open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Угода
між Україною та Міжнародною Фінансовою Корпорацією ("МФК")

щодо статусу та діяльності Представництва МФК в Україні

Преамбула

Оскільки починаючи з 1993 року МФК провадила діяльність в
галузі співпраці в питаннях надання технічної допомоги і
інвестиційну діяльність на території України і з цією метою
відкрила і утримує представництво в Києві і представництва в інших
містах на території України, щоб підтримувати і доповнювати
зусилля країни у розв'язанні найважливіших проблем економічного
розвитку;

Оскільки Україна погодилася забезпечити наявність необхідних
засобів для повного і ефективного виконання Представництвом МФК в
Україні своїх функцій, включаючи намічені програми роботи та
будь-яку пов'язану з цим діяльність; і для досягнення своїх цілей
у співробітництві з Україною;

Беручи до уваги, що Україна підписала Конвенцію ООН про
привілеї та імунітети спеціалізованих установ ( 995_170 ) та
Статут МФК;

Бажаючи укласти угоду з метою регулювання питань, що
виникають внаслідок діяльності Представництва МФК в Україні;

Погодилися, в дусі дружнього співробітництва, щодо
наступного:

Стаття I

Визначення

Для цілей цієї Угоди, діятимуть такі визначення:

(a) Під "відповідними органами влади" розуміються компетентні
органи виконавчої, законодавчої та судової влади згідно з
законодавством України;

(b) Під "архівами Представництва" розуміються усі протоколи,
кореспонденція, документи та інші матеріали, включаючи рукописи,
фотознімки та рухомі зображення і фільми, звукові записи,
комп'ютерні програми і письмові матеріали, відеозаписи на плівці і
дисках, а також диски або плівки із записами, які належать
Представництву або утримуються ним чи від його імені;

(c) Під "Статутом" розуміється Статут МФК, прийнятий 20
червня 1956 року, із змінами від 21 вересня 1961 року, 1 вересня
1965 року і 28 квітня 1993 року;

(d) Під "Конвенцією" розуміється Конвенція ООН про привілеї
та імунітети спеціалізованих установ ( 995_170 ), прийнята
Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 21 листопада
1947 року;

(e) Під "утриманцями" розуміються утриманці посадових осіб
Представництва, до числа яких входять їхні чоловіки та дружини та
інші члени родини, які знаходяться на їх утриманні;

(f) Під "Керівником Представництва" розуміється посадова
особа МФК, яка керує Представництвом, незалежно від того, чи вона
фактично постійно перебуває на території України чи ні, але яка не
займає одночасно посади Керівника Представництва в іншій країні;

(g) Під "зборами, що скликає МФК" розуміються збори МФК або
Представництва, включаючи будь-яку міжнародну конференцію чи інше
зібрання, скликане МФК або Представництвом, та будь-яку комісію,
комітет чи підгрупу будь-яких таких зборів;

(h) Під "Представництвом" розуміється Представництво МФК в
Україні, що включає до себе головне представництво у Києві та
представництва на місцях, організовані в інших населених пунктах
за взаємною згодою між МФК і відповідними органами влади;

(i) Під "приміщеннями Представництва" розуміються усі
приміщення, які займає головне Представництво або представництва
на місцях, включаючи обладнання, надані МФК в Україні або такі, що
займаються, утримуються чи використовуються ним і зазначені як
такі у повідомленнях Кабінету Міністрів України;

(j) Під "посадовими особами Представництва" розуміються
особи, визначені такими відповідно до розділу 18 статті VI
Конвенції ( 995_170 );

(k) Під "Сторонами" розуміються Україна і МФК;

(l) Під "майном і активами Представництва" розуміються усе
майно і активи, які надано Представництву від МФК для здійснення
ним своєї діяльності.

Стаття II

Призначення і сфера діяльності

1. Представництво МФК відкривається в Україні з метою
здійснення її діяльності у відповідності до Статуту та цієї Угоди.

2. Представництво здійснюватиме свою діяльність з метою
осягнення призначення МФК, як воно визначене у її Статуті та у
згідності з відповідними рішеннями, правилами, положеннями і
політикою МФК.

Стаття III

Застосування Статуту та Конвенції

Статут і Конвенція ( 995_170 ) застосовуватимуться до
Представництва, його майна і активів, а також до посадових осіб
Представництва.

Стаття IV

Кошти, активи і інше майно Представництва

1. У відповідності до Статуту і Конвенції ( 995_170 ):

(a) приміщення Представництва будуть недоторканними. Майно і
активи МФК та/або Представництва, де б вони не були розташовані, і
хто б їх не утримував, користуватимуться імунітетом від обшуку,
реквізиції, конфіскації, експропріації чи будь-якої іншої форми
втручання шляхом виконавчих або законодавчих дій;

(b) відповідні органи влади не входитимуть до приміщення
Представництва для виконання будь-яких офіційних обов'язків інакше
як за явної згоди Керівника Представництва та з додержанням умов,
на які він або вона погодиться. Однак, розуміється, що така згода
не потрібна у випадку пожежі.

2. Відповідні органи влади докладатимуть усіх розумних зусиль
і здійснюватимуть усі належні заходи для безпеки і захисту
Представництва та для забезпечення такого стану, коли спокій
Представництва не буде порушуватися неузгодженим проникненням
ззовні осіб або груп осіб чи безладом у безпосередній близькості.
Представництву буде надано такий самий захист як дипломатичним
місіям в Україні.

3. Архіви Представництва і взагалі усі документи, що йому
належать, де б вони не знаходилися і хто б їх не утримував, будуть
недоторканними.

4. Без обмежень з боку органів фінансового контролю,
будь-яких правил чи мораторіїв, але у відповідності до розділу 5
Статті III Статуту. Представництво у межах, які МФК вважатиме
необхідними для здійснення її діяльності:

(a) може тримати та використовувати кошти, золото або обігові
інструменти будь-якого типу;

(b) може мати і використовувати рахунки у будь-якій валюті і
конвертувати будь-яку валюту у його розпорядженні у будь-яку іншу
валюту.

5. У відповідності до Статуту та Конвенції ( 995_170 ),
Представництво, його активи, майно, дохід та його операції і
угоди:

(a) не оподатковуються жодними видами податків і митом,
розуміючи, однак, що Представництво не буде претендувати на
звільнення від таких зборів, що є фактично не більш, ніж платежами
за послуги комунальних служб;

(b) звільнені від митних зборів та заборон і обмежень щодо
імпорту і експорту у відношенні до товарів, що експортуються або
імпортуються Представництвом для службового користування.
Розуміється, однак, що товари, імпортовані з таким звільненням, не
будуть продаватися в Україні, за винятком таких умов, які будуть
погоджені у відповідності до встановленого в Україні законодавчого
порядку.

6. Корпорація не відповідає також за стягнення чи сплату
будь-яких податків чи мита.

Стаття V

Посадові особи Представництва

1. Посадові особи Представництва користуватимуться привілеями
і імунітетами, визначеними відповідно до положень Статуту і
Конвенції ( 995_170 ). Без обмеження зазначеного, ці посадові
особи будуть звільнені від оподаткування заробітної плати та
винагороджень, що виплачуються їм МФК або Представництвом.

2. Керівник Представництва користуватиметься з таких самих
привілеїв та імунітетів, як ті, що надаються Україною членам
дипломатичних місій подібного рангу.

3. Посадові особи Представництва матимуть також право до
наступного:

(a) ввезти без мита меблі та майно при початковому вступі на
посаду в Україні у відповідності до правил, існуючих в Україні;

(b) ввезти без мита один автотранспортний засіб на одну
посадову особу у відповідності до правил, встановлених для членів
дипломатичних місій подібного рангу; відчуження таких
автотранспортних засобів здійснюється згідно з чинним
законодавством України.

4. Утриманцям посадових осіб Представництва надаватиметься
можливість працювати в Україні відповідно до чинного законодавства
України.

Стаття VI

Добровільна відмова від привілеїв та імунітетів

Привілеї та імунітети за цією Угодою надаються в інтересах
МФК, а не для особистої користі осіб, котрих вони стосуються. МФК
може добровільно відмовитись від імунітету будь-якої особи з числа
тих, про яких йдеться у Статті V цієї Угоди у будь-якому випадку,
коли, на її думку, такий імунітет перешкоджає відправленню
правосуддя, і від нього можна відмовитись без шкоди для інтересів
МФК.

Стаття VII

Можливості доступу

Посадові особи Представництва, які не є громадянами України,
та їхні утриманці матимуть право на:

(a) швидке оформлення і видачу безкоштовних необхідних віз на
період їхнього перебування в Україні;

(b) звільнення від імміграційних обмежень та реєстрації, а
також пільги щодо переміщення, як і для представників, посадових
осіб і співробітників інших членів відповідного рівня.

Стаття VIII

Вклад України

Україна допомагатиме МФК в забезпеченні на умовах, не менш
сприятливих, ніж надані будь-якій іншій міжнародній організації в
Україні, приміщеннями для Представництва, а також необхідними
комунальними послугами для Представництва.

Стаття IX

Можливості у сфері комунікацій

1. У відношенні до Представництва МФК у сфері офіційних
комунікацій діятиме режим не менш сприятливий ніж наданий Україною
будь-якій іншій міжнародній організації або дипломатичній місії в
питаннях влаштування та експлуатації, пріоритетів, тарифів, плати
за поштові відправлення та каблограми, за телетайпний,
факсимільний, телефонний та інші види зв'язку, а також плати за
інформацію для преси і радіо.

2. Жодна офіційна кореспонденція чи інші послання МФК або
Представництва не підлягатимуть цензурі або будь-якій формі
перехоплювання чи втручання. Такий імунітет поширюватиметься на
всі види офіційної комунікації. МФК і Представництво матимуть
право користуватися кодами та відправляти і отримувати
кореспонденцію чи то кур'єром, чи то у запечатаних сумках, за
умови однак, що встановлення і використання радіопередавача або
іншого телекомунікаційного обладнання Представництвом відбудеться
відповідно до чинного законодавства України.

Стаття X

Прапор, емблема та маркування МФК

МФК може виставляти свій прапор та/або емблему на приміщенні
представництва, офіційних автомобілях та в інших місцях, за
домовленістю Сторін.

Стаття XI

Сповіщення

МФК, відповідно до Розділу 18 Статті VI Конвенції
( 995_170 ), подасть Кабінету Міністрів України категорії та
прізвища посадових осіб Представництва. Керівник Представництва
надаватиме список відповідних утриманців посадових осіб.

Стаття XII

Ідентифікація

1. Відповідний орган влади України видасть, на прохання
Керівника Представництва, кожній посадовій особі Представництва,
що не є громадянином України, відповідну картку або посвідчення
особи, які служитимуть для її ідентифікації і для підтвердження
привілеїв та імунітетів, визначених цією Угодою.

2. На вимогу посадових осіб відповідних органів влади, особи,
про яких йдеться у пункті 1 вище, повинні пред'являти, але не
віддавати свої картки або посвідчення особи.

3. Представництво має забезпечити повернення відповідному
органу виконавчої влади усіх посвідчень особи одразу ж після
припинення виконання такою особою службових обов'язків в Україні.

Стаття XIII

Розв'язання спорів

Будь-які спори між Україною і МФК, пов'язані з інтерпретацією
та застосуванням цієї Угоди, або будь-якої іншої додаткової угоди,
розв'язуватимуться шляхом переговорів або іншим погодженим між
сторонами способом. Справи проти МФК можуть порушуватися лише у
відповідності з Розділом 3 Статті VI Статуту.

Стаття XIV

Внесення змін

За взаємною згодою Сторони можуть вносити до цієї Угоди
необхідні зміни та доповнення, які оформлюються відповідними
протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття XV

Набуття чинності

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання
уповноваженими представниками Сторін.

Стаття XVI

Припинення дії

Ця Угода припинить свою дію через шість місяців після подання
однією із сторін письмового сповіщення про своє рішення припинити
дію цієї Угоди. Відповідні положення Угоди, однак, зберігатимуть
свою силу протягом часу, необхідного для упорядкованого завершення
справ МФК і розпорядження своїм майном в Україні, а також для
розв'язання будь-яких спорів між Сторонами.

НА СВІДЧЕННЯ ЧОГО, належним чином уповноважені представники
України і МФК, підписали цю Угоду від імені сторін.

Укладено у Києві другого дня квітня місяця тисяча дев'ятсот
дев'яносто дев'ятого року у двох примірниках, кожний українською і
англійською мовами, причому обидва тексти є автентичні.

За Україну За Міжнародну Фінансову

Корпорацію

Голова Національного Директор Другого
агентства України з Європейського Департаменту
питань розвитку та Міжнародної Фінансової
європейської інтеграції Корпорації

Роман Шпек Едвард Нассім

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу