open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 54 від 26.07.93 р. Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

1 вересня 1993 р.
vd930726 vn54 за N 119

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці

та соцполітики

N 127 ( z0477-98 ) від 08.07.98 )

Про затвердження Положення

про порядок надання безпроцентної

позики безробітним для заняття

підприємницькою діяльністю
( Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
( z0199-94 ) N 46 від 16.08.94 )

З метою підвищення економічної заінтересованості безробітних
в організації підприємницької діяльності та відповідно до статті
22 Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), Положень
про державну службу зайнятості і фонд сприяння зайнятості
населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24
червня 1991 р. N 47, а також змін і доповнень до них,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
1993 року N 315 ( 315-93-п ),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання безпроцентної
позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю
(додається).

Міністр М.Г.Каскевич

Погоджено:

1. Перший заступник
Міністра А.П.Сорокін

2. Начальник управління ринку
праці та політики зайнятості О.С.Зінченко

3. Директор Державного
центру зайнятості В.В.Єрасов

4. Заступник начальника
управління правового ре-
гулювання праці та со-
ціальних питань І.О.Тубілець

5. Заступник директора
Державного центру
зайнятості П.М.Василенко

Затверджено

наказом Міністерства

праці України

від 26 липня 1993 р.

N 54

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання безпроцентної позики

безробітним для заняття підприємницькою

діяльністю
( Зі змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці
( z0199-94 ) N 46 від 16.08.94 )

Положення розроблено відповідно до статті 22 Закону України
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), Положень про державну
службу зайнятості і фонд сприяння зайнятості населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів УРСР від 24 червня
1991 р. N 47 "Про затвердження положень про застосування Закону
УРСР "Про зайнятість населення", із змінами та доповненнями до
них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 1993 р. N 315 ( 315-93-п ) "Про внесення змін і доповнень
до деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
"Про зайнятість населення", і визначає порядок надання
безпроцентної позики безробітним з державного фонду сприяння
зайнятості населення для заняття підприємницькою діяльністю.

1. Загальні положення

1.1. Положення спрямоване на підвищення економічної
заінтересованості безробітних в організації підприємницької
діяльності згідно з чинним законодавством України.

1.2. Безпроцентна позика на організацію підприємницької
діяльності надається за рахунок місцевої частини коштів державного
фонду сприяння зайнятості населення в межах коштів, які
передбачено на такі цілі Державною та регіональними програмами
зайнятості, що затверджуються щорічно Кабінетом Міністрів України
і місцевими органами державної виконавчої влади з метою сприяння
зайнятості населення.

2. Категорії безробітних, яким може

надаватися безпроцентна позика для

заняття підприємницькою діяльністю

2.1. Безпроцентна позика для заняття підприємницькою
діяльністю надається громадянам, які досягли віку 18 років,
зареєстровані як безробітні у державній службі зайнятості за
місцем проживання, отримують допомогу по безробіттю і не можуть
бути працевлаштовані у зв'язку з відсутністю на ринку праці
підходящої роботи.

2.2. Для отримання безпроцентної позики для заняття
підприємницькою діяльністю з створенням юридичної особи безробітні
повинні пройти тестування в центрі профорієнтації на здатність до
неї, а також професійне навчання з питань менеджменту, правових та
податкових аспектів виробничо-економічної діяльності за
направленням державної служби зайнятості.

2.3. Переважне право на отримання позики для заняття
підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи мають
безробітні, які пройшли професійне навчання або перенавчаються за
направленням державної служби зайнятості, виявили бажання
займатись підприємницькою діяльністю за набутою спеціальністю.

2.4. Не може бути надано позику безробітним, яким виплата
допомоги по безробіттю відкладалася або припинялася на підставі
статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" у випадках:

звільнення з причин, передбачених пунктами 3, 4, 7, 8 статті
40 і статтею 41 Кодексу законів про працю України ( 322-08 );

порушення умов пункту 4 статті 28;

приховування від державної служби зайнятості відомостей про
працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги
по безробіттю;

порушення безробітним умов його реєстрації та перереєстрації
як безробітного;

відмови від роботи за спеціальністю, набутою після
перенавчання за направленням служби зайнятості;

припинення навчання за направленням державної служби
зайнятості у навчальних закладах підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів без поважних причин.

3. Умови, розміри та порядок надання

безпроцентної позики безробітним

3.1. Безпроцентна позика надається безробітним громадянам
України на підставі копії заяви на заняття підприємницькою
діяльністю до місцевих органів державної виконавчої влади із датою
прийняття.

3.2. Безпроцентна позика надається безробітним на придбання
обладнання, інструменту, сировини і матеріалів, оренду приміщень,
організацію робочих місць для випуску товарів народного вжитку та
інші витрати, пов'язані з організацією підприємницької діяльності.

3.3. Після погодження в державній службі зайнятості за місцем
реєстрації безробітний для отримання позики подає в обласний,
міський (мм. Києва та Севастополя) центр зайнятості:

заяву про надання позики;

копію заяви на заняття підприємницькою діяльністю до місцевих
органів державної виконавчої влади із датою прийняття;

програму діяльності та розвитку підприємництва, відповідні
техніко-економічні обгрунтування;

спеціальний дозвіл, ліцензії на заняття такими видами
підприємницької діяльності, які відповідно до чинного
законодавства потребують ліцензування;

картку персонального обліку безробітного (копію);

рекомендаційний лист центру зайнятості, де безробітний
зареєстрований;

документи, що свідчать про закінчення професійного навчання,
потрібні для отримання позики згідно з пп. 2.2. цього Положення.

3.4. Безпроцентна позика для заняття підприємницькою
діяльністю, заснованій на особистій власності і своїй праці,
надається безробітним у розмірі до 30 розмірів мінімальної
заробітної плати.

3.5. Безпроцентна позика для заняття підприємницькою
діяльністю з створенням юридичної особи з правом найняття робочої
сили надається безробітним у розмірі до 50 розмірів мінімальної
заробітної плати.

3.6. Безпроцентна позика надається безробітним на строк, що
визначається у договорі, але не більше ніж на 1 рік під заставу
майна або поручительство на її повернення (зобов'язання гаранта),
які повинні бути нотаріально посвідчені.
( Доповнено згідно з Наказом Мінпраці ( z0199-94 ) N 46 від
16.08.94 ).

3.7. Розгляд кандидатур безробітних для надання безпроцентної
позики та прийняття рішень з цього питання здійснює Кримський
республіканський, обласні, Київський та Севастопольський міські
центри зайнятості за результатами тестування та конкурсу програм
діяльності та розвитку підприємництва. Конкурсна комісія
утворюється і діє на умовах, передбачених Положенням про порядок
фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення
створення додаткових робочих місць в галузях народного
господарства України. Про результати розгляду центр зайнятості в
10-денний термін після прийняття рішення письмово повідомляє
безробітного.

3.8. Після прийняття рішення про можливість надання
безробітному безпроцентної позики для заняття підприємницькою
діяльністю Кримський республіканський, обласні, Київський та
Севастопольський міські центри зайнятості укладають з безробітним
договір про умови надання позики за рахунок державного фонду
сприяння зайнятості населення та її повернення згідно додатку.

3.9. Для заняття підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи позика безробітному виплачується установами банків
на підставі іменних чеків установленого зразка, що видаються
державною службою зайнятості.

3.10. В разі припинення підприємницької діяльності до
закінчення строку, на який було укладено договір позики, а також
до повернення суми позики у повному розмірі громадянин, що її
отримав, не має права на статус безробітного з призначенням йому
допомоги по безробіттю.

4. Порядок повернення безпроцентної

позики

4.1. Громадянин, який отримав позику, повинен повернути її в
термін, зазначений у договорі, незалежно від фінансових
результатів підприємницької діяльності. У разі прострочення
встановленого терміну, розмір позики, що підлягає поверненню,
збільшується на 2 проц. за кожний прострочений день платежу.

4.2. Державна служба зайнятості контролює використання позики
відповідно до укладеного договору. При невикористані або порушенні
цільового характеру позики та інших умов договору позика має бути
повернена протягом 10 днів з дня встановлення порушення з
наступним стягненням протягом місяця з дня порушення штрафних
санкцій у розмірі 3 проц. річних за весь період користування
позикою. По закінченні 10-денного терміну повернення позики у разі
порушення умов договору розмір позики, який підлягає поверненню,
збільшується на 5 проц. за кожний прострочений день.

4.3. В разі непогашення заборгованості понад 30 днів,
відповідний центр зайнятості реалізує своє право по поручительству
або договору застави.

4.4. Спори з приводу повернення безпроцентної позики
вирішуються в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

Погоджено:

1. Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук

2. Заступник Міністра
економіки України Ю.І.Єхануров

3. Перший заступник Голови
Комітету України по
сприянню малим підпри-
ємствам і підприємництву І.Г.Замалдінов

Додаток

до Положення про надання без-

процентної позики безробітним

для заняття підприємницькою

діяльністю

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

між обласним (міським) центром зайнятості

та безробітним про надання безпроцентної

позики для заняття підприємницькою

діяльністю

м. _________ "____"________199_р.
Центр ________________________________________________________

(найменування обласного (міського) центру зайнятості
іменуємий в подальшому "Центр", в особі ______________________

(прізвище,ім'я,по батькові
__________________________________з однієї сторони і громадянин
керівника або уповноваженої ним особи)
__________________________________, який (яка) зареєстрований)
(прізвище, ім'я, по батькові)
з __________ в ________________________________________________
(дата) (найменування районного (міського) центру
_____________ безробітним (-ою), паспорт серія ________________
зайнятості)
N _________________ виданий ВВС _____________ " ___ " _______

____ 19 __ р., з іншої сторони уклали цей договір про надання
безпроцентної позики для заняття підприємницькою діяльністю.

1. Предмет договору

1.1. "Центр" надає громадянину ____________________ згідно

(прізвище,ініціали)
статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" та п. п. 3.4.
і 3.5. Положення про надання безпроцентної позики безробітним для
заняття підприємницькою діяльністю позику в розмірі______________
(_________________________________________________) карбованців на
строк _______ місяців з "___" ____________ 199 __ р. по
" ___ " _____________ 199 ___ р.

1.2. Громадянин повертає суму позики на кореспондентський
рахунок _______________________________________________________

(найменування ощадбанку, N розрахункового рахунку центру
___________________ не пізніше "___" __________ 199 __ р.
зайнятості)

Забезпечення позики

2.1. Позика надається під ________________________________

( вид забезпечення )

2.2. Забезпеченням являється договір про заставу N _________
від "__" __________ 199 __ р. або гарантійний лист
організації - гаранта, які є невід'ємною частиною цього договору.

3. Обов'язки сторін

3.1. Кожна із сторін повинна сприяти виконанню прийнятих
договором зобов'язань.

3.2. Громадянин ____________________ зобов'язується:

(прізвище, ініціали)

-зайнятись підприємницькою діяльністю по випуску товарів
народного вжитку ______________________________________________
_______________________________________________________________

( вид діяльності )

-подати в "Центр" згідно з п. 3.3. Положення необхідні для
отримання позики документи;

-на наступний день після реєстрації подати до державної
служби зайнятості копію свідоцтва про державну реєстрацію, як
суб'єкта підприємницької діяльності;

-заповнювати створені робочі місця в кількості _____________
працівниками, направленими ______________________________________

найменування районного/міського центру
__________________
зайнятості

За вимогою "Центру" не рідше 1 разу на квартал подавати:

- при створенні юридичної особи - копії декларацій про
доходи, які пред'являються податковій інспекції; документи
бухгалтерського обліку та інші документи, які підтверджують
ведення підприємницької діяльності; фінансові звіти про цільове
використання позики;

- без створення юридичної особи - довідки з податкової
інспекції та фінансові звіти про цільове використання позики;

- повернути позику в зазначений вище строк.

3.3. "Центр" зобов'язується:

-перерахувати необхідну суму на особовий рахунок в ощадбанк
(банк) ________________________________________________________

(найменування, адреса, N особового рахунку)
_______________________________________________________________
для виплати суми, указаної в п.1.1. цього договору;

-створені додаткові робочі місця комплектувати за рахунок
осіб, зареєстрованих у центрі як такі, що шукають роботу.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі прострочення встановленого терміну розмір позики,
що підлягає поверненню, збільшується на 2 проц. за кожний
прострочений день платежу.

4.2. У разі порушення цільового характеру позики та інших
умов договору позика має бути повернена протягом 10 днів з дня
встановлення порушення з наступним стягненням протягом місяця з
дня порушення штрафних санкцій у розмірі 3 проц. річних за весь
період користування позикою.

4.3. По закінченні 10-денного терміну повернення позики у
разі порушення її цільового призначення, розмір позики, який
підлягає поверненню, збільшується на 5 проц. за кожний
прострочений день.

5. Строки та умови дії договору

5.1. Строк дії даного договору визначається: початок дії
-датою списання коштів з рахунку "Центру", кінець - зарахуванням
всієї суми позики на рахунок "Центру".

5.2. Дострокове розірвання договору допускається у випадках,
які передбачені п.4.3. цього договору, або за письмовою заявою гр.
____________.

5.3. Зміни, які виникають протягом дії договору, мають бути
погоджені між сторонами, оформлені додатком, що є частиною цього
договору.

5.4. У всьому іншому, що не передбачено цим договором,
сторони керуються чинним законодавством. Спори з приводу
повернення позики, здійснення, змінення чи розірвання договору
вирішуються в судовому порядку.

6. Юридичні адреси сторін

"Центр":____________________________________________________

(найменування та адреса)

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Громадянин:_________________________________________________

(домашня адреса,

_________________________________________________

паспортні дані,

_________________________________________________

особовий рахунок

_________________________________________________

в ощадбанку (банку))

Договір укладений в 3-х примірниках, які знаходяться по 1
примірнику у кожної із сторін, і 1 примірник -в районному/міському
центрі зайнятості за місцем реєстрації громадянина як
безробітного.

"Центр" Громадянин
____________________ _____________________

М. П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу