open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

N 180 від 27.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 травня 2000 р.
vd20000427 vn180 за N 303/4524

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 545 ( z0026-02 ) від 26.12.2001 )

Про внесення змін до Інструкції до складання

річного фінансового звіту комерційного банку

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 36 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ) і статті 14 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
та з метою здійснення контролю за публікуванням у засобах масової
інформації матеріалів річної фінансової звітності, що надається
комерційними банками Національному банку України, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Внести зміни до Інструкції до складання річного
фінансового звіту комерційного банку, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 23.11.99 N 569
( z0859-99 ) та зареєстрованої Міністерством юстиції України
14.12.99 за N 859/4152 (додаються).

2. Зобов'язати керівників комерційних банків та центрального
апарату Національного банку України керуватися в роботі
положеннями цієї постанови та суворо дотримуватися її вимог.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська) та
Департамент пруденційного нагляду (В.О.Зінченко).

4. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

27.04.2000 N 180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2000 р.

за N 303/4524

Зміни до Інструкції до складання річного

фінансового звіту комерційного банку

( z0859-99 )

Розділ 1 "Загальні положення" доповнити пунктами 1.8, 1.9,
1.10:

"1.8. Річна фінансова звітність банку (що складається за
формами, визначеними в розділі 2 цієї Інструкції під номерами з 2
по 5) відповідно до законів України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ) та "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Украєні" ( 996-14 ) підлягає оприлюдненню не пізніше 1
червня наступного за звітним року шляхом публікації в періодичних
виданнях після обов'язкової перевірки та підтвердження її
достовірності та повноти незалежним аудитором згідно з Законом
України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ).

1.9. Річна фінансова звітність банку разом з аудиторським
висновком можуть оприлюднюватися шляхом:

публікації в одному з таких періодичних видань: газеті
Верховної Ради України "Голос України", газеті Кабінету Міністрів
України "Урядовий кур'єр", статистичному бюлетені Національного
банку України або журналі "Вісник Національного банку України";

розповсюдження її серед користувачів у вигляді окремих
друкованих видань.

1.10. Після публікації річної фінансової звітності
комерційний банк у 10-денний термін повинен повідомити
Національний банк України про дату та назву видання, де
надруковано відповідний матеріал".

Заступник директора Департаменту -
начальник управління М.І.Часник

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу