open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КІРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ
Н А К А З
10.04.2001 N 96
Зареєстровано

в Кіровоградському обласному

управлінні юстиції

12 квітня 2001 р.

за N 46/750
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Кіровоградської

митниці N 493 ( v0493483-06 ) від 18.08.2006 }
Про затвердження Положення про іспитову комісію

та порядок роботи з підприємствами, що здійснюють

декларування на підставі договору

в Кіровоградській митниці

На виконання вимог статей 46, 47 Митного кодексу України
( 1970-12 ), наказу ДМСУ від 22.07.97 N 340 ( z0495-97 ) "Про
затвердження Положення про діяльність підприємств, що здійснюють
декларування на підставі договору", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.10.97 за N 495/2299, а також у зв'язку із
змінами, що відбулись як в структурі митниці, так і в порядку
митного оформлення вантажів суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про іспитову комісію та порядок
роботи з підприємствами, що здійснюють декларування на підставі
договору в Кіровоградській митниці (додається).
2. Начальнику юридичного сектору митниці Хілько Л.І.
забезпечити подання цього наказу до Кіровоградського обласного
управління юстиції.
3. Головному інспектору канцелярії Хмеленко О.М. довести цей
наказ до оперативних підрозділів митниці.
4. Начальникам митних підрозділів довести цей наказ до
підпорядкованого особового складу, декларантів та митних брокерів
в зоні діяльності підрозділу.
5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ по митниці від
07.09.98 N 456.
6. Контроль за виконанням цього наказу та Положення покласти
на заступника начальника митниці Кравцова О.М.
Начальник митниці С.Є.Седель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Кіровоградської

митниці

10.04.2001 N 96
Зареєстровано

в Кіровоградському обласному

управлінні юстиції

12 квітня 2001 р.

за N 46/750

ПОЛОЖЕННЯ

про іспитову комісію та порядок роботи

з підприємствами, що здійснюють декларування

на підставі договору в Кіровоградській митниці

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІСПИТОВУ КОМІСІЮ
В Кіровоградській митниці іспитова комісія для прийняття
іспитів у кандидатів на посаду особи, уповноваженої на
декларування на підставі договору, та кандидатів на посаду
керуючого митним ліцензійним складом, інших декларантів
створюється на чолі з заступником начальника митниці. Іспитова комісія приймає іспити у кандидатів на посаду особи,
уповноваженої на декларування на підставі договору, та кандидатів
на посаду керуючого митним ліцензійним складом, інших декларантів
з метою визначення рівня їх знань і кваліфікації стосовно митної
справи. Засідання комісії проводяться в останній четвер кожного
місяця по мірі надходження заяв на проведення іспитів від
підприємств, визнаних декларантами, та власників митних
ліцензійних складів. Початок роботи з 9.00. Місце проведення
іспиту визначається головою іспитової комісії та повідомляється
черговому по митниці для інформування зацікавлених осіб. У своїй роботі іспитова комісія керується наказами та
розпорядженнями Державної митної служби України, Регіональної
митниці, постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,
іншими нормативними актами.
2. ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ВИЗНАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА ДЕКЛАРАНТОМ
Здійснювати декларування вантажів на підставі договору має
право підприємство, яке зареєстроване на території України і
здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства
України, за умови отримання ним свідоцтва про визнання його
декларантом, та наявності в своєму штаті осіб, уповноважених на
декларування. За видачу свідоцтва про визнання підприємства декларантом
справляється збір у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів
України, який перераховується на рахунок Управління НБУ, м. Київ,
МФО 300001, р/р 35309305101, код ЄДРПОУ ДМСУ 00033005, код виду
платежу - 019. При проведенні щорічної перереєстрації справляється збір у
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України, який
перераховується на рахунок Управління НБУ, м. Київ, МФО 300001,
р/р 35309305101, код ЄДРПОУ ДМСУ 00033005, код виду платежу - 018. Заява на отримання Свідоцтва про визнання підприємства
декларантом розглядається Держмитслужбою протягом 30 днів з
моменту її надходження. Для отримання Свідоцтва про визнання підприємства декларантом
особа подає до Держмитслужби такі документи: 1) Заяву на ім'я Голови Держмитслужби України, в якій
необхідно викласти такі відомості: - повну назву організації (для юридичних осіб) або прізвище,
ім'я та по батькові (для приватних підприємців); - юридичну адресу; - фактичну адресу; - наявність рахунків в національній та іноземній валюті; - назви та адреси філій (за умови їх наявності); 2) заяву на ім'я начальника митниці стосовно погодження
митницею видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом; 3) нотаріально завірені копії установчих та реєстраційних
документів (статут, установчий договір, свідоцтво про державну
реєстрацію та довідку органів державної статистики про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) та
відповідні документи філій або представництв цих підприємств, якщо
ці філії або представництва будуть здійснювати таку ж діяльність; 4) довідку банківського закладу про наявність рахунку і
відсутність заборгованості; 5) копія платіжного доручення про перерахування коштів за
отримання свідоцтва про визнання підприємства декларантом у
розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України. 6) лист-узгодження Кіровоградської митниці про доцільність
видачі Свідоцтва про визнання підприємства декларантом. Для виконання обов'язків декларанта підприємство повинно бути
забезпечене оргтехнікою, яка б забезпечувала відповідність
використовуваних ним засобів автоматизованого оброблення
інформації та програмних продуктів засобам автоматизованого
оброблення інформації та програмним продуктам, що використовуються
митними органами України. Свідоцтво діє безстроково за умови щорічної перереєстрації
згідно встановленого порядку. Свідоцтво може бути скасовано Держмитслужбою у разі: - невиконання вимог, передбачених Митним кодексом України
( 1970-12 ) та іншими нормативно-правовими актами; - виявлення згодом недостовірних даних, що мають суттєве
значення для прийняття рішення про допуск до декларування; - вчинення дій, що порушують права інших підприємств або
суперечать інтересам держави; - за підсумками щорічної перереєстрації; - у разі неотримання його протягом шести місяців з дня виходу
наказу Голови Держмитслужби про реєстрацію та видачу свідоцтва про
визнання підприємства декларантом; - в разі невиконання функцій підприємства, що здійснює
декларування на підставі договору, протягом одного року. Повторна заява про видачу свідоцтва може бути розглянута
через один рік з дня винесення рішення про скасування свідоцтва за
умови усунення причин, що стали підставою для скасування.
3. ОТРИМАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА ОСОБИ,

УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ДЕКЛАРУВАННЯ
Повноваження особи, уповноваженої на декларування, має бути
визначено таким чином, щоб особа могла здійснювати права та
обов'язки декларанта в повному обсязі. Допущення митним органом особи, уповноваженої на
декларування, до виконання обов'язків декларанта, здійснюється
шляхом видачі такій особі "Кваліфікаційного свідоцтва особи,
уповноваженої на декларування" (додаток 1). Допущення здійснюється за заявою керівника підприємства, яке
отримало свідоцтво про визнання його декларантом. Заява
розглядається митницею протягом 15 днів. Іспитова комісія, створена у митниці, приймає іспити у
кандидатів на посаду особи митного брокера (декларантів власних
вантажів). Для складання іспитів кожне підприємство повинно представити
в канцелярію митниці не пізніше як за 10 днів до дня проведення
іспитів такі документи: 1. Копію свідоцтва про визнання підприємства декларантом (для
підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору). 2. Заяву на ім'я начальника Кіровоградської митниці. 3. Копію наказу по підприємству про зарахування відповідної
особи в штат з зазначенням посади. 4. Документ про проходження навчання по митному
законодавству. При прийомі іспитів у кандидатів, які будуть працювати в зоні
діяльності митних постів, митних уповноважених, обов'язкове
представлення погодження начальника митного поста. Іспитова комісія визначає рівень знань кандидата та його
кваліфікацію. Орієнтовний перелік питань для підготовки та
складання іспиту наведений у додатку 2. По результатам іспитів в
окремому журналі складається протокол засідання комісії. Форму
протоколу наведено у додатку 3. Після закінчення іспитів кандидати
ознайомлюються з рішенням та висновками комісії та завіряють згоду
своїм підписом в протоколі засідання іспитової комісії. При позитивній здачі іспитів особа, уповноважена на
декларування, протягом 10 днів після іспиту отримує в групі
аналізу та обробки митної інформації (ГАОМІ) "Кваліфікаційне
свідоцтво". Кваліфікаційне свідоцтво може бути скасовано митницею, яка
його видала, у разі: - неодноразового невиконання обов'язків особи, уповноваженої
на декларування, передбачених ст. 48 Митного кодексу України
( 1970-12 ), а також Положенням про діяльність підприємств, що
здійснюють декларування на підставі договору, затвердженим наказом
ДМСУ від 22.07.97 N 340 ( z0495-97 ) та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 23.10.97 за N 495/2299; - виявлення згодом недостовірних даних, що мають суттєве
значення для прийняття рішення про допуск до здійснення обов'язків
особи, уповноваженої на декларування; - неодноразового порушення або невиконання вимог законодавчих
та інших нормативних актів; - при визнанні особи винною у підробленні документів,
розкраданні, хабарництві, а також у випадках неодноразового
вчинення правопорушень, передбачених Митним кодексом України
( 1970-12 ), а також Положенням про діяльність підприємств, що
здійснюють декларування на підставі договору, затвердженим наказом
ДМСУ від 22.07.97 N 340 ( z0495-97 ) та зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 23.10.97 за N 495/2299; - при заподіяних істотних збитках особі, яку декларант
представляє, шляхом протиправного використання даних, що
становлять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, за
рішенням суду; - у разі неотримання особою, уповноваженою на декларування,
кваліфікаційного свідоцтва протягом трьох місяців з дня складання
іспиту. Повторна заява про видачу кваліфікаційного свідоцтва може
бути розглянута через один рік з дня винесення рішення про
скасування свідоцтва за умови усунення причин, що стали підставою
для скасування, або по закінченні строку, визначеного судом.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОСІБ,

УПОВНОВАЖЕНИХ НА ДЕКЛАРУВАННЯ
Загальний контроль за діяльністю осіб, уповноважених на
декларування, здійснюється групою аналізу та обробки митної
інформації (ГАОМІ). Начальники митних підрозділів до 5 числа кожного місяця
надають до ГАОМІ узагальнену інформацію (з використанням
програмного забезпечення Microsoft Excel) по випадкам надання
відмов у митному оформленні, що надаються особам, уповноваженим на
декларування на підставі договору, та декларантам власних вантажів
за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення. Начальники
підрозділів несуть персональну відповідальність за повноту,
правильність заповнення зазначеної таблиці та її своєчасне
направлення до ГАОМІ. Начальник служби по боротьбі з КБ та ПМП до 5 числа кожного
місяця надає до ГАОМІ перелік декларантів - порушників митних
правил (по яким є постанова про порушення митних правил) по формі,
наведеній у додатку 5. Відповідальний інспектор ГАОМІ узагальнює в цілому по митниці
зазначену інформацію, веде її централізований облік та готує
(щоквартально) аналітичний звіт (за допомогою відділу СКА) про
діяльність зазначених підприємств, в якому також зазначається
загальна кількість митних оформлень, здійснених кожним
підприємством за звітний період, проводить вибіркові перевірки по
фактам відмов, з метою встановлення законності наданої відмови.
Узагальнена інформація враховується при вирішенні питань контролю
за діяльністю зазначених підприємств, що здійснюють декларування
на підставі договору, та при вирішенні питань їх щорічної
перереєстрації. ГАОМІ та митні підрозділи ведуть попереджувальну роботу з
декларантами шляхом надсилання їм листів з визначенням порушень, а
також проводять спільні зустрічі. Особи, що допустили найбільший процент значних помилок при
митному оформленні, можуть бути запрошені митницею на щомісячні
наради для: - співбесіди; - попередження про недопустимість подібних випадків у
майбутньому; - вирішення питання переатестації.
5. ПРОВЕДЕННЯ НАРАД
Наради з декларантами проводяться як з ініціативи митниці
(згідно щоквартальних планів), так і з ініціативи самих митних
брокерів (декларантів). Планові наради з ініціативи митниці по зоні діяльності
вантажного відділу проводяться щомісячно, в останню середу о 9.00
годині, при цьому приблизний склад представників митниці може бути
наступним: 1) начальник вантажного відділу (заступник); 2) начальник відділу митних доходів та платежів (визначена
начальником відділу особа); 3) начальник відділу КДВ (); 4) начальник ВТМВ (визначена начальником відділу особа); 5) начальник ВБК та ПМП (визначена начальником служби особи); 6) начальник відділу СКА (заступник), або визначатись окремо
начальником митниці, його заступником. Дату та час проведення нарад з митними брокерами на митних
постах та пунктах митного оформлення самостійно визначають
начальники митних постів та старші пунктів митного оформлення. В разі наявності у брокерів будь-яких питань, на які вони
бажають отримати відповідь, вони повинні завчасно (не пізніше як
за 10 днів) письмово повідомити про це митницю. Наради з ініціативи декларантів проводяться по попередній
заявці, при цьому місце проведення наради та питання, які
необхідно обговорити, пропонується декларантами, які повинні
повідомити про це митницю своїм листом завчасно. По результатам наради складається протокол наради за формою,
наведеною у додатку 6, який передається до ГАОМІ. Участь декларантів в нарадах враховується при оцінюванні їх
роботи.
Старший групи АОМІ О.М.Любченко

Додаток 1

до Положення про іспитову

комісію та порядок роботи

з підприємствами,

що здійснюють декларування

на підставі договору

в Кіровоградській митниці

------------------------------------------------------------------ | ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ | КІРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ | | КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО | ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ДЕКЛАРУВАННЯ | | ______________________________________________________________ | (прізвище, ім'я, по батькові) | ______________________________________________________________ | (домашня адреса) | ______________________________________________________________ | | паспорт | ______________________________________________________________ | (серія, номер, ким і коли виданий) | ______________________________________________________________ | | Начальник митниці С.Є.Седель | | N 90100/___ від "___" __________ 200_ р. | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Положення про іспитову

комісію та порядок роботи

з підприємствами,

що здійснюють декларування

на підставі договору

в Кіровоградській митниці

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК

питань для підготовки та здачі іспиту на отримання

кваліфікаційного свідоцтва особи, уповноваженої

на декларування на підставі договору

1. Мета митного контролю. 2. Форми митного контролю. 3. Період перебування товарів та інших предметів під митним
контролем. 4. Документи, необхідні для митного контролю. 5. Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться
під митним контролем. 6. Мета митного оформлення. 7. Місце і час здійснення митного оформлення. 8. Транспортні засоби, товари та інші предмети, що підлягають
декларуванню. 9. Форми декларування. 10. Процедура декларування. 11. Обов'язки декларанта. 12. Порядок переміщення через митний кордон України
транспортних засобів. 13. Порядок ввезення на митну територію України та вивезення
за межі цієї території товарів та інших предметів. 14. Порядок транзиту через митну територію України товарів та
інших предметів. 15. Мета пропуску через митний кордон України товарів та
інших предметів. 16. Пропуск для вільного використання. 17. Товари та інші предмети, що не підлягають пропуску через
митний кордон України. 18. Види та порядок справляння митних платежів. 19. Оподаткування митом товарів та інших предметів. 20. Умови перевезення товарів та інших предметів між
митницями. 21. Строк доставки товарів та інших предметів, а також
документів. 22. Товари та інші предмети, що зберігаються під митним
контролем. 23. Пропуск з метою тимчасового ввезення (вивезення). 24. Товари та інші предмети, що зберігаються виключно
митницею. 25. Порядок переміщення через митний кордон України
підакцизних товарів. 26. Митне оформлення давальницької сировини та готової
продукції, виробленої з неї. 27. Митне оформлення іноземних інвестицій. 28. Порядок визначення митної вартості, фактурної вартості. 29. Порядок визначення країни походження товарів. 30. Порядок заповнення гр. 31 ВМД ( 574-97-п ). Класифікація
товару у відповідності до ТН ЗЕД ( n0001410-92 ). 31. Порушення митних правил. Їх види. Відповідальність. 32. Поняття "Контрабанда".

Додаток 3

до Положення про іспитову

комісію та порядок роботи

з підприємствами,

що здійснюють декларування

на підставі договору

в Кіровоградській митниці

ПРОТОКОЛ

засідання іспитової комісії Кіровоградської митниці
"___" ____________ 200_ р. м. Кіровоград
Голова: __________________.
Секретар: ________________.
Члени комісії: 1. _______________________. 2. _______________________. 3. _______________________. 4. _______________________. 5. _______________________.
Порядок денний
1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду особи,
уповноваженої на декларування та назва підприємства,
уповноваженого на декларування на підставі договору (іншого
підприємства), яке його представляє: __________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Питання, що ставилися перед кандидатом: __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3. Оцінка рівня знань кандидата: ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4. Висновки та рекомендації комісії (по кожному кандидату
окремо): _________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
З рішенням іспитової комісії згоден ________________________ "___" ____________ 200_ р.

(підпис кожного

атестованого)
Підписи членів іспитової комісії 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________ 5. _________________________

Додаток 5

до Положення про іспитову

комісію та порядок роботи

з підприємствами,

що здійснюють декларування

на підставі договору

в Кіровоградській митниці

ІНФОРМАЦІЯ,

що подається відділом БК та ПМП про декларантів -

порушників митних правил

------------------------------------------------------------------ N |П.І.Б. особи|Назва, код |Що порушено|Прийняті |Примітки| з/п|митного |ЄДРПОУ |(з |міри адміні-| | |брокера або |підприємства,|посиланням |стративного | | |особи, що |що здійснює |на статтю |впливу | | |отримала |декларування |Митного | | | |довідку на |на підставі |кодексу | | | |право |договору, |України) | | | |декларування|або що | | | | |власних |декларує | | | | |вантажів |власні | | | | |підприємства|вантажі, в | | | | | |якому працює | | | | | |порушник | | | | ---+------------+-------------+-----------+------------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

до Положення про іспитову

комісію та порядок роботи

з підприємствами,

що здійснюють декларування

на підставі договору

в Кіровоградській митниці

ПРОТОКОЛ

спільної наради співробітників Кіровоградської

митниці з особами, уповноваженими

на декларування на підставі договору
"___" ____________ 200_ р. м. Кіровоград

Голова: ___________________.
Секретар: _________________.
Члени комісії: 1. ___________________________________. 2. ___________________________________. 3. ___________________________________. 4. ___________________________________. 5. ___________________________________.
Присутні особи, уповноважені на декларування на підставі
договору: 1. _______________________________________________________. 2. _______________________________________________________. 3. _______________________________________________________. 4. _______________________________________________________. 5. _______________________________________________________. 6. _______________________________________________________. 7. _______________________________________________________. 8. _______________________________________________________. 9. _______________________________________________________. 10. ______________________________________________________.
Порядок денний _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: