open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

N 1/9-44 від 31.01.2002

Міністерству освіти

Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки

обласних, Київської та

Севастопольської міських

державних адміністрацій


Міністерство освіти і науки України затвердило і публікує для
використання в практичній роботі завдання для проведення державної
підсумкової атестації учнів класів загальноосвітніх навчальних
закладів у 2001 - 2002 навчальному році (Інформаційний Збірник
Міністерства освіти і науки України NN 3-4 2002 р.).

Просимо організувати проведення державної підсумкової
атестації відповідно до інструктивного листа Міністерства освіти і
науки України "Про закінчення 2001 - 2002 навчального року та
проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх
навчальних закладів" від 31.01.2002 N 1/9-41 ( v9-41290-02 ).

Заступник державного секретаря Г.Г. Науменко

Пояснювальна записка

Відповідно до діючих навчальних програм Міністерства освіти
науки України підготовлено й затверджено білети із завданнями для
проведення державної підсумкової атестації учнів за курс основної
школи з української літератури, зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу "Література" (для загальноосвітніх навчальних
закладів з російською мовою навчання), історії України,
всесвітньої історії, основ правознавства, іноземної мови,
географії, біології.

Білети з курсів літератур інших національностей (польської,
молдовської, румунської, кримськотатарської, угорської та ін.) для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами
національних меншин розробляються інститутами післядипдомної
педагогічної освіти і погоджуються з Міністерством освіти і науки
України (не пізніше як за два тижні до початку атестації). Тексти
завдань подаються на погодження до Міністерства освіти і науки
України українською та рідною мовами.

З курсів літератур учні мають виявити знання програмових
художніх творів, уміння висловлювати власні судження про
літературних героїв, власні думки і почуття у зв'язку з
прочитаним, продекламувати напам'ять улюблений твір.

Білети з історії України і всесвітньої історії охоплюють по
два питання. У завданнях особлива увага приділяється осмисленню
ролі людини в історії. Перевіряється розуміння учнями
причинно-наслідкових зв'язків між найважливішими подіями та
явищами вітчизняної і всесвітньої історії, виявляється
особистісна позиція. Підчас підготовки до відповіді учням
дозволяється користуватися атласами, настінними картами.

Мета державної підсумкової атестації з основ правознавства -
перевірити знання Конституції України ( 254к/96-вр ), окремих
законів нашої держави, основ теорії держави і права. Під час
відповіді учні можуть користуватися таблицями.

Враховуючи варіативність програм та підручників, реальний
стан методичного забезпечення курсів літератури, історії та основ
правознавства, вчителі можуть вносити до завдань окремі зміни,
попередньо обговоривши їх на засіданнях методичних об'єднань та
погодивши з директором (заступником директора) навчального
закладу.

3 іноземної мови учні виконують два завдання: перше - бесіда
за поданими ситуаціями, друге - читання тексту та переклад. Перше
завдання має на меті перевірити рівень сформованості мовних
навичок та мовленнєвих умінь: правильне розуміння мовного
матеріалу і мовленнєвої ситуації, рівень сформованості
комунікативної компетенції. Друге - перевірити ступінь розуміння
незнайомого тексту, вміння оперувати лексичним матеріалом. Учням
під час підготовки до відповіді дозволяється користуватися
двомовними словниками.

Завдання з географії мають на меті виявити ступінь засвоєння
навчального матеріалу з курсів "Географія материків та океанів" (7
клас), "Географія України" (8 - 9 класи). Завдання, введені до
білетів з державної підсумкової атестації, дають можливість
визначити рівень засвоєння основних понять, фізико- та
економіко-географічних закономірностей, відомостей про галузеву
структуру господарства, раціональне використання природних
ресурсів та проблеми охорони природи. Під час відповіді учні
матимуть змогу продемонструвати вміння застосовувати здобуті
знання на практиці та аналізувати сучасні явища і процеси, що
відбуваються в природі та суспільстві.

Перше питання білета містить завдання з фізичної географії
України, друге - з економічної географії України, третє -
стосується географії материків та океанів і має практичну
спрямованість. Під час проведення державної підсумкової атестації
учні можуть користуватися атласами та настінними картами.

Білети з біології складено за змістом чинної навчальної
програми для 6 - 9 класів і містять по три завдання. Перші два
передбачають перевірку теоретичних знань учнів про будову та
функції живих організмів, умінь аналізувати, порівнювати,
узагальнювати вивчений матеріал. Третє завдання має практичний
зміст і спонукає учнів до виявлення уміння використовувати здобуті
знання у практичній діяльності. Учні можуть користуватися
таблицями (без позначень), динамічними моделями, муляжами,
колекціями.

Головне управління змісту освіти
департаменту розвитку загальної
середньої, дошкільної та
позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

"Освіта України", N 19, 5 березня 2002 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу