open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 грудня 1993 р. N 1035

Київ

Про роботу Міністерства внутрішніх справ

щодо організації виконання рішень Верховної

Ради України та Уряду з питань посилення

боротьби із злочинністю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 744 ( 744-2002-п ) від 01.06.2002 )

Кабінет Міністрів України відзначає, що Міністерство
внутрішніх справ відповідно до рішень Верховної Ради України і
Уряду проводить роботу, пов'язану з перебудовою діяльності органів
внутрішніх справ. Зміцнено служби патрульно-постової міліції,
карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю, дізнання і
слідства. Створено підрозділ протистояння транснаціональній
злочинності, дорожню міліцію, вдосконалюється діяльність установ у
сфері виконання покарань, розширюється навчальна база.

Проте очікуваних результатів у діяльності органів внутрішніх
справ щодо зміцнення законності, забезпечення надійного захисту
інтересів і прав громадян, наведення належного порядку на вулицях,
у місцях масового перебування і проживання людей, запобігання
правопорушенням на вокзалах, транспорті, на державному кордоні не
досягнуто.

Криміногенна обстановка в Україні залишається складною. За
10 місяців 1993 р. зареєстровано злочинів на 10,8 відсотка більше,
ніж за такий же період минулого року. Злочинність зросла у
23 областях, мм. Києві та Севастополі. Збільшується кількість
злочинів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї
(34,1 відсотка), умисних вбивств, розбоїв, крадіжок державного та
особистого майна, злочинних проявів у сфері економіки. Не
налагоджено належної взаємодії з митними органами у питаннях
забезпечення законного вивезення продукції за межі країни.

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Відзначити, що заходи, які вживаються Міністерством
внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю, не відповідають
гостроті криміногенної ситуації, що склалася, а також масштабам
злочинних проявів. Органи внутрішніх справ недостатньо
використовують права, передбачені чинним законодавством.

Зажадати від Міністра внутрішніх справ Василішина А.В., його
заступників, колегії Міністерства значно підвищити вимогливість до
підлеглих органів, звернувши особливу увагу на забезпечення
ефективності роботи по боротьбі із злочинністю.

Вважати боротьбу із злочинністю, особливо її організованими
формами, найважливішим завданням, від розв'язання якого багато в
чому залежить морально-політичний клімат у державі.

2. Доручити Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству економіки за участю
Служби безпеки, Генеральної прокуратури, Верховного суду,
Національного банку, інших заінтересованих міністерств і відомств:

проаналізувати законодавчі акти, що регламентують діяльність
правоохоронних органів, пов'язану з боротьбою із злочинністю у
сфері економіки, з урахуванням нових форм господарської діяльності
державних підприємств, різних комерційних структур, окремих
громадян в умовах переходу до ринкових відносин, і у місячний
термін подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про
вдосконалення цього законодавства;

опрацювати до кінця 1993 року і у разі потреби внести
Кабінетові Міністрів України законопроекти щодо декриміналізації
ряду складів злочинів, які не становлять великої суспільної
небезпеки, а також встановлення штрафів за вчинення злочинів та
адміністративних правопорушень відповідно до мінімального розміру
заробітної плати, надання працівникам Державної служби боротьби з
економічною злочинністю та дільничним інспекторам міліції права
накладати штрафи за окремі адміністративні порушення, встановлення
кримінальної відповідальності за повторне порушення правил
управління транспортними засобами у стані сп'яніння, за залишення
водієм місця скоєної ним дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок
якої постраждали люди, посилення відповідальності посадових осіб
за неналежне зберігання зброї, бойових припасів і вибухових
речовин.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству праці,
Міністерству соціального захисту населення, Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству у справах національностей та міграції
вивчити проблему бродяжництва та жебрацтва і до 1 березня 1994 р.
подати Кабінетові Міністрів України погоджені пропозиції про
законодавче врегулювання цих питань, а також створення центрів
соціальної реабілітації та збільшення кількості
будинків-інтернатів для осіб, які втратили зв'язки з сім'ями і не
мають постійного місця проживання.

4. Міністерству транспорту, Міністерству внутрішніх справ
разом із заінтересованими міністерствами і відомствами до 1 квітня
1994 р. розробити і подати Кабінетові Міністрів України Державну
програму заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх
від розкрадань та безпеки пасажирів на транспорті.

5. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству фінансів з
урахуванням рішення глав урядів СНД від 24 вересня 1993 р.
( 997_418 ) подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
створення спеціальних підрозділів міліції для супроводження
пасажирських і приміських поїздів.

6. Міністерству фінансів, Міністерству внутрішніх справ
розглянути питання про внесення змін до чинного законодавства, що
стосуються:

запровадження для органів внутрішніх справ відрахувань частки
коштів, отриманих від реалізації вилучених та конфіскованих
товарів і майна, а також штрафів, що стягуються органами
внутрішніх справ за адміністративні правопорушення;

звільнення органів внутрішніх справ від сплати податків на
землю та комунальні послуги.

7. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків разом із
заінтересованими міністерствами і відомствами розробити основні
правила торгівлі і до 1 березня 1994 р. подати Кабінетові
Міністрів України.

8. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству внутрішніх справ вжити заходів щодо запобігання
розкраданню сільськогосподарської техніки, продукції та сировини в
колективних сільськогосподарських підприємствах та фермерських
господарствах. У разі потреби внести Уряду відповідні пропозиції.

9. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони,
Службі безпеки, Державному комітетові у справах охорони державного
кордону України, Головному управлінню командуючого Національною
гвардією забезпечити тісну взаємодію з місцевими органами
державної виконавчої влади у питаннях посилення боротьби із
злочинністю і правопорушеннями.

10. Міністерству фінансів передбачити у проекті Державного
бюджету України на 1993 рік асигнування для реалізації Державної
програми боротьби із злочинністю.

11. ( Абзац перший пункту 11 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 744 ( 744-2002-п ) від 01.06.2002 )

Міністерству фінансів передбачити в державному бюджеті
необхідні для цього кошти.

12. Міністерству економіки передбачити в проектах державного
оборонного контракту і державного оборонного замовлення на
1994-1995 роки забезпечення потреб Міністерства внутрішніх справ
згідно з додатком N 2.

13. Рекомендувати Міністерству внутрішніх справ вивчити і
поширити досвід Харківської обласної державної адміністрації у
вишуканні й залученні коштів із місцевих бюджетів, а також коштів
підприємств і організацій незалежно від форм власності для
зміцнення матеріально-технічної бази та утримання додаткової
чисельності органів внутрішніх справ.

Рекомендувати Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим
державним адміністраціям, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів:

з участю правоохоронних органів, керівників підприємств,
установ і організацій встановити причини зростання злочинності,
вжити додаткових заходів для створення єдиної системи профілактики
правопорушень, зокрема збільшити чисельність працівників інспекцій
у справах неповнолітніх за рахунок коштів місцевого бюджету,
відновити діяльність усіх громадських формувань, що відповідно до
законодавства беруть участь у боротьбі зі злочинністю, та
повернути їм до кінця І кварталу 1994 р. раніше займані
приміщення;

виділити до кінця 1994 року окремі службові приміщення
підрозділам боротьби з організованою злочинністю, кримінального
пошуку та оперативно-технічним підрозділам, надати їм допомогу в
технічному оснащенні цих приміщень згідно з додатком N 3.

14. Міністерствам і відомствам проаналізувати хід виконання
Державної програми боротьби із злочинністю і вжити заходів для
усунення наявних недоліків, передбачити у планах роботи на
1994 рік комплекс організаційних, економічних,
контрольно-ревізійних та інших заходів з метою профілактики
правопорушень, боротьби з корупцією, зловживаннями службовим
становищем з боку працівників підпорядкованих підприємств, установ
та організацій, що входять до їхньої сфери управління.

15. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
відповідні відділи Кабінету Міністрів України.

Президент України Л.КРАВЧУК

Інд. 39

( Додаток 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ

N 744 ( 744-2002-п ) від 01.06.2002 )


Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 грудня 1993 р. N 1035

Потреба

дорожньої міліції в додатковій кількості

автотранспортних засобів, основних видів

обладнання, засобів зв'язку і спеціальної

техніки, озброєння та службових приміщень


------------------------------------------------------------------

| Кількість

|---------------------------------------

|патруль-|спец.|радіо- |радіо- |радіо-

|них ав- |авто-|станцій|станцій|станцій

|томобі- |мобі-|стаціо-|мобіль-|пере-

|лів |лів |нарних |них |носних
------------------------------------------------------------------

Республіка Крим 99 12 30 119 242

Області:

Вінницька 88 6 15 106 216

Волинська 119 10 25 143 290

Дніпропетровська 119 12 30 143 292

Донецька 124 16 40 149 304

Житомирська 130 14 35 156 319

Закарпатська 175 8 20 210 427

Запорізька 121 12 30 145 297

Івано-Франківська 119 10 25 143 291

Київська 81 12 30 97 198

Кіровоградська 94 6 15 113 229

Луганська 321 24 60 385 788

Львівська 208 16 40 250 510

Миколаївська 128 12 30 154 312

Одеська 265 18 45 318 649

Полтавська 138 12 30 166 338

Рівненська 104 8 20 125 254

Сумська 81 10 25 97 199

Тернопільська 142 14 35 170 348

Харківська 99 12 30 119 244

Херсонська 107 12 30 128 263

Хмельницька 171 14 35 205 419

Черкаська 123 10 25 148 302

Чернівецька 61 8 20 73 150

Чернігівська 63 12 30 76 154
------------------------------------------------------------------

Усього 3280 300 750 3938 8035
------------------------------------------------------------------

Продовження додатка N 2
------------------------------------------------------------------

| Кількість

|----------------------------------------

|комплектів|вимірю- |телере- |аналі-

|обладнання|вачів |єстра- |заторів

|чергових |швидкості|торів |алкоголю

|частин | |порушень |

| | |правил |

| | |дорожньо-|

| | |го руху |
------------------------------------------------------------------

Республіка Крим 6 119 33 105

Області:

Вінницька 3 106 29 91

Волинська 5 143 40 124

Дніпропетровська 6 143 40 125

Донецька 8 149 41 132

Житомирська 7 156 43 137

Закарпатська 4 210 58 179

Запорізька 6 145 40 127

Івано-Франківська 5 143 40 124

Київська 6 97 27 87

Кіровоградська 3 113 31 97

Луганська 12 385 107 333

Львівська 8 250 69 216

Миколаївська 6 154 43 134

Одеська 9 318 88 274

Полтавська 6 166 46 144

Рівненська 4 125 35 108

Сумська 5 97 27 86

Тернопільська 7 170 47 149

Харківська 6 119 33 105

Херсонська 6 128 36 113

Хмельницька 7 205 57 178

Черкаська 5 148 41 128

Чернівецька 4 73 20 65

Чернігівська 6 76 21 69
------------------------------------------------------------------

Усього 150 3938 1092 3430
------------------------------------------------------------------

Продовження додатка N 2
------------------------------------------------------------------

| Кількість

|-----------------------------

| авто- | пісто- | службових

| матів | летів | приміщень
------------------------------------------------------------------

Республіка Крим 50 605 6

Області

Вінницька 44 540 3

Волинська 60 725 5

Дніпропетровська 60 729 6

Донецька 62 760 8

Житомирська 65 798 7

Закарпатська 88 1068 4

Запорізька 61 742 6

Івано-Франківська 60 727 5

Київська 41 496 6

Кіровоградська 47 572 3

Луганська 161 1970 12

Львівська 104 1275 8

Миколаївська 64 781 6

Одеська 133 1623 9

Полтавська 69 844 6

Рівненська 52 634 4

Сумська 41 498 5

Тернопільська 71 869 7

Харківська 50 609 6

Херсонська 54 657 6

Хмельницька 86 1047 7

Черкаська 62 755 5

Чернівецька 31 376 4

Чернігівська 32 384 6
------------------------------------------------------------------

Усього 1648 20084 150
------------------------------------------------------------------

_______________

Примітка. Виділяється поетапно в рівних частинах

протягом 1994-1996 років.

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 грудня 1993 р. N 1035

Потреба

органів МВС у додаткових приміщеннях

для окремих оперативних служб


------------------------------------------------------------------

| Підрозділи

|-----------------------------------------

| по боротьбі | криміналь- | оперативно-

| з організо- | ного пошуку | технічної

| ваною зло- | | служби

| чинністю | |
------------------------------------------------------------------

Республіка Крим 1 1

Області:

Вінницька 1 1

Волинська 1 1 1

Дніпропетровська 1

Донецька 1 1

Житомирська 1 1 1

Закарпатська 1 1

Запорізька 1 1

Івано-Франківська 1 1

Київська 1

Кіровоградська 1 1

Луганська 1 1 1

Львівська 1 1 1

Миколаївська 1 1 1

Одеська 1 1

Полтавська 1 1

Рівненська 1 1

Сумська 1 1

Тернопільська 1 1

Харківська 1

Херсонська 1 1 1

Хмельницька 1 1 1

Черкаська 1 1 1

Чернівецька 1 1

Чернігівська 1 1 1

м. Київ 1 1

м. Севастополь 1 1 1
------------------------------------------------------------------

Усього 23 13 26
------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу