open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний


МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

Угода
про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України

та Міністерством внутрішніх справ Республіки Чехії

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство
внутрішніх справ Республіки Чехії надалі іменовані "Сторони",

керуючись прагненням розвивати та зміцнювати стосунки дружби
і співробітництва у дусі Заключного Акта Наради безпеки та
співробітництва в Європі,

будучи занепокоєними збільшенням масштабів злочинності, в
тому числі й організованої, поширенням тероризму та незаконним
обігом наркотичних засобів і психотропних речовин,

прагнучи об'єднати зусилля у проведенні спільних дій,
спрямованих на забезпечення громадської безпеки у своїх державах,

керуючись принципами суверенітету, рівноправності,
взаєморозуміння, взаємної вигоди,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Сторони зобов'язуються співробітничати та надавати взаємну
допомогу в забезпеченні громадської безпеки і порядку, у
запобіганні, розкритті та розслідуванні злочинів, насамперед у
таких сферах:

а) боротьби з тероризмом;

б) боротьби з міжнародною організованою злочинністю;

в) боротьби з незаконними діяннями, пов'язаними із
вогнепальною зброєю, боєприпасами, радіоактивними і стратегічними
матеріалами, вибуховими, отруйними та іншими шкідливими
речовинами;

г) незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин;

д) боротьби із підробкою та зміненням документів, грошей,
цінних паперів та їх розповсюдження;

е) протиправної діяльності в економіці та
фінансово-банківських операціях;

є) захисту життя, здоров'я, честі і свободи особи, а також
власності громадян від злочинних посягань;

ж) розшуку та інших дій, спрямованих на ідентифікацію осіб,
які пропали безвісти, непізнаних трупів та осіб, які підозрюються
у скоєнні злочинів;

з) розшуку осіб, які ухиляються від кримінальної
відповідальності, суду та покарання;

и) розшуку предметів, що мають відношення до злочинної
діяльності;

і) боротьби зі злочинами, об'єктом яких є культурні та
історичні цінності;

ї) боротьби з крадіжками та угонами автомототранспортних
засобів, підробкою посвідчень водіїв, технічних паспортів
автомобілів та інших документів, що мають відношення до цього
транспорту;

й) запобігання спільно з іншими компетентними державними
органами нелегального перетинання державних кордонів держав обох
Сторін;

к) контролю з іншими компетентними державними органами руху
через кордон людей, вантажів, товарів і цінностей;

л) боротьби з торгівлею людьми та сутенерством;

м) забезпечення безпеки дорожнього руху;

н) гасіння пожеж, а також усунення наслідків стихійного лиха
та катастроф.

2. Взаємне співробітництво Сторін здійснюється у таких
формах:

а) виконання однією із Сторін запитів іншої Сторони;

б) обміну оперативно-розшуковою, криміналістичною інформацією
та матеріалами, відомостями про системи обліків поліції і міліції,
засоби проведення експертиз та можливості їх застосування;

в) обміну правовою та науковою інформацією;

г) поставки технічних засобів, що застосовуються у боротьбі
із злочинністю;

д) обміну досвідом роботи, сприяння професійній підготовці
кадрів і науковим дослідженням.

3. Ця Угода не є перешкодою Сторонам у розробці та розвитку
інших взаємноприйнятних форм співробітництва.

4. Запити, що передбачені пунктом 2 а) статті 1 та відповіді
на них виконуються у письмовій формі з підтвердженням його у
письмовій формі.

Стаття 2

1. Безпосереднє співробітництво при виконанні завдань, що
випливають із цієї Угоди, здійснюють уповноважені на це органи
(установи) і структурні підрозділи Сторін, які можуть укладати
додаткові Протоколи по конкретних напрямках службової діяльності з
визначенням форм зв'язку.

2. Органи (установи) і структурні підрозділи, які можуть
здійснювати безпосереднє співробітництво, вказані в додатку до
цієї Угоди.

Стаття 3

1. У ході співробітництва на підставі цієї Угоди
застосовуються правові норми держави, на території якої воно
здійснюється. На прохання Сторони можуть бути застосовані
нормативні положення її держави, якщо вони не суперечать правовому
порядку держави, на території якої здійснюється співробітництво.

2. Сторони можуть здійснювати спільні, заздалегідь погоджені
слідчі та розшукові дії у відповідності із законодавством держави
тієї Сторони, на території якої ці дії проводяться.

Стаття 4

1. Кожна із Сторін має право відмовити у допомозі, виконанні
запиту, якщо вона дійшла висновку, що їх надання ставить під
загрозу суверенітет чи безпеку та інші інтереси її держави, або ж
у випадках, коли здійснення співробітництва суперечить її
законодавству.

2. Про відмову у допомозі, виконанні запиту або про його
часткове виконання та причину цього Сторони негайно повідомляють
одна одну в письмовій формі.

3. Якщо Сторони не дійдуть згоди з цього питання, то його
вирішення здійснюється по дипломатичних каналах.

Стаття 5

1. Запити та інші дії, пов'язані з співробітництвом,
виконуються кожною із Сторін в оптимально можливі строки.

2. Кожна із Сторін визнає дійсність документів, виконаних
іншою Стороною.

Стаття 6

1. Сторони співробітничають у соціальній сфері, розвиткові
спорту і культурних зв'язків та охороні здоров'я своїх
співробітників і членів їх сімей.

2. Форми такого співробітництва визначаються окремими
протоколами.

3. Сторони забезпечують таємність одержаної інформації, якщо
Сторона, яка її надала, визначила, що ця інформація має таємний
характер.

4. Матеріали, інформація, технічні та інші засоби, що
одержані відповідно до цієї Угоди, можуть бути передані третій
Стороні тільки за згодою Сторони, яка їх надала.

Стаття 7

Витрати при здійсненні співробітництва Сторони відшкодовують
за свій рахунок, якщо вони не домовляться про інше.

Стаття 8

Ця Угода не порушує зобов'язань, що прийняті державами
Сторін, а також самими Сторонами за іншими міжнародними
договорами.

Стаття 9

Сторони при здійсненні співробітництва користуються
державними мовами своїх країн, а при необхідності російською,
англійською чи іншою погодженою мовою.

Стаття 10

1. Ця Угода набуває чинності від дня підписання. Термін дії
цієї Угоди не обмежений у часі.

2. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шляхом
письмового повідомлення про це іншої Сторони та у цьому випадку
Угода втрачає чинність через 6 місяців з дня одержання однією із
Сторін такого повідомлення іншої Сторони.

Вчинено в м.Прага 6 вересня 1993 року у двох примірниках,
кожний українською, чеською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.

За Міністерство За Міністерство
Внутрішніх Справ Внутрішніх Справ
України Республіки Чехії
(підпис) (підпис)

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу