open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 112 від 18.02.2002

м.Київ

Про підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу

на кращу модель учнівського самоврядування в

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

З метою виявлення кращих, оновлених за змістом, формами і
методами демократизованих органів учнівського самоврядування та на
виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
19.03.2001 року N 124 протягом березня - листопада 2001 року був
проведений Всеукраїнський конкурс на кращу модель учнівського
самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах.

На третій етап конкурсу представлені матеріали 128
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, більшість
яких відповідають вимогам Положення про проведення даного
конкурсу.

Відповідно до рішення конкурсної комісії третього етапу
Н А К А З У Ю:

1. Доповідну записку за наслідками третього етапу конкурсу
взяти до відома (додаток 1).

2. Нагородити Почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України авторів та авторські колективи навчальних закладів, що
визначені переможцями у третьому етапі Всеукраїнського конкурсу на
кращу модель учнівського самоврядування в загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах, за активну участь у справі
виховання дітей та учнівської молоді, сприяння впровадженню
демократичних засад життєдіяльності молодого покоління у розбудові
незалежної України (додаток 2).

3. Оголосити Подяку Міністерства освіти і науки України:

3.1. Всім учасникам Всеукраїнського конкурсу за активну
участь у пошуках оптимальних варіантів моделей учнівського
самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах, які не визначені кращими, але взяли участь у третьому
етапі.

3.2. Управлінням освіти і науки Донецької (Тесленко В.В.),
Дніпропетровської (Долгополий В.Г.), Київської (Лікарчук І.Л.),
Одеської (Демченко Д.М.), Полтавської (Охріменко І.В.),
Рівненської (Демчук М.П.), Харківської (Сидоренко О.Л.),
Чернівецької (Бауер М.Й.) облдержадміністрацій за організацію та
змістовне проведення I та II етапів конкурсу, а також за
бездоганне оформлення супроводжуючих документів, глибокий аналіз
робіт та об'єктивність поданої інформації.

3.3. Інститутам післядипломної педагогічної освіти Волинської
(Маслай Г.С.), Донецької (Соф'янц Е.М.), Київської (Клокар Н.І.),
Луганської (Сорочан Т.М.), Одеської (Ковалєров В.А.) областей та
Міжрегіональному інституту удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка
м. Києва (Сіверс 3.Ф.) за надання навчальним закладам
науково-методичної допомоги та організацію фахової експертизи,
рецензування конкурсних робіт.

4. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій:

4.1. Довести до відома органів освіти на місцях підсумки
Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського
самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах.

4.2. Вжити заходів щодо подальшого вдосконалення,
демократизації навчально-виховного процесу та учнівського
самоврядування в загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладах, їх окремих підрозділів, класів, гуртків, клубів,
колективів за інтересами; розповсюдження досвіду роботи переможців
третього етапу конкурсу.

5. Вказати Міністру освіти Автономної Республіки Крим
(Левіна В.Г.) за відсутність конкурсних робіт, а також начальникам
управлінь освіти і науки Житомирської (Сюравчик М.К.), Львівської
(Берегін М.Г.), Чернігівської (Тимошко Г.М.) облдержадміністрацій
на недостатню увагу розвитку учнівського самоврядування та
формальний підхід до участі у третьому етапі Всеукраїнського
конкурсу.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Заступник державного секретаря Г.Г.Науменко

Додаток 1

Доповідна записка про підсумки проведення

Всеукраїнського конкурсу на кращу модель

учнівського самоврядування

в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
19.03.2001 р. N 124 з 25 березня по 25 листопада 2001 року
проведено Всеукраїнський конкурс на кращу модель учнівського
самоврядування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах. .

Відповідно до Положення конкурс проведено в три етапи.

На заключний етап до всеукраїнської конкурсної комісії
надійшло 128 робіт - моделей учнівського самоврядування
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів різного типу,
серед них: загальноосвітніх міських навчальних закладів - 62,
сільських - 24, навчальних закладів нового типу - 32,
позашкільних - 10.

Майже у всіх областях конкурс проведено змістовно, з високою
активністю, захистом моделей, підведенням підсумків за участю
органів учнівського самоврядування.

У конкурсі взяли участь працівники відділів освіти
райдержадміністрацій, директори загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів, заступники директорів з виховної роботи,
педагоги-організатори, лідери учнівського самоврядування, вчителі,
а також працівники відділів у справах неповнолітніх
райдержадміністрацій, які виступили авторами конкурсних
матеріалів.

Конкурс показав, що творчі педагогічні колективи, директори,
їх заступники з виховної роботи, педагоги-організатори, класні
керівники відповідно до Законів України "Про загальну середню
освіту", "Про позашкільну освіту" працюють над подальшим
оновленням змісту освіти, впровадженням нових педагогічних
технологій з урахуванням місцевих умов, традицій.

Автори поділились своїми педагогічними знахідками щодо
впровадження запропонованої моделі в умовах роботи їх навчального
закладу. Переважна більшість представлених моделей - це змістовні,
дієві роботи, які сприяють залученню учнів до соціальне значущої,
корисної діяльності з розвитку ініціативи, творчості,
самоутвердження особистості.

Аналіз робіт показав, що діяльність учнівського
самоврядування навчальних закладів спрямована на підвищення якості
знань, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог дотримання
режиму роботи школи, на розвиток ініціативи та творчої
самодіяльності учнів, формування громадянських якостей.

Практично всі представлені моделі грунтуються на
демократичних засадах, принципах особистісно-розвиткової
взаємодії, залучення кожного учня до значущої діяльності.

Головним із завдань інноваційних технологій особистісно
зорієнтованого виховання є створення умов для самовиховання та
самореалізації учнів, спрямування діяльності на розвиток
особистості та її здібностей, надання допомоги кожному учневі
знайти себе у системі учнівського самоврядування.

Концептуальними ідеями кращих моделей стали положення
гуманістичної педагогіки, яка ставить людину як найвищу цінність,
в епіцентр всіх соціальних проектів.

Вивчення конкурсних робіт підтвердило, що організація
учнівського самоврядування на демократичних засадах дає можливість
для розширення духовних горизонтів особистості учня, орієнтації
його життя на загальнолюдські цінності і національні ідеали.

Необхідно відмітити різноманітність структур громадських
органів учнівського самоврядування, які відзначаються теоретичною
обгрунтованістю, чіткими методологічними орієнтирами, науково
вивіреними підходами та адаптованістю до специфічних умов
навчального закладу.

Об'єднуючим фактором виступають єдині організаційно-правові
засади, цілі і завдання, принципи і методи педагогічної підтримки
учнівських ініціатив. Новий підхід до організації учнівського
самоврядування сприяє розвитку соціальних якостей особистості,
толерантності, критичності, конструктивності мислення, поваги до
власної та чужої праці, оптимізму, гуманізму, здатності до
самоаналізу і самовиховання, сприяє осмисленню власної ролі у
життєдіяльності свого колективу.

Конкурс підтвердив, що правильно поставлене учнівське
самоврядування є школою формування навичок управління, соціальної
активності та відповідальності, становлення громадянськості
школярів.

Раціонально цілеспрямоване самоврядування створює для учнів
умови, дає можливість для самореалізації, забезпечує захист прав
учнів, орієнтує їх на досягнення соціальне корисної мети,
відвертає від асоціальної поведінки.

На другому етапі конкурсу в Хмельницькій області з 26 районів
було представлено 102 роботи. В них запропоновані різні моделі
учнівського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів, окремих підрозділів, класів, гуртків та
клубів.

Великою активністю відзначається конкурс в Донецькій,
Харківській, Київській, Луганській, Хмельницькій, Волинській,
Одеській областях та м. Києві.

За підсумками другого етапу конкурсу в ряді областей
проведені підсумкові збори-семінари. В Одеській області в рамках
конкурсу проведено триденний обласний методичний збір педагогів та
учнівських лідерів "Лідер XXI століття", а в місті Києві підсумки
другого етапу конкурсу підведені на виїзному навчально-методичному
семінарі лідерів учнівського самоврядування за темою "Моделювання
структур учнівського самоврядування".

Роботи, представлені управліннями освіти Донецької,
Чернівецької, Полтавської, Рівненської, Харківської,
Дніпропетровської, Луганської, Хмельницької, Київської, Одеської
обласних, Київської міської держадміністрацій, відзначаються
бездоганним оформленням документів, глибоким аналізом робіт та
об'єктивністю.

Разом з тим, слід відзначити, що далеко не всі управління
освіти і науки обласних та відділи освіти міських і районних
держадміністрацій надають належної уваги питанню організації
учнівського самоврядування. В ряді областей конкурс першого, а
подекуди і другого етапів не відбувся. Автономна Республіка Крим
не взяла участі в конкурсі, від Житомирської, Львівської,
Чернігівської областей на конкурс представлено по одній роботі,
від Вінницької, Запорізької, Черкаської областей - по дві роботи.

Матеріали ряду областей були оформлені недбайливо, не
відповідали вимогам Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу
модель учнівського самоврядування.

Додаток 2

Перелік

кращих моделей учнівського самоврядування

Всеукраїнського конкурсу (третій етап)

Вінницька область

Модель учнівського самоврядування Летківського
загальноосвітнього навчального закладу Тростянецького району,
колектив авторів - педколектив, керівник Усенко О.І.

Волинська область

Модель учнівського самоврядування гімназії N 14 м. Луцька,
авт. Ведринська Е.П., Тарадюк Н.М., Стасюк В.Я.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 26 м. Луцька, авт. Гнатюк Д.О., Гах О.С.

Дніпропетровська область

Модель учнівського самоврядування навчально-виховного
комплексу N 107 м. Дніпропетровська, автор Мокренко Л.М.

Модель учнівського самоврядування колегіуму N 11
м. Новомосковська, автори Третьякова Т.М., Липка І.А.,
Кросікова О.3., Іващенко І.В.

Донецька область

Модель учнівського самоврядування Зугреського
загальноосвітнього навчального закладу N 17 м. Харцизька, автори
Волох О.А., Золотовська О.А., Плис Л.М., Чувашова О.І. під
керівництвом Нетреби В.А.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 33 з профільним навчанням м. Донецька,
автор - педколектив.

Модель учнівського, самоврядування Новоукраїнського
загальноосвітнього навчального закладу Мар'їнського району
"Держава - це ми", автор Загульська І.І.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 11 м. Артемівська, автор - Каменецький А.Л.

Модель учнівського самоврядування школи-інтернату
м. Дружківки, авт. - Косова Л.В.

Закарпатська область

Модель учнівського самоврядування Мукачівської
спецшколи-інтернату для слабозорих дітей, автори Несух Ю.І.,
Зайтлер Г.Ю.

Запорізька область

Модель самоорганізації особистості і колективу в учнівському
самоврядуванні. Семенівський загальноосвітній навчальний заклад
Мелітопольського району, автор Аверін М.О.

Київська область

Технологія педагогічної взаємодії з органами учнівського
самоврядування загальноосвітнього навчального закладу N 2 м. Біла
Церква, керівник творчої групи Беник О.Н.

Учнівське самоврядування загальноосвітнього навчального
закладу N 12 м. Ірпеня, колектив авторів, керівник Антоненко В.С.

Районна асоціація дитячих організацій Ставищанщини "Краяни",
Центр дитячої творчості, авт. Осадчий І.Г.

Луганська область

Модель учнівського самоврядування Зориківського
загальноосвітнього навчального закладу Міловського району,
колектив авторів.

"Суспільству необхідні лідери". Луганський ліцей іноземних
мов, колектив авторів, керівник Каташов А.І.

Модель дитячого самоврядування комплексного позашкільного
навчально-виховного закладу Палацу дітей та юнацтва "Радость"
м. Луганська, автор - педколектив.

Миколаївська область

Модель учнівського самоврядування "Школа життя"
загальноосвітнього навчального закладу N 45 м. Миколаєва, автор -
Подолян Т.М.

Модель учнівського самоврядування Першої української гімназії
м. Миколаєва, автори Бережна Г.Г., Бережний С.В., Тарновська Н.Г.

Одеська область

Модель "Становлення громадянина України", Новоселівський
загальноосвітній навчальний заклад Котовського району, автор -
Чериій Н.Б.

"Молодіжна рада" при Іллічевській райдержадміністрації
м. Одеси, автор - Маркевич О.В.

"Школа духовності". Навчально-виховне об'єднання імені
Вячеслава Чорновола м. Южненська (досвід), автор Прокопечко Л.Я.

Модель Великодолинської ЗОШ N 3 Овідіопольського району
"Самоврядування як засіб гуманізації і демократизації шкільного
життя", авт. Єрофеєва Л.А.

Полтавська область

Модель шкільного парламенту загальноосвітнього навчального
закладу N 1 м. Комсомольська, автори Кійло О.І., Тягай Н.А.

Рівненська область

Модель учнівського самоврядування Гощанської районної
державної гімназії, автор Скорик В.Є.

Модель учнівського самоврядування Зірненського
загальноосвітнього навчального закладу Березнівського району,
автори Байрамова М.Г., Дзюбук А.Ф., Дзюбук В.Я.

Сумська область

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 6 м. Суми, автори - педколектив.

Модель учнівського самоврядування Будинку дитячої та юнацької
творчості м. Лебедина, автори - методисти позашкільного закладу.

Харківська область

Модель учнівського самоврядування "Школа добра і радості"
навчально-виховного комплексу N 3 м. Первомайська, автор -
Рябокобила Г.О.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 100 імені А.С. Макаренка м. Харкова,
автори - Дригайло С.М. та інші.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 86 м. Харкова, автори Новак Г.К.,
Георгі М.К." Нейман С.С.

Херсонська область

Модель учнівського самоврядування Каховської міської станції
юних техніків, автор Брит Л.Ф.

"Учнівське самоврядування - ефективна форма громадянського
виховання". Модель Херсонського обласного ліцею, автори
Рябуха М.І. та інші.

Хмельницька область

Учнівське самоврядування Летичівського загальноосвітнього
навчального закладу, автор Сірачева Г.С.

Модель учнівського самоврядування Кам'янець-Подільської
гімназії, автор Юр'єва М.Л.

Чернівецька область

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу с. Зелена Кельменецького району, автор
Пуюл С.І.

Модель учнівського самоврядування Романківського
загальноосвітнього навчального закладу Сокирнянського району,
автор Степаненко Л.І.

Модель учнівського самоврядування Чернівецького міського
філософсько-правового ліцею, автори Сігітов А.І., Руснак Н.В.

м. Київ

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 144, автори Братановська Н.І., Кравчук О.Л.

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 140, автори Власюк В.М., Сушко І.М.

Модель учнівського самоврядування Київського міського
підліткового руху "Школярі м. Києва - за здоровий спосіб життя",
автори Варивоючик Д.В., Кальченко А.М., Васильєв Г.В.

м. Севастополь

Модель учнівського самоврядування загальноосвітнього
навчального закладу N 3, автори Сергєєва О.Б., Козицька О.А.

"Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України"
N 8, квітень 2002 р.


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу