open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 256 від 27.08.2001

( Наказ скасовано на підставі Наказу Мінагрополітики

N 117 ( v0117555-02 ) від 24.04.2002 )

Про Порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності
довідки, яка підтверджує, що вони є виробниками відповідної
продукції, та перевірки технічного стану і технологічного
забезпечення виробництва для виготовлення такої продукції

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
14 вересня 1998 р. N 1429 ( 1429-98-п ) "Про затвердження Порядку
отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового,
що використовується вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину,
есенції і оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків,
морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не
підлягають реалізації в роздрібній торгівлі" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок видачі суб'єктам підприємницької
діяльності довідки, яка підтверджує, що вони є виробниками
відповідної продукції, та перевірки технічного стану і
технологічного забезпечення виробництва для виготовлення такої
продукції (додається).

2. Покласти проведення перевірки технічного стану і
технологічного забезпечення виробництва у суб'єктів
підприємницької діяльності, які подали заяву на отримання спирту
етилового для виготовлення парфумів, пектину, есенцій і оцту
харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв на
Інститут харчової хімії і технології.

3. Державному департаменту продовольства Міністерства
аграрної політики України (Сватков) забезпечити подання наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на голову
Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної
політики України Сваткова Л.Б.

В.о. Міністра С.Рижук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

від 27 серпня 2001 р. N 256

Порядок

видачі суб'єктам підприємницької діяльності довідки, яка
підтверджує, що вони є виробниками відповідної продукції,
та перевірки технічного стану і технологічного забезпечення

виробництва для виготовлення такої продукції

1. Для отримання довідки, якою підтверджується, що суб'єкти
підприємницької діяльності є виробниками вибухових речовин,
парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і оцту харчових та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв з
використанням спирту етилового (в подальшому - Довідка), в статуті
яких передбачена діяльність, пов'язана з виготовленням вказаної
продукції (із зазначенням обсягу і мети використання спирту), в
кожному випадку необхідно подати Державному департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України, який є
правонаступником Укрхарчопрому, такі документи:

1.1. Звернення уповноважених відповідних міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади (для суб'єктів
підприємницької діяльності, які виробляють вибухові речовини та
нітроцелюлозу).

1.2. Звернення виконавчих комітетів органів місцевого
самоврядування, держадміністрацій, що зареєстрували суб'єкт
підприємницької діяльності (для підприємств, які виробляють
парфуми, пектин, есенції і оцет та напівфабрикати: спиртовані
соки, морси, настої з використанням спирту етилового, і в статуті
яких передбачена зазначена діяльність).

1.3. Розрахунок потреби в спирті етиловому за підписом
керівника підприємства та головного бухгалтера, скріплений
печаткою підприємства.

1.4. Щомісячний звіт про надходження та використання спирту
етилового для виготовлення відповідної продукції.

2. Крім того, вперше та один раз на календарний рік необхідно
подавати такі нотаріально посвідчені документи:

2.1. Копію Статуту суб'єкта підприємницької діяльності.

2.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності.

2.3. Копію довідки про включення даного суб'єкта
підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.

2.4. Копію довідки з податкової інспекції про те, що даний
суб'єкт підприємницької діяльності є платником податку.

2.5. Копію ліцензії на виробництво відповідної продукції.

2.6. Копію свідоцтва про реєстрацію місця зберігання спирту
даного суб'єкта підприємницької діяльності

2.7. Копію акта обстеження спиртосховища, виданого
Департаментом з питань адміністрування акцизного збору і контролю
за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової
адміністрації України.

2.8. Копію довідки про власні основні фонди або копію
договорів оренди спиртосховища, виробничого приміщення та
обладнання для виготовлення продукції.

2.9. Копію акта обстеження технічного стану і технологічного
забезпечення виробництва.

3. Перевірка технічного стану і технологічного забезпечення
виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від
форми власності здійснюється згідно з заявою, яка подається на
ім'я голови або першого заступника голови Державного департаменту
продовольства Міністерства аграрної політики України. Протягом
трьох днів зазначені посадові особи направляють доручення про
здійснення перевірки Інституту харчової хімії і технології.

4. Обстеження технічного стану і технологічного забезпечення
виробництва у суб'єктів підприємницької діяльності, що подали
заяву на отримання спирту етилового, проводиться Інститутом
харчової хімії і технології в десятиденний термін з моменту
надходження до нього доручення Держпроду.

5. З метою визначення відповідності технологічного і
технічного стану виробництва здійснюється перевірка з таких
питань:

5.1. Забезпеченість виробництва проектною, нормативною і
технологічною документацією.

5.2. Наявність актів про відповідність виробництва діючим
будівельним, технологічним, протипожежним, санітарним, екологічним
нормам і правилам, а також правилам техніки безпеки.

5.3. Наявність рецептур на парфумерні вироби, ГОСТів, ДСТУ
або технічних умов на виробництво пектину, есенцій і оцту харчових
та напівфабрикатів: спиртованих соків, настоїв, що передбачають
виробляти суб'єкти підприємницької діяльності, які розроблені,
погоджені, затверджені та зареєстровані у встановленому порядку
уповноваженими на це органами.

5.4. Наявність технологічного регламенту виробництва
відповідних виробів, затвердженого у встановленому порядку.

5.5. Наявність атестату виробництва, що виданий органами
Держстандарту України.

5.6. Наявність сертифікатів якості на сировину, допоміжні
матеріали та інгредієнти.

6. Результати перевірки виробництва оформлюються актом, який
протягом трьох днів затверджується Технічним комітетом, створеним
спільним наказом Держстандарту та Держхарчопрому України від 20
липня 1993 р. N 111/64 "Про створення технічного Комітету по
стандартизації "Продукція парфумерно-косметичної промисловості" на
базі Інституту харчової хімії і технології. В триденний термін
після закінчення перевірки акт подається на розгляд керівництву
Державного департаменту продовольства Мінагрополітики України,
який протягом п'яти днів видає Довідку терміном дії три місяці з
дня видачі.

7. Форма Довідки про підтвердження правового статусу
виробника відповідної продукції додається.

8. Довідка не видається у випадках невиконання технічних,
технологічних та інших умов, що передбачені пунктом 5 цього
Порядку.

9. Відмова у видачі Довідки може бути оскаржена у
встановленому законодавством порядку.

10. Подані суб'єктами підприємницької діяльності до
Державного департаменту продовольства Мінагрополітики України
документи, а також копії довідок зберігаються у справах
департаменту протягом трьох років.

Виконуючий обов'язки
голови Держпроду Ю.Жихарєв

Додаток

до Порядку видачі суб'єктам

підприємницької діяльності

довідки, яка підтверджує, що

вони є виробниками

відповідної продукції, та

перевірки технічного стану і

технологічного забезпечення

виробництва для виготовлення

такої продукції

Довідка

про підтвердження правового статусу

виробника відповідної продукції

Видана про те, що суб'єкт підприємницької діяльності _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(повне найменування)
місцезнаходження: ________________________________________________

__________________________________________________________________

згідно зі статутом, зареєстрованим _______________________________

_______________________________________ від ____________ N _______

зі змінами, доповненнями до нього від __________________ N _______

Ідентифікаційний код N ___________________________________________

є виробником _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва продукції)

Відповідно до подання ____________________________________________

__________________________________________ від _________ N _______
(міністерство, відомство, орган місцевого
самоврядування, держадміністрація)

для забезпечення виробництва в ______ кварталі ______________ року

виробнику потрібно _________ дал спирту етилового.

Примітка:

Голова
/перший заступник/
Держпроду


М. П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу