open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 98/93 від 06.04.94

Про створення національної системи підготовки

та перепідготовки митних кадрів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
01.09.93 року N 681 ( 681-93-п ) "Про роботу Державного митного
комітету" та Комплексної програми розбудови державного кордону
України ( 596/93 ), з метою створення національної системи
підготовки та перепідготовки митних кадрів, виконання відповідних
науково-дослідних робіт, формування науково-педагогічних кадрів
митної служби, розробки навчально-методичного забезпечення,
вивчення світового досвіду організації митної справи та
впровадження його в практику митних установ України
Н А К А З У Є М О:

1. Створити національну систему підготовки та перепідготовки
кадрів для митної служби на базі вищих навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству освіти України, за профілями:

- правознавство

Київський університет ім.Шевченка,

Українська державна юридична академія,

Львівський державний університет,

Одеський державний університет;

- економіка та товарознавство

Київський економічний університет,

Київський торгово-економічний інститут;

- міжнародні економічні відносини

Київський університет ім.Шевченка,

- технічні та програмні засоби митної служби

Київський інститут інженерів цивільної авіації;

- організація митного контролю за специфікою діяльності
митних установ

Одеський інститут інженерів морського флоту.

2. Ректорам визначених навчальних закладів до 01.05.94 року
визначити погоджений з Держмиткомом України перелік спеціальностей
та обсяги підготовки і перепідготовки фахівців для митної служби,
джерела фінансування і вжити заходи щодо організації підготовки,
методичного та кадрового забезпечення навчально-виховного процесу.

3. Управлінню по роботі з особовим складом Держмиткому
України (Копач В.С.) визначити потребу в підготовці та
перепідготовці фахівців для митної служби та додаткову кількість
місць, погоджену з Мінекономіки України, для набору на умовах
державного замовлення на відповідні спеціальності до визначених
вищих навчальних закладів.

4. Управлінню вищих навчальних закладів Міносвіти України
(Степко М. Ф.) при формуванні щорічних показників прийому до вищих
навчальних закладів за Державним контрактом враховувати потребу
Держмиткому України у необхідних для нього фахівцях.

5. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.)
спільно з Управлінням післядипломної освіти Міносвіти України
(Варишніков В.М.) до 01.07.94 року підготувати і подати Кабінету
Міністрів України, відповідним міністерствам і відомствам
пропозиції щодо розміщення в мм.Львові, Одесі, Ужгороді та Харкові
зональних курсів початкової професійної підготовки та навчальних
центрів в м. Києві та Хмельницькому.

6. Управлінню керівного персоналу та атестації
науково-педагогічних кадрів Міносвіти України (Погребняк В.П.)
запланувати, починаючи з 1994 року, підготовку аспірантів для
формування професорсько-викладацького складу за замовленням
Держмиткому України.

7. Управлінню по роботі з особовим складом (Копач В.С.)
спільно з Управлінням вищих навчальних закладів (Степко М.Ф.):

7.1. До 01.07.94 року розробити план підготовки спеціалістів
для митної служби у визначених вищих навчальних закладах Міносвіти
України та погодити з Мінекономіки України.

7.2. До 01.07.94 року внести узгоджені пропозиції щодо
відкриття нових спеціалізацій (у рамках діючих спеціальностей) в
вищих навчальних закладах для підготовки фахівців у сфері митного
контролю на водному, авіаційному, залізничному та автомобільному
транспорті, митної статистики та митного права.

7.3. До 01.08.94 року спільно з Управлінням післядипломної
освіти (Варишніков В.М.) внести пропозиції щодо організації
підготовки та перепідготовки фахівців митної служби для Західного
регіону в Ужгородському державному університеті.

7.4. До 01.01.96 року створити на базі вищих навчальних
закладів та провідних митниць України з урахуванням потреб
регіонів (Центральний, Південний, Західний, Східний)
навчально-виробничі комплекси для організації
професійно-практичної підготовки фахівців митної служби та
ефективного використання матеріально-технічної бази митниць в
навчально-виховному процесі.

7.5. До 01.12.94 року спільно з Управлінням післядипломної
освіти (Варишніков В. М.) розробити Концепцію створення Державної
митної академії України.

7.6. До 01.01.95 року спільно з Управлінням
матеріально-технічного забезпечення (Терещенко М. Г.), Технічним
відділом (Шумар В. Г.) Держмиткому України розробити і здійснити
заходи щодо матеріально-технічного забезпечення підготовки
фахівців для митної служби у вищих навчальних закладах.

8. Головному управлінню акредитації закладів освіти
(Невесенко В.І.) провести у встановленому порядку ліцензування
підрозділів вищих навчальних закладів, в яких буде здійснюватись
підготовка та перепідготовка фахівців митної служби.

9. Ректору Київського університету Скопенку В.В.:

9.1. Розпочати в 1994 році навчання фахівців з числа
працівників митної служби на факультеті перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів сфери зовнішніх відносин при
Українському інституті міжнародних відносин.

9.2. До 01.09.94 року розглянути питання і внести пропозиції
щодо створення на базі університету структурного підрозділу
(факультет, відділення), який би виконував функції базового для
підготовки фахівців митної служби, організації наукових досліджень
з проблем митної справи, розробки науково-методичного забезпечення
навчального процесу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
міністра освіти України В.П. Гондюла, В.О. Зайчука та Першого
заступника Держмиткому України Є.А. Мірошниченка і заступника
голови Держмиткому України О.Б. Єгорова.


Голова Державного
митного комітету України А.В.Колос

Міністр освіти України П.М.Таланчук

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу