open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ
Н А К А З
27.05.2004 N 80

Про забезпечення виконання Указу Президента

України від 25 травня 2004 року N 576/2004

"Про невідкладні заходи щодо завершення погашення

заборгованості із заробітної плати"

Указом Президента України від 25 травня 2004 року N 576/2004
( 576/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення
заборгованості із заробітної плати" встановлене завдання
забезпечити погашення до 1 грудня 2004 року заборгованості із
заробітної плати та своєчасну виплату поточної заробітної плати
працівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності.
Цим же Указом визначені конкретні заходи щодо завершення
погашення заборгованості із заробітної плати.
На виконання завдань, визначених Указом Президента України
від 25 травня 2004 року N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні
заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної
плати", Н А К А З У Ю:
1. Начальникам відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та
областях, заступнику начальника відділу правового забезпечення
НСПП - завідувачу сектора по роботі в місті Києві, керівнику
представництва НСПП в місті Севастополі:
1.1. забезпечити щомісячний аналіз стану погашення
заборгованості із заробітної плати, що стала причиною виникнення
колективних трудових спорів, по кожному зареєстрованому
колективному трудовому спору, причиною виникнення розбіжностей між
сторонами соціально-трудових відносин, взятих на контроль з метою
запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
1.2. за результатами аналізу стану погашення заборгованості
із заробітної плати встановлювати причини непогашення
заборгованості із заробітної плати і направляти сторонам
колективних трудових спорів і сторонам соціально-трудових відносин
рекомендації із вказанням конкретних шляхів погашення
заборгованості із заробітної плати;
1.3. в разі, якщо вирішення питань погашення заборгованості
із заробітної плати відноситься до компетенції вищестоящих органів
управління або місцевих органів виконавчої влади чи органів
місцевого самоврядування, направляти їм відповідно до частини
четвертої статті 16 Закону України "Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) свої
рекомендації разом з відповідними матеріалами для розгляду в
установленому порядку;
1.4. запровадити з 01.06.2004 року моніторинг ускладнення
стану соціально-трудових відносин з причин заборгованості із
заробітної плати, насамперед, на підприємствах, щодо яких
реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника
або визнання їх банкрутами, відображаючи результати моніторингу в
оперативних щодекадних інформаціях;
1.5. взяти участь в роботі Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій по проведенню за участю професійних спілок
та організацій роботодавців аналізу причин невідповідності обсягів
погашення заборгованості підприємств із заробітної плати
фінансово-економічним можливостям підприємств у галузях економіки,
регіонах та на підприємствах, вносити свої пропозиції до системи
заходів щодо розв'язання зазначених проблем;
1.6. взяти участь в роботі Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій за участю професійних спілок, організацій
роботодавців по перегляду графіків погашення заборгованості із
заробітної плати підприємств-боржників з метою скорочення строків
повного погашення заборгованості та удосконалення механізмів
контролю і відповідальності за додержанням графіків;
1.7. взяти участь в реалізації заходів щодо забезпечення
посилення контролю за своєчасністю і повнотою виплати заробітної
плати, насамперед, на підприємствах, в установах і організаціях,
на яких є зареєстровані колективні трудові спори або які взяті на
контроль з метою запобігання виникненню колективних трудових
спорів (конфліктів);
1.8. брати участь в засіданнях Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій по розгляду стану виконання
графіків погашення заборгованості із заробітної плати, надаючи
результати своїх аналізів;
1.9. у звітах про результати діяльності за перше півріччя, за
9 місяців і за рік окремим розділом відображати підсумки роботи по
реалізації положень Указу Президента України від 25 травня
2004 року N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо
завершення погашення заборгованості із заробітної плати".
2. Начальнику відділу правового забезпечення НСПП
Юрченко Н.В., в.о. начальника відділу аналітично-інформаційної
роботи та прогнозування НСПП Адаменко І.І.:
2.1. запровадити з 01.06.2004 року щомісячний моніторинг
стану виконання вимог найманих працівників або профспілки щодо
погашення заборгованості із заробітної плати в зареєстрованих
колективних трудових спорах;
2.2. відображати в щодекадних оперативних інформаціях окремим
розділом результати роботи щодо реалізації положень Указу
Президента України від 25 травня 2004 року N 576/2004 ( 576/2004 )
"Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості
із заробітної плати";
2.3. включати до переліку питань вивчення стану
соціально-трудових відносин питання, що стосуються результатів
роботи по реалізації положень Указу Президента України
від 25 травня 2004 року N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні
заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної
плати";
2.4. щомісяця до п'ятого числа наступного місяця
узагальнювати за результатами оперативних інформацій стан роботи
по реалізації положень Указу Президента України від 25 травня
2004 року N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо
завершення погашення заборгованості із заробітної плати";
2.5. у звітах про результати діяльності НСПП за перше
півріччя, за 9 місяців і за рік окремим розділом відображати
підсумки роботи по реалізації положень Указу Президента України
від 25 травня 2004 року N 576/2004 ( 576/2004 ) "Про невідкладні
заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної
плати".
2.6. результати роботи по реалізації положень Указу
Президента України від 25 травня 2004 року N 576/2004 ( 576/2004 )
"Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості
із заробітної плати" висвітлювати на сторінках Бюлетеня
Національної служби посередництва і примирення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Національної служби
посередництва і примирення В.Руденко

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: