open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

N 68/2/17-0510 від 22.03.2002


Державна податкова адміністрація України розглянула лист і
стосовно порушених у ньому питань повідомляє таке.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р.
N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян", з
відповідними змінами та доповненнями (статті 12, 19), після
закінчення календарного року громадяни, які мають постійне місце
проживання в Україні (проживають в Україні більше 183 днів
протягом календарного року), крім тих, які одержували доходи лише
за місцем основної роботи, зобов'язані до 1 квітня наступного року
подати або надіслати до податкового органу за місцем свого
проживання Декларацію за ф. N 1 ( z0064-93 ) про суму сукупного
доходу, одержаного як за основним, так і не основним місцем
роботи.

Підставою для заповнення декларацій є дані обліку доходів,
одержаних протягом року, і витрат, пов'язаних з одержанням цих
доходів, що зобов'язаний вести громадянин відповідно до вимог
статті 19 (підпункт "б" пункту 1) Декрету ( 13-92 ).

Згідно з положеннями другого розділу Декрету ( 13-92 ), в
якому визначені особливості оподаткування доходів, одержуваних
громадянами за місцем основної роботи (служби, навчання), і
прирівняних до них доходів, до сукупного оподатковуваного доходу
включаються одержані за місцем основної роботи (служби, навчання)
доходи за виконання трудових обов'язків, у тому числі за
сумісництвом, та інші доходи.

Перелік доходів, не виключний, що включаються до сукупного
оподатковуваного доходу за місцем основної роботи, наведено у
статті 8 цього Декрету ( 13-92 ), а також пункті 8.2 Інструкції
про прибутковий податок з громадян, виданої Головною державною
податковою інспекцією України на підставі статті 23 Декрету
( 13-92 ), затвердженої наказом від 21 квітня 1993 р. N 12
( z0064-93 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 9
червня 1993 року N 64 (з відповідними змінами та доповненнями).

До цього переліку відноситься, зокрема, заробітна плата,
нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати
праці.

Поняття заробітної плати, її структура визначені Законом
України "Про оплату праці" ( 108/95-вр ), згідно зі статтею 1
якого заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу. Зокрема, основна заробітна плата встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів) і відповідних розцінок для робітників та
посадових окладів для службовців.

Прибутковий податок нараховується і утримується з нарахованої
суми сукупного оподатковуваного місячного (річного) доходу
громадян, до складу якого, зокрема, включається нарахована
заробітна плата, який містить у собі прибутковий податок з
громадян.

Згідно із статтею 9 Декрету ( 13-92 ), підприємства,
установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності по закінченні календарного року визначають суму
сукупного річного оподатковуваного доходу, з якого визначають суму
прибуткового податку. За наслідками такого перерахунку працівнику
видається довідка форми N 3 ( z0064-93 ), яка є підставою для
заповнення пункту 1.1 Декларації ( z0064-93 ). В пункті 1 довідки
форми N 3 ( z0064-93 ) зазначається сума нарахованого річного
сукупного оподатковуваного доходу, а в пункті 4 - сума податку,
утримана з цього доходу.

При заповненні бланка Декларації про сукупний річний дохід
(форма N 1 ( z0064-93 ) у графі 3 "Сума нарахованого доходу"
пункту 1.1 першого розділу Декларації ( z0064-93 ) зазначаються
відомості про сукупний оподатковуваний дохід, нарахований
громадянину за місцем основної роботи у зазначеному в графі 2
періоді, який містить у собі і прибутковий податок з громадян.

У такому самому порядку заповнюється і графа 3 пункту 1.2
Декларації ( z0064-93 ).

У пункті 1.2 першого розділу Декларації ( z0064-93 )
відображаються доходи, одержані не за місцем основної роботи (у
тому числі за виконання робіт за сумісництвом, за договорами
цивільно-правового характеру), і суми утриманого з цих доходів
прибуткового податку.

У графі 3 зазначається сума нарахованого доходу, а у графі 4
- сума утриманого з цього доходу прибуткового податку. Для
заповнення пункту 1.2 використовуються відомості форми N 4
(додаток N 4 до Інструкції ( z0064-93 ), яку громадянин
зобов'язаний вести, якщо протягом звітного календарного року
отримував доходи не за місцем основної роботи (статті 12, 19
Декрету ( 13-92 ).

Що стосується положень підпункту 2.1 Інструкції про
прибутковий податок з громадян ( z0064-93 ), згідно з якою не є
об'єктом оподаткування отримані раніше і оподатковані доходи, які
розподіляють між собою громадяни в межах їх сімейних, шлюбних
правовідносин (крім доходів від спільної підприємницької
діяльності), то вони виписані з урахуванням норм Кодексу про шлюб
та сім'ю України ( 2006-07 ), зокрема, статей 22, 23.

Голова М.Азаров

"Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації",
N 17/1, 29.04.2002 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу