open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 14 грудня 1993 р. N 1034

Київ

Про Національну програму протидії

зловживанню наркотичними засобами

та їх незаконному обігу

на 1994-1997 роки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Національну програму протидії зловживанню
наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки,
що додається.

2. Міністерствам і відомствам, місцевим державним
адміністраціям передбачати починаючи з 1994 року в розрахунках до
проектів відповідних бюджетів поточного року витрати на реалізацію
зазначеної Програми.

3. Державному комітетові з матеріальних ресурсів здійснити
заходи для організації забезпечення спеціальних підрозділів
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державного митного
комітету, які ведуть боротьбу з наркоманією, та
контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ
матеріально-технічними ресурсами у обсязі коштів, передбачених у
державному бюджеті.

4. Міністерству закордонних справ звернутись до Секретаріату
Організації Об'єднаних Націй з клопотанням про виділення валютних
коштів з Фонду Організації Об'єднаних Націй по боротьбі із
зловживанням наркотичними засобами для фінансування виконання
Національної програми протидії зловживанню наркотичними засобами
та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки.


Президент України Л. КРАВЧУК

Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 грудня 1993 р. N 1034

НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

протидії зловживанню наркотичними засобами

та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА РОБОТА

1. Згідно з рішенням 17-ї спеціальної сесії Генеральної
Асамблеї ООН 1990 року і рекомендаціями міжнародних організацій
визначити головні принципи та напрями боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів і психотропних речовин, діяльності суб'єктів,
які беруть участь у цій роботі, вирішити питання контролю за
легальним обігом наркотиків, розробити заходи профілактики,
лікування та соціальної реабілітації хворих на наркоманію.

Національна координаційна рада боротьби

з наркоманією при Кабінеті Міністрів

України (надалі - НКР), МВС, Мінюст,

МОЗ, Міносвіти, Мінмолодьспорт, МЗС,

Держмитком, Служба безпеки разом з

Генеральною прокуратурою, Верховним

Судом.

1 квартал 1994 року.

2. З метою приведення чинного законодавства у відповідність з
рекомендаціями конвенцій ООН і вітчизняною практикою підготувати
та внести до Кабінету Міністрів України законопроекти щодо:

врегулювання порядку обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів;

внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України з питань посилення боротьби з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

створення системи протидії незаконному обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин та зловживанню ними.

Мінюст, МВС, МОЗ, Держмитком, Служба

безпеки разом з Генеральною

прокуратурою, Верховним Судом.

I квартал 1994 року.

3. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів
України проект концепції державної політики стосовно контролю за
обігом наркотичних засобів у країні.

МВС, МОЗ, Мінмолодьспорт, Міносвіти,

Держмитком, Служба безпеки.

II квартал 1994 року.

4. Створити міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем
боротьби з наркоманією і на його базі забезпечити підготовку
відповідних фахівців.

НКР, МОЗ, Міносвіти, Мінмолодьспорт,

Держмитком, Служба безпеки.

1995 рік.

5. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вирішення в установленому порядку питання про відрахування 50
відсотків вартості майна та коштів, конфіскованих у осіб,
притягнутих до кримінальної відповідальності за незаконні дії з
наркотичними засобами і психотропними речовинами, для потреб
спецпідрозділів, що ведуть боротьбу з незаконним обігом зазначених
засобів і речовин.

НКР, МВС, МОЗ, Мінфін, Держмитком,

Служба безпеки.

II квартал 1994 року.

6. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
про законодавче врегулювання питання про відрахування 0,5 відсотка
прибутків, одержуваних від реалізації горілчаних і тютюнових
виробів, для фінансування заходів цієї Програми.

НКР, МВС, МОЗ, Мінмолодьспорт,

Міносвіти, Мінфін, Мінекономіки,

Держмитком, Служба безпеки,

Держкомкордон.

II квартал 1994 року.

7. Підготувати пропозиції про узагальнення судової практики
розгляду кримінальних справ, пов'язаних з наркотичними засобами і
психотропними речовинами, матеріали подати для розгляду на пленумі
Верховного Суду з метою вироблення єдиного підходу до
розслідування справ цієї категорії.

МВС, Держмитком, Служба безпеки разом з

Верховним Судом, Генеральною

прокуратурою.

IV квартал 1994 року.

8. Внести пропозиції щодо укладання міжнародних угод із
відповідними службами зарубіжних держав з метою розширення
можливостей у боротьбі з міжнародним наркобізнесом, налагодження
зв'язків для обміну інформацією щодо осіб та організацій, які
займаються незаконним виробництвом, транспортуванням і торгівлею
наркотичними засобами, та одержання попереджальних відомостей про
їх злочинні наміри.

Служба безпеки, МВС, МЗС,

Мінюст, Держмитком.

II квартал 1994 року.

9. Організувати і провести в Україні міжнародну конференцію з
питань співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю і
нелегальною міграцією, а також співпраці прикордонно-поліцейських
структур Європи в протидії наркомафії.

Держкомкордон, МВС, Держмитком, Служба

безпеки, Міннацміграції.

1994 рік.

10. Вирішити питання створення єдиного міжвідомчого банку
даних на осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів
і психотропних речовин, і на факти вилучення цих засобів з
незаконного обігу.

НКР, МВС, Держкомкордон, Держмитком,

Служба безпеки.

1994 рік.

11. Узагальнити вітчизняну практику та міжнародний досвід
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і підготувати
навчальний посібник для працівників правоохоронних органів.

МВС, Держкомкордон, Держмитком, Служба

безпеки.

IV квартал 1994 року.

12. Вирішити питання створення:

в структурі кримінальної міліції МВС самостійних
спецпідрозділів для боротьби з наркобізнесом.

НКР, МВС.

I квартал 1994 року;

міжвідомчого кінологічного центру підготовки
інспекторів-кінологів і службових собак для пошуку наркотичних
засобів.

НКР, МВС, Держкомкордон,

Держмитком.

1995 рік;

координаційних рад з питань профілактики та боротьби з
наркоманією в областях, містах, районах у містах Києві та
Севастополі.

НКР, місцеві державні адміністрації,

міськвиконкоми.

II квартал 1994 року;

регіональних центрів медико-соціальної реабілітації та
лікування хворих на наркоманію (мм. Дніпропетровськ, Донецьк,
Львів і Київ).

НКР, МОЗ, Мінмолодьспорт, Київська

міська державна адміністрація,

міськвиконкоми.

1994 - 1995 роки;

реєстру хворих на наркоманію в Україні.

МОЗ.

1995 рік.

13. ( Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Провести
соціологічні дослідження щодо:

вивчення масштабів немедичного вживання наркотичних засобів у
країні.

НКР, МОЗ, Міносвіти, МВС, Міноборони,

Мінмолодьспорт, Мінстат, Інститут

соціології Академії наук.

1994 - 1995 роки;

наркоманії та девіантної поведінки осіб, які вживають
наркотичні засоби, соціальних факторів поширення наркоманії та
шляхів запобігання їй.

НКР, МОЗ, Міносвіти, Мінмолодьспорт,

Мінстат, Інститут соціологоії

Академії наук.

1994 - 1996 роки.

14. ( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) З урахуванням
результатів комплексного дослідження масштабів поширення
наркоманії розробити експрес-методику вимірювання її кількісних
та якісних характеристик, із застосуванням якої щорічно проводити
регіональний аналіз ситуації, що склалася з незаконним
розповсюдженням наркотиків і зловживання ними, забезпечувати
своєчасне вжиття заходів у разі її негативної зміни.

НКР, МОЗ, МВС, Мінюст, Інститут

соціології Академії наук, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

1994 рік.

15. Визначити матеріальні збитки від поширення наркоманії в
сфері:

виробництва (аварії, прогули, травматизм, непрацездатність та
інші негативні фактори економічного характеру, пов'язані із
вживанням наркотичних засобів).

МОЗ, Мінстат, МВС, місцеві державні

адміністрації, виконкоми місцевих Рад

народних депутатів разом з Федерацією

профспілок України.

1995 рік.

медицини (витрати на лікування хворих на наркоманію,
розроблення та використання спеціального обладнання,
реабілітаційні заходи, утримання обслуговуючого персоналу тощо).

НКР, МОЗ, Мінстат, місцеві державні

адміністрації, виконкоми місцевих Рад

народних депутатів.

1995 рік.

правопорядку та здійснення правосуддя (витрати на
процесуальну діяльність правоохоронних органів, проведення
спеціальних заходів тощо).

НКР, МВС, Мінюст, Держмитком, Служба

безпеки разом з Генеральною

прокуратурою, Верховним Судом.

1994 рік.

16. Вирішити питання про створення інституту соціальних
працівників в сфері наркології та розроблення державної системи
підготовки відповідних фахівців.

НКР, Міносвіти, МОЗ,

Мінмолодьспорт.

1995 рік.

II. ЗАХОДИ ЩОДО ЗОПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ПОПИТУ НА

НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ І ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ,

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОВЖИВАННЯ НИМИ

1. ( Пункт 1 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Включити до
навчальних програм середніх загальноосвітніх шкіл,
професійно-технічних училищ та технікумів, підручників і
посібників для учнів теми і розділи про шкідливість вживання
наркотичних засобів і психотропних речовин, розробити примірну
тематику лекцій, бесід, уроків антинаркотичного змісту для
навчально-виховних закладів.

НКР, Міносвіти, Мінмолодьспорт, МОЗ

разом з Академією педагогічних наук.

1994 - 1995 роки.

2. ( Пункт 2 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Включити до
навчальних програм середніх загальноосвітніх шкіл,
професійно-технічних училищ та технікумів, підручників і
посібників для учнів теми і розділи про шкідливість вживання
наркотичних засобів і психотропних речовин, розробити примірну
тематику лекцій, бесід, уроків антинаркотичного змісту для
навчально-виховних закладів.

Розробити типові положення про
медико-психолого-педагогічну службу, центри педагогічної
реабілітації дітей та підлітків, які зловживають наркотичними
засобами.

НКР, Міносвіти, МОЗ разом з

Академією педагогічних наук.

1994 - 1995 роки.

3. Завершити створення психологічної служби в органах та
закладах освіти, технікумах-інтернатах та ПТУ-інтернатах системи
Мінсоцзахисту. В міру можливості запроваджувати посади психологів
у дошкільних навчальних закладах.

Міносвіти, Мінсоцзахист, Мінмолодьспорт,

місцеві державні адміністрації,

виконкоми місцевих Рад народних

депутатів.

1997 рік.

4. ( Пункт 4 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Включити до
програм вищих навчальних закладів, а також інститутів
(факультетів) підвищення кваліфікації та перепідготовки теми
(курси) про шкідливість вживання наркотичних засобів. Підготувати
для студентів посібники з цієї тематики.

НКР, Міносвіти, Мінмолодьспорт, МОЗ,

Інститут соціології Академії наук,

місцеві державні адміністрації,

виконкоми місцевих Рад народних

депутатів разом з Академією

педагогічних наук.

1994 - 1995 роки.

5. Створити за місцем проживання та відпочинку населення, при
навчально-виховних закладах і спортивних спорудах школи здоров'я,
спортивні секції та військово-спортивні гуртки. Розширити мережу
закладів культури та клубів дозвілля за інтересами, бібліотек,
музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв для дітей, підлітків і
молоді, забезпечити їх культурно-спортивним інвентарем, музичними
інструментами, книжковими фондами та необхідним обладнанням.
Заохочувати та розвивати в таких закладах практику проведення
бесід, вікторин, виставок, концертів, оглядів, конкурсів та
фестивалів і читання лекцій, спрямованих на формування здорового
способу життя, культурного побуту, високої моральності населення
міст, селищ і районів.

НКР, Мінмолодьспорт, Мінкультури,

Міносвіти, Укрмузпром, Укрхудожпром,

місцеві державні адміністрації,

виконкоми місцевих Рад народних

депутатів.

1994 - 1995 роки.

6. Вирішити питання про відвідування підлітками
культурно-спортивних закладів на пільгових умовах.

НКР, Мінкультури, Мінфін, Міносвіти,

Мінмолодьспорт, місцеві державні

адміністрації, виконкоми місцевих Рад

народних депутатів.

1994 рік.

7. Розглянути питання про повернення приміщень позашкільних
навчально-виховних закладів, переданих в оренду підприємствам і
організаціям недержавної форми власності, а також тих, що
використовуються не за призначенням.

НКР, Міносвіти, Мінмолодьспорт, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

II квартал 1994 року.

8. ( Пункт 8 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Забезпечити
створення на конкурсній основі творів антинаркотичної
спрямованості (художніх, науково-популярних і мультиплікаційних
кінофільмів, плакатів, проспектів, листівок, календарів та інше).

НКР, Мінкультури, Мінфін, Міносвіти,

Мінмолодьспорт, МОЗ, МВС, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

1994 - 1997 роки.

9. ( Пункт 9 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Включити до
програм радіо та телебачення для школярів і молоді постійно діючі
рубрики про шкідливість наркоманії. Розробити і науково-методично
забезпечити навчально-освітню програму для дітей та молоді
"Молоді про наркоманію".

НКР, Укртелерадіокомпанія, Міносвіти,

Мінмолодьспорт, МОЗ, МВС разом з

Академією педагогічних наук.

1994 - 1997 роки.

10. Організувати та провести всеукраїнський телерадіомарафон
художніх і творчих колективів, приурочивши його до всесвітнього
Дня боротьби з наркоманією. Кошти від марафону використати для
лікування хворих на наркоманію.

НКР, Мінкультури, Мінмолодьспорт,

Міносвіти, МОЗ, Укртелерадіокомпанія,

місцеві державні адміністрації,

виконкоми місцевих Рад народних

депутатів.

1996 рік.

11. ( Пункт 11 розділу II втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити:

для учителів і батьків рекомендації щодо виявлення осіб, які
допускають немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних
речовин.

МОЗ, Міносвіти разом з Академією

педагогічних наук.

1995 рік;

для батьків посібники з формування у дітей негативного
ставлення до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин.

Міносвіти разом з Академією

педагогічних наук.

1995 рік;

правові та організаційні основи системи виявлення, обстеження
і обліку різних категорій громадян, зокрема учнів середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ та технікумів,
які вживають наркотичні засоби.

МОЗ, Міносвіти, МВС разом з

Генеральною прокуратурою.

1995 рік.

III. ЛІКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНА

РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬ НЕМЕДИЧНЕ ВЖИВАННЯ

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

1. ( Пункт 1 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) На основі
вітчизняного та міжнародного досвіду переглянути підходи до
проблеми встановлення працездатності, реабілітації і
ресоціалізації хворих на наркоманію. Розробити методи їх
адаптації в сучасних умовах.

МОЗ, Мінпраці, Мінсоцзахист,

Міносвіти, МВС.

1994 - 1996 роки.

2. ( Пункт 2 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити та
впровадити в практику:

біохімічні діагностичні тести, медико-технічні засоби та
методи раннього виявлення осіб, які допускають немедичне вживання
наркотичних засобів.

МОЗ разом з Академією наук,

Академією медичних наук.

1994 - 1997 роки;

систему навчання тверезого способу життя з метою ранньої
профілактики наркоманії.

Міносвіти, МОЗ разом з Академією

педагогічних наук.

1994 - 1996 роки;

методи психологічного захисту, які б перешкоджали немедичному
вживанню наркотиків в екстремальних умовах.

МОЗ разом з Академією наук.

1994 - 1996 роки;

психоактивні речовини з найменшою наркотичною дією і більшим
обезболювальним ефектом.

МОЗ разом з Академією наук,

Академією медичних наук.

1994 - 1997 роки;

портативні і стаціонарні прилади (комплекси) визначення
наркотичного сп'яніння на різних принципах дії.

МОЗ, МВС, ДКНТ разом з Академією

наук.

1994 - 1996 роки;

систему епідеміологічних досліджень поширеності наркоманії та
інших форм хімічної залежності.

МОЗ разом з Академією наук,

Академією медичних наук.

1994 - 1997 роки;

психофізіологічну методику професійної та творчої орієнтації
підлітків.

МОЗ, Міносвіти, Мінпраці разом з

Академією наук, Академією педагогічних

наук.

1994 - 1996 роки.

3. ( Пункт 3 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Провести
дослідження патогенетичних механізмів залежності від наркотичних
засобів і на його основі розробити нові ефективні методи та
засоби терапії.

МОЗ разом з Академією наук.

1994 - 1996 роки.

4. ( Пункт 4 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити на
основі міжнародних програм допомоги службовцям та їхнім сім'ям
систему профілактики вживання наркотичних засобів на робочих
місцях.

МОЗ разом з Федерацією

профспілок України.

1995 рік.

5. Організувати підготовку і перепідготовку медичного
персоналу навчальних закладів та лікарів-наркологів закладів
системи МОЗ з питань профілактики наркоманії.

МОЗ, місцеві державні адміністрації,

виконкоми місцевих Рад народних

депутатів.

1994 - 1996 роки.

6. Переглянути перелік професій, за якими допущення до роботи
повинно здійснюватися після попереднього проведення наркологічного
контролю.

МОЗ, Мінпраці разом з

Федерацією профспілок

України.

1994 рік.

7. ( Пункт 7 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Створити
експериментальну модель педагогічної реабілітації учнів, які
важко піддаються вихованню. Провести дослідно-експериментальне
випробування різних моделей соціально-педагогічної реабілітації
дезадаптованих дітей та підлітків.

Міносвіти разом з Академією

педагогічних наук.

1994 рік.

8. ( Пункт 8 розділу III втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Вивчити в
установах виконання покарань практику лікування осіб, які
вживають наркотичні засоби і засуджені за скоєння злочинів, за
результатами розробити і здійснити заходи щодо підвищення
ефективності надання медичної допомоги таким особам.

МВС, МОЗ.

1994 - 1995 роки.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ І РОЗПОДІЛОМ НАРКОТИЧНИХ

ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

1. З метою перекриття каналів надходження в незаконний обіг
наркотичних засобів і психотропних речовин визначити потребу в їх
виробництві та імпорті. Розробити систему заходів обмеження
імпорту і експорту окремих матеріалів та обладнання, що можуть
бути використані для незаконного виготовлення наркотичних засобів
і психотропних речовин.

НКР, МЗЕЗ, МОЗ, МВС.

1994 - 1995 роки.

2. Підготувати і подати до Кабінету Міністрів України
пропозиції:

про посилення контролю за виробництвом, зберіганням,
перевезенням, реалізацією та списанням наркотичних засобів і
психотропних речовин.

МОЗ, МВС, Служба безпеки

разом з Верховним Судом.

I квартал 1994 року;

про встановлення відповідного коефіцієнта до роздрібних цін
на наркотичні засоби і психотропні речовини промислового
виробництва, хімічні реагенти і прекурсори для застосування у разі
відшкодування матеріальних збитків при викраденні, недостачі,
псуванні або іншій втраті особами, яким ці матеріали були довірені
у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків чи для охорони.

МВС, Мінюст, Мінекономіки, МОЗ, Служба

безпеки разом з Генеральною

прокуратурою, Верховним Судом.

I квартал 1994 року.

3. ( Пункт 3 розділу IV втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Визначити перелік
хімічних реагентів і прекурсорів, із яких або з допомогою яких
можливе виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин.
Розробити систему контролю за їх виробництвом, зберіганням і
реалізацією.

МОЗ, МВС разом з Академією

наук.

1994 рік.

4. Розробити для практичного використання працівниками
правоохоронних органів методики розпізнавання нових видів
наркотичних засобів і психотропних речовин.

МВС, МОЗ, Держмитком, Служба

безпеки.

1994 - 1995 роки.

5. Розробити систему фармакологічного контролю складу
лікарських препаратів, які надходять для серійного виробництва або
закуповуються за кордоном.

МОЗ, МВС.

1994 - 1995 роки.

V. ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ НАРКОТИКІВ

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

1. Організувати дослідження для визначення видів рослин, що
містять речовини наркотичної дії, та регіонів їх зростання в
Україні, підготувати геокліматичну карту з переліком цих культур.

Мінприроди, Міноборони, МВС, Мінюст.

1994 - 1997 роки.

2. ( Пункт 2 розділу V втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Провести дослідження щодо
можливого вирощування кокаїнових кущів, різних видів кактусів,
грибів та інших рослин, які використовуються для виготовлення
наркотичних засобів за кордоном на інтродукційній основі, в
придатних для їхнього природного зростання кліматичних зонах
України. Скласти таблицю зростання і вегетації таких культур
залежно від умов їх вирощування.

Мінприроди, Міносвіти разом з Академією

наук, Українською академією аграрних

наук.

1994 - 1997 роки.

3. ( Пункт 3 розділу V втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити нові зразки
сільськогосподарської техніки для збирання наркотиковмісних
культур з метою зменшення втрат врожаю, термінів збиральних робіт
і частки ручної праці.

Мінсільгосппрод, ДКНТ, МОЗ.

1994 - 1997 роки.

4. Вирішити питання про концентрацію посівів конопель з
урахуванням державних потреб. Вжити заходів до об'єднання малих
підприємств, які зайняті переробкою та зберіганням
наркотиковмісної сировини, розміщення їх безпосередньо в районах
культивування конопель та маку, забезпечення надійної охорони
продукції переробки та пожнивних залишків.

Мінсільгосппрод, МВС.

1994 - 1995 роки.

5. ( Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити:

нові та адаптувати існуючі екологічно безпечні препарати для
знищення наркотиковмісних рослин;

Мінмашпром, Мінприроди, МВС разом з

Академією наук, Українською академією

аграрних наук.

1994 - 1997 роки;

фізико-термічні методи знищення наркотиковмісних рослин.

Мінмашпром, Мінприроди, МВС разом з

Академією наук, Українською академією

аграрних наук.

1994 - 1995 роки;

агротехнічні заходи знищення наркотиковмісних рослин, зокрема
в посівах сільськогосподарських культур.

Мінприроди, Мінсільгосппрод разом з

Українською академією аграрних наук.

1994 - 1997 роки.

6. ( Пункт 6 розділу V втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Вивчити можливість
витиснення дикорослих конопель із природних біоценозів шляхом
підсіву рослин, що не мають наркотичних та інших шкідливих
властивостей.

Мінприроди разом з Українською

академією аграрних наук.

1994 - 1995 роки.

7. ( Пункт 7 розділу V втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Провести
екологічну експертизу існуючих методів знищення наркотиковмісних
рослин.

Мінприроди, МОЗ, Мінсільгосппрод

разом з Академією наук.

1994 - 1995 роки.

8. ( Пункт 8 розділу V втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Продовжити роботу
з виведення сортів конопель без канабіноїдних сполучень та
розробити способи збереження цієї властивості в нових сортах у
процесі селекції.

Мінсільгосппрод разом з Українською

академією аграрних наук.

1994 - 1997 роки.

9. ( Пункт 9 розділу V втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Виконати
науково-дослідні роботи, спрямовані на створення
високопродуктивних і високомаслянистих сортів і гібридів олійного
маку з низьким вмістом опійних алкалоїдів.

Мінсільгосппрод, МОЗ разом з Академією

наук, Українською академією аграрних

наук.

1994 - 1997 роки.

VI. ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ

ЗАСОБІВ

1. Розробити з урахуванням міжнародного досвіду порядок
взаємодії фінансових та правоохоронних органів для виявлення
фізичних та юридичних осіб, які займаються легалізацією або
приховуванням коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних
засобів, а також для проведення фінансового розслідування та
повернення державі майна, придбаного незаконним чином.

МВС, Мінюст, Мінфін, Держмитком разом з

Генеральною прокуратурою, Верховним

Судом.

1994 рік.

2. ( Пункт 2 розділу VI втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Створити на основі
комп'ютерної техніки єдину міжвідомчу автоматизовану систему
збирання, аналізу та узагальнення інформації про осіб, які беруть
активну участь в незаконному обігу наркотичних засобів, а також
даних про стан боротьби з їх розповсюдженням і в перспективі
інтегрувати цю систему в міжнародну.

Мінмашпром, МВС, МЗС, Мінюст,

Держмитком, Служба безпеки разом з

Академією наук.

1994 рік.

3. ( Пункт 3 розділу VI втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 437 ( 437-96-п ) від 18.04.96 ) Розробити та
впровадити у виробництво:

портативні експрес-аналізатори для визначення виду найбільш
розповсюджених наркотичних засобів.

МВС, МОЗ, Мінмашпром, Держмитком,

Служба безпеки разом з Академією наук.

1994 - 1997 роки;

прилади для виявлення наркотичних засобів на відстані, які
працюють за одорилогічним принципом і принципои мікроаналізу.

МВС, Мінмашпром, Держмитком, Служба

безпеки.

1994 - 1997 роки.

апаратурний комплекс (телевізійний, фотографічний, технічний,
лазерний) з малогабаритним літальним апаратом, керованим на
відстані, для оперативного пошуку незаконних посівів
наркотиковмісних рослин.

Мінмашпром, ДКНТ разом з Академією

наук.

1994 - 1997 роки;

комп'ютерну систему безпосереднього нагляду за переміщенням
наркотиковмісних лікарських препаратів у межах України (від
пунктів їх виробництва до пунктів реалізації та використанням -
аптечним, лікувально-профілактичним закладам, науковим та іншим
установам).

МОЗ, Мінмашпром, МВС, місцеві державні

адміністрації, виконкоми місцевих Рад

народних депутатів.

1994 рік;

систему постійного контролю за пересилкою в поштових
відправленнях наркотичних засобів з обладнанням відповідними
технічними засобами місць зберігання посилок і впровадити цю
систему на підприємствах зв'язку, в митних органах, відповідних
пунктах залізничних, морських і аеровокзалів.

НКР, МВС, Академія наук, Мінмашпром,

Держмитком, Служба безпеки, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

1994 - 1997 роки.

4. Установити на підприємствах зв'язку стенди з інформацією
про відповідальність клієнтури за невиконання вимог Поштових
правил щодо заборони пересилки наркотичних засобів у поштових
відправленнях.

Мінзв'язку.

1994 рік.

5. З метою виявлення та перекриття джерел і каналів
надходження наркотичних засобів і психотропних речовин у
незаконний обіг щорічно проводити комплексні
оперативно-профілактичні операції (типу "Допінг", "Мак").

МВС, МОЗ, Служба безпеки, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

1994 - 1997 роки.

6. Внести пропозиції до Кабінету Міністрів України про
виділення додаткової штатної чисельності працівників, які
спеціалізуються на боротьбі з незаконним обігом наркотичних
засобів.

МВС, Мінюст, Служба безпеки, Держмитком

разом з Генеральною прокуратурою,

Верховним Судом.

II квартал 1994 року.

7. Здійснити заходи щодо зміцнення матеріальної бази і
придбання необхідних технічних засобів для спецпідрозділів органів
внутрішніх справ, Служби безпеки, митних органів,
контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ.

Мінфін, Мінекономіки, МВС, Держмитком,

Держкомкордон, Служба безпеки, місцеві

державні адміністрації, виконкоми

місцевих Рад народних депутатів.

1994 - 1997 роки.

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ БОРОТЬБИ

З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

1. Проводити регулярний обмін досвідом з правоохоронними
органами зарубіжних держав, брати участь у щорічних семінарах на
міжнародному рівні з питань регламентації та організації боротьби
з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

МВС, Мінюст, Держмитком, Служба безпеки

разом з Генеральною прокуратурою,

Верховним Судом.

1994 - 1997 роки.

2. Вивчити питання про необхідність закупівлі за кордоном
спеціальної оперативно-криміналістичної техніки і технічних
засобів для проведення експрес-аналізу наркотиків та
експрес-діагностики стану наркотичного сп'яніння.

МВС, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки, МЗЕЗ,

Мінюст, Держмитком, Служба безпеки.

1994 рік.

3. Практикувати проведення з правоохоронними органами
зарубіжних держав спільних заходів щодо здійснення "контрольованих
поставок" наркотичних засобів.

Держмитком, МВС, Держкомкордон, Служба

безпеки разом з Генеральною

прокуратурою.

1994 - 1997 роки.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу