open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови президії ВАК

України

10.12.2003 N 1-05/10

ПЕРЕЛІК N 13

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт на

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Праці Інституту математики НАН України (з механіки).
ХІМІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інститут
органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний
університет).
БІОЛОГЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської
орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний
університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена
НАН України).
2. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський
національний університет ім. В.І.Вернадського МОН України).
3. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий
центр радіаційної медицини АМН України).
ЖУРНАЛИ
1. Проблеми ендокринної патології (АМН України, МОЗ України,
Інститут проблем ендокринної патології АМН України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Гірничо-геологічна".
ЖУРНАЛИ
1. Науковий вісник Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу.
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Автоматизовані системи управління і нові інформаційні
технології (Міжнародний ННЦ інформаційних технологій і систем НАН
України та МОН України).
2. Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів імені
А.С. Бережного".
3. Збірник наукових праць Харківського інституту
військово-повітряних сил імені Івана Кожедуба МО України.
4. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Електротехніка і енергетика".
5. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Обчислювальна техніка та автоматизація".
6. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Інформатика, кібернетика та обчислювальна
техніка".
7. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Проблеми моделювання та автоматизації
проектування динамічних систем".
8. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Гірничо-електромеханічна".
9. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Гірничо-геологічна".
10. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Металургія".
11. Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент -
техника и технология его изготовления и применения (Інститут
надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України).
12. Проблеми гірського тиску (Донецький національний
технічний університет).
13. Прогресивні технології та системи машинобудування
(Донецький національний технічний університет).
ЖУРНАЛИ
1. Авіаційно-космічна техніка і технологія (Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ" МОН
України).
2. Вісник двигунобудування (Запорізький національний
технічний університет МОН України, ВАТ "Мотор Січ", Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН України).
3. Вісник Житомирського державного технологічного
університету. Серія: технічні науки.
4. Вісник науки і техніки (Національний технічний університет
"ХПІ" МОН України, Харківський Будинок науки і техніки).
5. Вісті Донецького гірничого інституту (Донецький
національний технічний університет).
6. Електрифікація та автоматизація сільського господарства
(Національний аграрний університет, ВАТ "Київсільелектро").
7. Комп'ютинг (Тернопільська академія народного господарства
МОН України).
8. Нові технології. Науковий вісник Інституту економіки та
нових технологій.
9. Проблеми екології (Донецький національний технічний
університет).
10. Радіоелектронні і комп'ютерні системи (Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ" МОН
України).
11. Судоходство (Одеський національний морський університет,
"Судоходство").
12. Хранение и переработка зерна (ТОВ ІА "АПК-ЗЕРНО").
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Соціум (Інститут історії України НАН України, Центр
соціальної історії).
2. Україна в Центрально-Східній Європі (НАН України, Інститут
історії України НАН України).
3. Харківський історіографічний збірник (Харківський
національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Українознавчі студії (Прикарпатський університет
ім. Василя Стефаника МОН України).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вчені записки Харківського гуманітарного університету
"Народна українська академія".
2. Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Серія: "Економічна".
3. Теоретичні та прикладні питання економіки (Київський
національний університет ім. Тараса Шевченка).
ЖУРНАЛИ
1. Актуальні проблеми економіки (ВНЗ "Національна академія
управління").
2. Бізнес-навігатор (Міжнародний університет бізнесу і
права).
3. Економічний вісник Національного гірничого університету.
4. Судоходство (Одеський національний морський університет,
"Судоходство").
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв).
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Наукові записки Луганського національного педагогічного
університету. Серія: філологічні науки.
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський
національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Наукові праці Одеської національної юридичної академії.
2. Зовнішня торгівля: право та економіка (Українська академія
зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Питання експериментальної та клінічної медицини (Донецький
державний медичний університет МОЗ України).
2. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий
центр радіаційної медицини АМН України).
ЖУРНАЛИ
1. Архів клінічної медицини (Івано-Франківська державна
медична академія).
2. Вісник Вінницького національного медичного університету.
3. Досягнення біології та медицини (НАН України, АМН України,
Одеський державний медичний університет).
4. Клінічна анатомія та оперативна хірургія (Буковинська
державна медична академія МОЗ України).
5. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія
(Український науково-практичний центр ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України).
6. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська
державна медична академія МОЗ України).
7. Міжнародний медичний журнал (Харківська медична академія
післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство).
8. Серце і судини (Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, Асоціація кардіологів, судинних та серцевих
хірургів м. Києва, ТОВ "ВІТ-АПОЛ").
9. Трансплантологія (Координаційний центр трансплантації
органів, тканин та клітин МОЗ України, "КРС - медичні технології",
"Інвестиційно-консалтингова компанія "Універсал-контракт").
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Запорізький медичний журнал (Запорізький державний
медичний університет, ТОВ "Ледум").
2. Журнал органічної та фармацевтичної хімії (Інститут
органічної хімії НАН України, Національний фармацевтичний
університет).
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Дніпропетровського державного аграрного
університету.
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ
МВС України).
ВІЙСЬКОВІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Честь і закон (Головне управління внутрішніх військ МВС
України).
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ
МВС України).
2. Політичний менеджмент (Український центр політичного
менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН
України).
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Політичний менеджмент (Український центр політичного
менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН
України).
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ
ЖУРНАЛИ
1. Спортивний вісник Придніпров'я (Дніпропетровський
державний інститут фізичної культури і спорту Державного комітету
України з питань фізичної культури і спорту).
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та
права.
2. Ефективність державного управління (Львівський
регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові
України).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: