open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 66 від 20.08.93 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

3 вересня 1993 р.
vd930820 vn66 за N 127

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінпраці

N 7 ( z0054-00 ) від 20.01.2000 )

Про умови оплати праці працівників

Українського державного центру

соціальних служб для молоді

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінпраці

N 42 ( z0398-95 ) від 18.10.95

N 17 ( z0091-96 ) від 15.02.96 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13
серпня 1993 року N 648 ( 648-93-п ) Міністерство праці України за
погодженням з Міністерством фінансів України і Міністерством
України у справах молоді і спорту НАКАЗУЄ:

1. Затвердити шкали співвідношень посадових окладів
працівників Українського державного центру соціальних служб для
молоді до мінімального розміру заробітної плати згідно з таблицями
N1, 2

2. Надати право керівнику у межах установленого фонду оплати
праці та граничної чисельності працюючих:

а) вносити у затверджену структуру апарати зміни, викликані
необхідністю застосування нових прогресивних організаційних форм
праці, затверджувати штати, установлювати керівникам підрозділів,
спеціалістам і службовцям посадові оклади відповідно до вказаних
шкал співвідношень;

б) установлювати:

заступнику керівника, заступникам керівників структурних
підрозділів, не передбачених цим наказом, посадові оклади на 2-7
процентів нижче посадового окладу відповідного керівника;

посадові оклади для окремих спеціалістів, не передбачених цим
наказом, стосовно до розмірів окладів, визначених на основі шкал
співвідношень відповідних категорій працівників;

керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям надбавки;

за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються;

за знання та використання в роботі іноземної мови до 10
відсотків посадового окладу; ( Абзац шостий підпункту "б" пункту 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 )
від 18.10.95 )

спеціалістам і службовцям (за винятком заступників
керівників, керівників підрозділів та їх заступників) доплати за
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же
категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати, з інших причин) - у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету
до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника; доплату
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників-жінок, які
перебувають у відпусці, пов'язаній з вагітністю і родами, а також
осіб, які перебувають у відпусці по догляду за дитиною до
досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством у розмірі
до 30 відсотків посадового окладу за основною роботою,
використовуючи на цю мету всю економію заробітної плати на посадах
осіб, що займають відсутні з цих причин працівники;

в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі 4-місячного фонду заробітної плати та
економії фонду заробітної плати;

г) надавати працівникам матеріальну допомогу, спрямовуючи на
цю мету кошти у розмірі середньомісячного заробітку. ( Абзац
перший підпункту "г" пункту 2 в редакції Наказу Мінпраці N 42
( z0398-95 ) від 18.10.95 )

Преміювання керівника, його заступників, надання їм
матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадових окладів
здійснюється за рішенням вищестоящих органів у межах наявних
коштів на оплату праці.

3. З метою залучення до роботи висококваліфікованих
спеціалістів виплачувати працівникам, які мають вчений ступінь
кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, доплату до
посадових окладів у розмірах відповідно 15 і 20 відсотків
посадового окладу. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 ) від 18.10.95 )

4. Посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і
службовців Українського державного центру соціальних служб для
молоді, визначені цим наказом, обчислюються за шкалою
співвідношень посадових окладів до установленого мінімального
розміру заробітної плати і підвищуються за коефіцієнтами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня
1995 року N 1043 ( 1043-95-п ) "Про упорядкування оплати праці
працівників апарату органів державної виконавчої влади,
прокуратури, судів, митної служби та інших органів". ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 42 ( z0398-95 )
від 18.10.95, в редакції Наказу Мінпраці N 17 ( z0091-96 ) від
15.02.96 )

5. Умови оплати праці і посадові оклади, затверджені цим
наказом, впроваджуються з 14 вересня 1993 року.

Міністр М. Г. Каскевич

"Погоджено"

Заступник міністра фінансів України В. М. Матвійчук

19 серпня 1993 р.

Заступник міністра України у спра-

вах молоді і спорту В. В. Барабаш

19 серпня 1993 р.

Проект наказу подано відділом

бюджетних організацій управління

заробітної плати Мінпраці України Т. І. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління заробітної

плати О. М. Дзюбенко

Заступник міністра праці Е. І. Андрющенко

В. о. начальника управління право-

вого регулювання та соціальних

питань Мінпраці України Я. Г. Лінков

Таблиця N 1

до наказу Мінпраці України

від 20.08.93 N 66

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів Українського державного центру

соціальних служб для молоді до мінімального

розміру заробітної плати

————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування посад Коефіцієнти

————————————————————————————————————————————————————————————

Директор 12,0 - 13,0

Начальник відділу 10,5 - 11,5

Головний спеціаліст 9,0 - 10,0

Провідний спеціаліст 8,0 - 9,0

Спеціаліст I категорії 7,0 - 8,0

Спеціаліст II категорії 6,0 - 7,0

Спеціаліст 5,0 - 6,0

Таблиця N 2

до наказу Мінпраці України

від 20.08.93 N 66

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів службовців апарату Українського

державного центру соціальних служб для молоді до

мінімального розміру заробітної плати

————————————————————————————————————————————————————————————

Найменування посад Коефіцієнти

————————————————————————————————————————————————————————————

Завідуючі: архівом, підрозділом по

обліку і доставці документів 4,5 - 5,5

Старші: інспектор, статистик;

завідуючі: друкарським бюро, копію-

вально-розмножувальним бюро 4,5 - 5,0

Завідуючі: експедицією, господарст-

вом, складом, касир, інспектор, ста-

тистик 4,0 - 4,5

Секретар керівника, комендант 4,0 - 4,5

Друкарка I категорії, друкарка II ка-

тегорії, секретар-друкарка 3,5 - 4,5

Діловод, архіваріус 3,5 - 4,0

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу