open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 2002 р. N 600

Київ

Про затвердження Порядку

обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були

вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом

України "Про особливості державного регулювання

діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних

систем зчитування"

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок обігу дисків для лазерних систем
зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності
Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом,
імпортом дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 )
(додається).

2. Абзац перший пункту 16 Положення про порядок виробництва,
зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників
аудіовізуальних творів чи фонограм, затвердженого постановою
Кабинету Міністрів України від 13 жовтня 2000 р. N 1555
( 1555-2000-п ) "Про затвердження положень з питань розповсюдження
примірників аудіовізуальних творів та фонограм" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 42, ст. 1792, N 47, ст. 2041), замінити
абзацами такого змісту:

"16. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
контрольних марок є:

порушення заявником вимог пункту 13 цього Положення;

відсутність у заявника ліцензії на виробництво дисків для
лазерних систем зчитування (якщо заява подається виробником
дисків для отримання контрольних марок серії "К");

відсутність у заявника ліцензії на експорт та/або імпорт для
лазерних систем зчитування (якщо заява подається експортером
та/або імпортером дисків для отримання контрольних марок
серії "К")".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно
абзаци п'ятим - сьомим.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2002 р. N 600

ПОРЯДОК

обігу дисків для лазерних систем зчитування,

що були вироблені або імпортовані до набрання чинності

Законом України "Про особливості державного

регулювання діяльності суб'єктів господарювання,

пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом

дисків для лазерних систем зчитування" ( 2953-14 )

1. Цей Порядок визначає особливості обігу дисків для лазерних
систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання
чинності Законом України "Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом,
експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"
( 2953-14 ) (далі - диски).

2. Суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, що
провадять діяльність з виробництва, експорту, імпорту, оптової чи
роздрібної торгівлі або прокату дисків, проводять інвентаризацію
наявних у них дисків станом на 21 квітня 2002 року.

Диски, що будуть вироблені або імпортовані у період з
21 квітня по 20 травня 2002 р., у разі відсутності спеціального
ідентифікаційного коду на них також підлягають інвентаризації, за
результатами якої складається відповідний звіт.

3. Для проведення інвентаризації дисків суб'єкти
господарювання:

юридичні особи - утворюють інвентаризаційну комісію у складі
не менш як 3 особи, головою якої є керівник юридичної особи;

фізичні особи - проводять інвентаризацію без утворення
інвентаризаційної комісії.

У ході інвентаризації визначається фактична кількість дисків,
що знаходиться у суб'єкта господарювання, і відповідність цієї
кількості даним бухгалтерського обліку. Результати інвентаризації
оформляються відповідними актами згідно з додатками 1 і 2.

Диски, що до 21 квітня 2002 р. були відвантажені, але не
отримані іншим суб'єктом господарювання, підлягають інвентаризації
та включенню суб'єктом-отримувачем до акта інвентаризації.

4. Акт інвентаризації дисків підписується головою і членами
інвентаризаційної комісії та скріплюється печаткою суб'єкта
господарювання - юридичної особи, підписується суб'єктом
підприємницької діяльності - фізичною особою.

Аркуші акта інвентаризації прошнуровуються і нумеруються.

5. Акт інвентаризації дисків, що складається у двох
примірниках, суб'єкт господарювання подає до 26 квітня 2002 р.
разом з електронною версією для реєстрації представництвом
Держпідприємництва за місцем державної реєстрації суб'єкта
господарювання (далі - представництво).

Один примірник акта інвентаризації залишається в
представництві, а другий з його позначкою про дату та номер
реєстрації повертається суб'єкту господарювання.

6. Звіт про вироблені або імпортовані у період з 21 квітня по
20 травня 2002 р. диски згідно з додатком 3 суб'єкт господарювання
подає до 25 травня 2002 р. разом з його електронною версією у двох
примірниках представництву.

Один примірник звіту залишається в представництві, а другий з
його позначкою про дату та номер реєстрації повертається суб'єкту
господарювання.

7. Витяги із зареєстрованих актів інвентаризації та
зазначених у пункті 6 цього Порядку звітів у разі укладення
господарських угод, предметом яких є диски, суб'єкти
господарювання додають до цих угод.

8. Представництва подають Держпідприємництву узагальнену
інформацію про проведення інвентаризації дисків до 5 травня
2002 р. згідно з додатком 4, а узагальнену інформацію за звітами
суб'єктів господарювання - до 5 червня 2002 року.


Зразок Додаток 1

до Порядку

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________

АКТ

інвентаризації дисків для

лазерних систем зчитування

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ________ 2002 р.
N ____ проведено інвентаризацію дисків для лазерних систем
зчитування станом на ___ ________ 2002 року.

Інвентаризацію розпочато __ ________, закінчено __ ________
2002 року

Установлено наявність:

------------------------------------------------------------------
N | Вид диска | Назва диска|
п/п|(аудіо, відео, мультимедійний, з| (мовою | Кількість
| програмним забезпеченням) | оригіналу) |
------------------------------------------------------------------

Голова інвентаризаційної комісії _________________________________

(посада)

____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ________________ __________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ __________________________

МП

Один примірник звіту отримано представництвом Держпідприємництва в
_______________ _____ ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____
(регіон)

______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)

МП


Зразок Додаток 2

до Порядку

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________

АКТ

інвентаризації дисків

для лазерних систем зчитування,

переданих на відповідальне зберігання

На підставі наказу (розпорядження) від ___ ________ 2002 р.
N ____ проведено інвентаризацію дисків для лазерних систем
зчитування станом на ___ ________ 2002 року.

Інвентаризацію розпочато __ ________, закінчено __ ________
2002 року

Установлено наявність:

------------------------------------------------------------------
N | Вид диска | Назва диска|
п/п|(аудіо, відео, мультимедійний, з| (мовою | Кількість
| програмним забезпеченням) | оригіналу) |
------------------------------------------------------------------

Найменування та код суб'єкта господарювання, що забезпечує
відповідальне зберігання, дата і номер договору __________________

Голова інвентаризаційної комісії ____________________________

(посада)

____________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

________________ ________________________

МП

Один примірник акта отримано представництвом Держпідприємництва в
_______________ _____ ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____
(регіон)

______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)

МП


Зразок Додаток 3

до Порядку

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________

ЗВІТ

про вироблені, імпортовані у період з 21 квітня по

20 травня 2002 р. диски для лазерних систем

зчитування без спеціального ідентифікаційного коду*

------------------------------------------------------------------
N | Вид диска (аудіо,відео, | Назва диска |
п/п|мультимедійний, з програмним|(мовою оригіналу)| Кількість
| забезпеченням) | |
------------------------------------------------------------------

_______________

Усього дисків

____________________ ______________ ________________________
(керівник суб'єкта (підпис) (ініціали та прізвище)
господарювання)

МП

Один примірник акта отримано представництвом Держпідприємництва в
_______________ _____ ________ 200__ р. та зареєстровано за N ____
(регіон)

______________________ __________ ________________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи представництва
Держпідприємництва)

МП
---------------

* Заповнюється окремо виробником та імпортером.


Зразок Додаток 4

до Порядку

Представництво Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

в _____________________________________

(регіон)

ЗВІТ

про інвентаризацію дисків для

лазерних систем зчитування

------------------------------------------------------------------
N | Вид диска |Кіль-|Кількість дисків,|
п/п|(аудіо, відео, мультимедійний,|кість| переданих на |Усього
| з програмним забезпеченням) | | відповідальне |
| | | зберігання |
------------------------------------------------------------------

Голова представництва ____________ _________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу