого
самоврядування, і інформують про прийняті ними рішення сторони
колективного трудового спору (конфлікту) та Національну службу
посередництва і примирення (частина четверта статті 16 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); попереджають у найкоротший строк постачальників і споживачів,
транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства,
установи і організації щодо рішення найманих працівників про
оголошення страйку (частина сьома статті 19 Закону України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); продовжують під час страйку разом із уповноваженим найманими
працівниками органом пошук шляхів вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) і здійснюють необхідні заходи щодо укладання
угоди про вирішення колективного трудового спору (конфлікту)
(стаття 21 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); у разі порушень найманими працівниками вимог чинного
законодавства звертаються із заявою до суду про визнання страйку
незаконним (статті 22-23 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 5.9. При реалізації повноважень третьої групи районні та
обласні ради: можуть брати участь у веденні колективних переговорів та
укладенні територіальних тарифних угод, вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ і
організацій, розташованих на відповідній території; отримують письмову інформацію про виникнення колективного
трудового спору (конфлікту) на підприємстві, в установі і
організації, які знаходяться на відповідній території (частина
друга статті 6 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); консультують у разі потреби членів примирної комісії (частина
п'ята статті 8 Закону України "Про порядок вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); направляють за зверненням Національної служби посередництва і
примирення своїх представників для участі у примирних процедурах
(частина четверта статті 11 та частина шоста статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); розглядають в межах своїх повноважень рішення Національної
служби посередництва і примирення (частина третя статті 15 Закону
України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ); отримують інформацію від органу (особи), який очолює страйк,
про проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства
(частина дев'ята статті 19 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ); вживають необхідних заходів до забезпечення під час страйку
життєздатності підприємства, збереження майна, додержання
законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і
здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу (стаття 26
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів
(конфліктів)" ( 137/98-ВР ). 5.10. Взаємодія районних і обласних рад із органами місцевого
самоврядування сіл, селищ, міст в питаннях забезпечення
стабілізації соціально-трудових відносин здійснюється у
відповідності із конституційним положенням про те, що
"територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на
договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти
бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного
фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні органи і служби" (частина
друга статті 142 Конституції України ( 254к/96-ВР ). 5.11. Правові засади взаємовідносин держави, регіональних
органів влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні
стабільності соціально-трудових відносин визначені положеннями
частини третьої статті 142 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
якими встановлено, що "Держава бере участь у формуванні доходів
бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве
самоврядування. Витрати місцевого самоврядування, що виникли
внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою".
VI. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення
із центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування в питаннях прогнозування і
запобігання виникненню колективних трудових спорів

(конфліктів) та їх вирішенні
6.1. Національна служба посередництва і примирення у
взаємодії із центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування здійснює прогнозування
колективних трудових спорів (конфліктів) на галузевому і
територіальному (на рівні Автономної Республіки Крим, на рівні
областей, районів, міст обласного підпорядкування) рівнях. Матеріали прогнозування використовуються: Національною службою посередництва і примирення для складання
перспективних і поточних планів діяльності НСПП та її структурних
підрозділів, вивчення стану соціально-трудових відносин в окремих
галузях і окремих адміністративно-територіальних одиниць,
вироблення пропозицій щодо запобігання виникненню колективних
трудових спорів на галузевому, територіальному і виробничому
рівнях; центральними органами виконавчої влади для підготовки
пропозицій до плану соціально-економічного розвитку держави, до
Державного бюджету України; місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування при підготовці планів соціально-економічного
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць,
проектів місцевих бюджетів. 6.2. Національна служба посередництва і примирення у
взаємодії із центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування здійснює аналіз вимог найманих
працівників і профспілок, інших уповноважених найманими
працівниками органів, виявлення причин колективних трудових спорів
(конфліктів), підготовку пропозицій для їх усунення. Формами здійснення взаємодії є: - здійснення Національною службою посередництва і примирення
аналізу вимог найманих працівників і профспілок, інших
уповноважених найманими працівниками органів, виявлення причин
колективних трудових спорів (конфліктів), підготовки пропозицій
для їх усунення та направлення їх на розгляд і врахування
центральним і місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування; - здійснення Національною службою посередництва і примирення
спільно із центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування аналізу вимог найманих
працівників і профспілок, інших уповноважених найманими
працівниками органів, виявлення причин колективних трудових спорів
(конфліктів), підготовки пропозицій для їх усунення; - здійснення Національною службою посередництва і примирення
та центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування взаємного інформування про вимоги
найманих працівників і профспілок, інших уповноважених найманими
працівниками органів, причини колективних трудових спорів
(конфліктів), пропозиції для їх усунення. 6.3. Взаємодія Національної служби посередництва і примирення
та центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) здійснюється у таких формах: 6.3.1. Національна служба посередництва і примирення: - здійснює реєстрацію висунутих найманими працівниками вимог
та колективних трудових спорів і копію розпоряджень НСПП про
реєстрацію висунутих найманими працівниками вимог та колективних
трудових спорів (конфліктів) направляє відповідним центральним і
місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування; - перевіряє, в разі необхідності, повноваження представників
сторін колективних трудових спорів (конфліктів) і направляє
результати перевірки відповідним центральним і місцевим органам
виконавчої влади, органам місцевого самоврядування; - здійснює посередництво у вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів) при проведенні примирних процедур; - залучає до участі в примирних процедурах представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування; - координує роботу трудових арбітражів по вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів); - направляє для участі в роботі примирних органів по
вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) своїх
спеціалістів і експертів; - у разі звернення сторін колективних трудових спорів
(конфліктів) після додержання передбаченої Законом України "Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР ) примирної процедури по сприяння у вирішенні цих
колективних трудових спорів (конфліктів) до Національної служби
посередництва і примирення розглядає всі матеріали і в
десятиденний строк надсилає сторонам свої рекомендації; - якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться
питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до
компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, надсилає свої рекомендації разом
з відповідними матеріалами керівникам цих органів; - після завершення примирних процедур і вирішення колективних
трудових спорів (конфліктів) за пропозицією сторін колективних
трудових спорів (конфліктів) знімає ці спори з реєстрації і
контролю і копію розпоряджень НСПП про зняття з реєстрації
вирішених колективних трудових спорів (конфліктів) направляє
відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування; 6.3.2. центральні органи виконавчої влади: - після отримання копій розпоряджень НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) на галузевому рівні розглядають висунуті
найманими працівниками вимоги і розробляють конкретні заходи щодо
їх вирішення; - направляють за пропозицією Національної служби
посередництва і примирення своїх представників для участі в
примирних процедурах; - у разі отримання, якщо у вимогах найманих працівників чи
профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції відповідних центральних
виконавчої влади, від Національної служби посередництва і
примирення рекомендацій разом з відповідними матеріалами
розглядають їх у семиденний строк і інформують про прийняті ними
рішення сторони колективних трудових спорів (конфліктів) та
Національну службу посередництва і примирення; - взаємодіють у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) на галузевому рівні із Національною службою
посередництва і примирення. 6.3.3. місцеві органи виконавчої влади: - отримують письмову інформацію від органу, який представляє
інтереси найманих працівників або профспілки, про виникнення
колективного трудового спору (конфлікту); - після отримання копій розпоряджень НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) на територіальному рівні або
галузевотериторіальному рівні розглядають висунуті найманими
працівниками вимоги і розробляють конкретні заходи щодо їх
вирішення; - беруть участь у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів), що відбуваються на відповідній території; - направляють за пропозицією Національної служби
посередництва і примирення своїх представників для участі в
примирних процедурах; - у разі отримання, якщо у вимогах найманих працівників чи
профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції відповідних місцевих
органів виконавчої влади, від Національної служби посередництва і
примирення рекомендацій разом з відповідними матеріалами
розглядають їх у семиденний строк і інформують про прийняті ними
рішення сторони колективних трудових спорів (конфліктів) та
Національну службу посередництва і примирення; - взаємодіють у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих
на відповідній території, із відповідними відділеннями
Національної служби посередництва і примирення. 6.3.4. органи місцевого самоврядування: - отримують письмову інформацію від органу, який представляє
інтереси найманих працівників або профспілки, про виникнення
колективного трудового спору (конфлікту); - після отримання копій розпоряджень НСПП про реєстрацію
висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових
спорів (конфліктів) на територіальному або виробничому рівнях
розглядають висунуті найманими працівниками вимоги і розробляють
конкретні заходи щодо їх вирішення; - направляють за пропозицією Національної служби
посередництва і примирення своїх представників для участі в
примирних процедурах; - у разі отримання, якщо у вимогах найманих працівників чи
профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до
законодавства віднесено до компетенції відповідних органів
місцевого самоврядування, від Національної служби посередництва і
примирення рекомендацій разом з відповідними матеріалами
розглядають їх у семиденний строк і інформують про прийняті ними
рішення сторони колективних трудових спорів (конфліктів) та
Національну службу посередництва і примирення; - беруть участь у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих
на відповідній території; - взаємодіють у вирішенні колективних трудових спорів
(конфліктів) щодо підприємств, установ і організацій, розташованих
на відповідній території, із відповідними відділеннями
Національної служби посередництва і примирення. 6.4. Національна служба посередництва і примирення, сектор
Національної служби посередництва і примирення по роботі в місті
Києві, представництво Національної служби посередництва і
примирення в місті Севастополі, її відділення в Автономній
Республіці Крим та областях, центральні і місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють
взаємне інформування про стан соціально-трудових відносин у
відповідних галузях і у відповідних адміністративно-територіальних
одиницях, про стан і шляхи вирішення розбіжностей між сторонами
соціально-трудових відносин. ( Пункт 6.4. із змінами, внесеними
згідно з Наказом Національної служби посередництва і примирення
N 47 ( v0047299-05 ) від 04.04.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: