• PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

Найменування, поштові та

платіжні реквізити заявника

претензії

Дата подання претензії

Кому ___________________________

(повна назва підприємства,

установи, організації)

Куди ___________________________

(поштові реквізити)

Претензія N

на суму ___________________________ грн.

На підставі договору N ___ від "___" ______________ 199__ р.,
накладної N ___ від "___" _______________ 199__ р., рахунку N ____
від "___" ______________ 199__ р. на адресу (найменування
організації) надійшли товари _____________________________________
арт. ___________________ за ціною ____________________ у кількості
___________________ на суму ___________________.

Вказані товари надійшли ____________________________________.

(вид транспорту)

При перевірці товарів за кількістю (якістю) було виявлено, що
у відповідності з накладною, рахунком вказано: __________________.

Фактично виявилось _________________________________________.

Нестача (брак) на суму __________________ грн. сталася з вини
виробника (постачальника, перевізника).

Цей факт підтверджується актом N __ від "___" ______ 199__ р.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.____ Цивільного
кодексу України та ст.ст. 1, 5, 6 Арбітражного процесуального
кодексу України

просимо:

Збитки в сумі _____________________________ (вартість товару,
транспортні витрати, витрати на експертизу) перерахувати на наш
рахунок N _______________________________________________________.

Додаток:

Акт приймання товару.

Товарно-транспортна накладна.

Інші докази.

Керівник підприємства

_____________________ (підпис)

Претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її
одержання. Коли обов'язковими для обох сторін правилами або
договором передбачено право повторної перевірки забракованої
продукції (товарів) підприємством виготовлювачем, претензії,
пов'язані з якістю і комплектністю продукції (товарів) відповідно
до ч. 2 ст. 7 АПК України розглядаються протягом двох місяців.

Подана претензія розглядається на підставах, викладених в
ній, а обгрунтованість вимог заявника з'ясовується на підставі
доданих документів. Якщо до претензії не додано всі документи,
необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із
зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів,
без урахування часу поштового обігу. При цьому перебіг строку
розгляду претензії зупиняється. Якщо витребувані документи не
надійшли у встановлений строк, претензія розглядається за наявними
документами.

При розгляді претензії підприємства, організації зобов'язані
звірити розрахунки, провести експертизу або вчинити інші дії з
метою забезпечення доарбітражного врегулюваня спору.

Підприємства та організації, які одержали претензію,
зобов'язані задовольнити обгрунтовані вимоги заявника.

Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у
письмовому вигляді.

У відповіді на претензію повинно бути зазначено:

повне найменування і поштові реквізити сторони, яка дає
відповідь, та підприємств чи організацій, яким надсилається
відповідь;

дата і номер претензії, дата і номер відповіді;

якщо претензія визнана повністю або частково - визнана сума,
номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи
строк та засіб задоволення претензії у випадках, коли вона не
підлягає грошовій оцінці;

якщо претензію відхилено повністю або частково - мотиви
відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи,
які обгрунтовують відхилення претензії;

перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.

Відповідь на претензію підписується керівником або
заступником керівника підприємства, організації та надсилається
рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

"Суд. Зразки документів. Практичний посібник", 1998 р.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу