open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А

від 1 березня 1988 р. N 57

Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,

постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

з деяких питань планування й економічного стимулювання

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ) та іншими рішеннями про перебудову
управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 18 листопада 1987 р. N 1301 Центральний Комітет
Компартії України і Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:

1. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р.,
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР згідно з
переліками, що додаються.

2. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада
Міністрів СРСР постановою від 18 листопада 1987 р. N 1301:

1) Визнала такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р.:

а) постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР з деяких питань
планування й економічного стимулювання згідно з переліком N 1, що
додається;

б) в частині підприємств, об'єднань та організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування:

пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
17 серпня 1978 р. N 719 "Про заходи по дальшому розвитку рибництва
і збільшенню вилову риби в прісноводних водоймах країни"
(підпункт 10 пункту 16 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 12 вересня 1978 р. N 457);

пункт 6 і абзац третій пункту 12 постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 24 травня 1982 р. N 434 "Про заходи по
вдосконаленню економічного механізму та зміцненню економіки
колгоспів і радгоспів" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 90 (пункт 4 і
абзац третій пункту 9 вступної частини постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1982 р. N 337 -
ЗП УРСР, 1982 р., N 8, ст. 70).


Секретар Центрального
Комітету Компартії України В.ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР В.МАСОЛ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою ЦК Компартії України

і Ради Міністрів УРСР

від 1 березня 1988 р. N 57

ПЕРЕЛІК

постанов ЦК Компартії України

і Ради Міністрів УРСР

з деяких питань планування

й економічного стимулювання,

що втратили чинність

1. Пункт 20 та підпункт 16 пункту 22 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 29 листопада 1968 р. N 613
"Про заходи по підвищенню ефективності роботи наукових організацій
і прискоренню використання в народному господарстві досягнень
науки і техніки" (ЗП УРСР, 1968 р., N 12, ст. 164), а також
пункти 2, 3, 6 - 8, 10, підпункт "б" пункту 11, пункти 12 - 14,
18, підпункти "б" і "в" пункту 19, підпункти 1, 3, 4 "а" - 4 "д",
5, абзац перший підпункту 8, підпункти 9, 10, абзац перший
підпункту 13, підпункти 14, 15, 17 - 23 пункту 22 цієї постанови
в частині підприємств, об'єднань, науково-дослідних, проектних,
проектно-конструкторських, технологічних і конструкторських
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування.

2. Пункт 9 і останній абзац пункту 12 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 10 червня 1970 р. N 308
"Про заходи по збільшенню виробництва, поліпшенню заготівель
картоплі, овочів і фруктів та забезпеченню населення цими
продуктами".

3. Підпункт 4 "а" пункту 4 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1970 р. N 544 "Про взаємне
використання науково-технічних досягнень міністерствами і
відомствами УРСР та підвідомчими їм підприємствами і
організаціями", а також підпункти "в" і "г" пункту 1 та абзац
другий пункту 2 цієї постанови в частині галузей народного
господарства, підприємства, об'єднання й організації яких
переведені на повний господарський розрахунок і самофінансування.

4. Пункти 11, 14, 17 та абзац третій підпункту "в" пункту 22
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 травня
1971 р. N 216 "Про заходи по дальшому збільшенню виробництва яєць
і м'яса птиці на промисловій основі".

5. Пункт 10 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 18 грудня 1979 р. N 574 "Про дальший розвиток і
поліпшення діяльності споживчої кооперації".

6. Пункт 18 і підпункти 1, 9, 10 пункту 26 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1981 р.
N 282 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 12 березня 1981 р. N 264 "Про заходи по
підвищенню ефективності виробництва і використання металопродукції
з чорних металів у 1981-1985 роках".

7. Пункти 12 і 13, підпункти 2, 7, 10 пункту 20 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1981 р.
N 421 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР "Про посилення роботи по економії і
раціональному використанню сировинних, паливно-енергетичних та
інших матеріальних ресурсів", а також абзаци другий - десятий
пункту 4 і абзаци перший - третій підпункту 8 пункту 20 цієї
постанови в частині об'єднань, підприємств та організацій,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 грудня 1982 р. N 607 "Про поліпшення планування, організації
перевезень народногосподарських вантажів і пасажирів та посилення
впливу господарського механізму на підвищення ефективності роботи
підприємств і організацій транспорту".

9. Абзац другий пункту 2, пункти 3 і 10, підпункти 1, 2 і
абзац другий підпункту 7 "а" пункту 26 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1983 р. N 377 "Про
організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 5 серпня 1983 р. N 759 "Про підвищення
ефективності використання автотранспортних засобів у народному
господарстві, посилення боротьби з приписками при перевезеннях
вантажів автомобільним транспортом і забезпечення схоронності
пально-мастильних матеріалів".

10. Абзац перший пункту 3 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 23 вересня 1983 р. N 410 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по
прискоренню науково-технічного прогресу в народному господарстві"
у частині першочергового виділення необхідних фінансових, трудових
і матеріально-технічних ресурсів, лімітів проектно-розвідувальних
робіт, капітальних вкладень та підрядних будівельно-монтажних
робіт для виконання цільових науково-технічних програм.

11. Пункти 3, 5 і 10, підпункт 1 "а", абзаци перший і
четвертий підпункту 1 "б", підпункти 1 "в", 2, 5, 8 "в", абзаци
другий і четвертий підпункту 9 "а" та підпункт 11 пункту 14
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня
1985 р. N 331 "Про всемірне поширення нових методів господарювання
і посилення їх впливу на прискорення науково-технічного прогресу",
а також пункти 6 - 8, підпункти 3, 4, 6, 7, 8 "а", 9 "б", 10, 12,
пункту 14 і пункт 11 (відносно умов господарювання, що втратили
чинність) цієї постанови в частині підприємств та об'єднань,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування.

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою ЦК Компартії України і

Ради Міністрів УРСР

від 1 березня 1988 р. N 57

ПЕРЕЛІК

постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР

з деяких питань планування й економічного стимулювання,

що втратили чинність в частині підприємств,

об'єднань і організацій, переведених

на повний господарський розрахунок і самофінансування

1. Абзац сьомий (відносно фінансування підпорядкованих
підприємств) і абзац дев'ятий пункту 1 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 21 жовтня 1964 р. N 1103
"Про організацію виробництва яєць і м'яса птиці на промисловій
основі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1964 р., N 10, ст. 132).

2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 червня 1967 р. N 379 "Про переведення радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств на повний
господарський розрахунок".

3. Абзац перший пункту 5 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 25 жовтня 1977 р. N 542 "Про заходи по
підвищенню ефективності використання сільськогосподарської
техніки, поліпшенню її збереження, забезпеченню колгоспів і
радгоспів кадрами механізаторів і закріпленню їх у сільському
господарстві".

4. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 23 грудня 1980 р. N 657 "Про поліпшення планування й
економічного стимулювання виробництва і заготівель
сільськогосподарських продуктів".

5. Абзац четвертий пункту 1 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1981 р. N 198 "Про організацію
виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 березня 1981 р. N 265 "Про додаткові заходи по забезпеченню
збереження техніки в сільському господарстві".

6. Пункт 5 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 грудня 1983 р. N 514 "Про заходи по виконанню
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 1 вересня 1983 р.
"Про поліпшення використання трудових ресурсів у сільській
місцевості на основі більш широкого розвитку підсобних виробництв
і промислів у сільському господарстві".

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

постановою ЦК КПРС

і Ради Міністрів СРСР

від 18 листопада 1987 р. N 1301

ПЕРЕЛІК N 1

постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР

з деяких питань планування

й економічного стимулювання,

що втратили чинність

(Витяг)

1. Пункти 5 і 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 листопада 1971 р. N 828 "Про розвиток виробничо-технічної бази
м'ясної і молочної промисловості" (підпункти 1 і 2 "д" пункту 10
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 грудня
1971 р. N 558).

2. Пункт 1 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
22 квітня 1974 р. N 291 "Про деякі заходи по вдосконаленню
планування й економічного стимулювання виробництва товарів легкої
промисловості" - ЗП СРСР, 1974 р., N 10, ст. 45 (підпункт 1
пункту 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 28 травня 1974 р. N 286 - ЗП УРСР, 1974 р., N 6, ст. 37).

3. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
18 листопада 1975 р. N 938 "Про деякі питання роботи радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств на
господарському розрахунку" (ЗП СРСР, 1975 р., N 23, ст. 150), а
також пункти 2 - 5 цієї постанови в частині радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування (пункт 6 вступної
частини постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 грудня 1975 р. N 548, а також пункти 2 - 5 вступної частини
цієї постанови у відповідній частині).

4. Абзац п'ятий пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 1 червня 1978 р. N 499 "Про вдосконалення порядку
відшкодування втрат радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств від стихійного лиха та інших
несприятливих умов" (у редакції постанови Ради Міністрів СРСР від
3 вересня 1986 р. N 1052 - ЗП СРСР, 1978 р., N 17, ст. 101;
1986 р., N 33, ст. 174), а також абзаци перший - четвертий
пункту 5 цієї постанови (у редакції постанови Ради Міністрів СРСР
від 3 вересня 1986 р. N 1052) в частині радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств, переведених на
повний господарський розрахунок і самофінансування (абзац п'ятий
підпункту 5 пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 28 липня 1978 р. N 374 (у редакції постанови
Ради Міністрів УРСР від 17 жовтня 1986 р. N 372 - ЗП УРСР,
1987 р., N 1, ст. 1), а також абзаци перший - четвертий
підпункту 5 пункту 2 цієї постанови (у редакції постанови Ради
Міністрів УРСР від 17 жовтня 1986 р. N 372) у відповідній
частині).

5. Абзац другий пункту 1 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 26 березня 1981 р. N 307 "Про заходи по прискоренню
будівництва і реконструкції підприємств сільськогосподарського
машинобудування" (підпункт 1 пункту 5 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1981 р. N 185).

6. Абзац третій пункту 41 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 21 грудня 1981 р. N 1194 "Про комплексний розвиток
матеріально-технічної бази та зміцнення економіки об'єднань,
підприємств і організацій системи Міністерства плодоовочевого
господарства СРСР", а також абзац четвертий цього пункту в частині
радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств,
переведених на повний господарський розрахунок і самофінансування
(абзац третій підпункту 11 пункту 22 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1982 р. N 41).

7. Пункт 6 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 січня 1983 р. N 40 "Про заходи по дальшому підвищенню
технічного рівня і якості технологічного устаткування для
продовольчих галузей промисловості та збільшенню його виробництва
у 1983-1990 роках" у частині поширення чинності абзацу другого
пункту 1 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 березня
1981 р. N 307 "Про заходи по прискоренню будівництва і
реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування"
(абзац другий підпункту 1 "а" пункту 7 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1983 р. N 158, а також
абзац перший підпункту 1 пункту 7 цієї постанови у відповідній
частині).

8. Абзац другий пункту 6 і абзац перший пункту 26 постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 грудня 1985 р. N 1275
"Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази переробних
галузей агропромислового комплексу в 1986-1990 роках", а також
пункт 15 цієї постанови у частині надання кредиту (підпункти 1, 5
і абзац перший підпункту 8 пункту 18 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1986 р. N 21
( 21-86-п ).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу